Klasselotteri-Kollektører fra Slesvig 1753-ca. 1820
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Slesvig
blev etableret som bipostkontor omkring 1660 og blev hovedbrevpostkontor 12.06.1706. Brev- og pakkepostkontor fra 28.05.1762 (DDPE-III, s. 648. Forbindelsen til København var enkel, da Slesvig By lå på Hamborg-Haderslev hovedruten (Fr. Olsen-II, s. 166)

Folketællingerne
er ikke konsulteret, men af det antal kollektører, der er nævnt i Kjøbenhavns adresseavis, kan man se, at der kun i den sidste del af perioden var behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-ca. 1819 (hvor den sidste liste over holstenske klasselotteri-kollektører findes i adresseavisen).

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og Slesvig/Holsten. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældende i december året før.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne Under skemaet skulle jeg have vist aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl, men det kniber lidt i Slesvigs tilfælde!

Slesvig
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Jördening, Christian Friderich1753,1771,1776Byfoged?
Ehstedt, Joh. Joachim1783-1794Stads Secretair?
Bendixen, Anton1796-1819Copiist bey der Landcommissionf. o. 1739 / ?
Marckmann, ?1779-1782Raadmand?
Hasche, Henning Peter1803-1813Gevollm: auf der Hüttener Amtstubef. o. 1772 / ?
Goos, J. P.1814-1819??

Slesvig Kollektørsegl
Ehstedt
Joh. Joachim Ehstedt. 1783-1794.
Slesvig Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.

Referencer
  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Christian Friderich Jördening. (Ingen referencer fundet).
  3. Joh. Joachim Ehstedt. (Ingen referencer fundet).
  4. Anton Bendixen. (FT-1803 Slesvig).
  5. Marckmann. (Ingen referencer fundet).
  6. Henning Peter Hasche. (FT-1803. Slesvig).
  7. J. P. Goos. (Ingen referencer fundet).

Tak
til Kai Mauseth fra Skanfil.no for udlån af det herunder viste bancobrev.

oldline

?
Fig. kl16-slesvig-baum18. (Gengivet med venlig tilladelse af Skanfil.no).

1. Udateret Bancobrev fra collecteur Ehstedt i Slesvig (ny illustration indsat 28.03.2015)
Teksten på brevets forside er:

N o 18/
Herrn
Herrn J. F. Baumgarten
Inspecteur der Köngl: Privlg:
Classen = Lotterie
Hier in 157 rd. B. B.   
á
Copenhagen

Forsiden
viser "N o 18" som er Baumgartens egen nummerering af brevet. "B. B." betyder Banco Billetter.

Bagsiden
viser to segl, et kollektørsegl og et postsegl. Det er intet synligt kartenummer eller portopåtegning.

Takseringen følger placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. betales som for 1 brev. 100-150 som for 1½ brev. Medfulgte et brev, skulle dette betales som for 1 brev.

Af Kapitel 14 ses, at enkeltbrevstaksten Slesvig-København i Baumgartens inspektørperiode var 5 Lß, hvorfor taksten kan beregnes:

150-200 Rdlr.: 2 × enkeltbrevstakst á 5 Lß: 10 Lß

som sikkert er anført på brevets skjulte flap.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

07.04.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional