Klasselotteri-Kollektører fra Scheen / Skien 1753-1814
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Min viden og litteratur om den norske posthistorie begrænser sig til tre - dog væsentlige - værker om de norske postforhold: Ivar Sundsbøs "Norske Brev før 1855" (fra 1989), Hans Berrums "Norges Posthistorie 1720-1814" (fra 1906) samt August Schous "Postens Historie i Norge" fra 1947. På trods af det, vil jeg undlade at beskrive de norske breves vandring til Danmark mere indgående end jeg har gjort i Kapitel 15, der "kun" omhandler norske Bancobreve til klasselotteriet i Danmark og deres takster.

Den norske postforbindelse til Danmark er beskrevet i meget korte træk Kapitel 15, hvortil der henvises. Oplysninger om postkontoret i Scheen kan findes på det norske postmuseums on-line postaldatabase, hvor Scheen er beskrevet. Heraf fremgår det bl.a., at postkontoret i SKIEN er omtalt som postkontor i den første kendte forordning om portoforhold fra 09.08.1650.

Folketællingerne
for Scheen er ikke undersøgt, men af kollektørernes virke var der åbenbart ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1814.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Scheen-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældende i december året før).

Under skemaet vises aftryk af det kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Scheen
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Holst, ?1753-1754Postmesterf. o. 1704 / begr. 26.01.1757
Winter, Niels1767Fhv. Rector, nu Coerdegn og Informator?
Stenum, Søren1774Consumtions Skriver?
Schwindt, Peter Georg1775-1776Forpaktningssocietetsvisitør1742 / 24.05.1787
Forbech, Gregers1778-1782Kiøbmand i Skienf. o. 1758 / 07.02.1830
Müllertz, Johan Carl1784-1813Apotheker? / † før 1820

Scheens kollektørsegl
Forbech
"G * Forbech". 1778-1782.
ICM
"I C M": Johan Carl Müllertz. 1784-1813.
Scheens postsegl
C7
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787. † 13.03.1808.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Postmester Holst.
  3. Niels Winter.
  4. Søren Stenum.
  5. Peter Georg Schwindt.
  6. Gregers Forbech.
  7. Johan Carl Müllertz.

Tak
til F. C. Moldenhauer AS Internasjonale Frimerkeauksjoner, Norge, for venlig tilladelse til at gengive de viste bancobreve fra Scheen (Skien) - samt for ekstra skans!

oldline

Forbech
Fig. kl16-scheen-baum2.
(Ex Johnny E. Pedersen "Norway 1739-1863").

1. Udateret Bancobrev fra kollektør Forbech i Scheen
Teksten på brevets forside er:

Til               N o2/
S. T. Hr. J. F. Baumgarten
            Kongl. Lotterie Inspecteur
Lotteriet ved-
kommende
ud
Kiøbenhavn

Bagsiden (øverst)
viser kollektørseglet "G * FORBECH" samt Scheen postkontors Chr. 7-segl.

Bagsiden (øverste flap)
viser kartenummer og porto: "Sch: 29 - 20" samt angivelse af indholdet: "Hermed fulgte 100 rd fra Scheen".

Bancobrevet er sendt i perioden ca. 1778-1782, hvor Forbech var kollektør, hvorfor takseringen følger princippet i 31.12.1734-forordningen (bemærk at Generalpostamtets Placat af 31.12.1773 - se evt. denne i Kapitel 18 - ikke gjaldt for Norge): Brevet takseres for sig og indholdet takseres for sig, og af kapital 15 ses, at enkeltportoen for et brev fra Scheen til København var 10 Lß:

".... Hvad tykke Breve angaar, hvorudi er Vexler, Reigninger eller Documenter, hvilke indtil 50. Lods Vægt ere tilladte at sendes med vores ridende Poster, saa skal samme, ligesom hidindtil haver været forordnet, efter Vægten betales, nemlig et Lod imod et enkelt Brev at Regne Regne: hvilket saaledes er at forstaae, at Brevet betales for sig, og Vexler, Regninger og Documenter for sig;

.... og naar da slige Papirer og Documenter vejer under et halv Lod, skal de betales for ½ Lods Vægt, og naar de gaar over et halv Lods Vægt, men ej kand naae til et gandske Lod, skal de dog betales for 1 Lod ..."

Takstberegningen bliver da:

For brevet: 1 × 10 Lß:
For bancosedler af vægt mellem ½ og 1 Lods vægt - til enkeltporto:
I alt:
10 Lß
10 Lß
20 Lß

som der også står på Bancobrevet.

oldline

Forbech
Fig. kl16-scheen-baum21.
(Gengivet med venlig tilladelse af F. C. Moldenhauer, Norge:
Auktion nr. 63, 12.11.2004, lot nr. 83).

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Müllertz i Scheen (Indsat 30.10.2014)
Teksten på brevets forside er:

              N o 21/
Velædle
H r Lotterie Inspecteur Baumgarten
Lotteriet ved-
kommende
ud
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser Scheen postkontors Chr. 7-segl samt kollektørseglet "I C M". Desuden ses kartenummer og porto anført: "Sch: 10 - 20". "N o 21" er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet.

Bancobrevet er sendt i perioden ca. 1784-1788, hvor Müllertz var kollektør, men må være sendt før 1788-forordningen trådte i kraft, hvorfor takseringen følger princippet i 31.12.1734-forordningen (bemærk at Generalpostamtets Placat af 31.12.1773 - se evt. denne i Kapitel 18 - ikke gjaldt for Norge). Brevet takseres for sig og indholdet for sig, og af kapital 15 ses, at enkeltportoen for et brev fra Scheen til København var 10 Lß:

".... Hvad tykke Breve angaar, hvorudi er Vexler, Reigninger eller Documenter, hvilke indtil 50. Lods Vægt ere tilladte at sendes med vores ridende Poster, saa skal samme, ligesom hidindtil haver været forordnet, efter Vægten betales, nemlig et Lod imod et enkelt Brev at Regne Regne: hvilket saaledes er at forstaae, at Brevet betales for sig, og Vexler, Regninger og Documenter for sig;

.... og naar da slige Papirer og Documenter vejer under et halv Lod, skal de betales for ½ Lods Vægt, og naar de gaar over et halv Lods Vægt, men ej kand naae til et gandske Lod, skal de dog betales for 1 Lod ..."

Takstberegningen bliver da:

For brevet: 1 × 10 Lß:
For bancosedler af vægt mellem ½ og 1 Lods vægt - til enkeltporto:
I alt:
10 Lß
10 Lß
20 Lß

som der også står på bancobrevet.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

30.10.2013
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional