Klasselotteri-Kollektører fra Tønsberg 1753-1814
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Den norske postforbindelse til Danmark er beskrevet i Kapitel 15, hvortil der henvises. Oplysninger om postkontoret i Tønsberg kan findes på det norske postmuseums on-line postaldatabase, hvor Tønsberg er beskrevet. Heraf fremgår det bl.a., at postkontoret blev etableret 13.12.1643.

Folketællingerne
viser, at Tønsberg (Vestfold Fylke) havde et indbyggertal på 1543 fordelt på 234 gårde i 1801, så der var ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1814.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Tønsberg-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældende i december året før).

Under skemaet vises aftryk af det kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Tønsberg
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Bull, Ditlev Jacobsen1753-1773?1711 / 1787
Resch, Jens Didrik1774-1779Tolder og Postmesterf. 1743 / ?
Wulfsberg, Jacob1780-1790Byfoged, Politimester og Sorenskriver, Justisraad.1751 / 1826
Holst, Heinrich1791-1813Handelsmandf. o. 1751 / ?

Tønsberg Kollektørsegl
Resch
Jens Didrik Resch. 1774-1779.
Wulfsberg
Jacob Wulfsberg. 1780-1790.

Tønsberg Postsegl
C7
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787. Død 13.03.1808.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Ditlev Jacobsen Bull.
  3. Jens Didrik Resch.
  4. Jacob Vulfsberg.
  5. Heinrich Holst.

Tak
til Jens H. Sørensen, Morten Pieper samt til Wilfred Wasenden, Norge, for venligt udlån af de herunder viste Tønsberg-Bancobreve.

oldline

Baum
Fig. kl16-toensberg-baum63. (Ex Morten Pieper).
(Også vist i listen omtalt i Kapitel 16).

1. Udateret Bancobrev fra kollektør Resch i Tønsberg
Teksten på brevets forside er:

Velædle       N o63
Herr Lotterie Inspecteur
            Baumgarten
Lotteriet
Vedkommende
Herudi er 130 Rd lr
i Banco Sedler. -
   
i
Kiøbenhavn

"N o 63" er Baumgartens nummerering af brevet. Bagsiden viser fire segl, hvoraf de to er kollektørsegl og de to andre postkontorets segl. Desuden ses kartenummer og porto: "7 - 9" samt noget krims-krams, jeg ikke kan tolke betydningen af.

Taxeringsprincippet følger placaten af 31.12.1773 / pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rbdlr. Taksten fra Tønsberg til København var, jf. Kapitel 15, 9 Lß i Baumgartens inspektør-periode, hvorfor den samlede porto for Bancobrevet var:

100-130 Rbdlr.: 1½ × 9 Lß = 13,5: 14 Lß

Det står der jo ikke på brevet, så postmesteren må af en eller anden årsag have troet, at beløbet var under 100 Rdlr., så der kun skulle betales enkeltporto på 9 Lß.

oldline

Wulfsberg
Fig. kl16-toensberg-baum31. (Gengivet med venlig tilladelse af Wilfred Wasenden, Norge).

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Wulfsberg i Tønsberg
Teksten på brevets forside er:

              N o31
        Velædle
Hr Lotterie Inspecteur
    J: F: Baumgarten
Classe Lotteriet
Vedkommende
Heri er Banco 90 rd
   
i/
Kiøbenhavn

"N o 31" er Baumgartens nummerering af brevet. Bancobrevet er sendt i perioden 1780-1790, hvor Wulfsberg var kollektør og bagsiden bærer postkontorets og kollektørens segl og er påskrevet kartenummer og porto: "13 - 18".

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rbdlr., og taksten fra Tønsberg til København var, jf. Kapitel 15, 9 Lß, hvor den samlede porto for Bancobrevet var:

1-100 Rbdlr.: 1 × 9 Lß:
Indlagt brev til enkeltporto:
I alt:
  9 Lß
  9 Lß
18 Lß

som der også står på Bancobrevet.

oldline

Wulfsberg
Fig. kl16-toensberg-jhs. (Gengivet med venlig tilladelse af Jens H. Sørensen, Kbhvn.).

3. Udateret Bancobrev fra kollektør Wulfsberg i Tønsberg
Teksten på brevets forside er:

              N o31
        Velædle
Herr Lotterie Inspecteur
    Baumgarten
Classe
Lotteriet
Vedkommende
  Heri
  Banco
  325 Rd r
   
i/
Kiøbenhavn

"N o 31" er Baumgartens nummerering af brevet. Bancobrevet er sendt i perioden 1780-1790, hvor Wulfsberg var kollektør og bagsiden bærer postkontorets og kollektørens segl og er påskrevet kartenummer og porto: "21 - 41". Det vides ikke, hvorfor Wulfsberg har anvendt sort lak "sørge-segl".

Hvis brevet er sendt efter Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rbdlr., og taksten fra Tønsberg til København var, jf. Kapitel 15, 9 Lß, hvorfor portoen bliver:

300-350 Rbdlr.: 3½ × 9 Lß = 31,5 =
Medfølgende brev til enkeltporto:
I alt:
  32 Lß
  9 Lß
41 Lß

som der også står på Bancobrevet.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

19.11.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional