Klasselotteri-Kollektører fra Svendborg 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Svendborg
blev hovedpostkontor 01.01.1804, men før den tid var der bipost til Nyborg, hvorfra ageposten gik til København. (Fr. Olsen-II, s. 165 samt DDPE, s. 660).

Folketællingerne
viser, at Svendborg havde et indbyggertal på 1.815 i 1769, 2.025 i 1787, 1.942 i 1801 og 3.358 indbyggere i 1834. Der var således behov for mere end een kollektør ad gangen i en del af perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne Under skemaet skulle jeg have vist aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl, men det kniber lidt i Svendborgs tilfælde!

Svendborg
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Rasmussen (Øxendrup), Hans1753-1754Sr.1693 / 1763
Ingen nævnt1755-1773-
Rasmussen, Birgitte Catharine1774-1797Født Riber. Enke efter Hans Rasmussen1719 / 1807
Wilhielm, Friderich1798-1814Examinatus Juris / Procuratorf. o. 1757 / 19.02.1815
Riber, Hans Bertel1797-1830Kiøbmand. Søn af B. C. og H. Ø. Rasmussen16.12.1789 / 09.10.1851
(Riber, Gumme Krøyer)(Efter 1830)Søn af foregående. Kiøbmand23.11.1818 / 14.12.1883

Svendborg Kollektørsegl
col
Kollektørsegl fra Deichmanns inspektørtid 1797-1801
- kunne vist være bedre!
col
Friderich Wilhielm. 1798-1814.
(Bemærk de lyse gule pletter: Guldstøv!)

Svendborg Postsegl
C7
Chr. VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
 
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
(Bemærk de lyse gule pletter: Guldstøv!)
Referencer
  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Hans Rasmussen (Øxendrup)
  3. Birgitte Catharine Rasmussen. (Født Riber). I FT-1787 er hun (pr. 13.10.2012) indskrevet som "Beregite Cathrine Rasmussen"
  4. Friderich Wilhielm. (Svendborg, Sct. Nicolay 1813-1822, opslag 74, nr. 22 - død). FT-1801: "Fridz Wilhielm, Examinatus Juris"
  5. Hans Bertel Riber og Gumme Krøyer Riber.

Tak
til Morten Pieper, Thomas Høiland og Ole Laursen, Østerbro, for lån af bancobrevene. Hele Bancobrev nr. 2 er vist i en dårlig S/H fotokopi i listen vist i Kapitel 16: "SPECIALSAMLING AF DANSKE BANCOBREVE", men hvis den nuværende ejer ser denne side, vil jeg gerne have en mail: Toke Nørby

oldline

Bie
Fig. kl16-svendborg-deich. (Ex Morten Pieper).
1. Udateret Bancobrev fra collecteur Wilhielm/Riber i Svendborg
Teksten på brevet lyder:

Til
S: T: H r Deichmann
Kg- Inspecteur for det 47: Lotterie
indlagt 100 rd
C7:    
i
Kiøbenhavn

Forsiden bærer påskriften "C7", hvilket skulle indikere, at det er et kongeligt tjenestebrev - hvad det dog ikke er. Det havde heller ingen effekt, da brevet blev frigjort ved Deichmanns modtagerattest.

Jf. Kapitel 6 var Deichmann inspektør i perioden dec. 1797 - januar 1801. Brevet er derfor transporteret til Nyborg, hvorfra det er videresendt til København.

På Bagsiden ses "Svenb 61" der muligvis er påskrevet i Nyborg for at vise, hvor bankobrevet kom fra. Desuden er påskrevet kartenummer "17 -", men portoen er ikke anført synligt - og dog - "4"-tallet på nederste flap er helt sikkert portoangivelsen, der er påskrevet i Nyborg.

Taksten kan derfor udregnes, idet bancosedlernes taksering skal finde sted efter princippet i 28.02.1788-forordningen: Beløb indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og så fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr.:

1-100 Rdlr.: 1 × 4 Lß:4 Lß

som det også fremgår af brevets bagside. Der er påskrevet "NB" på forsiden, men dette havde ingen takstmæssig effekt, og man fik kvittering for modtagelsen - hvad man iøvrigt alligevel fik for bancobreve til Klasselotteriet.

oldline

Bie
Fig. kl16-svendborg-bie.

2. Udateret Bancobrev fra collecteur Wilhielm/Riber i Svendborg
Teksten på brevet lyder:

Til
S: T: H r Bie
Kongelig Classe Lotterie
Inspecteur
Indlagt 421 Rd Banco Sedler
C7
   
a
Kiøbenhavn

Forsiden
bærer påskriften "C7", hvilket skulle indikere, at det er et kongeligt tjenestebrev - hvad det dog ikke er.

På Bagsiden ses kartenummer og porto - først overstreget, hvorfor brevet må være omkarteret i Nyborg. Derunder: "9 - 18", som således er Nyborgs påtegning. Hvis portoen var 18 Lß for de 412 Rdlr. må brevet, jf. kapitel 13, være sendt i perioden 01.05.1801-31.12.1803 (hvor portoen herefter skulle beregnes fra Svendborg med 4 Lß for et enkeltbrev). I den periode var enkeltbrevsportoen Nyborg-København 3 Lß.

Taksten kan derfor udregnes, idet bancosedlernes taksering skal finde sted efter princippet i 28.02.1788-forordningen: Beløb indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og så fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr.:

400-450 Rdlr.: 5 × 3 Lß:
Ilagt brev til enkeltbrevtakst:
I alt:
15 Lß
  3 Lß
18 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

Bie
Fig. kl16-svendborg-bie4.
Gengivet med venlig tilladelse af Ole Laursen, Østerbro.
Bemærk de lyse gule pletter i seglene: Guldstøv!

3. Udateret Bancobrev fra collecteur Wilhielm i Svendborg
Teksten på brevet lyder:

    S: T:
    Herr Lotterie Inspecteur Bie
K: T:
Herudi 4 rbd 75 ⅓ ß N:V:
fra Wilhielms Collection
i Svendborg
   
i
Kiøbenhavn

Forsiden
har et krusedulle i øverste højre side, der kan minde om Bies nummerering af bancobrevet. Det ses, at der er tale om Navneværdi, hvorfor brevet er fra perioden efter 07.08.1813, se Kapitel 13, og indtil Bie gik af i december 1816. Enkeltbrevstaksten var 16 Rbß N.V. i denne periode.

Forsiden bærer påskriften "K: T:", hvilket skulle indikere, at det var et kongeligt tjenestebrev - hvad det dog ikke var - og Bie frigjorde brevet med sin modtagerattest.

På Bagsiden ses kartenummer og porto "4 - 8". Af cirkulære af 13.02.1813 vedr. betaling af bancobreve med mindre indhold fremgår det, at

".... de til Forsendelse med Pakkeposten indleverede Pengesummer, der ei overstige 8 Rbdlr. 2 Mk. Rigsbanko (sedler og tegn), skulle indtil videre ikkun ansættes til halv Brevporto .....". Dette var gældende i perioden 13.02.1813-08.10.1813, og brevet er derfor sendt i perioden 07.08.1813-08.10.1813.

Taksten er, idet bancosedlernes taksering skal finde sted efter princippet i 28.02.1788-forordningen: Beløb indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev .... :

1-100 Rdlr.: ½ × 16 Rbß N.V.: 8 Rbß N.V.

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

01.06.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional