Klasselotteri-Kollektører fra ?? 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2017 - Toke Nørby

oldline

Uidentificerbare Bancobreve
Selvom der var helt klare regler for, hvordan bancobreve skulle behandles, er de ikke altid blevet det, og normalt skulle postkontorets laksegl med bynavn anbringes på bancobrevets bagside ved siden af / på linie med kollektørens ditto. I de få tilfælde, hvor postseglene mangler, kan det være svært - måske umuligt - at finde ud af hvilken by bancobrevet er afsendt fra, hvis også kollektørseglet er anonymt og heller ej skriften lader sig identificere.

Her er vist de få Bancobreve, som har voldt mig problemer, men hvor en dybere granskning af portotakster og grafologisk test af håndskriften, i nogle tilfælde forhåbentlig kan være med til at finde afsendelsesbyen og kollektøren.

Bancobreve, hvis oprindelsesby jeg har fundet, bliver flyttet til de relevante by-sider vist i Kapitel 16.

oldline

1. Brev nr. 1 er blevet identificeret som værende fra Nakskov.

oldline

2. Brev nr. 2 er blevet identificeret som værende fra Nakskov.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-uk03-baum19.

3. Udateret Bancobrev fra ?
Teksten på brevets forside er:

                    N o 19
    Til     N o 3 - 11 ß
S: T: Hr Lotterie Inspecteur
      Baumgarten
        i/ Kiøbenhavn
Herudi er Banco Sædler = 138 rbd
Klingende Møndt 27 Skl Siger Et Hundrede
Aatte og Tredive Rigsdaler Syv og Tyve Skl. -

Baumgarten
Desværre er det pt ikke muligt at identificere seglet, da brevet også mangler postkontorets segl.

Bagsiden
viser en gentagelse en Baumgartens egen registrering af brevet: "N o 19" samt kartenummer og porto "52 - 11"

Indholdet skal således takseret efter 28.02.1788-forordningen - og takseres som 1½ brev til 11 Lß, hvorfor enkeltportoen er 7 Lß fra den pågældende by til København. Af Kapitel 13 ses, at der kan være tale om enkelte jydske byer, men desværre også om mange byer fra Hertugdømmerne, så jeg håber på at der dukker breve med identificerbare postsegl op fra byen!

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-uk04-baum19.

4. Udateret Bancobrev fra ?
Teksten på brevets forside er:

    Velædle
    H r J: F: Baumgarten
    Kongl: Classe Lotto Inspekteur
C7                       i
    Banco 12 rd     Kiøbenhavn

Baumgarten
Desværre er det pt ikke muligt at identificere seglet, da brevet også mangler postkontorets segl.

Bagsiden
viser Baumgartens egen registrering af brevet: "N o 52", kartenummer og porto "229 - 3" samt bærepenge:

229 -   3  
Postbudet  2  
   5 ß

Indholdet skal således takseret efter 28.02.1788-forordningen - og til enkeltbrevporto for de første 100 Rdlr. Ifølge Taksttabellen i Kapitel 13/14, kan der være tale om Korsør, Næstved, Ringsted, Slagelse eller Sorø, hvor enkeltbrevsportoen til København var 3 Lß på det tidspunkt. Desværre er lakseglet ikke identificerbart.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-uk05-baum33.

5. Udateret Bancobrev fra ?
Teksten på brevets forside er:

      Velædle
H r Lotterie Inspecteur Baumgarten
Heri er
= 70 Rd lr Lotterie
Penge -
        a /
        Kiøbenhavn

Baumgarten
Initialerne er "SB" i seglet, men desværre mangler postkontorets officielle laksegl bag på brevet.

Bagsiden
viser kartenummer og porto "11 - 14" samt "N o 33", der anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet. Baumgartens inspektørperiode var 1770-1790.

Taksten
kan antages at være 7 Lß for de indlagte sedler (under 100 Rdlr.) samt porto for et ilagt brev til enkeltbrevsporto. Af kapitel 13 fremgår det, at enkeltbrevsportoen i Baumgartens tid var 7 Lß for breve mellem København og Aarhus, Horsens eller Ribe. Desværre findes ingen kollektører herfra med initialerne SB.

Hertudømmerne
Fra en lang række byer her er enkeltbrevsportoen til København også 7 Lß, men heller ikke her findes en person med initialerne SB i kollektørlisterne, så der kan være tale om en afløser?

... men vi må nok vente til der dukker et bancobrev op med samme laksegl samt et postsegl. Taksten kan dog være:

1-100 Rbdlr. - enkeltbrevsporto:
Ilagt brev til enkeltbrevsporto:
I alt:
7 Lß
  7 Lß
14 Lß

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-uk06-baum2.

6. Udateret Bancobrev fra ?
Teksten på brevets forside er:

        N o 2       N o 5-14
    Velædle
  H r J: F: Baumgarten
  Kongelig Inspecteur for Classe -
Lotteriet. -
Herudi 100 Rigsdl:
udi Een Banco Sæddel
Classe Lotteriet alle=
ne vedkommende -
        / udi
  Kiøbenhavn

Baumgarten
 
Baumgarten
Initialerne er "? H" samt "SJ" i seglet, men desværre er der intet postsegl bag på brevet, men de ligner meget seglene fra nr. 24!

Forsiden
viser "N o 2", der anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet. Desuden ses kartenummer og porto "5 - 14".

Taksten
kan antages at være 7 Lß for de indlagte sedler (100 Rdlr.) samt for portoen for et ilagt brev til enkeltbrevsporto. Af kapitel 13 fremgår det, at enkeltbrevsportoen i Baumgartens tid var 7 Lß for breve mellem København og Aarhus, Horsens eller Ribe. Desværre findes ingen kollektører herfra med initialerne H og SJ.

Hertudømmerne
Fra en lang række byer her er enkeltbrevsportoen til København også 7 Lß, men heller ikke her findes en person med initialerne SJ i kollektørlisterne, så der kan være tale om en afløser?

... men vi må nok vente til der dukker et bancobrev op med samme laksegl samt et postsegl. Taksten kan dog være:

1-100 Rbdlr. - enkeltbrevsporto:
Ilagt brev til enkeltbrevsporto:
I alt:
7 Lß
  7 Lß
14 Lß

oldline

Baum
Fig. kl16-uk07-baum36.

7. Udateret Bancobrev fra ?
Teksten på brevets forside er:

    N o 36/
Velædle
Herr Johan F: Baumgarten
Kongl: Lotterie Indspecteur
 
4 skb 10 rd r og
2 skb 1 rd r Banco
  Sædler
 
pr. Attest
    udi
Kiöbenhavn
fire Classe Lotterie Sæd=
ler til 4 Classe mrk
No- 1242 - 55 - 68 - 70 -

?

Det ses, at seglet desværre er ret anonymt, så vi må vente med at identificere brevet til der dukker et lignende op med postsegl.

Indholdet er på forsiden af brevet beskrevet lidt bagvendt, da kollektøren har skrevet skilling banco-værdien først og derefter rigsdalerbeløbet - oven i købet i to linier, så indholdet af pengesedler er i alt 11 rigsdaler og 6 skilling.
    Desuden er der ilagt nogle lotterisedler og sikkert også et brev, indholdet vedkommende, og som derfor ikke kostede noget i porto.

Bagsiden
viser en gentagelse af Baumgartens nummerering af brevet (No. 36) samt kartenummer og porto: "2 - 3". Hvad de "- 2ß -" står for, ved jeg ikke. Taksten må derfor være:

1-100 Rbdlr. - 1 × enkeltbrevsporto 3 Lß: 3 Lß

Der er tale om et brev til enkeltportotakst 3 Lß, og afsendt fra en by, der ikke selv havde fået etableret pakkepost, men måtte sende brevet til den nærmeste by med en sådan. Det kunne være en af byerne: Korsør, Næstved, Ringsted, Slagelse eller Sorø.

oldline

Baum
Fig. kl16-uk-baum16. Gengivet med venlig tilladelse af Kaj Erik Ullerup, Beder.

7a. Udateret Bancobrev fra ? - Indsat 07.04.2016
Teksten på brevets forside er:

    N o 16/
      Velædle     NB
Herr Johan F: Baumgardten
  Kongl: Lotterie Indspecteur
= 30 Rd r i Banco
Sædler
pr= Attest
        udi
    Kiöbenhavn
indlagt 3 de Tredie
Classes Lotterie
Sædler
No= 1234-
1238 - 1246

?

Det ses, bancobrevet stammer fra samme kollektør som det foregående og efterfølgende brev samt at seglet desværre også her er ret anonymt.

Forsiden
og bagsiden viser "N o 16/", der anses for at være Baumgartens egen nummerering af bancobrevet.

Bagsiden
viser desuden "- 15 - ", som jeg ikke ved, hvad betyder, men det kan betyde, at brevet er omkarteret et eller andet sted, - se forrige og efterfølgende brev. Desuden kartenummer og porto: "2 - 3ß".

Taksten må derfor være:

1-100 Rbdlr. - 1 × enkeltbrevsporto 3 Lß: 3 Lß

Der er tale om et brev til enkeltportotakst 3 Lß, og afsendt fra en by, der ikke selv havde fået etableret pakkepost, men måtte sende brevet til den nærmeste by med en sådan. Det kunne være en af byerne: Korsør, Næstved, Ringsted, Slagelse eller Sorø.

oldline

Baum
Fig. kl16-uk-baum18.
(Gengivet med venlig tilladelse af Bjarne Heck - stamps.dk).

8. Udateret Bancobrev fra ? (Indsat 21.10.2014)
Teksten på brevets forside er:

Velædle     N o 18/
Herr Johan F: Baumgardten
Kongl: Lotterie Indspecteur
= 99 Rd r i
Banco
Sædler
pr= Attest
    i
Kiöbenhavn

?

Det ses, bancobrevet stammer fra samme kollektør som det foregående brev samt at seglet desværre også her er ret anonymt.

Forsiden
viser "N o 18/", der anses for at være Baumgartens egen nummerering af bancobrevet.

Bagsiden
viser en (halv) gentagelse af Baumgartens nummerering af brevet samt kartenummer og porto: "4 - 3ß". Brevet har åbenbart været omkarteret et eller andet sted, da "17 - " må være et kartenummer.

Taksten må derfor være:

1-100 Rbdlr. - 1 × enkeltbrevsporto 3 Lß: 3 Lß

Der er tale om et brev til enkeltportotakst 3 Lß, og afsendt fra en by, der ikke selv havde fået etableret pakkepost, men måtte sende brevet til den nærmeste by med en sådan. Det kunne være en af byerne: Korsør, Næstved, Ringsted, Slagelse eller Sorø.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-uk08-baum21.

9. Udateret Bancobrev fra ?
Teksten på brevets forside er:

N o 21
Til
Velædle Herr Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur.
Lotterie Sager
og 9 Rd lr: 27 ß:
i Penge.
        a
        Kiøbenhavn

Baumgarten
Lakseglet er desværre ret anonymt!

Bagsiden
viser kartenummer og porto "2 - 4" samt "N o 21", der anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet. Brevet er sendt i baumgartens inspektørperiode, 1770-1790.

Taksten
kan antages at være 4 Lß for de indlagte sedler (under 100 Rdlr.). Af kapitel 13 fremgår det, at enkeltbrevsportoen i Baumgartens tid var 4 Lß for breve mellem København og Assens, Nyborg, Odense, Stubbekøbing eller Haderslev. Hvilken af de nævnte byer det er, kan ikke afgøres på det foreliggende grundlag.

oldline

Gammel nr. 9. Er 20.03.2014 identificeret som et bancobrev fra Odense og derfor flyttet til de andre Odense-bancobreve.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-uk10-baum60.

10. Udateret Bancobrev fra ?
Teksten på brevets forside er:

          N o 60.
      Til
Velædle
H r Baumgarten
Kongl. Lotterie Inspecteur
C7 timus
Herudi indsluttet
26 rdl i Banco
        a/
    Kiøbenhavn

Baumgarten
Initialerne er "FM" i seglet, men desværre mangler postkontorets officielle laksegl bag på brevet.

Bagsiden
viser kartenummer og porto "1 - 4ß" samt en gentagelse af Baumgartens egen nummerering af brevet "N o 60".

Taksten
kan antages at være 4 Lß for de indlagte sedler (under 100 Rdlr.). Af kapitel 13 fremgår det, at enkeltbrevsportoen i Baumgartens tid var 4 Lß for breve mellem København og Assens, Nyborg, Odense, Stubbekøbing eller Haderslev. Hvilken af de nævnte byer det er, kan ikke afgøres på det foreliggende grundlag.

... og vi må nok vente til der dukker et bancobrev op med samme laksegl samt et postsegl.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-uk-baum23. (Ex Svend Kjuel Seitzberg† - Tak for skan til Morten Pieper).

11. Udateret Bancobrev fra ? (Indsat 21.10.2014).
Teksten på brevets forside er:

          Til
      Velædle
H r Baumgarten
Kongl Lotterie Inspecteur
C7 timus
Herudi indsluttet
30 rdl in Banco
        a/
    Kiøbenhavn

Baumgarten
Initialerne er, ligesom ved forrige bancobrev, "FM" i seglet, men desværre mangler postkontorets officielle laksegl bag på brevet. Håndskriften på de to breve ligner i høj grad hinanden.

Bagsiden
viser en fra forsidens venstre side gentagelse af Baumgartens egen nummerering af brevet "N o 23". Desuden kartenummer og porto "2 - 4ß".

Taksten
var således 4 Lß for de indlagte sedler (under 100 Rdlr.). Af kapitel 13 fremgår det, at enkeltbrevsportoen i Baumgartens tid var 4 Lß for breve mellem København og Assens, Nyborg, Odense, Stubbekøbing eller Haderslev. Hvilken af de nævnte byer, det er, kan ikke afgøres på det foreliggende grundlag.

... og vi må vente til der dukker nok et bancobrev op med samme laksegl samt et postsegl.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-uk11-baum88.

12. Udateret Bancobrev fra ?
Teksten på brevets forside er:

      N o 88
      Til
Veledle H r Baumgarten
Kongelige Lotterie
Inspecteur
Herudi
107 Rdr 35 ßda (dansk)
        /i
Kiøbenhavn

Baumgarten
Initialerne er "??" i seglet, men desværre mangler postkontorets officielle laksegl bag på brevet.

Forsiden
viser Baumgartens egen nummerering af brevet "N o 88".

Bagsiden
viser kartenummer og porto "1 - 6 ß".

Taksten
kan antages at være 4 Lß for indlagte sedler 1-100 Rdlr. Af kapitel 13 fremgår det, at enkeltbrevsportoen i Baumgartens tid var 4 Lß for breve mellem København og Assens, Nyborg, Odense, Stubbekøbing eller Haderslev. Hvilken af de nævnte byer det er, kan ikke afgøres på det foreliggende grundlag.

... men vi må nok vente til der dukker et bancobrev op med samme laksegl samt et postsegl.

Imidlertid kan taksten udregnes til:

100-150 Rbdlr. - 1½ × enkeltbrevsporto: 1½ × 4 6 Lß

hvad der passer med påskriften bag på brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-uk12-baum60.

13. Udateret Bancobrev fra ? - Seglet ser ud til at være identisk med seglet på det efterfølgende brev nr. 13.
Teksten på brevets forside er:

      N o 60
      Til
Velædle
H r Inspecteur Baumgarten
Kongel.
Tieneste
    Herindeni Brevet
    er Banco 24 rd
      udi
    Kiøbenhavn

Baumgarten
Initialerne er "??" i seglet, men desværre mangler postkontorets officielle laksegl bag på brevet.

Bagsiden
viser kartenummer og porto "60 - 4" samt "N o 60", der er Baumgartens egen nummerering af brevet - fremgår også af forsiden.

Taksten
kan antages at være 4 Lß for indlagte sedler 1-100 Rdlr. Af kapitel 13 fremgår det, at enkeltbrevsportoen i Baumgartens tid var 4 Lß for breve mellem København og Assens, Nyborg, Odense, Stubbekøbing og Haderslev. Hvilken af de nævnte byer det er, kan ikke afgøres på det foreliggende grundlag.

... så vi må vente til der dukker et bancobrev op med samme laksegl samt et postsegl.

oldline

Bie
Fig. kl16-uk13-bie1.
(Gengivet med venlig tilladelse af Fyns Frimærke Service v/Bjarne Heck).

14. Udateret Bancobrev fra ? - Seglet ser ud til at være identisk med seglet på det forrige viste brev nr. 12.
Teksten på brevets forside er:

Velædle                
H r Lotterie Inspecteur Bie
a/
Banco og Mÿndt 91 rd 25 ß:      Kiöbenhavn
at maae afgaae med den Kongelige Expresse
K: T:

Bie
Der står MR i seglet.

Da indholdet er under 100 Rdlr. kan brevet, jf. forordningen af 28.02.1788, sendes for 4 Lß, som også er anført på bagsiden af brevet. Med en enkeltbrevstakst på 4 Lß for et brev til København, giver det en vis begrænsning mht. hvilke byer, der kan være tale om. Af Kapitel 13 ses, at der i Bies inspektørperiode 1801-1809 kan være kan være tale om byerne Assens, Bogense, Odense, Rudkøbing, Svendborg, Holbæk, Maribo, Nakskov, Nysted, Rødbye og Saxkøbing.

Herefter skal man ind i kollektøroversigterne fra disse byer for at finde en kolletør med initialerne MR, og her finder man to muligheder, nemlig:

  1. Maribo, hvor byfoged Matthias Reimer var kollektør i perioden 1775-1779 - men det kan ikke være ham, da brevet er adresseret til klasselotteriinspektør Bie, der fungerede fra 1801-1816. Så vi må se på den anden mulighed:
     
  2. Odense, hvor Maren Kryssing Riising var kollektør i perioden 1801-1809. Teksten, der anfører transport med en expresse synes dog unødvendig, da postforbindelsen til København var regelmæssig fra Odense. Men det er tilsyneladende den eneste mulighed.

Som det ses af bancobrevets forside, regnede kollektøren med, at brevet kunne sendes med expresse og det er uklart, hvornår en sådan afgik og hvorfor kollektøren mente det nødvendigt at hyre en sådan til befordring af brevet.

Bagsiden
viser kartenummer og porto "2 - " samt en ny kartering, denne gang med porto "1 - 16 4". Desuden ses kollektørseglet, men også at der mangler det/de obligatoriske postsegl. Pga. den rettede porto på bagsiden af brevet, kan man gøre sig de tanker, at postmesteren i Svendborg sandsynligvis har gjort det klart for kollektøren, at det var væsentlig dyrere og uden tidsgevinst at sende brevet med ekspresse. Postmesteren kan have overbevist kollektøren om, at bancobrevet skulle befordres med den ordinære post, hvorved taksten kun blev 4 Lß (jf. Kapitel 13).

Selv om der står K.T. (Kongelig Tjeneste) på brevet, var det ikke et sådant. Et Cancellie Promemoria af 26.09.1801 (til Amtmanden over Nyborg Amt) ang. at Dokumenter i Delinqvent- m. fl. Sager maae befordres med Expresser i stedet for med Posten. (Jfr. Prom. 27 Aug. 1796), siger:

I Anledning af at Justitsraad og Postmester Becker i Svendborg har vegret sig ved, fra Landsdommer Uldal, at modtage, til Afsendelse med Biposten, en Act i en Delinqvintsag, der var af 2 og en halv Punds Vegt, hvilken Vegt Biposterne, der betragtes som ridende Poster, ei ere pligtige at modtage, har Amtmanden i Skrivelse af 26de Julii d. A. indstilt: om det, for at forekomme deslige Disputer, og at befordre Sagernes Gang, kunde tillades Amtmanden og Rettensbetjente i Delinqventsager og andre Sager, som ei taale Ophold, at sende Expresser til hinanden. Efterat man i den Anledning har corresponderet med Generalpost-Amtet, skulde Man derved melde: at, da det efter Forordn. af 16de Aug. 1775 er enhver tilladt i sine egne Sager at sende expresser, saa haves der Intet imod, at Documenterne i slige Sager befordres ved Expresser, i stedet for med Posten, naar Tilfældet er som det af ham i forbemeldte Skrivelse Anførte.

Heraf ses, at det ikke var ulovligt at sende egne sager med expresse.

Men postmesteren, der åbenbart i første omgang har skrevet kartenummer "2 - " (muligvis på en forkert karte) har efterfølgende gjort nye notater om kartenummer og nu porto "1 - 16", der måske er et expressegebyr, hvorefter postmesteren, der OGSÅ stod for expresserne, skiftede mening efter at have konsulteret taksttabellen og set, at taksten for et enkeltbrev mellem Odense og København var 4 Lß (i perioden 01.01.1804-31.12.1811, se Kapitel 13) - og at Bancobrevet mageligt kunne komme rettiddigt frem med den ordinære post.

Kongelig Expresse contra Pakkeposten!
Da kollektøren har formodet, at han kunne få brevet med "Den Kongelige Ekspresse" skal den mulighed undersøges. Der er nogle skrivelser, der bekæftiger sig med om hvorvidt man må bruge Expresser eller de normale transportmåder.

I et Promemoria fra Generalpostamtet 14.12.1805 til postmesteren ved den Danske og Norske Post i Helsingøer, meddeles bl.a.:

"Det er en Selvfølge, at hverken Passagerer, Penge eller Gods maa antages til Befordring med den Norske Expresse mellem Helsingøer og Kiøbenhavn, da samme henhøre til den ordinaire daglig gaaende Post mellem de tvende sidstbemeldte Steder."

Altså var der ingen grund til at belaste en expresse med sager, der lige så godt kunne sendes med de ordinære poster ad ordinær vej.

Takstberegningen for brevet følger princippet i 28.02.1788-forordningen, der anfører, at for et indhold af 1-100 Rdlr. skal betales som for et enkeltbrev, og da taksten af bagsiden ses at være 4 Lß,

1-100 Rbdlr. - 1 × enkeltbrevsporto 4 Lß: 4 Lß

hvad der også er anført bag på Bancobrevet.

Bie tiltrådte i 1801, men af brevet kan det ikke ses, om Bancobrevet er fra før "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804 (der trådte i kraft 01.01.1805) eller efter. Det sandsynligste må dog være, at brevet er fra før 01.01.1805.

Bancobrevet er i øvrigt helt sikkert fra før 01.02.1813, idet møntangivelsen på brevet er i Rigsdaler og ikke i Rigsbankdaler.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-uk14-baum9.

15. Udateret Bancobrev fra ?
Teksten på brevets forside er:

              N o 9
Kongelig May stt Lotterie Inspecteur
Velædle
    Hr. J: F: Baumgarten
B co 100 Rd
pr. Attest
        i
  Kiøbenhavn

Baumgarten
 
Baumgarten
Initialerne i kollektørseglet er "? G H", men jeg kan ikke finde en kollektør med disse initialer - se næste brev, der er fra samme kollektør. Desværre mangler postseglene byens navn.

Bagsiden
viser kartenummer og porto "22 - 3 ß" samt "N o 9", der er en gentagelse af Baumgartens registrering på forsiden.

Taksten
kan antages at være 3 Lß for de indlagte sedler (under 100 Rdlr.). Af Kapitel 13 fremgår det, at enkeltbrevsportoen i Baumgartens tid var 3 Lß for breve mellem København og Korsør, Næstved, Ringsted, Slagelse og Sorø.

... men vi må nok vente til der dukker et bancobrev op med samme håndskrift og identificerbare laksegl.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-uk-baum5. (Ex Svend Kjuel Seitzberg† - Tak for skan til Morten Pieper).

16. Udateret Bancobrev fra ? (Indsat 21.10.2014)
Teksten på brevets forside er:

              N o 5
Kongl. May stt Lotterie Inspecteur
  Velædle
Hr. J: F: Baumgarten
B co 100 Rd
pr. Attest
       
  Kiøbenhavn

Baumgarten
 
Baumgarten
Så vidt man kan se, er initialerne i kollektørseglet "H G H". Desværre mangler bynavnet i postseglene.

Bagsiden
viser "N o 5", der er en gentagelse af Baumgartens registrering på forsiden. Kartenummer og porto "30 - 3 ß".

Taksten
kan antages at være 3 Lß for de indlagte sedler (100 Rdlr.). Af Kapitel 13 fremgår det, at enkeltbrevsportoen i Baumgartens tid var 3 Lß for breve mellem København og Korsør, Næstved, Ringsted, Slagelse og Sorø.

... men vi må nok vente til der dukker et bancobrev op med samme håndskrift og mere identificerbare laksegl, da der ikke umiddelbart kan findes en kollektør med initialerne "H G H".

oldline

Bie
Fig. kl16-uk15-bie4.

17. Udateret Bancobrev fra ?
Teksten på brevets forside er:

    Velædle og Velbyrdige
H r Classe Lotterie Inspecteur Bie
Indlagt
166 Rd 24 ß
Kongl: Tieneste
        a /
    Kiøbenhavn

Bie
Desværre er der ingen initialer i seglet, og desuden mangler postkontorets officielle laksegl bag på brevet.

Bagsiden
viser kartenummer og porto "4 - 6". Brevet må være fra før "Tre-Segls-Placatens" bestemmelsers indførelse i 1805, og portoen skal beregnes efter princippet i 28.02.1788-forordningen, der anfører, at 150-200 Rdlr. skal betales som for et dobbeltbrev.

Fra Korsør, Næstved, Ringsted, Slagelse og Sorø
var enkeltbrevsportoen 3 Lß, men nærmere kommer man ikke en bestemmelse om afsendelsesstedet - desværre. Taksten kan dog udregnes:

150-200 Rbdlr. - 2 × enkeltbrevsporto 3 Lß: 6 Lß

oldline

Haderslev-København
kl16-uk16-bie-64. (Ex Morten Pieper).

18. Bancobrev fra perioden en ukendt by i Hertugdømmerne

Et par segl er tydeligvis faldet af, hvorfor konst. postmester Christian (Thygesen) Müller i Haderslev på bagsiden af brevet har anført:

"Saaledes indgaaet i Hadersleb
og derfor forsynet med
Hadersleb Postsegl."

MD
Der står "MD" i seglet.

På bagsiden ses kartenummer og en høj porto: "37 - 42", der, jf. Kapitel 14, tydeligt viser, at brevet kommer fra en by i Hertugdømmerne, men hvilken? I perioden 19.06.1813-30.07.1813 var der hele 34 byer, der havde en enkeltbrevsporto på 42 Lß, men det har endnu ikke været muligt at identificere kollektørseglet.

      64
S: T:
H r Lotto Inspecteur Bie
    FVI
Lotterie-
Heri 42 rbß
    / a
Kiøbenhavn

oldline

B
Fig. kl16-uk17-baum2. Gengivet med venlig tilladelse af Frank Banke.

19. Udateret Bancobrev fra ? (Indsat 18.08.2014).
Teksten på brevets forside er:

          N o 2/         2L
S r Hochedelgebohrene Herre
  Lotterie Inspecteur Baumgarten
Hierin 800 RThaler
dänische Banco Setteln

Königl: Lotterie Gelde,
        zu
    Copenhagen


Desværre kan jeg ikke se, hvad der står i seglet. Hjælp ønskes!

Forsiden
viser i højre øverste hjørne: "2L", som må betyde, at brevet vejer 2 Lod.

Bagsiden
viser kartenummer og porto "1 - 56". Portoen skal - efter min opfattelse - beregnes efter Generalpostamtets Placat af 31.12.1773 (se Kapitel 18), der anfører, at et indhold af 800 Rigsdaler skal betales som for et 8 × enkeltporto, hvorfor enkeltbrevsportoen må være 56 / 8 = 7 Lß. Denne porto viser, at bancobrevet kan være fra Aarhuus, Horsens eller Ribe - eller fra en uoverskuelig mængde byer i hertugdømmerne, se Kapitel 14.

Så nærmere kommer man ikke en bestemmelse om afsendelsesstedet - desværre. Taksten kan dog udregnes:

750-800 Rbdlr. - 8 × enkeltbrevsporto 7 Lß: 56 Lß

oldline

20. Udateret Bancobrev fra ? til Baumgarten. UDGÅR! Var identisk med nr. 25

oldline

B
Fig. kl16-uk19-baum14.
(Gengivet med venlig tilladelse af Jens Jacobsen, Scanphil Frimærkeauktion).

21. Udateret Bancobrev fra ? til Baumgarten. (Indsat 22.09.2014).
Teksten på brevets forside er:

        N o 14/
Velædle
H rJ: F: Baumgarten
Kongel: Classe Lotto Inspecteur
C7 timus
    Banco 364 rd
    i/
Kióbenhavn

Kun forsiden -
af lot nr. 348 i Scanphils Frimærkeauktionskatalog nr. 9 12.12.1990 - er vist, og katalogets beskrivelse af bancobrevet anfører, at der er Chr. VII-segl, men ikke noget om kollektørsegl eller om kartenummer og porto, så der er ikke store muligheder for at finde ud af, hvorfra brevet er sendt.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-uk-baum22. (Ex Svend Kjuel Seitzberg† - Tak for skan til Morten Pieper).

22. Udateret Bancobrev fra ? (Indsat 21.10.2014)
Teksten på brevets forside er:

N o 22     in Banco
  Velædle         =100 r
H r Baumgarten
Kongel: Inspecteur
ved Classe - Lotteri -
 
C7 timus
        a/
  Kiøbenhafn

Baumgarten
Lakseglet er desværre ret anonymt!

Bagsiden
viser, at brevet er blevet karteret hele to gange inden det ankom til en by hvorfra det kunne karteres og sættes i porto for at komme med pakkeposten til København: "2 -", "4 -" og endelig "3 - 6". Desuden ses en gentagelse af forsidens "N o 22", der anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet. Brevet er sendt i baumgartens inspektørperiode, 1770-1790.

Taksten
kan antages at være 6 Lß for de indlagte sedler (under 100 Rdlr.). Af kapitel 13 fremgår det, at enkeltbrevsportoen i Baumgartens tid var 6 Lß for breve mellem København og Fredericia, Kolding, Nordborg samt Vejle. Hvilken af de nævnte byer det er, kan ikke afgøres på det foreliggende grundlag.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-uk-ivars-bog-s-66.
(Tak til Ivar Sundsbø, Norge for tilladelse til at afbilde brevet).

23. Udateret Bancobrev fra ? (Indsat 10.11.2014)
Teksten på brevets forside er:

              N o 50/
  Velædle
Herr Lotterie Inspecteur Baumgarten
in Banco
= 85 rd
Kongel. Tieneste -
      a/
      Kiøbenhavn

Brevet er afbildet i Ivar Sundsbøs bog "Norske Brev før 1855", s. 66 (Bergen 1989).

Bagsiden
er desværre ikke afbildet i Ivars bog, og forsiden viser heller ikke, hvorfra bancobrevet er afsendt, så indtil jeg får en kopi af brevet, må jeg lade det ligge blandt de "ukendte".

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-uk24-baum8. (Gengivet med venlig tilladelse af Hans Jørgen Rasch, Faaborg).

24. Udateret Bancobrev fra ? (Indsat 22.10.2015)
Teksten på brevets forside er:

              N o 8           N o 10 - 7 ß
Velædle
Hr: Lotteri Inspecteur Baumgarten
Classe Lotte=
riet Vedkommende
Herudi in Banco
Sedler 59 rd og Klin-
gende Mønt = 10 ß.
     
a/
Kiøbenhavn

Så vidt man kan se, er initialerne i kollektørseglet "H G H". Desværre mangler bynavnet i postseglene. Men seglene ligner meget seglene fra nr. 6!

Bagsiden
viser "N o 5", der er en gentagelse af Baumgartens registrering på forsiden. Kartenummer og porto "30 - 3 ß".

Taksten
kan antages at være 7 Lß for de indlagte sedler (< 100 Rdlr.). Af Kapitel 13 fremgår det, at enkeltbrevsportoen i Baumgartens tid var 7 Lß for breve mellem Horsens, Ribe og Aarhus.

Seddel med beskrivelse af Bancobrevet
Bancobrevet var til salg hos firmaet H. J. Rasch Frimærker i Faaborg, og Rasch var så venlig at skanne det for mig. Rasch meddelte endvidere, at der på seddelen stod:

"Bancobrev fra Geheimminister Stampe (ca. 1785). Bagside: Karte 32
"Herudi in Bancosedler 59 Rigsdaler og klingende Mønt 10 Skilling Porto 7 Lybske Skilling."

Henrik Stampe (1713-89):
Dansk retslærd og statsminister. Konkurerede i 1739 med Kofoed-Ancher om et juridisk professorat ved Københavns Universitet - tabte, men blev i stedet udnævnt til professor i filosofi. Blev juridisk professor i 1753 og udnævntes til Generalprokurator (kongens juridiske rådgiver). Skrev i 1753 en juridisk afhandling om spillegæld (hasardspil) og een om kredit til umyndige i 1754. Mistede en del magt og indflydelse under Struensee. Blev afskediget af Guldberg i 1783, men udnævntes til statsminister i 1783 af kronprins Frederik (kongen var på dette tidspunkt blevet sindssyg).

... men vi må nok vente til der dukker et bancobrev op med samme håndskrift og mere identificerbare laksegl, da der ikke umiddelbart kan findes en kollektør med initialerne "H G H".

Tvivl
Jeg kan heller ikke finde Henrik Stampes navn i de datidige kollektør-oversigter, og med den høje stillinger, han betrådte i sin tid, vil jeg gerne have nogle håndgribelige beviser på, at han var klasselotterikollektør samt i hvilken by han var det.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-uk25-baum25.

25. Udateret Bancobrev fra 17.01.1787
Teksten på brevets forside er:

Velædle
Kl: Lotterie Inspecteur Baumgarten
Herudi # 147 rd i Banco-Sæd-
ler og 32 ß i Mÿndt
Kongelig Teineste
       
    a/
  Kiøbenhavn

Baumgarten
 
Der er ikke megen hjælp at hente i seglet, så vi må vente
til et tydeligere eksemplar med et bysegl dukker op.

Bagsiden
viser kartenummer og porto "1 - 6" samt "N o 25", der er en Baumgartens registrering af bancobrevet. Jeg ved ikke, hvad "8" i brevets venstre side betyder.

Taksten
ses at være 6 Lß for de indlagte sedler (100-150 Rdlr.: 1 ½ × enkeltporto):

100-150 Rdlr. - 1½ × enkeltbrevtakst 4 Lß:6 Lß
hvad der også står på bagsiden af brevet.

Af Kapitel 13 fremgår det, at enkeltbrevsportoen i Baumgartens tid var 4 Lß for breve mellem København og Haderslev, Assens, Nyborg, Odense samt Stubbekøbing (pt har jeg ikke registreret en klasselotterikollektør fra Stubbekøbing. En sådan figurerer ikke i de normale kilder, jeg har).

... men vi må nok vente til der dukker et bancobrev op med identificerbare laksegl. Der er yderligere et par notater på brevets "flaps" tydeligvis skrevet med rystende skrift:

Baumgarten
 

dat. den 17 Jan. 1787
ank. den 24
besv. den 27

Hvad N. 1322 betyder, ved jeg ikke. Der er ikke megen hjælp at hente i seglet eller påtegningerne, så vi må vente
til et tydeligere eksemplar med læselige segl dukker op.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

04.03.2018
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional