Klasselotteri-Kollektører fra Stavanger 1753-1814
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Den norske postforbindelse til Danmark er beskrevet i Kapitel 15, hvortil der henvises. Oplysninger om postkontoret i Stavanger kan findes på det norske postmuseums on-line postaldatabase, hvor bl.a. Stavanger er beskrevet. Heraf fremgår, at postkontoret blev etableret 30.11.1653.

Folketællingerne
for Stavanger er ikke undersøgt, af kollektørlisten ses, at der kun var behov for en enkelt kollektør ad gangen i nogle perioder.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over kollektører i Danmark, hertugdommerne og Norge - sidstnævnte indtil ultimo 1813. En gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Stavanger-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældende i december året før).

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Stavanger
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ohnsorg, ?1753Weyer og Maaler samt Mægler og Vraager?
Smith, Michael1754Handelsmand?
Ingen nævnt/fundet1755-1772
Rosenfelde, ?1773Mynsterskriver?
Ingen nævnt/fundet1774-1792
Luÿtkis, Hans Hagerup1793-1813Toldbetjentf. 1744 / 02.10.1834

Stavanger Kollektørsegl
Luytkis
Hans Hagerup Luÿtkis. 1793-1813.
Stavanger Postsegl
C7
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Ohnsorg.
  3. Michael Smith.
  4. Rosenfelde. Der er ikke fundet referencer for denne collecteur.
  5. Hans Hagerup Luÿtkis. Han var toldbetjent.

Tak
til Auktionshuset Postiljonen (S) for tilladelse til at gengive viste bancobrev.

oldline

Stavanger
Fig. kl16-stavanger-bie6. Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S).
(Tidligere udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012).

1. Bancobrev fra kollektør Luÿtkis fra Stavanger i Norge
Teksten på brevet er:

Til
S: T: H r Bie
Kongelig Lotterie Inspecteur
Herudi 156 rd
in Banco
Lotteriet vedkom-
mende fra Collecteur
Luÿkis i Stavanger
    i
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser de to postsegl med kollektørseglet i midsten, ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Desuden ses kartenummer og porto: "6 - 26".

Taksten følger princippet i 28.02.1788-forordningen, hvor 1-100 Rdlr. kostede enkeltbrevstakst, 100 Rdlr. indtil 150 Rdlr. som 1½ brev og så fremdeles halv porto for hver 50 Rdlr.

Dvs. at brevet kostede dobbelt porto. Hvis portoangivelsen på 26 Lß bagpå brevet er korrekt, må brevet, jf. Kapitel 15, være sendt i perioden 01.05.1805-30.06.1809, idet enkeltbrevportoen her er 12 Lß mellem Stavanger og København, så taksten bliver:

Banco-Sedler (156 Rdlr.): 2 × 12 Lß:
Gebyr for et eller andet:
I alt:
24 Lß
  2 Lß
26 Lß

men jeg kan ikke se, hvad gebyret på 2 Lß egentlig dækker med mindre man tog 2 Lß (i stedet for normalt 1 Lß) for lak, hvis kollektøren havde glemt det.
Kommentarer ønskes!


Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
Wilhelm Lambrecht anførte på sin udstillingsplanche på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, at der er en "NB"-påtegning på brevet, hvad der dog ikke er. Lambrecht anførte endvidere, at kollektøren var "Lotterie Inspektor Suigthus" - der burde stå "Lotteriekollektør Luÿkis".

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

01.03.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional