Klasselotteri-Kollektører fra Rendsburg 1753-1820
- og deres Banco-Breve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Rendsburg
er nævnt i forordningen af 24.12.1624 og blev brevpostkontor omkring 1655. 28.05.1762 skiftede kontoret status til brev- og pakkepostkontor. Postforbindelsen har sandsynligvis været via Schlesvig til Hamborg-Haderslev-ruten og derfra videre til København.

Folketællingerne
Det er ikke undersøgt, hvorledes befolkningsfordelingen var i perioden 1753-1820 i Rendsburg, men det ses af antallet af kollektører, er der i enkelte perioder var behov for et par kollektører ad gangen.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark (Norge indtil 1814 og Hertugdømmerne til 1820) og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Rendsburg-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er da anvendt som gældede i december året før). At vedkommende ikke optræder i et enkelt år for dernæst at kommen med i oversigten igen, er sandsynligvis kun en forglemmelse fra avisens/klasselotteriets side. Man ser desuden ofte, at kollektørernes navne ikke er stavet ens i de forskellige årgange af avisen.

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Rendsburg
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Rost/Rohs, Joachim Henrich1753-1754Sr.?
Ingen nævnt/fundet1755-1769
Isaac, Israel (Mad.)1770-1776Enke?
Stintzing, Johan Georg1771-1776?09.03.1739 / 12.01.1818
Isaac, Israel (Junior)1776-1783Søn af Israel Isaac
Marthini, Philip Ernst1784-1808Organist / Materialforvalter?
Ohlsen, Thor1808-1819Proviant...??

Rendsburg Kollektørsegl
Marthini
Philip Ernst Marthini. 1784-1808.
thor
Thor Ohlsen. 1808-1819

Rendsburg Postsegl
C7
Chr. VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer
  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Joachim Henrich Rost/Rohs, Israel Isaacs enke og søn: Jeg har ingen referencer fundet.
  3. Johan Georg Stintzing.
  4. Philip Ernst Marthini.
  5. Thor Ohlsen. (Jeg har ingen referencer fundet).

Tak
til H. J. Rasch, Morten Pieper, Brøndby, og til Auktionshuset Postiljonen (S) for tilladelse til at gengive viste bancobreve.

oldline

Baum
Fig. kl16-rendsburg-baum26. (Gengivet med venlig tilladelse af H. J. Rasch)

1. Udateret bancobrev fra collecteuren i Rendsburg (21.09.2014)
Bancobrevet er vist i H. J. Rasch-auktionskatalog nr. 86/2007 (lot nr. 2), 87/2008 (lot nr. 2), 88/2008 (lot nr. 2), 89/2008 (lot nr. 2) samt 90/2009 (lot nr. 2). Teksten på brevet er:

N o 26
Sr Hochedelgebohrene
H r Lotterie Inspector
      Baumgarten
Hierin 50 Rthaler
in B: B:
  in
Kopenhagen

Bagsiden
viser - ifølge Rasch-auktionskatalog - "2 smukke segl" samt kartenummer og porto: "4 - 5".

Taksten kan beregnes efter princippet i Generalpostamtets Placat af 31.12.1773/Forordningen af 28.02.1788, som bl.a. siger, at 1-100 Rdlr. skal betales som et enkelt brev, og efter Kapitel 14 var enkeltbrevstaksten Rendsburg-København i Baumgartens tid = 5 Lß:

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto = 5 Lß

som det også fremgår af auktionskatalogteksten, at der står bag på brevet.

oldline

Baum
Fig. kl16-rendsburg-baum1. (Ex Morten Pieper).

2. Udateret bancobrev fra collecteur Marthini i Rendsburg
Teksten på brevet er:

N o 1
A Monsieur
Monsieur Baumgarten
Inspecteur de Lotterie Royale
Hierin 57 Rthaler 3 ß
Banco Billets
Lotterie Gelder
  a
Copenhagen

Bagsiden
viser kollektørseglet og postseglet samt kartenummer og porto: "3 - 5.".

Taksten kan beregnes efter princippet i Generalpostamtets Placat af 31.12.1773/Forordningen af 28.02.1788, som bl.a. siger, at 1-100 Rdlr. skal betales som et enkelt brev, og efter Kapitel 14 var enkeltbrevstaksten Rendsburg-København i Baumgartens tid = 5 Lß:

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto = 5 Lß

som der også står på brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-rendsburg-bie84. (Ex Morten Pieper).

3. Udateret bancobrev fra collecteur Ohlsen i Rendsburg
Teksten på brevet er:

                        84
Zu Vohlgeb.
Dem Hernn S. L. Bie
Königliche Lotteri
Inspector
hinzu sind befindlich
10 Rbth in N. W.
Fr Colding
  a
Copenhagen

Forsiden
"84" er muligvis Bies nummerering af bancobrevet eller måske en vægtbetegnelse for et indlagt brev: "8 L".

Bagsiden
viser tre postsegl. Det ser dog ud til, at der i midten er et andet segl - kollektørseglet - under postseglet. Desuden ses kartenummer og porto: "1- 24", der er ændret til "1- 33".

Da brevet er sendt "Franco Colding" og beløbsangivelsen er i Navne-Værdi, er brevet fra perioden 31.07.1813-31.07.1818.

Vi kan komme det endnu nærmere ved at se, at circ. af 09.10.1813, der siger, at bancobreve med max 10 Rbdlr. sedler og tegn (Navne-Værdi) kun koster halv brevtakst, og da det circ. ikke er i anvendelse, er perioden således indsnævret til 31.07.1813-08.10.1813.

Taksten kan beregnes efter princippet i Forordningen af 28.02.1788, som bl.a. siger, at 1-100 Rdlr. skal betales som et enkelt brev, og efter Kapitel 14 var enkeltbrevstaksten Kolding-København i omtalte periode 10 Rbß, og taksten bliver da:

1-100 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevsporto:
Ilagt brev til 2 × enkeltbrevsporto:
Gebyr for lak:
I alt:
10 Lß
20 Lß
  3 Lß
33 Lß

som der står på bagsiden af brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-rendsburg-bie25. Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S).
(Tidligere udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012).

4. Udateret bancobrev fra collecteur Ohlsen i Rendsburg
Teksten på brevet er:

Zu           25 Loth
Hochvohlgeborne
Dem Hernn Bie
Köngl. Lotterei Inspector -
Nebb
350 Rbt Nännwehrt in Representative
und 1 rd Dän. cout
Konigl. Dienst Sache
    mit Attest
  Copenhagen

Forsiden
Jeg havde problemer med teksten vedrørende indholdet af Bancobrevet, men efter at have konsulteret mine venner som var eksperter i hhv. gamle breve og skrift, er forslaget om, at der står "Nebb" som en forkortelse for "Nebenbei" (ved siden af, tillige, desuden) det, jeg tror er rigtigst. Et andet forslag var nemlig "Nebl" i betydningen "Nebst" (som betyder det samme), men det sidste bogstav er umiskendeligt et "b", så jeg har som sagt brugt det første forslag.

Det andet ord var mine venner enige om: "Nennwert", men stavet noget akavet: "Nännwehrt" (Navne-Værdi).

Indholdet af småmønt er "1 rd Dän cout", altså "1 rigsdaler dansk courant", og her vil jeg tillade mig at gå ud fra, at afsender har bedyret over for postmesteren, at der er tale om kobbermønter, idet Forordningen af 28.02.1788, Stk. III - A, siger:

"Naar med Banco-Sedler følger Sølvmynt under 1 Rdlr., saa ansees og beregnes samme ikkun som en Rigsdalers Seddel; men er dermed i Mynt fuldt een Rigsdaler eller derover, da taxeres saavel Mynten, som Banco-Sedlerne, hver for sig; uden saa skulle være, at Fragten paa denne Maade skulle beløbe sig til mere, end om alt var i Sølvmynt; i hvilket Fald hele Summen betales efter Sølvmynt-Taxten". (Min understregning).

Hvis mønten/mønterne havde været i sølv, ville portoudregningen vel være anderledes end hvis det var kobbermønter. I øvrigt har udstiller skrevet på sin planche, at det drejer sig om "1 Pfd. Dänemont (dänische Münze)", som må betyde pfennige, hvad det vel ikke kan være. I brevets øverste højre hjørne er anført: 25 Loth (= 375 g), men jeg ved ikke, hvad den vægtbetegnelse betyder her.

Bagsiden
viser kartenummer "6", og at der ingen portoangivelse er, hvilket iflg. Wilhelm Lambrechts planche skyldes, at brevet bærer påtegningen "Konigl. Dienst Sache mit Attest"
    Bagsiden viser desuden Fr. VIs segl, hvilket betyder, at brevet må være fra efter 1808.


Bie

Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
Wilhelm Lambrecht anførte på sin udstillingsplanche på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, at brevet ikke havde porto påskrevet, da det var et kongeligt tjenestebrev med attest, hvilket det dog ikke var. Kollektørerne var ikke berettigede til at udstede attest på sådanne bancobreve, der alle blev frigjort ved inspektørens modtagerattest, jf. circ. af 01.05.1819 med kommetarer vedr. tidligere bestemmelser. At der ikke ses en portopåskrift, må skyldes, at den er bortklippet eller at den står på en ombøjet flap.

Bagsiden viser eet Rendsburg postsegl, men også, jf. Lamberth, "1 Siegel des Lotterie - Kollektors Herr Israel Isaacs Enke". Det er ikke rigtigt, idet Israel Isaacs enke var kollektør i perioden 1770-1776, altså før Bies tid som inspektør (se kollektøroversigten øverst her på siden).

Noget kunne tyde på, at Lambrecht kun har haft adgang til Henrik Selsøes Sørensen "Dansk Posthistorisk Leksikon - 1. elektroniske udgave, okt. 2001", idet der her er kollektøroversigter for 1770 og 1771 - uden at det heraf fremgår i hvor lang tid de enkelte kollektører har virket, og hvor Lambrecht så er gået ud fra, at den heri nævnte kollektør var kollektør i en længere periode.

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

Tak
til Jørgen Chr. Lei, Arne Nielsen (Ballerup), og til Erling Berger for god hjælp til at transkribere de svært læselige ord på brevets forside.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

04.09.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional