Klasselotteri-Kollektører fra Skanderborg 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
DDPE, s. 647, anfører, at Skanderborg 01.02.1625 fik status som mindre postekspedition med forordningen af 24.12.1624. 01.01.1800 blev der etableret pakkepostkontor og 01.05.1824 pakkepostkontor. Af kapitel 13 ses, at taksten til Skanderborg før 1818 var 1 Lß højere end hhv. Horsens / Odense.

Folketællingerne
viser, at Skanderborg havde et indbyggertal på 566 i 1769, 573 i 1787, 488 i 1801, og 831 i 1834, så der var ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Skanderborg-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældede i december året før).

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Skanderborg
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753-1770
Tolstrup, Ulrich Christen1771, 1773, 1779-1782Byfogedf. o. 1735 / ?
Laurberg, Laurits1783-1785Consumptionsforvalter (herefter tolder i Svendborg)f. o. 1745 / ?
Schade, Rasmus1786-1790Sognedegnf. o. 1736 / ?
Kynde, Jens Peter1792-1800Skriverkarl hos amtsforv. Holm.f. o. 1769 / begr. 20.02.1807
Fausing, Adam1801-1802Fuldmægtig ved Skanderborg Amtsstuef. 1752 / 19.01.1822
Tolstrup, Frederik Ludvig1803-1821Procuratorf. o. 1766 / 28.04.1826
Schou, Anders Jensen1822-1830Postmesterdøbt 30.08.1767 / 24.11.1834

Skanderborg Kollektørsegl
Tolstrup
Frederik Ludvig Tolstrup. 1803-1821.
Skanderborg Postsegl
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Ulrich Christian Tolstrup (FT 1787).
  3. Lauritz Laurberg (FT 1787) - se også Nygaards Sedler.
  4. Rasmus Schade (FT 1787).
  5. Jens Peter Kynde (FT 1787) - se også Nygaard, Nygaard, og Nygaard.
  6. Adam Fausing (FT 1801) - se også Nygaard, Nygaard, og Nygaard.
  7. Frederik Ludvig Tolstrup. Kirkebog for Skanderborg 1814-1835, opslag 193.
  8. Anders Jensen Schou

Tak
til Arne Begtrup, Kephila og til Thorvald Halkjær, Skanderborg, for venligt udlån af de herunder viste Skanderborg-bancobreve.

oldline

Skanderborg
Fig. kl16-skanderb-bie3.
Illustration fra Kephila International Frimærkeauktion 4.-5. november 1991, lot. nr. 8.
(Gengivet med venlig tilladelse af Arne Begtrup / Kephila).

1. Udateret Bancobrev fra Skanderborg til København (21.09.2014)
Teksten på brevets forside er:

3 - 11-
  S: T:
  H r Lotterie Inspekteur Bie

Kongl. Tjeneste -
Heri 113 Rd lr B.S. -
og en Lotterie Sædel. -
    i
Kiøbenhavn

Forsiden
viser øverst til venstre kartenummer og porto: "3 - 11-", som jeg antager er Horsens Postkontors påskrift, da brevet antages af være fra perioden umiddelbart efter at Bie blev ansat i januar 1801. Brevet blev transporteret til Horsens med privat bud for fra Horsens at komme med pakkeposten til København. Portoen for et enkeltbrev fra Horsens til København i perioden jan. 1801 (Bies tiltrædelse) til 30.04.1801 var 7 Lß.

Bagsiden
er desværre ikke vist i auktionskataloget, men det anføres, at bagsiden har Chr. VII postsegl med inskriptionen "SCHANDERBORG". Chr. VII regerede 14.01.1766-13.04.1787 - og døde 13.03.1808. I perioden 1784-1808 var kronprins Frederik (senere Fr. VI) reelt kongemagtens legitime repræsentant.

Brevet, der er til Bie, er således fra perioden jan 1801 (hvor Bie tiltrådte) - 13.08.1808, hvor Fr. VI blev konge.

01.05.1801 blev portoen for et enkeltbrev fra Horsens til København nedsat fra 7 til 6 Lß, se Kapitel 13 - og så kan jeg ikke få portoudregningen til at stemme overens med påskriften i øverste venstre hjørne af bancobrevet. I Kapitel 13 ses også, at der (25.04.1801) blev udsendt et Pro Memoria, der meddelte, at forsendelserne skulle takseres med 1 Lß ekstra for vejstrækningen Skanderborg-Horsens.

Takseringen af Banco-Sedlerne følger princippet i 23.02.1788-Forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;":

Så taksten for brevet bliver:

100-150 Rbdlr.: 1½ × enkeltbrevstakst 7 Lß = 7 + 3½ = 10½: 11 Lß

som der også står på brevets forside. Man bemærker, at der står "Kongl: Tjeneste" på brevet, men det havde ingen betydning, da brevet blev frigjort ved Bies modtagerattest og da Bie under alle omstændigheder skulle kvittere for brevet.

Der er dog et lille "men" ved ovenstående portoudregning, idet en indlagt lodseddel normalt betød, at der skulle svares almindelig brevporto for et sådant indlæg, men om min portoberegning ovenfor er forkert, eller om "man har set igennem fingrene" med denne lodseddel, ved jeg faktisk ikke! Hvad siger du, kære læser?

oldline

Tolstrup
Fig. kl16-skanderb-bie84-eu.

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Frederik Ludvig Tolstrup i Skanderborg
Teksten på brevets forside er:

S: T:                               84
H r Classe Lotteri Inspecteur Bie
Heri 100 Rbd lr N.V.
og 2 de Lotto Sedler. -
K: T: -
    i
Kiøbenhavn

Forsiden
viser øverst til højre - som jeg læser det - "84" som jeg antager er Bies egen nummerering af Bancobrevet.

Bagsiden
viser kartenummer og porto, der er blevet ændret fra "2 - 28" til "2 - 56".

Bancobrevet antages at være fra perioden 07.08.1813 (ibrugtagningen af begrebet N.V. - Navne-Værdi i beløbsangivelsen på brevet) - december 1816, hvor Bie gik af. Som det fremgår af Kapitel 13, var der først fra 01.05.1824 en takst direkte fra Skanderborg til København, og inden måtte Bancobrevene transporteres til Horsens for at gå videre til København. I Kapitel 13 ses også, at der tidligere (25.04.1801) var udsendt et Pro Memoria, der meddelte, at forsendelserne skulle takseres med 1 Lß ekstra for vejstrækningen Skanderborg-Horsens.

Ud fra den på Bancobrevet påskrevne takst kan jeg se, at det, på tidspunktet for dette bancobrevs forsendelse, må have kostet 4 Rbß mellem Skanderborg og Horsens - dog har jeg intet cirkulære fundet desangående, men ellers kan jeg ikke få portoen til at stemme overens med det på Bancobrevet anførte.

Taksten fra Horsens til København var, også jf. Kapitel 13, 24 Rbß.

Takseringen af Banco-Sedlerne følger princippet i 23.02.1788-Forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;":

Så taksten for brevet bliver:

1-100 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevstakst 24+4 Rbß:
Ilagt brev med 2 lodsedler - til enkeltbrevstakst + 4 Rbß :
I alt:
28 Rbß
28 Rbß
56 Rbß

som der også står på brevets bagside. Man bemærker, at der står "K: T:" på brevet, men det havde ingen betydning, da brevet blev frigjort ved Bies modtagerattest og da Bie under alle omstændigheder skulle kvittere for brevet.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans af, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0111, s. 06.SkanderborgF6Bie100 Rdlr. 2 ßOmkarteretVist her på siden - brev nr. 2
3. 10.1988. 1276, s. 31.SkanderborgF6Bie465 Bco N.V.Kongelig TjenesteIllustration haves ej

oldline

Tilbage til Kapitel 16

19.11.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional