Klasselotteri-Kollektører fra Randers 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2018 - Toke Nørby

oldline

Randers
I hele perioden 1753-1830 var Randers hovedpostkontor med regelmæssig afgang af både ridende og agende post til København (se Fr. Olsen-II, s. 165ff og DDPE-III, s. 636).

Postmester Stabells håndskrift
Da Baumgarten-bancobrevene fra Hobro, Holstebro, Skive, Thisted og Viborg blev sendt til København via Randers og karteret i Randers af dennes postmester, som i Baumgartens inpektørperiode - og altså også før skrivelse fra Generalpostamtet af 13.11.1795 (med virkning fra 01.01.1796 - se evt. Kapitel 4 og 18) - var Johan Henrik Stabell (Se DDPE III, s. 637), kan Stabells håndskrift genkendes på både bancobreve fra Randers, men også på tilsvarende fra de øvrige her nævnte byer.

Folketællingerne
viser, at der Randers var 2.901 indbyggere i 1769, 3.645 i 1787, 4.562 i 1801, og 6.407 indbyggere i 1834, så i 1820'erne var der behov for flere samtidige klasselotterikollektører til at betjene byens indbyggere.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark (Norge indtil 1814 og Hertugdømmerne til 1820).

Til tider ses, at en kollektør ikke optræder i et enkelt år for dernæst at være med i oversigten igen. Det kan være en forglemmelse fra avisens/klasselotteriets side. Man ser desuden ofte, at kollektørernes navne ikke er stavet ens i de forskellige årgange af avisen.

En gennemgang af aviserne giver et billede af Randers-kollektørerne virkeperioder i skemaet herunder. Her er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er da anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Randers
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Stabell, Nicolaus Franciscus1753-1754Raadmand og Postmester16.12.1699 / 26.01.1761
Ingen nævnt/fundet1755-1766
Nøhring, Søren Rasmussen1767Købmandf. 1720 / begr. 22.07.1768
Lund, Jens Nicolai1770-1771Postmester (af navn)f. ca. 1711 / 27.07.1776
Budtz, Frans Christian1771Kiøbmandf. o. 1724 / 08.08.1780
Ingen nævnt/fundet1772
Hasselbalch, Jacob Nielsen1773Købmandf. o. 1738 / 07.10.1809
Stabell, Johan Henrik1774-1819Raadmand, Postmester og Cancellieraad18.01.1740 / 30.01.1819
Evaldsen, Jørgen Wilhelm1820-1830Stempelpapirforhandlerf. o. 1776 / ?
von Hunæus, Andreas Hermann1822-1830Løjtnant, Captainf. o. 1786 / 28.09.1856

Randers Kollektørsegl
Jens Nicolai Lund
Jens Nicolai Lund, 1770-1771.
Stabell
Johan Henrik Stabell, 1774-1819.

Randers Kollektørsegl- fortsat
evaldsen
"J W E" - Jørgen Wilhelm Evaldsen, 1820-1830.
Hunæus
Andreas Hermann von Hunæus, 1822-1830.
(Bedre aftryk ønskes!)
Randers Postkontors segl
C7
Chr. VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Fr.6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
(Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt).

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Stabell, Nicolaus Franciscus (far). I folketællingen 1787 for Randers anføres N. F. Stabell, ("Hosbonde, Raadmand, Postmester og Herreds Skriver") at bo Vestre Grave No. 62 i Randers Kiøbstad. Han var gift med Mette Marie Budtz (f. o. 1751) med hvem han havde seks børn, hvoraf de to efterfulgte ham som kollektør: Frands Christian Stabell/Budtz (f. o. 1777), og Johan Henrich Stabell (f. o. 1779).
  3. Nicolaus Franciscus Stabell
  4. Søren Rasmussen Nøhring og Nygaards Sedler (Se også Randers Sct. Morten kirkebog 1705-1778, opslag 461 nr. 47).
  5. Jens Nicolai Lund.
  6. Frans Christian Budtz (søn af Nicolaus Franciscus Stabell)
  7. Jacob Nielsen Hasselbalch (Mariager kirkebog, 1794-1813, opslag 182).
  8. Johan Henrik Stabell (søn af Nicolaus Franciscus Stabell)
  9. Jørgen Wilhelm Evaldsen
  10. Andreas Hermann von Hunæus og Nygaards Sedler

Tak
til Bruun-Rasmussen, Aarhus, Wilfred Wasenden, Norge, Bent Nielsen, Aarhus, Morten Pieper, Brøndby, Auktionshuset Postiljonen (S), m. fl. for venligt udlån af de herunder viste Randers-Bancobreve.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-randers-lund.jpg. (Gengivet med venlig tilladelse af Bruun-Rasmussen).

01. Udateret Bancobrev fra collecteur Lund i Randers
(Tidligst kendte bancobrev!)

                        N o 20/
  Til
/S: T:/ Hr. Bamgarten
Inspecteur ved det Kongl: Classe Lotterie

Kongl: Tieneste
her under Kongl: Lotteries Penge-
181 = Rd lr udi Banco Sedler
    i/
Kiøbenhavn

"N o 20" øverst midt på forsiden antages at være Baumgartens egen nummerering af brevet.

Bagsiden med kartenummeret og portopåskrift ikke er desværre ikke synlig (pga. foldningen af brevet).

Taksten skal findes efter placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 300-350 Rdlr. som for 3½ brev og da enkeltbrevtaksten fra Randers til København på det tidspunkt var 8 Lß (se Kapitel 13):

150-200 Rdlr. - 2 × enkeltbrevtakst 8 Lß:16 Lß

Man kan se, at det er Lunds kollektør-segl samt Randers postkontors officielle Chr. VII-segl.

Brevet er altså fra perioden 1770/1771.

Billede fra oldline

Baumgarten
Fig. kl16-randers-baum14. (Gengivet med venlig tilladelse af Bent Nielsen, Aarhus
Brevet blev udstillet på NORDIA 2012 af Wilhelm Lambrecht (D).

1. Udateret Bancobrev fra collecteur Stabell i Randers

                        N o 14/
Velædle
H r Lotterie Inspecteur Baumgarten
Herudi
350 rd BS
Lotterie Penge
    udi/
Kiøbenhavn

"N o 36" øverst på forsiden antages at være Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet.

På Bagsiden ses, at kartenummeret ikke er synligt (pga. foldningen af brevet), men portoen er vist: " - 28 ß".

Taksten skal findes efter placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 300-350 Rdlr. som for 3½ brev og da enkeltbrevtaksten fra Randers til København på det tidspunkt var 8 Lß (se Kapitel 13):

350 Rdlr. - 3½ × enkeltbrevtakst 8 Lß:28 Lß

Man kan se, at det er Randers postkontors officielle Chr. 7-segl samt Stabells collekteur-segl.

Brevet er altså fra perioden 31.12.1773-13.04.1787 - som formodentlig er sidste dag for brugen af Chr. VII-seglet.


Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev (Baumgarten var inspektør 1770-1790):
Wilhelm Lambrecht (D), der udstillede brevet på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, anførte følgende på sin udstillingsplanche, hvor det med rødt understregede bør ændres:

1. Øverst på planchen havde Lambrecht skrevet årstallet "1788", selv om brevet, så vidt vides, er udateret.

2. "NB (Nachnahme - Brief)". Brevet er ikke påskrevet "NB" og "Nachnahme - Brief" betyder "efterkravsbrev", hvilket der ikke er tale om.

3. Allerede da brevet blev solgt på auktion omkring 2005, var beløbsangivelsen fejllæst og anført som "350 Rbdla 8 Sk", hvor Rbdla kun kan betyde Rigsbankdaler, hvor der burde have stået Rdla eller Rdl (Rigsdaler) - vi fik først Rigsbankdaler da Rigsbanken blev dannet efter statsbankerotten i 1813.
    Desuden anføres "8 Sk", hvor der står "BS" = Banco Sedler. Fejllæsningen har en markant effekt, da det, hvis der havde stået 8 Sk., ville have betydet en portoforøgelse på 4 Lß, altså fra 28 til 32 Lß, idet 8 ß (som i givet fald ville være ß Courant) skulle regnes for 1 Rdlr., der skulle tillægges de 350 Rdlr., således at takstberegningen skulle foretages efter et indhold på 351 Rdlr. Det ville betyde, at takseringen skulle foretages for indhold af 350-400 Rdl, som er en halv enkeltbrevstakst højere end for et indhold af 300-350 Rdl.

4. Sluttelig anføres: "2 Siegel vor dem 24. Nov. 1804". Det er uhensigtsmæssigt at henvise til den senere bestemmelse om tre segl bag på brevet: "Tre-segls-placaten" fra nævnte dato. Det havde været relevant, hvis der havde været henvisning til skrivelse af 23.09.1747 fra Generalpostamtet til postmestrene og cirkulære af 14.06.1766, som anfører, at der skal være både kollektør og postkontorsegl bag på pengebrevet. Se evt. Kapitel 18.

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

Billede fra oldline

Wilfred Wasenden
Fig. kl16-randers-ww. (Gengivet med venlig tilladelse af Wilfred Wasenden, Norge).

2. Udateret Bancobrev fra collecteur Stabell i Randers

                    N o 8/
Velædle
H r Lotterie Inspecteur Baumgarten
Herudi
437 rdlr BS
Kongelige Lotterie
    Penger
    udi/
Kiøbenhavn

"N o 8" øverst på forsiden antages at være Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet.

På Bagsiden ses kartenummeret og porto " N o 16 - 36 ß".

Taksten skal findes efter placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 400-450 Rdlr. som for 4½ brev og da enkeltbrevtaksten fra Randers til København på det tidspunkt var 8 Lß (se Kapitel 13):

400 - 450 Rdlr. - 4½ × enkeltbrevtakst 8 Lß:36 Lß

Man kan se, at det er Randers postkontors officielle Chr. 7-segl samt Stabells collekteur-segl.

Brevet er altså fra perioden 31.12.1773-13.04.1787 - som formodentlig er sidste dag for brugen af Chr. 7-seglet.

Billede fra oldline

Baumgarten
Fig. kl16-randers-baum36.

3. Udateret Bancobrev fra collecteur Stabell i Randers

                        N o 36/
Velædle
Hr. Lotterie Inspecteur Baumgarten
Herudi
542 rdl 13 ß
Kongl: Lotterie Penge
    udi/
Kiøbenhavn

På Bagsiden ses at kartenummer og porto: "N o 30 - 44 ß".

Taksten skal igen findes efter placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 500-550 Rdlr. som for 5½ brev og da enkeltbrevtaksten fra Randers til København på det tidspunkt var 8 Lß (se Kapitel 13):

543 Rdlr. - 5½ × enkeltbrevtakst 8 Lß:44 Lß

idet de 13 ß skal medregnes som 1 Rdlr. ved udregningen af portoen. Man kan se, at det er Randers postkontors officielle Chr. 7-segl samt Stabells collekteur-segl.

Brevet er altså fra perioden 31.12.1773-13.04.1787 - som formodentlig er sidste dag for brugen af Chr. 7-seglet.

"36" øverst på forsiden antages at være Baumgartens interne nummerering af Bancobrevet, men hvad "35" på bagsiden betyder, ved jeg ikke.

Billede fra oldline

Baumgarten
Fig. kl16-randers-baum56.
(Brevet er fra listen beskrevet i Kapitel 16).

4. Udateret Bancobrev fra collecteur Stabell i Randers

    Velædle
Hr. Lotterie Inspecteur Baumgarten
Herudi
693 rdl B.S.
Kongl: Lotterie
    Penge -
    udi/
Kiøbenhavn

På bagsiden ses porto: "56 ß" samt kollektørens og postkontorets segl, hvor sidstnævnte er oplyst til at være C7-seglet.

Taksten skal igen findes efter placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 650-700 Rdlr. som for 7 breve og da enkeltbrevtaksten fra Randers til København på det tidspunkt var 8 Lß (se Kapitel 13), bliver taksten:

693 Rdlr. - 7 × enkeltbrevtakst 8 Lß:56 Lß

... som der også står på brevet. Brevet er altså fra perioden 31.12.1773-13.04.1787 - som formodentlig er sidste dag for brugen af Chr. 7-seglet.

Billede fra oldline

Baumgarten
Fig. kl16-randers-baum12. (Ex Morten Pieper).

5. Indvendig dateret (05.05.1788) Bancobrev fra collecteur Stabell i Randers

          N o 12/
Velædle
H r Lotterie Inspecteur Baumgarten
Herudi
200 rdlr B.S.
Kongl: Lotterie
Penge.
    udi/
Kiøbenhavn

På bagsiden ses kartenummer og porto: "N o11 - 16 ß" samt kollektørens og postkontorets segl, hvor sidstnævnte er C7-seglet.

Taksten skal igen findes efter placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 650-700 Rdlr. som for 7 breve og da enkeltbrevtaksten fra Randers til København på det tidspunkt var 8 Lß (se Kapitel 13), bliver taksten:

150-200 Rdlr. - 2 × enkeltbrevtakst 8 Lß:16 Lß

... som der også står på brevet.

Billede fra oldline

Baumgarten
Fig. kl16-randers-baum31. (Ex Morten Pieper).

6. Udateret Bancobrev fra collecteur Stabell i Randers

          N o 31/     Randers
Velædle
H r Lotterie Inspecteur Baumgarten
Herudi
475 Rd lr B.S.
Kongl: Lotterie Penge.
    udi/
Kiøbenhavn

På bagsiden ses kartenummer og porto: "N o6 - 40 ß" samt kollektørens og postkontorets segl, hvor sidstnævnte er C7-seglet.

Taksten skal igen findes efter placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 650-700 Rdlr. som for 7 breve og da enkeltbrevtaksten fra Randers til København på det tidspunkt var 8 Lß (se Kapitel 13), bliver taksten:

450-500 Rdlr. - 5 × enkeltbrevtakst 8 Lß:40 Lß

... som der også står på brevet. Brevet er altså fra perioden 31.12.1773-13.04.1787 - som formodentlig er sidste dag for brugen af Chr. 7-seglet.

Billede fra oldline

Baumgarten
Fig. kl16-randers-baum31a. (Ex Morten Pieper).

7. Udateret Bancobrev fra collecteur Stabell i Randers

          N o 31/
Velædle
H r Lotterie Inspecteur Baumgarten
Herudi indlagt
295 rdlr B.B. -
Lotterie Penge.
    udi/
Kiøbenhavn

På bagsiden ses kartenummer og porto: "N o4 - 24 ß" samt kollektørens og postkontorets segl, hvor sidstnævnte er C7-seglet.

Taksten skal igen findes efter placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 650-700 Rdlr. som for 7 breve og da enkeltbrevtaksten fra Randers til København på det tidspunkt var 8 Lß (se Kapitel 13), bliver taksten:

250-300 Rdlr. - 3 × enkeltbrevtakst 8 Lß:24 Lß

... som der også står på brevet. Brevet er altså fra perioden 31.12.1773-13.04.1787 - som formodentlig er sidste dag for brugen af Chr. 7-seglet.

Billede fra oldline

Baum
Fra Robert Bechsgaards katalog nr. 1. 04.1987. lot 0098, s. 04.

8. Udateret Bancobrev fra collecteur Stabell i Randers

          N o 44/
  Til
/S: T:/ H r Baumgarten
Inspecteur ved det Kongl: Classe Lotterie
Kongl: Tieneste
Her under er
    132 = Rd =
I Banco Sdl. (?)
Lotterie Penge.
   
i
    Kiøbenhavn

I Bechsgaards katalog er kun vist forsiden, hvor "N o 44" er Baumgartens nummereing af bancobrevet.

Taksten skal igen findes efter placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev osv., og da enkeltbrevtaksten fra Randers til København på det tidspunkt var 8 Lß (se Kapitel 13), bliver taksten:

100-150 Rdlr. - 1½ × enkeltbrevtakst 8 Lß:12 Lß

som der sikkert også står bag på brevet.

Billede fra oldline

Bie
Fig. kl16-randers-bie58. (Ex Morten Pieper).

9. Indvendig dateret (23.12.1815) Bancobrev fra collecteur Stabell i Randers
Dette bancobrev var førstepræmien i "Danmarksmesterskabet i Dansk Posthistorie 1991" arrangeret af Dansk Posthistorisk Selskab i Vanløse Forsamlingshus. Mesterskabet og dermed brevet blev vundet af Holger Carstensen (†).

OSJ+HC
DPHSs formand Ole Steen Jacobsen overrækker
førstepræmien til Holger Carstensen.
PHT nr. 2/1991.

Som det fremgik af Dansk Posthistorisk Selskabs folder vedrørende dette danmarksmesterskab, havde Fa. Robert Bechsgaard A/S, Julius Thomsensgade 7, 1974 Frederiksberg C, støttet arrangementet ved at donere bl.a. 1. præmien, det her til højre viste bancobrev / adressebrev for en pengeforsendelse til klasselotteriet i 1815. Teksten på brevet er:

1 Pund ½ Lod     Velædle       58
H r Lotterie Inspecteur Bie
Herved en liden Pakke i Skind
Mk Adressen hvorudi 17 SMK
Specier, 24 ß, eller 34 Rbdl 24 ß
Sølv-Mÿndt-
Lotterne-Pengenes
værd NV 64 rbd 22 rbß
    udi/
Kiøbenhavn

SMK: Sølv Mark. "58" er Bies registrering af forsendelsen.

Bagsiden af brevet udviser kartenummer og porto: "9 - 108 -".

Jf. Kapitel 13 er afstanden fra Randers til København 51 mil. Fra 07.08.1813 skulle sølvindholdet også anføres i Navne-Værdi og taksten udregnes herefter. Det var der åbenbart tvivl om indtil det blev slået fast i circ. 31.08.1816.

Kapitel 9, Fig. 9-7 viser sølvtaksterne pr. 16.11.1814 og viser fra 48-52 mil og sølv mellem 50 og 100 Rbdlr. Navne-Værdi: 72 Rbsk.

50-100 Rbdlr. NV. 48-52 mil:
50 %s forhøjelse jf. cirk. 07.08.1813:
I alt:
  72 Lß
  36 Lß
108 Lß

... som der også står på brevet.

Billede fra oldline

Bie
Fig. kl16-randers-bie2a. (Ex Morten Pieper).

10. Udateret Bancobrev fra collecteur Stabell i Randers

    Velædle
H r Lotterie Inspecteur Bie
Herudi
920 Rd lr B.S.
Lotterie Penge
    udi/
Kiøbenhavn

På bagsiden ses kartenummer og porto: "N o 2 - 70 ß" samt kollektørens og postkontorets segl, hvor sidstnævnte er C7-seglet. Forseglingen er ikke sket efter 01.01.1805, hvor "Tre-Segls-Placaten" trådte i kraft og så brevet er fra perioden 01.01.1801-31.12.1804, idet portoen viser, at enkeltbrevsportoen fra Randers til København var 7 Lß, jf. Kapitel 13.

Taksten skal igen findes efter forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 900-950 Rdlr. som for 9½ breve og da enkeltbrevtaksten fra Randers til København på det tidspunkt var 7 Lß (se Kapitel 13), bliver taksten:

900-950 Rdlr. - 9½ × enkeltbrevtakst 7 Lß: 66,5 67 Lß

... hvilket der ikke står bag på brevet. Havde indholdet været 950-1000 Rdlr. ville portoen have udgjort 10 × 7 Lß = 70 Lß. Her må man man så antage, at postmesteren i Randers har udregnet portoen forkert.

Billede fra oldline

Bie
Fig. kl16-randers-bie.

11. Udateret Bancobrev fra collecteur Stabell i Randers
Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839).

Teksten på brevet er:

Velædle!
Hr. Lotterie Inspecteur Bie
Herudi
- 437 Rbdlr. 54 ß N. V.
Kongelige Lotterie
    Penge;
    udi/
Kiøbenhavn

På Bagsiden ses at kartenummer og porto: "5 - 154 -".

Af betegnelsen "N. V." (Navne Værdi) kan man se, at brevet er fra perioden 07.08.1813 - december 1816, hvor Bie fik sin afsked. Portoen for et enkeltbrev fra Randers til København var i den periode 28 Rbß.

Taksten skal findes efter 23.02.1778-forordnningen: 1-100 Rbdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 400-450 Rbdlr. som for 4½ brev og da enkeltbrevtaksten fra Randers til København i ovenfor anførte periode som nævnt var 28 Lß (se Kapitel 13), bliver portoen:

438 Rdlr. - 4½ × enkeltbrevstakst á 28 Lß:
Ilagt brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
126 Rbß
  28 Rbß
154 Rbß

idet de 54 Rbß skal medregnes som 1 Rbdlr. ved udregningen af portoen. Man kan se, at det er Randers postkontors officielle Fr. VI-segl samt Stabells collekteur-segl.

Det fremgår ikke af brevets påskrift, at der har været ilagt et brev, der skulle takseres for sig, men portoangivelsen på bagsiden taler sit tydelige sprog. Kun hvis der var et brev med til enkeltbrevstakst, kommer portoudregningen til at stemme.

Billede fra oldline

Bie
Fig. kl16-randers-bie2.
(Bancobrevet er omtalt i listen gengivet i Kapitel 16).

12. (Indsat 15.10.2012). Udateret Bancobrev fra collecteur Stabell i Randers
Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Brevet er fra listen over bancobreve beskrevet i Kapitel 16, og det er her oplyst, at det er Fr. VIs postsegl, der bl.a. er anvendt. (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839).

Teksten på brevet er:

Velædle.       "2 Quart"
H r Lotterie Inspecteur Bie
Herudi 860 Rbdlr. N. V.
Kongelig Lotterie
    Penger;
    udi/
Kiøbenhavn

Forsiden viser påtegningen "2 Quart", der anses for at være størrelsen af et indlagt brev.

På Bagsiden ses, at kartenummer og porto: "22 - 280" af en eller anden grund er påskrevet to gange - med forskellig håndskrift. Muligvis er første udregning blevet kontrolleret - og godkendt.

Af betegnelsen "N. V." (Navne Værdi) kan man se, at brevet er fra perioden 07.08.1813 - december 1816, hvor Bie fik sin afsked. Portoen for et enkeltbrev fra Randers til København var i den periode 28 Rbß.

Taksten skal findes efter 23.02.1778-forordnningen: 1-100 Rbdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 850-900 Rbdlr. som for 9 breve. Da der tydeligvis er indlagt et brev til enkeltbrevstakst, bliver portoen:

860-900 Rdlr. - 9 × enkeltbrevstakst á 28 Lß:
Ilagt brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
252 Rbß
  28 Rbß
280 Rbß

.. som det også fremgår af brevet.

Billede fra oldline

Bent Nielsen
Fig. 9-13.
Gengivet med venlig tilladelse af Bent Nielsen, Aarhus.
Senere udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012.

13. Udateret Bancobrev fra collecteur Stabell i Randers til København
Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839).

Teksten på brevet lyder:

Br/            Velædle!         47   3
H r Lotterie Inspecteur Bie
Herudi
= 16 Rbdlr. 2 ß N.V.
Lotterie Penge;
     
udi /
Kiøbenhavn

Igen et bancobrev fra perioden 07.08.1813 (indførelsen af begrebet N.V. = Navne Værdi)-december 1816, hvor Bie fik sin afsked. Påtegningen "Br/" i øverste venstre hjørne antyder, at der har medfulgt et brev, der skulle betales særskilt. Enkeltbrevstaksten fra Randers til København var i den periode 28 Rbß og taksten for de 17 Rbdlr. (de 2 ß skal medregnes som 1 Rbdlr.) efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

23.02.1788-forordningen, punkt III C-1: "Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderes Underskrift, sam Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales." - Her tydeligvis et brev af første klasse med indlagt brev (jf. påtegningen "Br" i øverste venstre hjørne), hvorved taksten bliver:

17 Rbdlr.: 1 × 28 Rbß :
Ilagt brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
28 Rbß
28 Rbß
56 Rbß

hvilket stemmer overens med portopåtegningen på "56" efter kartenummer "7" bag på brevet. "47" regnes for at være Bie registreringsnummer, men jeg ved ikke, om "3" har nogen betydning for brevet eller om det er påført senere.


Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
Wilhelm Lambrecht anførte på sin udstillingsplanche på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, at indholdet var "16 Rbdla (Rigsbankdaler) und 2 Sk Lotterie Geld". Det er ikke forkert, men der burde have stået "16 Rbdla og 2 Sk NV (Navneværdi) / Lotterie Penge." enten på tysk eller på dansk.

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser om dette forhold.

oldline

Stabell
Fig. kl16-randers-bie77.

14. Udateret Bancobrev fra collecteur Stabell i Randers
Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Teksten på brevet lyder:

77            Velædle!         N o 2 Randers
H r Lotterie Inspecteur Bie
Herudi 524 Rbdlr 41 ß N.V.
Kongl: Lotterie Penge;
     
udi /
Kiøbenhavn

Bagsiden viser en mellemregning "168 + 14 = 182" som jeg ikke kan forklare, idet de enkelte beløb ikke stemmer med den korrekte udregning af portoen - selv om slut-beløbet er det samme. Der er hele to gange kartenummer og porto: "23 - 182" "23 - 182" tilsyneladende med to forskellige håndskrifter, så man kan formode, at portoen er blevet kontrolleret en ekstra gang.

Igen et bancobrev fra perioden 07.08.1813 (indførelsen af begrebet NV = Navne Værdi)-december 1816, hvor Bie fik sin afsked. Brevet er sendt fra Randers til København.
    Enkeltbrevstaksten fra Randers til København var i den periode 28 Rbß og taksten for de 525 Rbdlr. (de 41 ß skal medregnes som 1 Rbdlr.) efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

23.02.1788-forordningen, punkt III C-1: "Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderes Underskrift, sam Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales." - Her er ikke noteret, at Bancobrevet indeholdt et brev, men taksten viser, at det har der været:

525 Rbdlr.: 5½ × enkeltbrevstakst á 28 Rbß :
Ilagt brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
154 Rbß
  28 Rbß
182 Rbß

som det også fremgår af brevet.

oldline

Klasselotterikontoret
Fig. kl16-randers-scheel61.

15. (von Scheel) udateret Bancobrev fra collecteur Stabell i Randers

Brev/       Höjædle og Velbaarne!       61
H r Major og Lotterie Inspecteur v. Scheel
Ridder af Dannebrogen
Herudi -1866 Rbdlr 52 ß N:V:
Kongelig Lotterie
    Penger -
   
udi /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Randers Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "24 - 560". Desuden ses "de sædvanlige" "Bp 16 ß", der er Bærepenge-gebyr.

von Scheel tiltrådte som inspektør 01.01.1817, og af brevets takst på 560 Rbß kan man fornemme, at Bancobrevet er fra perioden 01.01.1817-31.07.1818, i hvilken periode enkeltbrevstaksten var 28 Rbß

Ved takseringen anvendes princippet i pakkeposttaksten af 23.02.1788, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

og punkt III C-1: "Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderes Underskrift, sam Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales."

Taksten kan så udregnes til:

De første 100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:
½ enkeltbrevstakst for hver efterflg. påbegyndte 50 Rbdlr.
(1867-100)/50 = 35,34 = 36 × 28/2:
Ilagt brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
28 Rbß

504 Rbß
  28 Rbß
560 Rbß

hvad der også står på bagsiden af Bancobrevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 16". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold over 1000 Rbdlr. N.V. = 16 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Klasselotterikontoret
Fig. kl16-randers-scheel84.
(Solgt på SKANDIA-auktion 03.10.1973 og vist i DFT nr. 4/1974.
"Det supplerende frimærkekatalog", s. C-1973-21)."

16. (von Scheel) Bancobrev fra collecteur Hunæus i Randers
Dateret (igen, igen, igen: 31.03.1823! Er der noget specielt ved denne dato?):

Brev           Höivelbaarne           84
Her Major von Scheel
Kongel: Lotterie Inspecteur
Ridder af Dannebrog
K: T:
Heri
= 81 rbd 5 Mrk. 9 ß S: og T:
fra Lieutn. Hunæus

  modt. Sc.  
i /
Kiøbenhavn

Påtegningen "Brev" i øverste venstre hjørne antyder, at der er ilagt et medfølgende brev. "84" antager jeg er von Scheels egen nummerering af Bancobrevet. På bagsiden ses Randers Postkontors to segl med kollektør Hunæus' segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Desuden Karte nr. og porto: "7 - 45". Krussedullen midt på forsiden (efter ordet "Heri") er von Scheels modtagepåtegning. Desuden ses "84", som tolkes som von Scheels interne nummerering af Bancobrevet (a la Baumgartens nummerering af Bancobrevene).

Da Bancobrevet skal takseres efter værdien i sølv af indholdet og da brevet er dateret 31.03.1823, er postkursen på dette tidspunkt 250, jf. Kapitel 10, Fig. 10-1. Dvs. at indholdet af 81 Rbdlr. 5 Mrk. og 9 ß NV svarer til ca. 65½ Rbdlr. i sølv.

Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr.

Da portoen fra Randers til København på det tidspunkt var 18 Rbß sølv kostede brevet:

65 Rbdlr.: 1 × 18 Rbß sølv:
Ilagt brev til 1 × enkeltporto =
I alt
18 Rbß sølv
18 Rbß sølv
36 Rbß sølv

som på brevet er blevet omregnet til Navne-Værdi: 36 × 250/200 = 45 Rbß Navne-Værdi.

Bærepenge
er anført med "Bp 8". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Klasselotterikontoret
Fig. kl10-th1. Gengivet med venlig tilladelse af Bent Nielsen, Aarhus, samt Auktionshuset Postiljonen (S).
(Brevet blev udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012).

17. (von Scheel) Bancobrev fra collecteur Evaldsen i Randers
Dateret (igen, igen, igen: 31.03.1823! Er der noget specielt ved denne dato?):

Til                   92
Hovedcontoiret for det Kongelig
ClasseLotterie
Heri indlagt er
238 rbdlr 60 ß Sed=
ler og Tegn. - Lotte=
rie Sager. - Fr. VI.-
  modt. Sc.  
i /
Kiøbenhavn

Krussedullen midt på forsiden er von Scheels modtagepåtegning. Desuden ses "92", som tolkes som von Scheels interne nummerering af Bancobrevet (a la Baumgartens nummerering af Bancobrevene).

På bagsiden ses Randers Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "6 - 90".

Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr.

Postkursen på tidspunktet for brevets datering var 250 og 238 Rbdlr. 60 Rbß N.V. svarede således ca. 191 Rbdlr. sølv. Da portoen fra Randers til København var 18 Rbß kostede brevet:

191 Rbdlr.: 2 × 18 Rbß =
Ilagt brev ¾-1 Lod: 2 × enkeltporto =
I alt
36 Rbß sølv
36 Rbß sølv
72 Rbß sølv

som på brevet er blevet omregnet til Navne-Værdi: 72 × 250/200 = 90 Rbß Navne-Værdi, som der også står på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 10". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 100-500 Rbdlr. sølv = 8 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 8 × 250/200 = 10 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Man ser de kongelige insignier "Fr. VI", som normalt blev anvendt ved kongelig tjeneste-breve, hvad brevet ikke er, og det er desuagtet frigjort ved von Scheels modtagerattest.


Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
Wilhelm Lambrecht (D), der udstillede brevet på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, anførte følgende på sin udstillingsplanche, hvor det med rødt understregede bør ændres:

1. "NB (Nachnahme - Brief)". Brevet er ikke påskrevet "NB" og "Nachnahme - Brief" betyder "efterkravsbrev", hvilket der ikke er tale om.

2. Det anførers til højre, at kollektørsegtlet tilhører "lotteriinspektør Lund". Som det ses af oversigten over kollektører, var der en postmester og kollektør (ikke inspektør) Lund i Randers i 1770-1771, men han døde i 1776. Seglet var kollektør Evaldsens.

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg havde ved begyndelsen af dette projekt ikke skans af det/de herunder beskrevne og bancobrev(e), men de er, som det ses, alle tilkommet senere:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
1. 04.1987. 0098, s. 04.RandersC7Baumgarten132 Rdlr.Vist her på siden - brev nr. 8.
2. 10.1987. 0107, s. 06.RandersF6Scheel238 Rdlr. 60 ß31.03.23Vist her på siden - brev nr. 17
3. 10.1988. 1267, s. 31.RandersC7Baumgarten(5-kantet segl)Vist her på siden - brev nr. 2
3. 10.1988. 1268, s. 31.RandersF6Bie437 Rdlr. 54 ß N.V.Vist her på siden - brev nr. 5

oldline

Tilbage til Kapitel 16

04.03.2018

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional