Klasselotteri-Kollektører fra Vejle 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Vejle postkontor blev oprettet i straks i 1625, jf. forordningen af 24.12.1624. Brevpostkontor før 1700 og brev- og pakkepostkontor 01.07.1777, og endelig postkontor 01.07.1845, jf. lønningloven af 12.07.1844. Vejle lå på hovedruten Haderslev-Aalborg, så der var ingen problemer med ridende/agende post i Bancobrevenes tid. (Se Fr. Olens II, s. 167 og DDPE-III, s. 674-675).

Carsten Bjerg, Odense
gjorde mig i januar 2014 opmærksom på, at brevposten kom gennem Haderslev to gange om ugen i hver retning, og den agende post kun en gang om ugen. Fra 1798 deltes posten til Vejle i Odense og sendtes over Middelfart, men den anden vej gik posten stadig via Haderslev. Dvs. at de to breve, der her på siden viser en omkartering, må være omkarteret i Haderslev, se brev nr. 2 og 5.

Folketællingerne
viser, at Vejle havde et indbyggertal på 957 i 1769, 843 i 1787, 1.310 i 1801, og 2.409 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver et billede af Vejle-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Vejle
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Staal, Peder Hansen1753-1754, 1767Tolder - Postmesterf. o. 1707 / 16.09.1774
Ingen nævnt/fundet1768-1770 
Ahrensberg, Jens Risom1771, 1774-1776Kiøbmandf. o. 1741 / begr. 28.03.1791
Freck(?), Jens1773(Efternavnet er usikkert)?
Ingen nævnt/fundet1777-1778 
Falch, Poul1779-1782Postfuldmægtig?
Roed, ?1783-1786Consumptions-Controlleur?
Bøegh, Peter1787-1826 Kiøbmand og Handelsmandf. o. 1758 / ?
Bøegh, Inger1827-1830(Født Skov). Enke efter foregåendef. o. 1771 / ?

Vejle-kollektørers segl
col1
Ahrensberg, Freck(?), Falch eller Roed. 1770-1786.
Bøegh
Peter Bøegh. 1787-1826.
col2
Anvendt i Peter Bøeghs tid på brev fra 1813-1816.

Vejle Postkontors segl
C7
Chr. VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Fr6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Peder Hansen Staal samt Nygaards Sedler.
  3. Jens Risom Ahrensberg samt Nygaards Sedler.
  4. Jens Freck. (Efternavnet er usikket - og jeg har ingen referencer).
  5. Poul Falch, Postfuldmægtig. Jeg har ingen referencer - heller ikke i DDPE!
  6. Roed, Consumptions-Controlleur. Jeg har ingen referencer.
  7. Peter Bøegh og frue, Inger Skov.

Tak
til N.N., Morten Pieper, Bjarne Heck samt Frank Banke for tilladelse til at vise de herunder viste Bancobreve.

oldline

Baum
Fig. kl16-vejle-baum29. (Ex Morten Pieper).
1. Udateret Bancobrev fra Vejle til København

                  N o 29
    Velædle
H r: Inspekteur Baumgarten
Herudi 60 Rd lr B: B:
Classe Lotteriet
vedkommende
   
i /
Kiøbenhavn

"N o 29" anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet.

På bagsiden ses to Vejle Postsegl. Desuden kartenummer og porto: "4 - 6".

Brevet må være fra perioden 31.12.1773-13.04.1787, idet portoen skal udregnes efter 31.12.1773-placaten og C7s postsegl blev anvendt indtil og med 13.04.1787. I den periode var enkeltbrevtaksten mellem Vejle og København 6 Lß.

Taksten for de 60 Rdlr.:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;".

1-100 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevstakst:6 Lß

som der også står bagpå brevet.

oldline

Baum
Fig. kl16-vejle-baum6. Gengivet md venlig tilladelse af Bjarne Heck.
2. Udateret Bancobrev fra Vejle til København

Velædle
H r: Inspekteur Baumgarten
N o 6

Herudi 50 Rdl r B: Bl:
Det Kongl: privilg.
Kl: Lotterie vedkommende
    med Attest -
   
til /
Kiøbenhavn

Påtegningen "N o 6" på forsiden anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet. Det lille "2" i blyant anses for at være påsat i nyere tid. På brevet er anført, at det er "med Attest", hvilket ingen betydning havde, da brevet blev frigjort ved Baumgartens modtagerattest.

På bagsiden ses Vejle Postsegl samt kollektørens segl. Desuden ses to karteringer og portoangivelser, nemlig "7 - 6" og "44 - 6". Som anført i indledningen må brevet være omkarteret i Haderslev, hvor brevposten i Baumgartens tid kom gennem Haderslev to gange om ugen i hver retning fra og til København, og den agende post kun en enkelt gang om ugen.

Brevet må være fra perioden 31.12.1773-13.04.1787, idet portoen skal udregnes efter 31.12.1773-placaten og C7s postsegl blev anvendt til og med 13.04.1787. I den periode var enkeltbrevtaksten mellem Vejle og København 6 Lß.

Taksten for de 50 Rdlr.:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;".

1-100 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevstakst:6 Lß

som der også står bagpå brevet.

oldline

Baum
Fig. kl16-vejle-baum37. (Ex Morten Pieper).

3. Udateret Bancobrev fra Vejle til København

                        N o 37
          Velædle
H r: Inspecteur Baumgarten
Herudi 200 Rd lr B: Bl:
Classe Lotterie vedkommende
      med Attest -
   
til /
Kiøbenhavn

"N o 37" anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet. "B: Bl:" betyder "Banco-Billetter" - altså Banco-Sedler og ikke "6 Lybske" skilling, som man til tider ser det således skrevne transkriberet som. De eventuelle skillings-sedler, der var indlagt, var selvfølgelig i danske courant-skilling.

På bagsiden ses Vejle Postkontors segl med C7s initialer. C7 regerede til 1787. Portoen for et enkeltbrev Vejle-København var 6 Lß i den periode, hvor Baumgarten var lotteri-inspektør (1770-1790), jf. Kapitel 13. Påtegningen på bagsidens venstre side er portoen for brevet: "12 ß" (Der er intet kartenummer, men brevet kan være foldet således, at det ikke kan ses).

Umiddelbart ser brevet ud til at være fra efter General-Post-Amts Placaten af 31.12.1773, som derfor lægges til grund for beregningen:

"3.) Den forrige Taxt herpaa nedsættes, saa at den ridende Post-Taxt overalt lægges til Grund, og 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler; ..."

Taksten for de 200 Rdlr. er således:

150-200 Rdlr.: 2 × enkeltbrevstakst = 2 × 6 = 12 Lß

hvilket også ses på bagsiden af brevet. Der var ingen grund til at frigøre brevet med en afsender-attest, da Baumgarten kunne frigøre de til ham indkomne Bancobreve med sin modtager-attest.

(En lille krølle: Hvis der havde stået 200 Rdlr. "6 ß" skulle brevet have været takseret som havende indeholdt 200-250 Rdlr., hvilket ville give en halv gang mere porto, i alt 2½ × 6 = 15 Lß)

oldline

Baum
Fig. kl16-vejle-baum48. (Ex Morten Pieper).

4. Udateret Bancobrev fra Vejle til København

    N o 48               N o 48
    Velædle
H r: Inspecteur Baumgarten
Herudi 100 Rd lr B: Bl:
Det Kongl: privil: Classe-
Lotterie vedkommende
med Attest -
   
til /
Kiøbenhavn

"N o 48" anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet. "B: Bl:" betyder "Banco-Billetter" - altså Banco-Sedler og ikke "6 Lybske" skilling, som man til tider ser det således skrevne transkriberet som. De eventuelle skillings-sedler, der var indlagt, var selvfølgelig i danske courant-skilling.

På bagsiden ses Vejle Postkontors segl med C7s initialer samt kollektør Bøeghs segl.

Portoen for et enkeltbrev Vejle-København var 6 Lß i den periode, hvor Baumgarten var lotteri-inspektør (1770-1790), jf. Kapitel 13. Påtegningen på bagsidens venstre side er kartenummer og porto: "?? - 6".

Umiddelbart ser brevet ud til at være fra tiden efter General-Post-Amts Placaten af 31.12.1773, som derfor lægges til grund for beregningen:

"3.) Den forrige Taxt herpaa nedsættes, saa at den ridende Post-Taxt overalt lægges til Grund, og 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler; ..."

Taksten for de 100 Rdlr. er således:

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevstakst = 1 × 6 = 6 Lß

som også ses på bagsiden af brevet.

oldline

Baum
Fig. kl16-vejle-baum51. (Ex Morten Pieper).

5. Udateret Bancobrev fra Vejle til København

                        N o 51
          Velædle
H r: Inspecteur Baumgarten
Herudi 22 Rd lr B: Bl:
Kongl: Privil. Classe
Lotterie vedkommende
   
i /
Kiøbenhavn

"N o 51" anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet.

På bagsiden ses Vejle Postkontors to segl med Vejle-kollektørens segl i midten. (Selv om denne placering af seglene senere blev foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, der havde virkning fra 01.01.1805, ses det ofte før 1805 og kan således ikke entydigt datere brevet. Først fra 1805 skulle seglene placeres således).

Desuden ses to karteringer og portoangivelser, nemlig "70 - 6" og "2 - 6". Som anført i indledningen må brevet være omkarteret i Haderslev, hvor brevposten i Baumgartens tid kom gennem Haderslev to gange om ugen i hver retning fra og til København, og den agende post kun en enkelt gang om ugen.

Brevet må være fra perioden 31.12.1773-13.04.1787, idet portoen skal udregnes efter 31.12.1773-placaten og C7s postsegl blev anvendt indtil og med 13.04.1787.

Taksten for de 22 Rdlr.: "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:6 Lß

som der også står bagpå brevet.

oldline

Baum
Fig. kl16-vejle-baum18. (Gengivet med venlig tilladelse af Frank Banke).

6. Udateret Bancobrev kollektør Peter Bøegh fra Vejle til København

Velædle
Hr Lotterie Inspecteur Baumgarten
Heri 22 Rd B: S:
    og - 73 ß m -
      Weile
   
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Vejle-kollektørens segl samt Vejle Postkontors segl. Desuden ses kartenummer og portoangivelser, nemlig "3 - 15" (Portoangivelsen er dog flyttet fra den ombukkede flap og indrammet. Desuden ses "N o 18" som anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet.

Brevet må være fra perioden 31.12.1773-13.04.1787, idet portoen skal udregnes efter 31.12.1773-placaten og C7s postsegl blev anvendt indtil og med 13.04.1787.

Taksten for de 209 Rdlr. og 73 ß: "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

200-250 Rbdlr.: 2½ × enkeltbrevstakst 6 Lß:15 Lß

som der også står bagpå brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-vejle-bie3. (Ex Morten Pieper).

7. Bancobrev indvendig dateret 08.04.1803 sendt fra Vejle til København

    S: T:
    Hrr: Inspecteur Bie
ved det Kongl: Privilegerede
        Klasse Lotterie
Heri
122 rdl. B: S:
      56 ß m(ønt):
   
i/
Kiøbenhavn

"B: S:" betyder Banco Sedler.

På bagsiden ses kollektør Bøeghs og Vejle Postkontors segl med C7s initialer. Desuden kartenummer og porto: "3 - 9"

Da "Tre-Segls-Placaten" ikke er anvendt er brevet fra før 1805 og selvfølgelig efter at Bie tiltrådte i 1801. Portoen for et enkeltbrev Vejle-København var 6 Lß i den periode, jf. Kapitel 13.

Forordningen af 23.02.1788 lægges til grund for portoberegningen: 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler; ..."

Taksten for de 122 Rdlr. er således:

100-150 Rdlr.: 1½ × enkeltbrevstakst 6 = 9 Lß

som også står på bagsiden af brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-vejle-bie0. (Ex Morten Pieper).

8. Udateret Bancobrev fra Vejle til København

    S: T:
    Hrr: Inspecteur Bie
ved det Kongl: Privilegerede
        Klasse Lotterie
Heri
161 rbdl. 16 rbß N: V:
Lotterie Penge
   
i/
Kiøbenhavn

Som det fremgår af påskriften er brevet fra perioden 07.08.1813 (indførelsen af begrebet "Navne-Værdi") - december 1816, hvor Bie gik af.

På bagsiden ses Vejle Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804. Karte nr. og porto "6 - 48" er overstreget og rettet til "6 - 72", hvilket viser, at der har været ilagt et brev til enkeltbrevstakst, som i den periode var 24 Rbß for et brev fra Vejle til København.

Taksten for de 162 Rbdlr. N.V. (de 16 Rbß skal medregnes som 1 Rbdlr.) efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev (Vejle-København = 28 Rbß i den periode); 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

150-200 Rbdlr: 2 × 24 Rbß
Ilagt brev til enkeltbrevstakst:
I alt
48 Rbß
24 Rbß
72 Rbß

som der også står bagpå brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-vejle-bie6. (Ex Morten Pieper).

9. Udateret Bancobrev fra Vejle til København

S: T:
Hrr: Inspecteur Bie
ved det Kongl: Privilegerede
  Klasse Lotterie
Heri 46 rbdl. N: V:
og hosfølger 1 Pung
med 27 rbdl. 12 ß Sølv Mÿnt

    mrk. B
   
i/
Kiøbenhavn
paa Pk særskildt
      Adresse

Som det fremgår af påskriften er brevet fra perioden 07.08.1813 (indførelsen af begrebet "Navne-Værdi") - december 1816, hvor Bie gik af.

På bagsiden ses Vejle Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804. Karte nr. og porto "6 - 24". Enkeltbrevstaksten Vejle-København var i den periode 24 Rbß jf. Kapitel 13.

Taksten for de 46 Rbdlr. N.V. efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev (Vejle-København = 28 Rbß i den periode); 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

1-100 Rbdlr: 1 × 24 Rbß72 Rbß

som der også står bagpå brevet. Det ser ud som om, der HAR været medsendt en pakke, men denne er ikke takseret på bancobrevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-vejle-bie29.
10. Udateret Bancobrev fra Vejle til København:

S: T:                   29
Hrr: Inspecteur Bie
ved det Kongl: Privilegerede
    Klasse Lotterie
 
Ilagt 130 rbdl. N:V:
   
i/
Kiøbenhavn
og hosfølger 14 rbdl. 42 rbß Sølv Mÿnt
alt Lotterie Penge / i lærred Mrk. Bie

"29" anses for Bies interne nummerering af Bancobrevet. Som det fremgår af påskriften er brevet fra perioden 07.08.1813 (indførelsen af begrebet "Navne-Værdi") - december 1816, hvor Bie gik af.

De på bagsiden ses Vejle Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804.

De to typer udregninger - for Banco-Sedlerne, samt for taksten for sølv er anført, men overstreget:

3 - 36
  - 60
96

men åbenbart accepteret før afsendelsen: "3 - 96"

Taksten for de 130 Rbdlr. N.V. efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev (Holstebro-København = 28 Rbß i den periode); 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Taksten for de medfølgende sølvmønter skal findes ud fra Taksten for "Sølvbarrer og Sølvmynt", der var gældende fra 01.02.1813-15.11.1814, jf. Kapitel 9, Fig. 9-4, idet afstanden mellem Vejle og København var 34¾ mil, jf. Kapitel 13:

130 Rbdlr. N.V. 1½ × 24:
36 Rbß
14 Rbdlr. 42 ß Sølv. 34¾ mil:
50 % tillæg for Sølvtakst, jf. cirkulæreordren af 23.12.1809
Mellemsum:
40 Rbß
20 Rbß
60 Rbß
I alt:
96 Rbß

som der også står bagpå brevet.

oldline

Scheel
Fig. kl16-vejle-scheel89. (Gengivet med venlig tilladelse af Frank Banke).
11. Dateret - 31.03.1823 - Bancobrev fra kollektør Peter Bøegh fra Vejle til København. (12.09.2014)

    S: T:       89
Hrr: Major Scheel
Inspecteur ved det Kongl:
Privilegerede Classe Lotterie

Heri 35 rbdl. Sædl:
  Lotteri Penge
  modt. Sc  
i/
Kiøbenhavn

"89" anses for Scheels interne nummerering af Bancobrevet. Som det fremgår af påskriften bag på brevet er det fra 31.03.1823.

Krussedullen midt på forsiden er Scheels "kvittering" for modtagelsen af brevet: "modt. Sc.".

På bagsiden ses Vejle Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804. Karte nr. og porto "9 - 20".

Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr.

Da postkursen 31.03.1823 var 250 (se Kapitel 9, Fig. 9-6.) skulle de 35 Rbdlr. først omregnes til sølv efter kursen: 35 × 200/250 = 3012,8 Rbß sølv = 31 Rbdlr. 37 Rbß Sølv. I dette tilfælde gør det ved beregningen af portoen nu ingen forskel om beløbet, der anvendes ved portoberegningen, er i sølv eller i Navne-Værdi. Portoen fra Vejle til København var på det tidspunkt 16 Rbß sølv og brevet kostede således:

5-100 Rbdlr.: 1 × 16 = 16 Rbß Sølv

som på brevet er skrevet i Navne-Værdi: 16 × 250/200 = 20 Rbß N.V.

Bærepenge
er anført med "Bp 8". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses de i disse kataloger omtalte Bancobreve fra Vejle og de illustrationer af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af de herunder beskrevne og evt. viste Bancobreve, men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans af brevene, vil de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstalKommentar.
1. 04.1987. 0100, s. 04.VejleC7Baumgarten209 Rdlr. 73 ßVist her på siden - brev nr. 6.
2. 10.1987. 0116, s. 06.VejleF6Bie130 Rdlr. + 14 Rdl. 42 ß sølvOmkarteretVist her på siden - brev nr. 10.
3. 10.1988. 1283, s. 31.VejleC7Baumgarten200 Rdlr.Vist her på siden - brev nr. 3.
3. 10.1988. 1284, s. 31.VejleF6Bie161 Rdlr. 16 ß N.V.Vist her på siden - brev nr. 8.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

17.06.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional