Klasselotteri-Kollektører fra Tønder 1753-1820
- og deres Banco-Breve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Tønder
blev hovedpostkontor i 1713 og brev- og pakkepostkontor 28.05.1762. (Se DDPE-III, s. 668).

Folketællingerne
viser, at Tønder havde et indbyggertal på ? i 1769, ? i 1787, 2.579 i 1801 og 2.789 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør i byen ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark (Norge indtil 1814 og Hertugdømmerne til 1820) og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Tønder-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er da anvendt som gældede i december året før). At vedkommende ikke optræder i et enkelt år for dernæst at kommen med i oversigten igen, er sandsynligvis kun en forglemmelse fra avisens/klasselotteriets side. Man ser desuden ofte, at kollektørernes navne ikke er stavet ens i de forskellige årgange af avisen.

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Tønder
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Munch, Friderich Christian1753-1754Sr.? / ?
Lang, Christian1754-1788Postmesterf. o. 1712 / 13.04.1789
Lang, ?1789-1791Enke efter foregående? / ?
Friccius, Johan Theodor1792-1814Postmesterdøbt 08.03.1750 / 05.04.1812
Ditlefsen, H.1815-1819?? / ?

Tønder Post- og Kollektørsegl
C7
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Også anvendt som kollektørsegl af
Christian Lang og enke. 1770-1790.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Friderich Christian Munch. Jeg har ingen referencer fundet.
  3. Christian Lang.
  4. Lang - enke efter foregående. Jeg har ingen referencer fundet.
  5. Johan Theodor Friccius.
  6. H. Ditlefsen: Jeg har ingen referencer fundet.

Tak
til Morten Pieper, Bo Bjerre Jakobsen samt til Erik Nicolaisen (Tønder) for venligt udlån af viste bancobreve fra Tønder.

oldline

Baum
Fig. kl16-tondern-baum. (Fotograferet hos Morten Pieper).

1. Udateret bancobrev fra collecteur og postmester Lang i Tønder
Teksten på brevet er:

3¾ L           N o 23/         Tondern
S r Hochvohlgeborene
Den Herren Lotterie Inspector
J. F. Baumgarten
Hierinn 193 rdd B B.
Lotterie Gelder
    zu
Copenhagen

(D B.B. = Dänische Banco Billetten)

Bagsiden
viser tre postsegl samt kartenummer og porto: "4 - 14 ß".

Taksten kan beregnes efter princippet i Forordningen af 28.02.1788, som bl.a. siger, at 150-200 Rdlr. skal betales som to breve og efter Kapitel 14 var enkeltbrevstaksten Tønder-København i Baumgartens tid 7 Lß, og taksten bliver da:

150-200 Rdlr.: 2 × enkeltbrevsporto 7 Lß: 14 Lß

som der også står bag på brevet.

oldline

Baum
Fig. kl16-tondern-baum10. (Gengivet med venlig tilladelse af Bo Bjerre Jakobsen).

2. Dateret - 20.08.1788 - bancobrev fra collecteur og postmester Lang i Tønder
Teksten på brevet er:

    Velædle
Herr Baumgarten
  Kongelige Lotterie Inspector
Indsluttet 300 rdr B. B.
Lotteriepenge
    til
Kiöbenhavn

Bagsiden
viser to postsegl, kartenummer og porto: "1 - 21 ß" samt Baumgartens interne registrering af bancobrevet: "N o 10".

Taksten skal beregnes efter princippet i Forordningen af 28.02.1788, som bl.a. siger, at 250-300 Rdlr. skal betales som tre breve og efter Kapitel 14 var enkeltbrevstaksten Tønder-København i Baumgartens tid 7 Lß, og taksten bliver da:

250-300 Rdlr.: 3 × enkeltbrevsporto 7 Lß: 21 Lß

som der også står bag på brevet.

Øvelse gør mester - efter lidt tid i hvert fald!
Baum10På bagsiden af omslaget har postmester Land skrevet en meddelelse til Klasselotteriet, og hvor man kan se datoen og hans underskrift nederst:

"Tönder Kongel: Post Contoir den 20 de Aug: 1788"

men skulle du, kære læser, få lyst til at transkribere det foranstående, hører jeg gerne nærmere! ☺

oldline

Baum
Fig. kl16-tondern-baum35. (Gengivet med venlig tilladelse af Erik Nicolaisen).

3. Udateret bancobrev fra collecteur og postmester Lang i Tønder
Teksten på brevet er:

N o 35/
Velædle
Hr Lotterie Inspecteur
Baumgarten
Her indsluttet 300 Rd r
Banco Sedler fra den
Tonderske Collection
   
a
  Copenhagen

Forsiden
viser "N o 35", der er Baumgartens registrering af bancobrevet.

Bagsiden
viser tilsvarende samt et enkelt postsegl og kartenummer og porto: "1 - 21".

Taksten kan beregnes efter princippet i Forordningen af 28.02.1788, som bl.a. siger, at 250-300 Rdlr. skal betales som tre breve og efter Kapitel 14 var enkeltbrevstaksten Tønder-København i Baumgartens tid 7 Lß, hvorved taksten bliver:

250-300 Rdlr.: 3 × enkeltbrevsporto 7 Lß: 21 Lß

som der også står bag på brevet.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

21.09.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional