Klasselotteri-Kollektører fra Roskilde 1753 - ca. 1827
- og deres Bancobreve

© 2012-2017 - Toke Nørby

oldline

Roskilde
blev hovedpostkontor 16.09.1653 og havde ridende post til København. Fra 01.07.1777 blev Roskilde Brev- og Pakkepostkontor. Byen lå lige på vejen København-Nyborg så der var ingen problemer med at få pengebreve fra Roskilde til København. (Se DDPE, s. 640).

Folketællingerne
viser, at Roskilde havde et indbyggertal på 1.711 i 1769, 1.871 i 1787, 1.768 i 1801 og 2.828 i 1834, så der var ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). En fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Roskilde-kollektørerne virkeperioder.

Under skemaet vises aftryk af det eneste kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Roskilde
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753
Broegaard, Lorentz1754, 1771-1775Birkedommerf. o. 1710 / begr. 14.02.1777
Otzen, Frederik Peter *)1771Postmesterdøbt 06.08.1736 / 08.07.1816
Frich, Friderich Christian1776-1802Apotheqver29.09.1729 / 22.11.1807
Albrecht, Johan Carl1799-1800Fuldmægtig hos Amtforstander Kierulff. o. 1767 / ?
Husum, Johann Konrad1801-1806, 1808-1830Fuldmægtig v. Amtsstuenf. o. 1769 / ?
*) Det er usikkert, om Frederik Peter Otzen har været kollektør i 1771 - Kilden er en avisafskrift i Dansk Posthistorisk Leksikon / Henrik Selsøe Sørensen).

Roskilde Kollektørsegl
Frich
Friderich Christian Frich, 1776-1802.
Roskilde Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Broegaard (Roskilde Domkirkes kirkebog 1745-1814, opslag 64.
  3. Otzen
  4. Frich
  5. Johan Carl Albrecht (FT-1801).
  6. Husum (fra FT 1787/København).

Tak
til bl.a. Kaj Ullerup, Beder. Willy Lauth, Lemvig, Auktionshuset Postiljonen (S), til Kai Mauseth, Skanfil A/S, til Jens H. Sørensen (†), Kbhvn., Torben Malm, Viby J, Erik Torbensen, Hammel og Hans Jørgen Rasch, frimærkeauktionsfirmaet H. J. Rasch Frimærkehandel for venligt udlån af de herunder viste Roskilde-bancobreve.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-roskilde-baum4-eu.

1. Udateret bancobrev fra kollektør Frich i Roskilde

No 4
Velædle
Hr: Baumgarten
Kongel: Bestaltede Lotterie =
= Inspecteur for Classe Lotteriet
Herudi følger
= 133 Rdl. i Banco
og 73 ß i Courant
   udi
Kiøbenhavn

"No 4" er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet.

På bagsiden ses Roskilde Postkontors kartenummer og portoangivelse: "7 - 3". Desuden ses aftryk af kollektør Friderich Christian Frichs segl ved siden af Roskilde postkontors segl. I Baumgartens tid var han kollektør i perioden 1776-1790 (Baumgartens dødsår), hvorfor taksten skal kontrolleres v.h.a. 31.12.1773-placaten:

31.12.1773-cirkulæret (og 23.02.1788-forordningen, punkt III C):
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Da enkeltbrevstaksten for brev mellem Roskilde og København i onmtalte tidsrum er 2 Lß bliver portoen:

100-150 Rdlr.: 1½ × enkeltbrevstakst:3 Lß

hvilket også fremgår af brevets bagside.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-roskilde-baum5.
Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S).
(Tidligere udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012).

2. Udateret bancobrev fra kollektør Frich i Roskilde

No 5
Velædle
Her Joh: Fr: Baumgarten
Kongel: Bestaltede Lotterie =
= Inspecteur for Classe Lotteriet
Herudi følger
= 201 Rdr. i Banco
og 80 ß Courant
   udi
Kiøbenhavn

"No 5" er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet.

På bagsiden ses Roskilde Postkontors kartenummer og portoangivelse: "2 - 5". Desuden ses aftryk af kollektør Friderich Christian Frichs segl ved siden af Roskilde postkontors segl. I Baumgartens tid var han kollektør i perioden 1776-1790 (Baumgartens dødsår), hvorfor taksten skal kontrolleres v.h.a. 31.12.1773-placaten/23.02.1788-forordningen:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Da enkeltbrevstaksten for brev mellem Roskilde og København i onmtalte tidsrum er 2 Lß bliver portoen:

200-250 Rdlr.: 2½ × enkeltbrevstakst:5 Lß

hvilket også fremgår af brevets bagside. Hullerne i brevet formodes at være mærker efter Baumgartens arkiverings-brevspyd.


Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
Wilhelm Lambrecht (D), der udstillede brevet på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, anførte bl.a. følgende på sin udstillingsplanche:


"NB (Nachnahme - Brief)". Brevet er ikke påskrevet "NB" eller "Nachnahme"- hvilket ville betyde, at der var tale om et "efterkravsbrev", hvad der ikke er.

Wilhelm Lambrecht anførte desuden, at indholdet var "201 Rdr i. Banis, 90 ½ ß Courant", hvilket er en fejllæsning. Det korrekte er "201 Rdr i Banco, 80 ½ ß Courant"

Endelig anførte Lambrecht, at "Die Löcher im Briefumschlag stammen von dem Sortierbrett der Eingangskontrolle in Koebenhavn" (hullerne i brevomslaget stammer fra sortérbrædtet ved indgangskontrollen i København). Det er temmelig usandsynligt, at bancobrevet MED indhold af pengesedler blev pindet op ved ankomst til København. En sådan behandling kendes ikke på andre breve. Derimod antager man, at bancobrevet er blevet anbragt på Baumgartens (brevspyd) efter at sedlerne var udtaget og afsender, indholdet og betalingen var ført til protokols.

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

oldline

Frich
Fig. kl16-roskilde-malm. (Gengivet med venlig tilladelse af Torben Malm).

3. Udateret bancobrev fra kollektør Frich i Roskilde.

Til
Velædle
Hr Johan Frid: Baumgarten
Kongl: Bestalt. Lotterie Inspecteur
= for Classe-Lotteriet
Herudi følger
= 176 Rdl. i Banco =
= og 7½ ß i Courant
    a /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Roskilde Postkontors kartenummer og portoangivelse: "2 - 6". Desuden ses "No 12" (indsat i firkant fra bagsiden), hvilket er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet. Mellem to aftryk af Roskilde postkontors segl med "Chr. 7" ses kollektør Friderich Christian Frichs segl. I Baumgartens tid var han kollektør i perioden 1776-1790 (Baumgartens dødsår), hvorfor taksten skal kontrolleres v.h.a. 31.12.1773-placaten:

31.12.1773-cirkulæret (og 23.02.1788-forordningen, punkt III C):
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, osv. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Da enkeltbrevstaksten for brev mellem Roskilde og København i onmtalte tidsrum er 2 Lß, bliver portoen:

150-200 Rdlr.: 2 × enkeltbrevstakst:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
4 Lß
2 Lß
6 Lß

hvilket også fremgår af brevets bagside.

oldline

Frich
Fig. kl16-roskilde-baum14.
(Fra H. J. Rasch-auktionskatalog Nr. 95/2010, lot 2, s. 63 samt Nr. 101/2012, lot 2, side 24).

4. Udateret bancobrev fra kollektør Frich i Roskilde.

N o 14
Velædle
H er Baumgarten
Kongl: Bestalt. Lotterie
Inspecteur for Classe Lotteriet
Herudi =
= 117 Rdl. i Banco -
og 13 ß Courant
    udi
Kiøbenhavn

Her ses "No 14", som er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet. Bagsiden viser en gentagelse af Baumgartens nummerering samt Roskildes kartenummer og porto: "3 - 3".

31.12.1773-cirkulæret (og 23.02.1788-forordningen, punkt III C):
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, osv. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Da enkeltbrevstaksten for brev mellem Roskilde og København i Baumgartens inspektørperiode var 2 Lß, bliver portoen:

100-150 Rdlr.: 1½ × enkeltbrevstakst:3 Lß

hvilket også fremgår af brevets bagside.

Baumgarten havde i øvrigt den uvane, at han spiddede brevene på et lille spyd, hvorfor der ses små huller i hans breve - det er ikke et forsøg på at desinficere brevene (a la desinficering af kolerabreve).

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-roskilde-baum57-eu.

5. Udateret bancobrev fra kollektør Frich i Roskilde

Til                 No 57
Velædle
Hr Baumgarten
Kongel: Bestaltede Lotterie
Inspecteur for Classe Lotteriet
Herudi følger
= 167 Rdl. i Banco =
= og 3½ ß Courant
    udi
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Roskilde Postkontors kartenummer og portoangivelse: "3 - 4". Desuden ses "No 57", hvilket er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet. Der er to aftryk af Roskilde postkontors segl med "Chr. 7" samt kollektør Friderich Christian Frichs segl. I Baumgartens tid var han kollektør i perioden 1776-1790 (Baumgartens dødsår), hvorfor taksten skal kontrolleres v.h.a. 31.12.1773-placaten:

31.12.1773-cirkulæret (og 23.02.1788-forordningen, punkt III C):
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Da enkeltbrevstaksten for brev mellem Roskilde og København i onmtalte tidsrum er 2 Lß, bliver portoen:

150-200 Rdlr.: 2 × enkeltbrevstakst:4 Lß

hvilket også fremgår af brevets bagside.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-roskilde-baum79.
(Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland)

6. Udateret bancobrev fra kollektør Frich i Roskilde

N o 79
Velædle
H r Baumgarten
Kongel: Bestaltede Lotterie
Inspecteur
Her udi -
- 210 R dlr i Banco
og 69½ ß Courant
    udi
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Roskilde Postkontors kartenummer og portoangivelse: "4 - 5". Desuden ses (også på forsiden) "No 79", som er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet. Der er aftryk af Roskilde postkontors segl med "Chr. 7" samt kollektør Friderich Christian Frichs segl. I Baumgartens tid var han kollektør i perioden 1776-1790 (Baumgartens dødsår), hvorfor taksten skal kontrolleres v.h.a. 31.12.1773-placaten / 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Da enkeltbrevstaksten for brev mellem Roskilde og København i onmtalte tidsrum var 2 Lß, bliver portoen:

200-250 Rdlr.: 2½ × enkeltbrevstakst 2 Lß:5 Lß

hvilket også fremgår af brevets bagside.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-roskilde-baum37.
(Gengivet med venlig tilladelse af Jens H. Sørensen (†), Kbhvn.)

7. Udateret bancobrev fra kollektør Frich i Roskilde (indsat 10.04.2014)
Teksten på brevet er:

          N o 37
        Velædle
  H r Baumgarten
  Kongel: Bestaltede Lotterie
  Inspecteur for Classe
  Lotteriet
Herudi =
=144 rd i Banco
og 61 d ß i Courant
    udi
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Roskilde Postkontors kartenummer og portoangivelse: "7 - 4". Desuden ses (også på forsiden) "No 37", som er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet. Der er aftryk af Roskilde postkontors segl med "Chr. 7" samt kollektør Friderich Christian Frichs segl.

I Baumgartens tid var Frich kollektør i perioden 1776-1790 (Baumgartens dødsår), hvorfor taksten skal kontrolleres v.h.a. 31.12.1773-placaten / 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Da enkeltbrevstaksten for brev mellem Roskilde og København i onmtalte tidsrum var 2 Lß, bliver portoen:

100-150 Rdlr.: 1½ × enkeltbrevstakst 2 Lß:
Gebyr for lak:
I alt:
3 Lß
1 Lß
4 Lß

hvilket også fremgår af brevets bagside.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-roskilde-baum12.
(Gengivet med venlig tilladelse af Willy Lauth, Lemvig.)

7a. Udateret bancobrev fra kollektør Frich i Roskilde - (indsat 13.09.2016)
Teksten på brevet er:

N o 12
Velædle
  H rr Baumgarten
  Kongel: Bestaltede Lotterie
  Inspecteur for Classe Lotteriet
Herudi følger
=104 rd i Banco
og 42 ½ ß Courant
    udi
Kiøbenhavn

På bagsiden
ses Roskilde Postkontors kartenummer og portoangivelse: "3 - 6". Desuden ses (også på forsiden) "N o 12", som er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet. Der er aftryk af Roskilde postkontors segl med "Chr. 7" samt kollektør Friderich Christian Frichs segl.

I Baumgartens tid var Frich kollektør i perioden 1776-1790 (Baumgartens dødsår), hvorfor taksten skal kontrolleres v.h.a. 31.12.1773-placaten / 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Som man kan se, er portoen påskrevet brevet: 6 Lß, hvilket kunne tyde på, at der var klasselottriet uvedkommende oplysninger i bancobrevet. Da omslaget af bancobrevet er lavet af et stykke såkaldt "stemplet papir" (papir, hvorpå der er et autoriseret påtrykt af af et stempelmærke og et beløb (såkaldt stempelafgift), der skal betales til det offentlige, er det muligt, at det udløste en ekstra portoandel på 2 Lß, som svarer til portoen for et ilagt brev.

Da enkeltbrevstaksten for brev mellem Roskilde og København i onmtalte tidsrum var 2 Lß, bliver portoen:

100-150 Rdlr.: 1½ × enkeltbrevstakst 2 Lß:
Ilagt brev til enkeltbrevstakst:
Gebyr for lak:
I alt:
3 Lß
2 Lß
1 Lß
6 Lß
Stemplet papir
Nu er der det usædvanlige, at dette bancobrev er skrevet på såkaldt stempelpapir fra Dansk Vest Indien, så vi må lige en afstikker til historien om sådant papir for at se, om det er et til- eller utilsigtet brug af stemplet papir til bancobrevet:
dwi dwi

Jeg har en enkelt gang været udsat for et lignende tilfælde med et bancobrev fra Helsingørs norske postkontor, se: Helsingør-Bancobrev på stemplet papir, hvor jeg måtte ty til vores ekperter udi stempelmærker (revenues): Paul Nelson (Tucson, Arizona), Claus Rafner og Jan Læby for at få nærmere oplysninger. Jeg havde umådeligt svært ved at se en relevant sammenhæng mellem betalingen af stemplet papir og betaling af bancobrevets porto til postvæsenet. Herunder en lettere gentagelse af forklaringen fra Helsingørs norske bancobrev:

Det er stemplet papir fra Dansk Vest Indien 1786, "??? - Tre Rigsdaler." Claus Rafner har tidligere oplyst, at det tre-delte våbenskjold viser, at stempelpapiret er fra DVI, hvilket (kan bekræftes af nummeret - der her mangler) og taksten (samt sikkert også underskriften).
    "Stempelpapir fra Danmark havde tre løver, fra Norge den norske løve, fra Slesvig de slesvigske to løver, fra Holsten et to-delt skjold med to løver og det holstenske nældeblad".

Claus oplyste endvidere, at stempelpapiret er kasseret, hvilket fremgår af, at "papiret er afskåret, så kongekronen mangler. Kongekronen var symbolet på gyldighed, og når ubrugt stempelpapir med gammelt årstal skulle kasseres (og genbruges til kladder o.l.), fjernede man kongekronen".

Claus henviste mig til Jan læby, Korsør, som i sin artikel om Stemplet Papir og Stempelmærker i NORDIA 2012s udstillingskatalog fortæller, at stempelafgiften er en af vores ældste indirekte skatter. Vi har alle - uden undtagelse - stiftet bekendtskab med denne skat - lige fra spillekortenes afgiftsmærkning af Ruder Es til spiritusflaskernes og andre(!) giftstoffers (fx myregift) mærkning med små labels, der viser, at der er betalt en afgift.

Jan:"Der er ingen tvivl om, at det er et DVI stempelpapir, der er anvendt som omslag til dette bancobrev. Brugen af stemplet papir blev indført ved forordning af 30.09.1773. Alle DVIs stempelpapirer blev forsynet med årstal og skulle bruges inden for samme år, hvorefter de var ugyldige, og nye papirer med nyt årstal skulle derefter anvendes.

Helt til 1907 udskiftede man i DVI een gang om året de årstalsmærkede stempelpapirer, men med "Anordning af 22.02.1907 om Stemplet Papir paa de dansk Vestindiske Øer" samt "Bekendtgørelse af 28.02.1907 om den nærmere brug af Stempelpapir paa DVI", indførtes der to nye stempelpapirer, 1., og 2. klasse uden årstal, samt stempelmærker i 10 værdier til supplering på stempelpapirerne. (I Danmark var en tilsvarende ændring allerede sket med lov af 19.02.1861).

avis
Jan: I min samling af stempelpapirer har jeg en avis, ST. CROIX AVIS fra onsdag den 29. december 1875, hvor man indkalder stempelpapirer for indeværende år. Papiret har herefter ikke haft nogen stempelværdi. Stempelpapirerne blev fremstillet i Danmark, så min teori er at de tiloversblevne papirer for de enkelte år, som automatisk blev ugyldige efter årets udløb, er blevet anvendt til andre formål.
   Stemplet papir for 200 år siden var med vandmærke, og af en god og stærk kvaliltet, så det kan have været eftertragtet til bestemte andre formål, såsom til bancobrevpapir. I Rigsarkivet har jeg taget kopier af gamle stempelpapirer, der i 1902 er anvendt som kladdepapir".

Så selv om denne historie handler om bancobreve, var det en relevant afstikker til stempelpapirets interessante historie at få opklaret, at det her anvendte stempelpapir ikke på nogen måde havde noget at gøre med betaling af porto eller andet vedr. dette bancobrev. Bancosedlerne må nødvendigvis være indleveret og pakket/forseglet i Helsingørs Norske Postkontor og kommer altså næppe udefra (fra fx Norge). Der er altså tale om en brug af forhåndenværende papir til indpakning af bancosedlerne. Hvorledes postmester og kollektør Frich har fået fat i dette ellers ubrugelige stykke stemplet papir fra DVI, kan vi kun gisne om.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-roskilde-baum7.
Gengivet med venlig tilladelse fra Skanfil.no

8. Udateret bancobrev fra kollektør Frich i Roskilde (indsat 17.12.2015)
Teksten på brevet er:

          N o 7
        Velædle
  H rr Baumgarten
  Kongel: Bestaltede Lotterie
Inspecteur for Classe Lotteriet
Herudi =
=31 Rdr og
=26½ ß -
    udi
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Roskilde Postkontors kartenummer og portoangivelse: "4 - 2". Desuden ses (også på forsiden) "No 7", som er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet. Der er aftryk af Roskilde postkontors segl med "Chr. 7" samt kollektør Friderich Christian Frichs segl.

I Baumgartens tid var Frich kollektør i perioden 1776-1790 (Baumgartens dødsår), hvorfor taksten skal kontrolleres v.h.a. 31.12.1773-placaten / 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Da enkeltbrevstaksten for brev mellem Roskilde og København i onmtalte tidsrum var 2 Lß, bliver portoen:

1-100 Rdlr.: - enkeltbrevstakst:2 Lß

hvilket også fremgår af brevets bagside.

oldline

Husum
Fig. kl16-ros-scheel72. Bancobrev afsendt af Collecteur Husum.

9. Udvendig dateret - modtaget - "24/2-23" Bancobrev fra kollektør Husum i Roskilde.
Teksten på brevets forside er:

        S: T:   72
Hr. Major og Ridder Scheel
  Kongl: Klasse Lotterie Inspec-
        tion
                                a/
Indlagt 11 rdl 12 ß
under egen forsegling
Lotteriet angaaende     8_87
 
Kiøbenhavn

Af Kapitel 9, Fig. 9-6 kan man se, at vekselkursen var 200 da bancobrevet blev sendt. 11 Rdl 12 ß = 11 × 96 + 12 ß = 1068 Rbß NV, hvilket med en kurs på 200/250 = 1068 × 200/250=854,4 ß sølv = 89 Rdl sølv. Taksten for brevet fra Roskilde til København bliver således, iflg. kapitel 13: 3 Rbß sølv = 250/200 × 3 = 3.75 = 4 sk NV:

1-100 Rdlr.: enkeltbrevstakst 3 Rbß:
Ilagt brev til enkeltporto:
I alt:
3 Rbß
3 Rbß
6 Rbß

6 Rbß sølv = 6 × 250/200 = 7,5 ß NV = 8 ß, hvilket også fremgår af bagsiden af brevet, hvor kartenummer og posto er angivet: "4 - 8":

Bærepenge
er anført på bagsiden med "Bp 8". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Det vides ikke, hvem, der har anført "1/23" på bagsiden, hvilket formodes at betyde "Januar 1923". Endelig har Scheel anført på bagsiden "Modtaget 24/2 1823".

Som vanligt blev Bancobrevet frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte bancobrev(e) og illustration(er) af samme.

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0108, s. 06.RoskildeC7Baumgarten167 Rdlr. 3½ ßVist her på siden - brev nr. 5
3. 10.1988. 1273, s. 31.RoskildeC7Baumgarten133 Rdlr. 73 ß i CourantVist her på siden - brev nr. 1

oldline

Tilbage til Kapitel 16

17.11.2017
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional