Klasselotteri-bancobreve fra nogle jyske byer
er karteret i Randers!

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Uidentificerbare Bancobreve
Selvom der var helt klare regler for, hvordan bancobreve skulle behandles, er de ikke altid blevet behandlet efter reglerne, og normalt skulle postkontorets laksegl med bynavn anbringes på bancobrevets bagside ved siden af / på linie med kollektørens ditto.

I de tilfælde, hvor postseglene mangler, kan det være svært - måske umuligt - at finde ud af fra hvilken by bancobrevet er afsendt. Hvis også kollektørseglet er anonymt og fx ikke har nogle genkendbare initialer i seglet - og heller ej skriften på bancobrevet lader sig identificere ved sammenligning med andre kendte bancobreve, så må bancobrevet anbringes i "De ukendte bancobreves mappe" kl16-ukendte.html..

I forbindelse med Frank Bankes venlighed med at tilsende mig kopier af de bancobreve, som han pt har i sin beholdning af spændende breve, var der også en 4-5 stk., hvor oprindelsesbyerne ikke umiddelbart lader sig identificere. De er derfor anbragt i omtalte "De ukendte bancobreves mappe".

Hvilke muligheder har man for at finde hvorfra et bancobrev er sendt?

  1. Er brevet invendig dateret med kommentar af kollektøren, er sagen klar.
  2. Er der postsegl med bynavn er det også brugbart, men ikke 100 % sikkert, da postseglet kan være påsat i en anden by.
  3. Hvis der ikke er postsegl, men kun kollektørsegl, kan et sådant afsløre oprindelsesbyen, hvis der er navn/initialer i seglet, idet vi har fortegnelser over kollektørerne.
  4. Den påskrevne porto bag på brevet giver normalt et ganske godt fingerpeg om afsendelsesstedet, omend en række byer har samme portotakst for enkeltbreve til København - se Kapitlerne 13-15. Endvidere kan portoen gælde fra et andet sted, hvorfra der afgår pakkepost.
  5. Endelig kan man se, om håndskriften kan genkendes og gå igen på andre bancobreve - som herunder.

"Den lille grafolog"
Lige netop håndskriften på et bancobrev med ukendt afsender og afsenderby fik "genkendelsens glæde" frem (se brevet efter tabellen herunder). Eterfølgende blev samtlige bancobreve sendt til Baumgarten gennemgået for at se, om der var bancobreve med tilsvarende håndskrift - og det var der! Det var skriften med kartenummer og portoanmærkning på brevene, der var genkendelige.

oldline

Herunder er en oversigt over de bancobreve, hvor kartenummer- og porto-oplysninger er skrevet af een og samme person, nemlig postmester Johan Henrik Stabell i Randers:

ByKartenummer og portoKartenummer og portoSe brevet
IRanders"N o 16 - 36 ß"Brev nr. 2
IIRanders"N o 30 - 44 ß"Brev nr. 3
IIIRanders"N o 11 - 16 ß"Brev nr. 5
IVRanders"N o 6 - 40 ß"Brev nr. 6
VRanders"N o 4 - 24 ß"Brev nr. 7
 Bancobreve fra andre byer - behandlet af postmester Stabell i Randers:
VIHobro"N o 5 - 8 ß"Brev nr. 2
VIIHobro"N o 22 - 12 ß"Brev nr. 3
VIIIHolstebro"N o 14 - 24 ß"Brev nr. 1
IXHolstebro"15 N o 21 - 12 ß"Brev nr. 2
XHolstebro"N o 13 - 12 ß"Brev nr. 3
XIHolstebro" 13 - 8 ß ß"Brev nr. 5
XIIHolstebro"N o 20 - 8 ß"Brev nr. 6
XIIISkive"N o 10 -
29"
Brev nr. 1
XIVSkive"N o 8 - 8 ß"Brev nr. 2
XVSkive"N o 5 - 11 ß"Brev nr. 3
XVIThisted"N o 229 - 8 ß"Brev nr. 1
XVIIThisted"N o 16 - "Brev nr. 2
XVIIIThisted"34. N o 39 - 12 ß"Brev nr. 3
XIXViborg"N o 4 - "Brev nr. 1

Det er oplagt, at skriften tilhører Johan Henrik Stabell i Randers. Brevene herfra er karterede og sendt reglementeret med pakkeposten til København samt ikke omkarteret noget steds undervejs. Baumgarten-brevene fra de øvrige her nævnte byer kunne ikke sendes med pakkeposten før fra Randers og derfor kunne de ikke karteres før de kom til Randers.

oldline

Et usædvanligt bancobrev
Her er vist et de bancobreve, som voldte mig problemer, men hvor en dybere granskning af portotakster, grafologi(!) og kollektørnavne var med til at finde afsendelsesbyen og kollektøren.

Baumgarten
Fig. kl16-thisted-sw. (Gengivet med venlig tilladelse af Frank Banke).

Udateret bancobrev fra kollektør Søren Würnfeldt i Thisted
Teksten på brevets forside er:

            N o 38/
  Velædle
H r Baumgarten
Inspecteur ved det Kongl. Classelotterie
C7 timus
Herudi Indlagt
= 50 rd i Bco
    a
Kiöbenhafn

SW
Der er tre initialer i seglet: C, S og W:
Collecteur(?) Søren Würnfeldt.

Bagsiden
viser kartenummer og porto "N r 22 - 8 ß", der ser ud til at være rettet til "N r 29 - 8 ß".

Den karakteristiske håndskrift
Den sirlige kartenummer- og porto-påskrift bag på brevet er påskrevet af postmester Stabel i Randers, se prøverne på hans håndskrift i tabellen herover. Skriften er set på andre Baumgarten-bancobreve, nemlig på breve fra byerne Randers (naturligvis, da Stabell var postmester dér), Hobro, Holstebro, Skive, Thisted og Viborg.

Indholdet skal således takseret efter 28.02.1788-forordningen - og til enkeltbrevporto - fra Randers til København - nemlig 8 Lß, som der også står bag på brevet.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

17.08.2014
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional