Klasselotteri-Kollektører fra Slagelse 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
DDPE, s. 655, anfører, at Slagelse 01.02.1625 fik status som mindre postekspedition med forordningen af 24.12.1624. Omkring 1711 blev det omdannet til Hovedpostkontor (Brev) og 01.17 1777 til Brev- og Pakkepostkontor. Hovedruten Nyborg-København gik 1771 igennem Slagelse, så der var ingen problemer med at få Bancobreve herfra til København.

Folketællingerne
viser, at Slagelse havde et indbyggertal på 1.379 i 1769, 1.722 i 1787, 1.732 i 1801, og 2.915 i 1834, så der var ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Slagelse-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældede i december året før).

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Slagelse
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753-1773
Smith, Anthonii1774Kongl. Majestæts Kammerraad, Borgemester og Byefogedf. o. 1726 / ?
Jacobæus, Henrik1776, 1779-1781 (1783)Apoteker 16.06.1743 /begr. 30.06.1781
Plum, Lycke Marie, f. Smith1784-1785Frue (til Regiments Qvarteermester Fridrich Christian Plum)f. o. 1760 / 04.02.1788
Femmer, Ole1786-1817Postmester og Forligelses Commissair f. 1751 / 23.01.1817
Femmer, Frideriche Wilhelmine, f. Klein(?)1817-1818Enke efter Ole Femmerf. o. 1757 / ?
von Støcken, Christian1819Fhv. Degn og skolelærer i Egensef. o. 1773 / 18.09.1829
von Bertouch, Friderich Julian Christian1820-1826Kammerjunkerf. o. 1761 / ?
Schjødt, Niels Frederich1827-1830Krigsraad og Gjæstgiver, Ridder af Dannebrogenf. o. 1788 / ?

Slagelse Kollektørsegl
Jacobæus
Henrik Jacobæus? 1776, 1779-1781.
Plum
Lycke Marie Plum, f. Smith. 1784-1785.
(Hun anvendte sin mands segl: Fridrich Christian Plum).

Slagelse Kollektørsegl
Ole Femmer
Ole Femmer. 1786-1817.
(Tydeligere aftryk ønskes!)
Mad. Femmer
Mad. Femmer. 1817-1818.
 

Slagelse Postsegl
C7
Chr. VII. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
(Også anvendt som postmester Femmers kollektørsegl).
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Anthonii Smith (FT 1787).
  3. Henrik Jacobæus.
  4. Lycke Marie Plum, f. Smith samt FT 1787.
  5. Ole Femmer og frue (FT 1801).
  6. Christian v. Støcken. (FT-1801 - Egense/Svendborg) samt: Oplysninger i Bogen om Slagelse (1931) af I. P. Arnskov: "Christian von Støcken (tidligere Degn i Egense på Fyn) købte Postgaarden i Slagelse 09.01.1815. Han døde 18.09.1829. Han var ogsaa Commissionær og Fæstemand og desuden Amatørskuespiller i Dramatisk Selskab".
  7. Friderich Julian Christian v. Bertouch (FT 1801) - samt Nygaards Sedler
  8. Niels Frederich Schjødt (FT-1834)

Tak
til Slagelse Lokalarkiv (arkivar Gitte Strange Hansen) for oplysninger om Christian von Støcken. Tak til N.N., Frank Banke, Skanfil.no og til Auktionshuset Postiljonen (S) for venligt udlån af de herunder viste Slagelse-bancobreve.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-slagelse-baum19. (Gengivet med venlig tilladelse af Skanfil.no).

1. Udateret Bancobrev fra kollektøren i Slagelse
Teksten på brevets forside er:

Velædle
H. Lotto Inspecteur Baumgarden
N o 19     N o 19
Herudi
231 r 56 ß
fra Slagelse
    i/
Kiøbenhavn

"N o 19" er Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet.

Bag på brevet er kun skrevet "8", hvilket er portoen for brevet, idet enkeltbrevsportoen i Baumgartens inspektør-periode var 3 Lß Slagelse-København (se Kapitel 13).

Fragten betales efter placat af 31.12.1773: "1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;". Så taksten kan skrives:

200-250 Rbdlr.: 2½ × enkeltbrevstakst 3 Lß = 7,5 Lß = 8 Lß

som der står.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-slagelse-baum8.

2. Udateret bancobrev fra kollektøren i Slagelse
Teksten på brevets forside er:

N o 8/
Velædle
Hr Baumgarden
Ober-Collecteur for det Kongl=
Danske Classe Lotterie udi
Kiøbenhavn
Dette vedkommer
Classe Lotteriet, og
indlagt = 8 rdr,
    /a
Kiøbenhavn

"N o 8" er Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet.

Da jeg kun kan vise forsiden må jeg gætte på, at der bag på brevet står et kartenummer samt portoen 3 Lß, idet enkeltbrevsportoen i Baumgartens inspektør-periode var 3 Lß Slagelse-København (se Kapitel 13).

Fragten betales efter placat af 31.12.1773 / forordningen af 28.02.1788: "1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;". Så taksten kan skrives:

1-100 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevstakst: 3 Lß

men sikker kan jeg kun blive, hvis ejeren af dette bancobrev ser dette og sender mig en mail: Toke Nørby

oldline

Plum
Fig. kl16-slagelse-baum-eu.

3. Udateret bancobrev fra kollektør Lycke Plum i Slagelse
Teksten på brevets forside er:

H r Lotto Inspecteur Baumgarten
C7timus
Herudi en Afregning
for Classe Lotteriet her (i) Slagelse
med 84 rd 28 ß og 24 Stk. Lotto Sædler
    i/
Kiøbenhavn

Det er lidt svært at se, at der står "Afregning", men jeg tror, at det er det mest sandsynlige, og det kan blot være sjusket skrevet. Jeg har forelagt problemet for flere skriftskloge venner, Arne Nielsen (Ballerup), Jørgen Chr. Lei og Jens H. Sørensen, som alle - ligesom jeg - er usikker på tydningen. Jørgen mener, at der kan stå "Skripning" i betydning skribleri, men det ord kom, jf. ordnet.dk, først ind i det danske sprog senere.
    Arne foreslår en meget sjusket udgave af ordet "Afregning", hvilket er en naturlig ting at medsende Bancobrevet, og indtil der kommer et andet og åbenlyst rigtigt forslag, vil jeg lade Arnes forslag stå. Tak for hjælpen, d'herrer!

Bagsiden
viser intet kartenummer eller nogen porto, hvilket nok skyldes de kongelige insignier "C7timus", der antydede, at det var et kongeligt tjenestebrev, der ikke skulle betales - hvilket det dog ikke var. De kongelige insignier havde ingen betydning, da brevet blev frigjort ved Baumgartens modtagerattest og da Baumgarten under alle omstændigheder skulle kvittere for brevet.

Bagsiden har to stk. kollektørsegl og to stk. C7-postsegl.

Af listen over kollektører kan man se, at fru Plum var kollektør i 1785-1786, så taksten følger princippet i General-Post-Amts Placaten af 31.12.1773, der bl.a. siger:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;".

Da portoen for et enkeltbrev fra Slagelse til København på det tidspunkt var 3 Lß, jf. Kapitel 13, bliver taksten for brevet:

1-100 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevstakst:
Ilagt brev med 24 stk. lodsedler - til 2×enkeltbrevstakst:
I alt:
3 Lß
6 Lß
9 Lß

men der er som nævnt ingen påtegning om portoen på brevet, så portoen for de indlagte lodsedler er et gæt.

oldline

Baum
Fig. kl16-slagelse-baum-75. (Gengivet med venlig tilladelse af Frank Banke - fbanke.com).

4. Udateret bancobrev fra kollektør Femmer i Slagelse (06.08.2014)
Teksten på brevets forside er:

Velædle H r Lotterie Inspecteur
Baumgarten
No 75 No 75         Slagelse
C7 timus         i/
    Kiøbenhavn
Herudi 233 RD r 12 ß

Forsiden
viser "No 75", der antages at være Baumgartens interne nummerering af bancobrevet. Forsiden viser desuden det kongelige insigne "C7 timus", der antyder, at det var et kongeligt tjenestebrev, der ikke skulle betales - hvilket det dog ikke var. Det kongelige insigne havde ingen betydning, da brevet blev frigjort ved Baumgartens modtagerattest og da Baumgarten under alle omstændigheder skulle kvittere for brevet.

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "7 - 8", samt fire laksegl: Eet kollektørsegl og tre stk. C7-postsegl.

Af listen over kollektører kan man se, at Ole Femmer var kollektør i 1786-1817, og da Baumgarten døde i 1790, følger taksten princippet i General-Post-Amts Placaten af 31.12.1773, der bl.a. siger:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;".

Da portoen for et enkeltbrev fra Slagelse til København på det tidspunkt var 3 Lß, jf. Kapitel 13, bliver taksten for brevet:

200-250 Rbdlr.: 2½ × 3 Lß = 7,5 Lß = 8 Lß

hvad der også står bag på brevet.

oldline

Femmer
Fig. kl16-slagelse-bie-eu.

5. Udateret bancobrev fra kollektør/postmester Ole Femmer i Slagelse
Teksten på brevets forside er:

S. T.         136
H r Inspecteur Bie
ved det Kongl. Classe
Lotterie
Heri
68 rdl
K: T:
    i/
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "28-24" (hvor der først stod "28-12"). Bagsiden viser desuden tre postsegl på stribe, men det skyldes, at kollektøren/postmesteren anvendte postkontorets segl som kollektørsegl.

Taksten følger princippet i 28.02.1788-Forordningen, der bl.a. siger: "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;".

Man kan se af portopåtegningen, at brevet er fra perioden 07.08.1813-december 1816, hvor Bie gik af. Enkeltbrevstaksten var, jf. Kapitel 13, 12 Rbß i den periode, så portoen antyder, at der har været ilagt et brev til enkeltbrevstakst:

1-100 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevstakst:
Ilagt brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
12 Rbß
12 Rbß
24 Rbß

hvilket også står på brevet. KT-påtegningen havde ingen betydning, da brevet blev frigjort ved Bies modtagerattest og da Bie under alle omstændigheder skulle kvittere for brevet.

oldline

Madam Femmer
Fig. kl16-slagelse-scheel106. Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S).
(Tidligere udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012).

6. Udateret bancobrev fra kollektør Madame Femmer i Slagelse
Teksten på brevets forside er:

    Höivelbaarne     106
H r Major og Classe Lotterieindspekteur
    K: T:         v Scheel
Herudi 143 rbd 66 ß N V.
og 5 rbd rede Sølv, værdi
12 rbd Navne Værdi
        fra
        Mad: Femmer, Slagelse
    i/
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "3-48" (hvor der først stod "3-44"). Bagsiden viser desuden to postsegl med kollektørseglet i midten på stribe, ganske som det er beskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805.

Da Navneværdien for de indlagte sølvmønter er angivet kan postkursen findes: 12 Rbdlr. Sedler og Tegn / 5 Rbdlr. Sølv × 200 = 480, hvilket ville sige, at 200 Rbdlr. i sølv svarede til 480 Rbdlr. N.V.

Forkert Postkurs!
Man kan i Kapitel 10, Fig. 10-1 ses, at der ikke har været en postkurs på 480, så udregningen er gået galt for den små Madam Femmer! og kursen kan ikke bruges til at tidsbestemme Bancobrevet.
    Nu ved vi fra avisen, at Mad. Femmer var kollektør i perioden omkring 1817-1818, samt at Ole Femmer døde 23.01.1817, hvorfor det var naturligt med en sørgeperiode, der nok ikke strakte sig helt til portoændringen i august 1818, så vi prøver at udregne taksten for bancobrevet, idet vi regner med (godt) et enkelt års sørgeperiode:

Brevet er fra perioden 01.01.1817-31.07.1818
Taksten for de 143 Rbdlr. 66 ß N.V. (144 Rbdlr. da småmønt tæller for 1 Rbdlr.) efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev (Holstebro-København = 28 Rbß i den periode); 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Sølvmønt i bancobreve beregnes efter navneværdien med tillæg af de ved circ. 15.11.1814 befalede 50 %. (Dette var gældende i perioden 31.08.1816-26.01.1818, se Kapitel 18, circ. 31.08.1816):

Jf. ovenstående beregnes efter navneværdien, som vi bliver nødt til at antage, at det er de anførte 12 Rdlr. N. V., taksten skal beregnes efter: Circ. 05.11.1814, se Kapitel 10, Fig. 10-2, og da afstanden mellem Slagelse og København er 12 mil bliver portoen 20 Rbß + 50 % jf. cirkulære 07.08.1813, i alt 30 Rbß. Altså:

Banco-Sedler: 100-150 Rbdlr. N.V. 1½ × 12: 18 Rbß N.V.
12 Rbdlr. N.V. 12 mil:
50 % tillæg, jf. cirkulæreordren af 15.11.1814
Mellemsum:
20 Rbß N.V.
10 Rbß N.V.
30 Rbß N.V.
I alt:
48 Rbß N.V.

Det ses, at det stemmer overens med det, der står på brevet.

Bærepenge
Bagsiden har desuden en påtegning om Bærepenge: "Bp 8". For den angivne tidsperiode ses af Kapitel 10, Fig. 10-1bp, at for en indlagt sum på 143 Rbdlr. N.V. skulle svares 7 Rbß N.V., men hvis det hele skal gå op i en højere enhed, skulle bærepengene for sølvindholdet kun koste 1 Rbß N.V. - og det lyder ulogisk?


Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
Wilhelm Lambrecht anførte på sin udstillingsplanche på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, at der er en "NB"-påtegning på brevet, hvad der dog ikke er. Lambrecht anførte også, at bagsiden har "Siegel des Lotterie Inspektors Tomerech". Der burde have stået "Lotterikollektør Mad. Femmers Segl".

Endvidere anførte Lambrecht: "Die Löcher im Briefumschlag stammen von dem Sortierbrett der Eingangskontrolle in Koebenhavn" (hullerne i brevomslaget stammer fra sortérbrædtet ved indgangskontrollen i København). Det er temmelig usandsynligt, at bancobrevet MED indhold af pengesedler blev pindet op ved ankomst til København. En sådan behandling kendes ikke af andre breve. Derimod antager man, at det er Baumgartens "arkiveringsmetode" efter at sedlerne var udtaget og afsender, indholdet og betalingen var ført til protokols.

Sluttelig havde han en mindre skrivefejl ved værdiangivelserne (skrev "12 S NV", hvor der skal stå "12 Rbd NV").

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0112, s. 06.SlagelseC7Baumgarten84 Rdlr. 28 ß og 24 Lotto SedlerVist her på siden - brev nr. 3
2. 10.1987. 0113, s. 06.SlagelseF6Bie68 Rdlr.Vist her på siden - brev nr. 5
3. 10.1988. 1279, s. 31.SlagelseF6Scheel"Flere arter af penge"Vist her på siden - brev nr. 6

oldline

Tilbage til Kapitel 16

01.03.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional