Klasselotteri-Kollektører fra Tønning 1753-1820
- og deres Banco-Breve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Tønning
blev dansk hovedpostkontor i 1713 og brev og pakkepostkontor 28.05.1762. Postforbindelsen har sandsynligvis været via Husum til Schlesvig og herfra til Hamborg-Haderslev-ruten og derfra videre til København.

Folketællingerne
Det er ikke undersøgt, hvorledes befolkningsfordelingen var i perioden 1753-1820 i Tønning, men det ses af antallet af kollektører, er der ikke var behov for mere end en enkelt kollektør ad gangen.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark (Norge indtil 1814 og Hertugdømmerne til 1820) og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Tønning-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er da anvendt som gældede i december året før). At vedkommende ikke optræder i et enkelt år for dernæst at kommen med i oversigten igen, er sandsynligvis kun en forglemmelse fra avisens/klasselotteriets side. Man ser desuden ofte, at kollektørernes navne ikke er stavet ens i de forskellige årgange af avisen.

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Tønning
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Lüders, Jacob Nicolaus1771-1783Commerce-Secretaire og Postmesterf. o. 1736 / 23.10.1814
Harmens, Jürgen1784?? / ?
Jansen, ?1785-1818Advocat? / ?
Petersen, ?1819Købmand? / ?

Tønning Kollektørersegl
Jansen
Jacob Nicolaus Lüders. 1771-1783.
Jansen
Advocat Jansen. 1785-1818.

Tønning Postkontors segl
C7-1
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
C7-2
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Jacob Nicolai Lüders.
  3. Jürgen Harmens, Advokat Jansen og Købmand Petersen: Jeg har ingen referencer fundet.

Tak
til Frank Banke og Morten Pieper for venligt udlån af bancobrevene fra Tønning.

oldline

Baum
Fig. kl16-tonning-baum4. (Ex Morten Pieper).

1. Udateret fra collecteur og advocat Jansen i Tønning
Teksten på brevet er:

N o 4/
        An             4 1/8 L
Herrn J. F. Baumgarten,
Inspector der Königl. privi-
legürten Classe Lotterin
Hierin 146 rd B. B.    in
Copenhagen

Bagsiden
viser flere postsegl samt kartenummer og porto: "1 - 11". Det formodes, at brevet har indholdt et andet og vedkommende brev, der ikke skulle takseres særskilt og som vejede "4 1/8 L".

Taksten kan beregnes efter princippet i Placat af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, som bl.a. siger, at 100-150 Rdlr. skal betales som 1½ brev og efter Kapitel 14 var enkeltbrevstaksten Tønning-København i Baumgartens tid 7 Lß, så taksten bliver:

100-150 Rdlr.: 1½ × enkeltbrevsporto 7 Lß = 10,5 = 11 Lß

som der også står bag på brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-tonning-baum46. (Ex Morten Pieper).

2. Bancobrev dateret 02.09.1786 fra collecteur Jansen i Tønning
Teksten på brevet er:

An
Herrn J. F. Baumgarten
Inspector der Königl. Classe-
  Lotterin,
Hie(r)bey in weissen
Papier = 77 rd B.B.
Gemerkt H. B.
  in
Copenhagen

Bagsiden
viser kun kollektørseglet, "N o 46", der er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet samt kartenummer og porto: "2 - 7".

Taksten kan beregnes efter princippet i Placat 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, som bl.a. siger, at 1-100 Rdlr. skal betales som 1 brev og efter Kapitel 14 var enkeltbrevstaksten Tønning-København i Baumgartens tid 7 Lß, så taksten bliver:

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto 7 Lß: 7 Lß

som der også står bag på brevet.

oldline

Baum
Fig. kl16-tonning-baum50.
(Gengivet med venlig tilladelse af Frank Banke).

3. Udateret fra collecteur og postmester Lüders i Tønning
Teksten på brevet er:

N o 50/
An                
den Herrn Lotterei In-
specteur Herrn Baumgarten
Beschweret mit
= 182 Reichsthal er
Banco Noten
    Zu
Copenhagen

Bagsiden
viser post- og kollektørsegl samt kartenummer og porto: "1 - 14".

Taksten kan beregnes efter princippet i Placat af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, som bl.a. siger, at 150-2000 Rdlr. skal betales som 2 breve og efter Kapitel 14 var enkeltbrevstaksten Tønning-København i Baumgartens tid 7 Lß, så taksten bliver:

150-200 Rdlr.: 2 × enkeltbrevsporto 7 Lß = 14 Lß

som der også står bag på brevet.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

09.03.2014
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional