Klasselotteri-Kollektører fra Sakskøbing 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
DDPE, s. 647, anfører, at Sakskøbing fik status som mindre postekspedition i 1653 og blev hovedpostkontor 01.10.1779. Posten fra Sakskøbing gik for postvæsenets regning fra 15.09.1779, se FO2, s. 267. Ruten var til Nykøbing Fl. og herfra til København. Som det fremgår af Forordningen af 31.12.1734, afsnit IV skulle der erlægges 4 Lß for breve sendt mellem Saxkøbing og København. Se også note 3 i Kapitel 13 om samme emne.

Folketællingerne
viser, at Sakskøbing havde et indbyggertal på 424 i 1769, 533 i 1787, 549 i 1801, og 830 i 1834, så der var ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Sakskøbing-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældede i december året før).

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Sakskøbing
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753-1772
Bloch (Beich), Jens1773?f. 1729 / 18.04.1786
Luft, Hans Peter1774Bye- og Herreds-Skriverf.o. 1733 / begr. 18.05.1787
Ostenfeldt, Friderich1775-1793Organist - Vejer og Maalerf. 1738 / 23.09.1794
Dall, Friderich1794-1802Birkeskriverf. o. 1746 / begr. 22.11.1802
Berg, Abraham1803-1809Collecteurf. o. 1764 / begr. 13.11.1809
Berg, Claudia Birgit1810f. Stadager. Enke efter foregående?
Klincker/Klinke, Morten(?)1811-1813Fuldmægtig??
Ingen nævnt1814-1821
Junior, Lars Lindhardt1822-1825Adjungeret postmesterdøbt 27.07.1796 / 22.11.1835
Hansen, ?1826??
Vacant1827
Trap, Lars Frederik1828Handelsbetjentf. 1807 / 22.06.1880
Vacant1829-1830

Sakskøbing Kollektørsegl
Luft
Hans Peter Luft. 1774.
Ostenfeldt
Friderich Ostenfeldt. 1775-1793.
Berg
Abraham Berg. 1803-1809.

Sakskøbing Kollektørsegl - fortsat
Klinke
Morten Klinke, 1811-1813.
Junior
Lars Lindhardt Junior, 1822-1825.

Sakskøbing Postsegl
C71
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.

Sakskøbing Postsegl - fortsat
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

 1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
 2. Støvmiderne / Erik Petersen : Referencer for Jens Bloch og Hans Peter Luft - se også Hans Peter Luft.
 3. Friderich Ostenfeld (FT 1787).
 4. Friderich Dall: Sakskøbing Kirkebog, 1793-1815, opslag 211.
 5. Abraham Berg (FT 1787), samt Sakskøbing Kirkebog 1793-1815, opslag 230.
 6. Støvmiderne / Erik Petersen : Reference for Claudia Birgit Berg.
 7. Klincker (jeg har ingen reference for ham). Da seglet bærer initialerne "MK", kan det være et kan være Morten Klinke (FT-1801 - Øster Nordlunde),
  som senere er flyttet til Saxkøbing? Morten Klinker var 37 år gammel i 1801.
 8. Lars Lindhardt Junior samt Sakskøbing Kirkebog 1793-1815, opslag 17.
 9. Hansen - kollektør omkring 1826. (Jeg har ingen reference for ham)
 10. Lars Frederik Trap (FT 1834). Samt Støvmiderne / Erik Petersen.

Tak
til Willy Lauth, Lemvig, Frank Banke, Hans Schønning, Aarhus, Jens H. Sørensen (†), Ebbe Meyer, samt til Erik Petersen, "Forskergruppen Støvmiderne" / Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv, for mange personoplysninger. Desuden tak til N.N. for venligt udlån af nogle af de herunder viste Sakskøbing-bancobreve.

oldline

hpl
Fig. kl16-saxkob-b32. (Gengivet med venlig tilladelse af Frank Banke).

1. Udateret Bancobrev fra kollektør Hans Peter Luft i Sakskøbing (Indsat 18.08.2014)
Teksten på brevets forside er:

N o 32/
Velædle
H r Baumgarten
  Kongl. Maÿ s Lotter: Inspecteur
Her indlagt
in Banco = 170 rd l
    a
  Kiøbenhavn

Forsiden
viser "N o 32/", der er Baumgartens egen nummering af brevet.

Bagsiden
har kun fået påsat kollektørsegl, men det er uvist, hvorfor der ikke også er postsegl. Bagsiden viser desuden karte nr. og porto "2 - 8 ß", der er Sakskøbing Postkontors kartering og portoangivelse. Kollektør Luft var kun kollektør i en kort periode omkring 1774, og brevet anses for at være fra Baumgartens første tid.

Generalpostamtets Placat af 31.12.1773, se Kapitel 18: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rdlr. Enkeltbrevsportoen fra Sakskøbing til København skulle i Baumgartens tid beregnes til 4 Lß, som det fremgår af Kapitel 13, noten ved Saxkøbing.

150-200 Rdlr. 2 × "enkeltbrevsporto" 4 Lß = 8 Lß

som også er anført på bancobrevets bagside.

oldline

jhs
Fig. kl16-saxkob-43. (Gengivet med venlig tilladelse af Frank Banke).

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Friderich Ostenfeldt i Sakskøbing (Indsat 09.08.2014)
Teksten på brevets forside er:

N o 43/
Velædle
Her Johan Frid r: Baumgarten
  Kongel. Lotterie Inspecteur
Indlagt
i Banco-
100 rdl
Lott r Sager
   
i /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "N o 43/", der er Baumgartens egen nummering af brevet.

Bagsiden
har kun fået påsat kollektørsegl, men det er uvist, hvorfor der ikke også er postsegl. Bagsiden viser desuden karte nr. og porto "2 - 4 Lß", der er Sakskøbing Postkontors kartering og portoangivelse. Kollektør Ostenberg virkede i perioden 1775-1793, og brevet anses for at være fra Baumgartens sidste virkeår, hvorfor vi kan anvende Pakkeposttaksten af 28.02.1788:

Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rdlr. Enkeltbrevsportoen fra Sakskøbing til København skulle i Baumgartens tid beregnes til 4 Lß, som det fremgår af Kapitel 13, noten ved Saxkøbing:

1-100 Rdlr. 1 × "enkeltbrevsporto" 4 Lß = 4 Lß

som også er anført på Bancobrevets bagside.

oldline

WL
Fig. kl16-saxkob-baum21. (Gengivet med venlig tilladelse af Willy Lauth, Lemvig).

2a. Udateret Bancobrev fra kollektør Friderich Ostenfeldt i Sakskøbing - (indsat 13.09.2016
Teksten på brevets forside er:

N o 21/
Velædle
Herr Johan Fr. Baumgarten
Kongel. Lotterie Inspecteur
Indlagt
i Banco
69 rdl
   
a /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "N o 21/", der er Baumgartens egen nummering af brevet.

Bagsiden
har kun fået påsat kollektørsegl, men der burde også have været postsegl. Bagsiden viser (på brevets højre flap) karte nr. og porto "1 - 4 L: ß", der er Sakskøbing Postkontors kartering og portoangivelse. Kollektør Ostenberg virkede i perioden 1775-1793, og brevet anses for at være fra efter 1773, hvorfor vi kan anvende Pakkeposttaksten af 31.12.1773:

Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rdlr. Enkeltbrevsportoen fra Sakskøbing til København skulle i Baumgartens tid beregnes til 4 Lß, som det fremgår af Kapitel 13, noten ved Saxkøbing:

1-100 Rdlr. 1 × "enkeltbrevsporto" 4 Lß = 4 Lß

som der også er anført på Bancobrevets bagside.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-saxkob-baum89.
(Gengivet med venlig tilladelse af Hans Schønning, Aarhus).

3. Udateret Bancobrev fra kollektør Friderich Ostenfeldt i Sakskøbing (Indsat 30.10.2014)
Teksten på brevets forside er:

    N r 89/
Velædle
Herr Johan Frid: Baumgarten
  Kongel Lotterie Inspecteur
indlagt i
Banco 171 rd
Lott r Penge
   
a /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "N r 89", der er Baumgartens egen nummering af brevet.

Bagsiden
viser kartenummer og porto "2 - 8 ß", der er Sakskøbing Postkontors kartering og portoangivelse. Kollektør Ostenfeldt virkede i perioden 1775-1793, og brevet anses for at være fra Baumgartens sidste virkeår, hvorfor vi kan anvende Pakkeposttaksten af 28.02.1788:

Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rdlr. Enkeltbrevsportoen fra Sakskøbing til København skulle i Baumgartens tid beregnes til 4 Lß, som det fremgår af Kapitel 13, noten ved Saxkøbing:

150-200 Rdlr. 2 × "enkeltbrevsporto" 4 Lß = 8 Lß

som også er anført på bancobrevets bagside.

oldline

jhs
Fig. kl16-saxkob-jhs.
(Gengivet med venlig tilladelse af Jens H. Sørensen, Kbhvn.)

4. Udateret Bancobrev fra kollektør Friderich Ostenfeldt i Sakskøbing (Indsat 10.04.2014)
Teksten på brevets forside er:

N r 42/
Velædle
Herr Johan Fr: Baumgarten
  Kongel Lotterie Inspecteur
indlagt i
Banco 129 rdl 62 ß
Lott r Penge
   
a /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "N r 42/", der er Baumgartens egen nummering af brevet.

Bagsiden
viser karte nr. og porto "7 - 6 ß", der er Sakskøbing Postkontors kartering og portoangivelse. Kollektør Ostenfeldt virkede i perioden 1775-1793, og brevet anses for at være fra Baumgartens sidste virkeår, hvorfor vi kan anvende Pakkeposttaksten af 28.02.1788:

Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rdlr. Enkeltbrevsportoen fra Sakskøbing til København skulle i Baumgartens tid beregnes til 4 Lß, som det fremgår af Kapitel 13, noten ved Saxkøbing:

100-150 Rdlr. 1½ × "enkeltbrevsporto" 4 Lß = 6 Lß

som også er anført på Bancobrevets bagside.

oldline

Berg
Fig. kl16-saxkob-bie18-eu.

5. Udateret Bancobrev fra kollektør Abraham Berg i Sakskøbing
Teksten på brevets forside er:

    S: T:     24/57
H r Inspecteur Bie
ved det Kongl Classe Lotterie
Heri 18 rd 62 ß
Lotteri Penge
   
i /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser desuden "24/57", der næppe har relation til brevet - måske Bies nummering af brevet.

Bagsiden
viser karte nr. og porto "3 - 4", der er Sakskøbing Postkontors kartering og portoangivelse. Pga. Postseglet C7-seglet kan brevet dateres mellem 1801 (Bies tiltrædelsesår) og 1808, hvor enkeltbrevsportoen mellem Saxkøbing og København var 4 Lß.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rdlr. Enkeltbrevsportoen fra Sakskøbing til København var som nævnt 4 Lß:

1-100 Rdlr. 1 × enkeltbrevsporto 4 Lß = 4 Lß

som det også er anført på Bancobrevets bagside.

oldline

Klinker
Fig. kl16-saxkob55. Gengivet med venlig tilladelse af Ebbe Meyer.

5a. Udateret Bancobrev fra kollektør Berg i Sakskøbing
Teksten på brevets forside er:

    S: T:
H r Inspecteur Bie
    ved det Kongl. Classe Lotterie
Herudi
Lotterie Penge
= 55 rd 73 ß -
 
  i
Kiøbenhavn

Bagsiden viser kartenummer og porto "3 - 8".

Da enkeltbrevsportoen fra Sakskøbing til København var 4 Lß i kollektør Bergs periode (jf. Kapitel 13), bliver portoen for Bancobrevet:

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevstakst (4 Lß):
Ilagt brev til enkeltporto:
I alt:
4 Lß
4 Lß
8 Lß

hvad der også står bag på brevet.

oldline

Klinker
Fig. kl16-saxkob-bie-dall-eu.

6. Udateret Bancobrev fra kollektør Klinker i Sakskøbing
Teksten på brevets forside er:

    S T
Herr Lotterieinspecteur Bie
Heri 1 Lotteriseddel
til Værdi 352 Rdl
& 1 Rd 16 N V
 
  i
Kiøbenhavn

Bagsiden viser kartenummer og porto, der er blevet ændret: "8 - 12 - 8", da portoberegningen var anderledes end postmesteren i Sakskøbing havde anført, og Dall (Jacob Friderich (el. Frederik) Dall: Fra 01.07.1812 postmester for det Kjøbenhavnsk Lollandske Postkontor, se DDPE-III, s. 606) korrigerede beregningen med anmærkningen bag på brevet:

"(De 8 ß ere alene Porto for Pengene selv. Dall)"

Da beløbet "1 Rd 16" anføres at være i Navne Værdi - altså sedler, er brevet fra perioden 07.08.1813 (indførelsen af begrebet Navne-Værdi) til december 1816 (hvor Bie gik af). Perioden kan yderligere indskrænkes, idet cirkulære af 09.10.1813 bl.a. anfører:

"Summer indtil fulde 10 Rbdlr. N.V. forsendes til halv Porto"

og da portoen i omhandlede periode var 16 Rbß (jf. Kapitel 13), bliver portoen for Bancobrevet:

1-10 Rbdlr.: ½ × enkeltbrevstakst 16 Rbß: 8 Rbß

Det er tydeligt, at Dall har været opmærksom på, at Bancobrevet indeholdt noget ud over det lille beløb, men han har altså set gennem fingrene med dette og ikke opkræver porto for det ilagte brev.

Det er, efter min opfattelse, et overordentligt spændende brev, der helt tydeligt viser, at portobeløbet ikke blev betalt ved afsendelsen, og det af den simple grund, at inspektøren frigjorde brevet med sin modtager-attest. Herefter kunne portobeløbet registreres til postkassens oplysning om sådanne frigjorte breve.

(Jeg er ikke klar over, hvad "290 / 90" betyder - men antager, at det ikke har en betydning for brevet).

oldline

Scheel
Fig. kl16-saxkob-scheel. (Ex Morten Pieper).

7. Udateret Bancobrev fra kollektør Junior i Sakskøbing
Teksten på brevets forside er:

Velbaarne
Herr Major og Klasselotterieinsp.
von Scheel
Ridder af Dannebrogen
indsluttet
42 Rbdl: 42½ ß S. Penge
33 r 91 Sølv: fra
Collecteur Junior
  modt./Sch.  
 
  i
Kiøbenhavn

Da både navneværdi og sølvværdi er angivet kan postkursen findes:

42 Rbdlr. × 96 + 42½ Rbß. Sedler og Tegn:
33 Rbdlr. × 96 + 91 Rbß sølv:
4074½ Rbß
3259 Rbß

Postkursen var således på dette tidspunkt 4074½ / 3259 × 200 = 250, hvilket ville sige, at 200 Rbdlr. i sølv svarede til 250 Rbdlr. N.V.

Bagsiden viser kollektørens segl korrekt frankeret af to postsegl. Desuden ses kartenummer og porto: "9 - 28", samt bærepenge "Bp 8", i alt "36".

Nu er bancobrevet desuden dateret på bagsiden "31/3-23", og i Fig. 9-6 kan man se, at den nævnte postkurs var gældende på dette tidspunktet.

Enkeltbrevsportoen fra Saxkøbing til København på det tidspunkt var 11 Rbß sølv.

5-100 Rbdlr. sølv: 1½ × enkeltbrevsporto 11 Rbß:
Ilagt et brev til enkeltbrevsporto:
I alt:
11 Rbß sølv
11 Rbß sølv
22 Rbß sølv

som omregnet til N.V. = 22 × 250/200 = 27,5 = 28 Rbß Navne-Værdi, der også står på brevet.

Jf. Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, som omregnet til N.V. giver: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V, som også står på brevet.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Som det fremgår af denne side, har jeg fået skans af de i RB-kataloget omtalte bancobreve fra Saxkøbing:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
1. 04.1987. 0099, s. 04.SaxkiøbingC7Baumgarten129 Rdlr.Vist her på siden - brev nr. 4
3. 10.1988. 1274, s. 31.SaxkiøbingC7Bie18 Rdlr. 62 ßVist her på siden - brev nr. 5
3. 10.1988. 1275, s. 04.SaxkiøbingF6Bie1 Rdlr. 16 ß NV(1 lotteriseddel: 352 Rdl.)Vist her på siden - brev nr. 6

oldline

Tilbage til Kapitel 16

13.09.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional