Klasselotteri-Kollektører fra Ringkøbing 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Ringkøbing
I 1652 blev der etableret et bipostkontor i Ringkøbing, som 01.01.1733 blev omdannet til en mindre postekspedition for i 1802 at blive omdannet igen, nu til brevpostkontor. Først fra 01.01.1836 blev kontoret et brev- og pakkepostkontor (DDPE-III, s. 639). I 1771 havde Ringkøbing forbindelse til hovedruten Varde-Haderslev (og herfra videre til København) via sideruten Varde-Ringkøbing-Lemvig (Fr. Olsen II, s. 167).

Folketællingerne
viser, at der i 1769 var 508 indbyggere i Ringkøbing, 465 i 1787, 771 i 1801, og 1.199 i 1834, så i perioden 1753-1830 var der ikke behov for flere samtidige klasselotterikollektører til at betjene byens indbyggere.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark (Norge indtil 1814 og Hertugdømmerne til 1820). Enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er da anvendt som gældede i december året før.
    En gennemgang af aviserne giver et billede af Ringkøbing-kollektørerne virkeperioder i skemaet herunder. Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Ringkøbing
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt/fundet1753-1772
Rindom, Niels1773Kiøbmandf. o. 1720 / ?
Iversen, Hans Christian1774-1787Toldforpagter og Købmandf. o. 1725 / 20.11.1787
Borch, Søren1788-1793Byefogedf. o. 1752 / ?
Grønlund, Peter1794Birkedommer og Procuratorf. o. 1751 / ?
Timmermann, Niels1796-1803Procuratorf. o. 1754 / ?
Koed, Thomas Iversen1804-1806Løitnant og Postmester11.03.1770 / 08.08.1846
Thomsen, Thomas Jensen1808-1814Kongelig Strandingskommissærf. o. 1766 / 01.11.1815
Worgod, Kristen1815-1822Strandingscommissair (1834 Forligskommissær)f. o. 1775 / ?
Cohn, Henrich1823-1830Kiøbmandf. o. 1789 / ?

Ringkøbing Kollektør-/Postsegl.
Worgod
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Niels Rindom (FT-1787).
  3. Hans Christian Iversen. Kirkebog 1725-1815, opslag 173 for Rindum Sogn, Ringkøbing (h. side nederst) samt rafaelsen.dk.
  4. Søren Borch (FT-1787).
  5. Peter Grønlund (FT-1801).
  6. Niels Timmermann (FT-1787).
  7. Thomas Iversen Koed.
  8. Thomas Jensen Thomsen samt Nygaards Sedler
  9. Kristen Worgod
  10. Henrich Cohn (FT-1834).

Tak
til N.N. for venligt udlån af det herunder viste Ringkøbing-Bancobrev.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-ringkob-sc39-eu.

1. Udateret Bancobrev fra collecteur Worgod i Ringkøbing

                        39/
S: T:
H r Lotto Inspecteur Scheel
FVI
Lotterie Sager
Heri 382 Rb d 16 ß N V:
    i
Kiøbenhavn

"39" øverst på forsiden antages at være Scheels egen nummerering af Bancobrevet.

På Bagsiden ses kartenummeret og porto: "19 - 3 - 112". Desuden ses tre aftryk af Ringkøbing postkontors laksegl. Muligvis har kollektør Worgod glemt sin signet - eller også har han ingen haft -, men har haft sin egen lakstang med - der er i hvert fald ikke opkrævet gebyr for lak.

von Scheel tiltrådte som klasselotteriinspektør 01.01.1817 og da portoen - jf. bagsiden - er et helt multiplum af enkeltbrevstaksten fra Ringkøbing til København i perioden 07.08.1813-31.07.1818 (28 Rbß), kan brevet kun være fra perioden 01.01.1817-31.07.1818. Taksten kan kontrolleres, idet det er princippet i 28.02.1788 forordningen, punkt III C, der kan lægges til grund for beregningen af portoen:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

350-400 Rbdlr.: 4 × enkeltbrevstaksten på 28 Rbß: 112 Rbß

som det også fremgår af brevet. da det under alle omstændigheder blev frigjort ved Scheels modtagerattest.

Bærepenge
er anført med "Bp 8". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold af 100-500 Rbdlr. N.V. = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Det havde i øvrigt ingen effekt at skrive "FVI" på brevet, som var det et kongeligt tjenestebrev, hvor portoen ikke skulle betales. Brevet blev desuagtet frigjort ved von Scheels modtagerattest.

Billede fra oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans af, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1269, s. 31.RingkiobingF6(?)Baumgarten68 Rdlr. 39 ß Sedler(Hvis det er Baumgarten er seglet C7 og ikke F6)Illustration haves ej

oldline

Tilbage til Kapitel 16

01.06.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional