Klasselotteri-Kollektører fra Sønderborg 1753-ca. 1820
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Sønderborg
nævnes allerede 1675 i en bestalling som "bipost-entrepenør" til Christian Niemann. Bipostkontor 02.03.1750; 01.10.1772 hoved-brevpostkontor og endelig brev- og pakkepostkontor 01.10.1780 (se DDPE-III, s. 662). Inden 01.10.1780 blev bancobrevene sendt til Flensborg, hvorfra de gik med hovedruten Hamborg-Haderslev og herfra videre til København. (Se Fr. Olsen-II, s. 166).

Folketællingerne
viser kun antal indbyggere fra 1801: 2.761 samt for 1834: 3.250 indbyggere. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen, som det også fremgår af skemaet herunder.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og Sønderborg/Holsten. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældende i december året før.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne Under skemaet skulle jeg have vist aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl, men det kniber - indtil videre - i Sønderborgs tilfælde!

Sønderborg
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753-1770
Müller, C. O.1771??
Baxen, Bendix1774-1788??
Sutor, Anton1789-1791Postmester??.03.1736 / 07.05.1791
Sutor, Maria Dorothea1791-1814Enke efter foregående / Postmesterf. o. 1734 / 14.06.1815
Knudsen, Hans Bugislaus1815-1819Købmanddøbt 01.12.1756 / 25.07.1831

Sønderborg Kollektørsegl
Baxen
Bendix Baxen. 1774-1788.
Sutor
Anton Sutor. 1789-1791.

Sønderborg Postsegl
C7
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. C. O. Müller. (Ingen referencer fundet).
  3. Bendix Baxen. (Ingen referencer fundet).
  4. Anton Sutor
  5. Maria Dorothea Sutor.
  6. Hans Bugislaus Knudsen. Se evt. også FT-1803

Tak
til Auktionshuset Postiljonen (S), Thomas Høiland og Morten Pieper, Brøndby, for venlig tilladelse til vise nedenstående breve.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-sonderburg-baum37. Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S).

1. Udateret Bancobrev fra collecteur Baxen eller Sutor i Sønderborg.
Teksten på brevets forside er:

N o 37/
5 Loth       An den       Sonderburg
Herrn Herrn Baumgarten
Ober=Inspector der Köngliche Classe
Lotterie
Hierin 274 Rthlr 5 Cß alte Dbnt
    Christianus Septimus
   
    zu
Copenhagen

Forsiden
viser "N o 37" som er Baumgartens egen nummerering af brevet. Linien med beløbet læser jeg som "274 Reichsthaler 5 Courant Schilling alte Dänische Banco Noten".

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "2 - 24 ß" samt Sønderborgs C7-postsegl.

Da Baumgartens inspektørperiode var 1770-1790 følger takseringen højst sandsynlig placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. betales som for 1 brev. 100-150 som for 1½ brev, o.s.v. Medfølgende brev, der åbenbart vejede "5 Loth", som er påskrevet brevet i dets venstre øverste hjørne, skulle betales særskilt.

Af Kapitel 14 ses, at enkeltbrevstaksten Sønderborg-København i Baumgartens inspektørperiode var 6 Lß, hvorfor taksten var:

250-300 Rdlr.: 3 × enkeltbrevstakst á 6 Lß:
Medfølgende brev til enkeltporto 6 Lß:
I alt:
18 Lß
  6 Lß
24 Lß

som der også står bag på brevet.

Det kongelige insigne antyder, at der er tale om et kongeligt tjenestebrev, men det er ikke tilfældet og det havde ingen effekt, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle afgive kvittering for modtagelsen af brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-sonderburg-baum55. (Ex Morten Pieper).

2. Udateret Bancobrev fra collecteur Baxen i Sønderborg.
Teksten på brevets forside er:

N o 55/
A. Monsieur
Monsr. J: F: Baumgarten
Inspector der Lotteries Royale
Hierin sind
200 Rthlr
Bco = Zettl:
   
a
Copenhague

Forsiden
viser "N o 55" som er Baumgartens egen nummerering af brevet.

Bagsiden
viser kartenummer og porto "1 - 12", to postsegl samt et kollektørsegl.

Da Baumgartens inspektørperiode var 1770-1790 følger takseringen højst sandsynlig placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. betales som for 1 brev. 100-150 som for 1½ brev, o.s.v.

Af Kapitel 14 ses, at enkeltbrevstaksten Sønderborg-København i Baumgartens inspektørperiode var 6 Lß, hvorfor taksten var:

150-200 Rdlr.: 2 × enkeltbrevstakst á 6 Lß: 12 Lß

som også er bag på brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-sonderburg-baum44. (Ex Morten Pieper).

3. Udateret Bancobrev fra collecteur Sutor i Sønderborg.
Teksten på brevets forside er:

N o 44/             N o 44/
An den
Könglichen Classe Lotterei
Inspector Herrn Baumgarten
Hierin 205 Rthlr in B. B.
          alte (?) Sachen
und 80 Cß
   
zu
Copenhagen

Forsiden
viser "N o 44" som er Baumgartens egen nummerering af brevet. Det er lidt uklart, hvad det er for "Sachen", der anføres.

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "3 - 21" samt kollektør- og postsegl.

Da Baumgartens inspektørperiode var 1770-1790 følger takseringen placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. betales som for 1 brev. 100-150 som for 1½ brev, o.s.v. Medfølgende brev skulle betales særskilt.

Af Kapitel 14 ses, at enkeltbrevstaksten Sønderborg-København i Baumgartens inspektørperiode var 6 Lß, hvorfor taksten var:

200-250 Rdlr.: 2½ × enkeltbrevstakst á 6 Lß:
Medfølgende brev til enkeltbrevsporto:
I alt:
15 Lß
  6 Lß
21 Lß

som der også er anført bag på brevet.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

01.03.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional