Klasselotteri-Kollektører fra Ribe 1753-1830
- og deres Banco-Breve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Ribe
er nævnt i forordningen af 24.12.1624 og blev brevpostkontor omkring 1690. 01.01.1798 skiftede kontoret status til brev- og pakkepostkontor.

Folketællingerne
viser, at Ribe havde et indbyggertal på 2.130 i 1769, 2.587 i 1787, 1.944 i 1801 og 2.365 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør i byen ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark (Norge indtil 1814 og Hertugdømmerne til 1820) og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Ribe-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er da anvendt som gældede i december året før). At vedkommende ikke optræder i et enkelt år for dernæst at kommen med i oversigten igen, er sandsynligvis kun en forglemmelse fra avisens/klasselotteriets side. Man ser desuden ofte, at kollektørernes navne ikke er stavet ens i de forskellige årgange af avisen.

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Ribe
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Brorson, Broder Hansen1753-1754Præst06.06.1728 / 13.06.1773
Wulfsberg, Andreas1754Postmester? / 10.10.1772
Koch, Gabriel Christensen1771-1776Værtshusholder og Kæmner døbt 25.11.1725 / begr. 21.10.1777
Rahr Jens Rasmussen1773Raadmand02.02.1711 / 08.11.1787
Suhr, Johan Ernst1778-1797Postmesterc. 1748 / 05.12.1797
Schytt, Ulrikke Augusta1798-1810Enke efter Johan Ernst Suhrf. o. 1750 / begr. 29.01.1811
Knudsen, Adser Christian1811-1819Købmandf. 1776 / ?
Bennedsen, Andreas1820-1824Postmesterdøbt 29.03.1778 / 27.04.1825
Dessauer, Moses Alexander1825-1830Købmand1774 / 1831

Ribe Post- og Kollektørsegl
C7
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Anvendt som post- og kollektørsegl af postmester Suhr.
Schyth
Ulrikke Augusta Schytt. 1798-1810.
Schyth
Også dette segl er anvendt af
Ulrikke Augusta Schytt. 1798-1810.

Referencer

 1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
 2. Broder Hansen Brorson.
 3. Andreas Wulfsberg.
 4. Gabriel Christensen Koch .
 5. Jens Rasmussen Rahr.
 6. Johan Ernst Suhr.
 7. Ulrikke Augusta Schyth samt død.
 8. Adser Christian Knudsen samt mellemnavn.
 9. Israel Isaacs enke og søn: Jeg har ingen referencer fundet.
 10. Andreas Bennedsen.
 11. Moses Alexander Dessauer.

Tak
til Jens H. Sørensen, Morten Pieper og Frank Banke for venligt udlån af herunder viste bancobreve samt tak til Vagn Lundø for henvisning til Kephilas auktion ved brev nr. 4.

oldline

Bie
Fig. kl16-ribe-bie8. (Ex Morten Pieper).

1. Udateret fra collecteur Suhr i Ribe
Teksten på brevet er:

Til
S: T: Herr Lotterie Inspecteur
Bie
Herudi
210 d 77 ßd
Lotterie Penge
    i/
Kiöbenhavn

ßd = ß-dansk

Bagsiden
viser kun postmester Suhrs to postsegl samt kartenummer og porto: "8 - 15"

Ved efterprøvning findes, at brevet er fra perioden 01.05.1801-31.12.1804, idet portoen på 15 Lß samt det faktum, at seglene er anbragt før "Tre-Segls-Placaten" fra 1804 trådte i kraft 01.01.1805. Beregningen af taksten følger forordningen af 28.02.1788, og taksten mellem Ribe og København var, jf. Kaptel 13, 6 Lß i denne periode:

200-250 Rdlr.: 2½ × 6 Lß 15 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

Baum
Fig. kl16-ribe-bie2q. (Ex Morten Pieper).

2. Udateret fra collecteur Suhrs enke Ulrikke Augusta Schyth i Ribe
Teksten på brevet er:

Til
S: T: Herr Lotterie Inspecteur Bie
NB Herudi
138 rdl 22 ßd
Lotterie Penge
    i/
Kiöbenhavn

ßd = ß-dansk

Bagsiden
viser postkontorets segl, Schyths kollektørsegl samt kartenummer og porto: "1 - 9"

Ved efterprøvning findes, at brevet er fra perioden 01.05.1801-31.12.1804, idet portoen på 9 Lß og det faktum, at seglene er anbragt før "Tre-Segls-Placaten" fra 1804 trådte i kraft 01.01.1805. Beregningen af taksten følger forordningen af 28.02.1788, og taksten mellem Ribe og København var, jf. Kaptel 13, 6 Lß i denne periode:

100-150 Rdlr.: 1½ × 6 Lß 9 Lß

som det også fremgår af brevets bagside. På bagsiden ses desuden påskriften "2 Quart", hvilket betyder, at der har været indlagt et brev på to kvarte ark, men som åbenbart var relevant for brevets indhold, så der er ikke opkrævet særskilt porto for dette brev.

oldline

Baum
Fig. kl16-ribe-29. (Gengivet med venlig tilladelse af Frank Banke - fbanke.com).

3. Udateret fra collecteur Suhrs enke Ulrikke Augusta Schyth i Ribe (06.08.2014)
Teksten på brevet er:

Til
/: S T :/ Herr Classe Lotterie Inspecteur
Bie
NB: Herudi
141 rd BS 81 ßd
Lotterie Penge
    i/
Kiöbenhavn

BS: Banco Sedler. ßd = ß-dansk

Bagsiden
viser Schyths kollektørsegl omgivet af postkontorets segl samt kartenummer og porto: "2 - 9"

Ved efterprøvning findes, at brevet er fra perioden 01.01.1805-31.12.1811, idet portoen er på 9 Lß. Enkeltbrevsportoen er 6 Lß og seglene må være anbragt efter at "Tre-Segls-Placaten" fra 1804 trådte i kraft 01.01.1805. Beregningen af taksten følger forordningen af 28.02.1788, og taksten mellem Ribe og København var, jf. Kaptel 13, 6 Lß i denne periode:

100-150 Rdlr.: 1½ × 6 Lß = 9 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

Omslaget har tidligere været brugt
idet der indvendigt er et stempel og et segl af tobaksfabrikant Jørgen Tranberg, der i 1789 var kollektør i Varde. Brevet må være genbrugt af Ribes kollektør Schyth, idet Jørgen Tranberg ikke formodes at have noget at gøre med fremsendelsen af kollektør Schyths betaling til Klasselotteriet i Kbhvn.:

JT1
"Petit Kanaster".
(Fint Pibetobak).
Schyth
Jørgen Tranbergs kollektørsegl.
(Se oplysningerne om Jørgen Tranberg under Varde).

oldline

Bie
Fig. kl16-ribe-bie56. (Ex Kephilas auktion 02.-04.04.1986).
Gengivet med venlig tilladelse af Jens H. Sørensen, Kbhvn.

4. Udateret bancobrev fra Ribe
På Kephilas auktion 02.-04.04.1986 var der fire Bancobreve til salg: Fra Nyborg, fra Vejle (med håndskreven "Weile"), fra Ribe og fra Lemvig. Kun et enkelt bancobrev (fra Ribe) var afbildet i kataloget (det til højre viste bancobrev), men er nu stillet til rådighed af Jens H. Sørensen, Kbhvn. Brevet formodes sendt før 01.05.1805, hvor "Tre-Segls-Placaten" trådte i kraft.

Teksten på brevet er:

    Velædle
H r Lotterie Inspecteur Bie
  C7timus
  Heri 56 rd -
    i/
Kiöbenhavn

Bagsiden
viser kollektør Schytts (lidt specielle) segl, postkontorets segl samt kartenummer og porto: "3 - 6"

Ved efterprøvning findes, at brevet er fra perioden 01.05.1801-31.12.1804, idet enkeltbrevsportoen er 6 Lß (jf. Kaptel 13) og da seglene er anbragt før "Tre-Segls-Placaten" fra 1804 trådte i kraft 01.01.1805. Beregningen af taksten følger forordningen af 28.02.1788:

1-100 Rdlr.: 1 × 6 Lß 6 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

06.08.2014

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional