Klasselotteri-Kollektører fra Segeberg 1753-1820
- og deres Banco-Breve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Segeberg
er nævnt i forordningen af 31.12.1734 og blev hovedpostkontor 02.07.1772. Postforbindelsen har sandsynligvis været via Neumünster, Rendsburg og Schlesvig til Hamborg-Haderslev-ruten og derfra videre til København.

Folketællingerne
Det er ikke undersøgt, hvorledes befolkningsfordelingen var i perioden 1753-1820 i Segeberg, men det ses af antallet af kollektører, er der ikke var behov for mere end een kollektør ad gangen.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark (Norge indtil 1814 og Hertugdømmerne til 1820) og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Segeberg-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er da anvendt som gældede i december året før). At vedkommende ikke optræder i et enkelt år for dernæst at komme med i oversigten igen, er sandsynligvis kun en forglemmelse fra avisens/klasselotteriets side. Man ser desuden ofte, at kollektørernes navne ikke er stavet ens i de forskellige årgange af avisen.

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Segeberg
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Semler, Gottlieb1753-1754Sr.? / ?
Danckvart, Frantz Christian1767-1788Kiøbmand? / ?
Moses, Moses1789-1818Knapmager? / ?
Wertheimer, ?1819-1820?? / ?
Elias, ?1819-1820?? /?

Segeberg Kollektørsegl
Danck
Frantz Christian Danckvart, 1767-1788.
Segeberg Postsegl
C7
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Gottlieb Semler og Frantz Christians Danckvart: Jeg har ingen referencer fundet.
  3. Moses Moses.
  4. Gottlieb Semler og Frantz Christians Danckvart: Jeg har ingen referencer fundet.
  5. Wertheimer og Elias: Jeg har ingen referencer fundet.

Tak
til Morten Pieper for venligt udlån af det viste bancobrev fra Segeberg.

oldline

Baum
Fig. kl16-segeberg-baum. (Ex Morten Pieper).

1. Indvendig ddateret 02.10.1786 fra collecteur Danckvart i Segeberg
Teksten på brevet er:

N o 42
á Monsieur       1 Loth
Monsieur Baumgarten
Inspecteur der Lotterie Royalle
Hierin 1 B. B.
a 100 rdlr
  á
Copenhagen

Bagsiden
viser 2 × 2 laksegl: Post- og kollektørsegl. Desuden kartenummer og porto: "1 - 8", og et nummer: "N. 1048", som jeg ikke ved hvad betyder.

Taksten kan beregnes efter princippet i Forordningen af 28.02.1788, som bl.a. siger, at 1-100 Rdlr. skal betales som et enkelt brev, og efter Kapitel 14 var enkeltbrevstaksten Segeberg-København i Baumgartens tid 7 Lß, og taksten bliver da:

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto:
Gebyr for lak:
I alt:
7 Lß
1 Lß
8 Lß

som der også står på bagsiden af brevet.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

10.04.2013
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional