Klasselotteri-Kollektører fra Odense 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
I hele perioden 1753-1830 var Odense hovedpostkontor med regelmæssig afgang af ridende og senere agende post til København, se bl.a. DDPE, s. 631 og Fr. Olsen II, s. 165.

Folketællingerne
viser, at Odense havde et indbyggertal på 5.464 i 1769, 5.363 i 1787, 5.782 i 1801 og 8.709 i 1834, så der var faktisk behov for mere end een kollektør ad gangen i Odense i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Odense-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældede i december året før).

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Odense
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Melbye, Ulrich Christian1753-1754, 1771-1776Postmester22.04.1715 / 22.05.1778
Riising, Hans1771-1800Købmandf. ca. 1730 / ?
Kurrelbaum, Matthias1779-1787Raadmand og Postmesterdøbt 22.05.1733 / 22.06.1793
Borck, Andreas1779-1789Kiøbmandf. ca. 1757 / ?
Petersen, Johan Lorrentz1779-1814Porcellainshandler og Collecteurf. ca. 1730 / ?
Riising, Maren Kryssing og søn Peter Kryssing R.1801-1809Enke og søn efter Hans Rissingf. ca. 1740/ søn f. ca. 1772
Riissing, Peter Kryssing1810-1816Krigsraad (søn af Rissings)f. ca. 1772 / † 1825
Hansen, ?1817-1830Kasserer - stempelpapirforhandler?
Bonnesen, Bonne1823-1830Guldsmed, Stadsguardein samt stempelpapirforhandlerf. o. 1774 / ?

Odense Kollektørersegl
Kurrelbaum
Segl anvendt af Matthias Kurrelbaum. 1779-1787.
Andreas Borck
Andreas Borck. 1779-1789.

Odense Kollektørersegl
Peter Kryssing Riising
Peter Kryssing Riissing. 1810-1816.
Hansen
Hansen. 1817-1830.

Odense Postkontors segl
C7
Chr. VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Fr.6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Melbye og Kurrelbaum
  3. Riising, Borck, Petersen og Hansen
  4. Bonne Bonnesen (FT-1834) samt Familiekrøniken

Tak
til Carsten Bjerg, (www.Skanfil.no), Erik Torbensen, Morten Pieper, Frank Banke, Auktionshuset Postiljonen (S), m. fl. for venligt udlån og tilladelse til at vise de herunder viste bancobreve.

oldline

24.12.1785
Fig. kl07-cb1. Seglet er Matthias Kurrelbaums kollektørsegl.
(Gengivet med venlig tilladelse af Carsten Bjerg, Odense).
1. Bancobrev fra kollektør Kurrelbaum i Odense
Indvendig dateret Bancobrev, 24.12.1785. Bagsiden viser Odenses Postkontors laksegl ved siden af lotteri-kollektørens laksegl. Teksten på brevets forside er:

Til
Velæ(d)le
No 3 Porto 4 Lß
No 52
Herr Johan Frid Baumgarten
Classe lotterie Inspecteur
Herudi 11 Rd i Banco
Med Attest
á
Kiøbenhavn

"No 3 Porto 4 Lß" er kartenummer og porto for brevet til København. Og Baumgarten har - vanen tro - nummereret brevet, her med "No. 52". Taksten skal udregnes efter 31.12.1773-placaten (som også passer med taksten udregnet efter 23.02.1788-taksten), og i 1785 var enkeltbrevstaksten Odense-København lig med 4 Lß:

Bancosedler 1-100 Rdl. - enkeltbrevstakst:4 Lß

Her er en mindre faldgrube: Hvis man overser 31.12.1773-placaten og forsøger at udregne taksten efter 31.12.1734-forordningen, får man en for høj porto.

Taksten på de 4 Lß Odense-København var i øvrigt gældende i en usædvanlig lang periode, nemlig 31.12.1734-31.12.1811 - ligesom langt de fleste enkeltbrevstakster i kongeriget.

Ser vi på Baumgartens "regeringsperiode" faldt den i perioden, hvor takstloven af 31.12.1734 var gældende fra 1771-30.12.1773 og 31.12.1773-placaten til hans død 02.11.1790.

Det er tydeligt, at Collecteur og Postmester Kurrelbaum kunne udstede attester, men det var ikke nødvendigt, da Bancobrevet blev frigjort ved Baumgartens modtagerattest - hvilket Kurrelbaum næppe kunne undgå at vide.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-od-baum13. Seglet er Matthias Kurrelbaums kollektørsegl.
(Gengivet med venlig tilladelse af Carsten Bjerg, Odense).

2. Bancobrev fra kollektør Kurrelbaum i Odense
Bagsiden viser kun lotteri-kollektørens laksegl. Teksten på brevets forside er:

                    No 6
          Til           N o 13 - 4 l
    Velædle
Herr Johan Fr. Baumgarten
Classe Lotterie Inspecteur
Herudi 41 Rd i Banco Notter
Med Attest
/ á
Kiøbenhavn

"N o 13 - 4 L" er kartenummer og porto for brevet til København. Og Baumgarten har - vanen tro - nummereret brevet, her med "No. 6". Taksten skal udregnes efter 31.12.1773-placaten (som også passer med taksten udregnet efter 23.02.1788-taksten), og i 1785 var enkeltbrevstaksten Odense-København lig med 4 Lß:

Bancosedler 1-100 Rdl. - enkeltbrevstakst:4 Lß

som også er skrevet på brevets forside.

Det ses, at brevet er frigjort med afsenderens attest, hvilket ikke var hverken reglementeret eller nødvendigt, da inspektør Baumgarten frigjorde sådanne breve med sin modtagerattest.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-od-baum40.
Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S).
(Tidligere ejer er Wilhelm Lambrecht (D)).

3. Bancobrev fra kollektør Borck i Odense
Teksten på brevets forside er:

              N o 40
N o 11 -   Til   Porto 4 ß
S: T: Hr. Lotterie Inspecteur Baum-
garten,
Herudi
B: S: 67 rdlr
   a/
Kiøbenhavn

"N o 40" er Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet. Kartenummer og porto "N o 11 - Porto 4 ß" står på hver sin side af "Til".

Bagsiden viser (formodentlig) kollektør- og postkontorets segl. Taksten skal udregnes efter 31.12.1773-placaten (som også passer med taksten udregnet efter 23.02.1788-taksten), hvor 1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. betales som for et enkelt Brev. Da enkeltbrevstaksten Odense-København i Baumgartens periode var 4 Lß, bliver portoen:

Bancosedler 1-100 Rdl. - enkeltbrevstakst:4 Lß

som også er skrevet på brevets forside.


Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
Brevet var blandt de breve, som Postiljonen (S) solgte for den tyske samler Wilhelm Lambrecht, der havde udstillet 16 plancher med andre bancobreve på udstillingen NORDIA 2012. På planchen for dette brev havde Lambrecht anført:

Baum

1. Årstallet for brevet anføres til 1770, men da det er kollektør Borcks segl, der er på bagsiden, er brevet fra perioden 1779-1789.

2. "NB (Nachnahme - Brief)". Brevet er ikke påskrevet "NB" og "Nachnahme - Brief" betyder "efterkravsbrev", hvilket der ikke er tale om her.

3. Baumgarten var ikke klasselotteriinspektør "1766-1791", men i perioden 1770-1790, se evt. Kapitel 7.

4. Lambrecht henviser til forordningen fra 31.12.1734, men den er ret forskellig fra de senere porto-forordninger, som skal anvendes for dette brev, se 31.12.1773-placaten.

5. Lambrecht anfører, at kollektøren er Riising, men som ovenfor nævnt er det kollektør Borck.

6. Sluttelig anfører Lambrecht, at "Die Löcher im Briefumschlag stammen von dem Sortierbrett der Eingangskontrolle in Koebenhavn" (hullerne i brevomslaget stammer fra sortérbrædtet ved indgangskontrollen i København). Det er temmelig usandsynligt, at bancobrevet blev pindet op ved ankomst til København MED indhold af pengesedler. Derimod antages, at det er Baumgartens "arkiveringsmetode" (brevspyd) EFTER at sedlerne var udtaget og afsender, indholdet og betalingen var ført til protokols.

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-od-baum41.

4. Bancobrev fra kollectør Borck i Odense
Teksten på brevets forside er:

          N o 41
N o 9 -   Til   Porto 4 ß
S: T: Hr. Lotterie Inspecteur
Baumgarten,
C7
Herudi 84 Rdl r
    a/
Kiøbenhavn

"N o 41" er Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet. Kartenummer og porto "N o 9 - Porto 4 ß", der normalt anføres på bagsiden, står på hver sin side af "Til".

Bagsiden viser kollektør Borcks og postkontorets segl. Taksten skal udregnes efter 31.12.1773-placaten (som også passer med taksten udregnet efter 23.02.1788-taksten), hvor 1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. betales som for et enkelt Brev. Da enkeltbrevstaksten Odense-København i Baumgartens periode var 4 Lß, bliver portoen:

Bancosedler 1-100 Rdl. - enkeltbrevstakst:4 Lß

som også er skrevet på brevets forside.

oldline

24.12.1785
Fig. kl16-od-baum74. Seglet er Matthias Kurrelbaums kollektørsegl.

5. Bancobrev afsendt fra kollektør Kurrelbaum Odense
Bagsiden viser kun lotteri-kollektørens laksegl samt kartenummer: "1 -". Teksten på brevets forside er:

  N o 74             N o 74
      Velædle       N o 1 - 6
Herr J. F. Baumgarten
Kongelige Classe lotterie Inspecteur
Herudi 117 Rd 27 ß
i Banco Notter     Odense
Med Attest
á
Kiøbenhavn

"No 1 - 6 ß" er kartenummer og porto for brevet til København. Og Baumgarten har - vanen tro - nummereret brevet, her med "No. 74".

Taksten skal udregnes efter 31.12.1773-placaten (som også passer med taksten udregnet efter 23.02.1788-taksten): "1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere."

Taksten for et enkeltbrev Odense-København var 4 Lß i Baumgartens inspektørtid:

Bancosedler 100-150 Rdl. - 1½ × enkeltbrevstakst 4 Lß:6 Lß

som også er skrevet på brevets forside.

Det ses, at brevet er frigjort med afsenderens attest, hvilket ikke var hverken reglementeret eller nødvendigt, da inspektør Baumgarten frigjorde sådanne breve med sin modtagerattest.

oldline

Nr. 35
Fig. kl16-od-baum35. (Gengivet med venlig tilladelse af Frank Banke).

6. Bancobrev afsendt fra kollektør Kurrelbaum Odense. (Indsat 09.03.2014)
Teksten på brevets forside er:

      N o 35/
                N. 11 - 4ß
Velædle    
Herr J. F. Baumgarten
Kongelige Classe lotterie Inspecteur
Herudi følger
53 Rd i Banco Noter
    C7
I
Kiøbenhavn

"N 11 - 4 ß" er kartenummer og porto for brevet til København, og Baumgarten har - vanen tro - nummereret brevet, her med "No. 35".

Bagsiden viser kun lotteri-kollektørens laksegl samt Baumgartens nummerering af brevet: "N o 35/".

Taksten skal udregnes efter 31.12.1773-placaten (som også passer med taksten udregnet efter 23.02.1788-taksten): "1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere."

Taksten for et enkeltbrev Odense-København var 4 Lß i Baumgartens inspektørtid:

Bancosedler 1-100 Rdl. - 1 × enkeltbrevstakst 4 Lß:4 Lß

som også er skrevet på brevets forside.

Det ses, at brevet har fået påskrevet det kongelige insigne "C7", hvilket indikerer, at det var et kongeligt tjenestebrev, der skulle forsendes portofrit. Det var det ikke, men påskriften havde ingen effekt, da inspektør Baumgarten frigjorde brevet med sin modstagerattest.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-od-baum31.jpg.

7. Udateret Bancobrev fra kollektør Kurrelbaum i Odense
Teksten på brevets forside er:

      N o 31 /       N. 8 Porto 4-
Velædle
Herr J. Fr. Baumgarten
Kongelige Classe-Lotterie Inspecteur
Herudi 95 Rdl 4 Mk 4 ß        /i
Kiøbenhavn

Forsiden
"N o 31" anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet. Desuden ses kartenummer og porto "N. 8 Porto 4-". (4 Mk 4 ß = 68 ß).

Enkeltbrevstaksten
Af kapitel 13 fremgår det, at enkeltbrevsportoen i Baumgartens tid var 4 Lß for breve (med under 100 Rdlr.) mellem Odense og København.

1-100 Rbdlr. - enkeltbrevsporto: 4 Lß

som der også står på forsiden af brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-od-skanfil. Seglet er Matthias Kurrelbaums kollektørsegl.
(Gengivet med venlig tilladelse af www.skanfil.no).

8. Udateret Bancobrev fra kollektør Kurrelbaum i Odense
Bagsiden viser Odenses Postkontors C7-laksegl (Christian VII regerede 14.01.1766-13.04.1787) over lotteri-kollektøren Kurrelbaums laksegl. Teksten på brevets forside er:

                    No 24 /
            Til           N 7   Prt 4 Sk
    Velædle
Herr J. Fr. Baumgarten
Kongelige Classe Lotterie Inspecteur
Herudi 11 Rd 22 ß     / a
Kiøbenhavn

"No 7 Prt 4 Sk" er kartenummer og porto for brevet fra Odense til København. Baumgarten har - vanen tro - nummereret brevet, her med "No. 24" (som er gentaget på bagsiden). Taksten skal udregnes efter 31.12.1773-placaten, og i Baumgartens tid var enkeltbrevstaksten Odense-København 4 Lß:

Bancosedler 1-100 Rdl. - enkeltbrevstakst:4 Lß

Bancobrevet blev ved ankomsten til klasselotteriet som sædvanlig frigjort ved Baumgartens modtagerattest.

oldline

Baum
Fig. kl16-od-baum15. (Ex Morten Pieper).

9. Bancobrev indvendig dateret 27.06.1789 fra kollektør Andreas Brock i Odense
Bagsiden viser kun lotteri-kollektørens laksegl samt kartenummer: "1 -". Teksten på brevets forside er:

    N o 15/   Odense   4
          Til
S: T: Hr Lotterie Inspecteur
Baumgarten
C7mus
Herudi
47 Rd: 33 ß
a/
Kiøbenhavn

Forsiden
Baumgarten har - vanen tro - nummereret brevet, her med "No. 15". Om han, for identifikationens skyld, har påskrevet bynavnet og 4, vides ikke med sikkerhed.

Bagsiden
viser kollektørens og postkontorets segl samt "24 - 4", der er kartenummer og porto for brevet til København.

Taksten skal udregnes efter 31.12.1773-placaten (som også passer med taksten udregnet efter 23.02.1788-taksten): "1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere."

Da taksten for et enkeltbrev Odense-København var 4 Lß i Baumgartens inspektørtid, er portoen:

1-100 Rdl.: 1 × enkeltbrevstakst 4 Lß:4 Lß

som også er skrevet på brevets forside.

oldline

Hansen
Fig. kl16-od-bie51. Bancobrev afsendt af Krigsraad Riissing.
(Gengivet med venlig tilladelse af Carsten Bjerg, Odense).

10. Udateret Bancobrev fra kollektør Riissing i Odense.
Teksten på brevets forside er:

S. T.         51
Hr. Classe Lotterie Inspectør Bie
Herudi
1000 rbdr N.V.
    fra
Krigsraad Riissings
Collection
   
 
i
 
Kiøbenhavn


Bagsiden viser lotteri-kollektørens laksegl mellem de to Odense Postkontors laksegl - helt efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Bagsiden viser desuden kartenr. og porto: "25 - 1602", der ser ud til at være rettet/renskrevet til "25 - 160"

Forsiden viser øverst "51", der antages at være Bies nummerering af det ankomne brev. Da beløbet er angivet i navne-værdi og da det er Krigsraad Riising, der er kollektør, er brevet fra perioden 07.08.1813-december 1816, hvor Bie fik sin afsked. Portoen for et enkeltbrev Odense-København var 16 Rbß i den periode, jf. Kapitel 13.

Takst af 28.01.1813 - gældende fra 01.02.1813 - bestemte, at bestemmelserne fra pakkeposttaksten af 23.02.1788 var gældende, dog efter den nu anordnede brevposttakst: "C. For Banco-Sedler Hvad enten Summen er i smaae eller store Sedler, betales fragten efter Brevtaxten saaledes: 1 Rbdlr. indtil fulde 100 Rbdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rbdlr. indtil fulde 150 Rbdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rbdlr. mere." Se Kapitel 18.

Forordningen havde desuden en bestemmelse om indlagte breve, men et sådant syntes ikke at have været til stede.

Taksten for de 1000 Rbdlr. bliver herefter:

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:
½ enkeltbrevstakst for hvert påbegyndt efterfølgende 50 Rbdlr.
(1000-100)/50 = 18 × 16/2:
I alt:
16 Rbß

144 Rbß
160 Rbß

som også er skrevet på brevets bagside.

oldline

von Scheel
Fig. kl10-et1. (Gengivet med venlig tilladelse af Erik Torbensen).

11. Udateret Bancobrev fra kollektør Hansen i Odense

      Høivelbaarne             138
Hr. Major og Ridder v. Scheell
      Inspecteur for Classe Lotteriet
Herudi 2100 rbd i
N. V. fra
Collectionen i Odense
 
a /
Kiøbenhavn

På forsiden ses "138", hvilket formodes at være von Scheels nummerering af Bancobrevet. Det viser sig - ved efterkontrol af portoen - at Bancobrevet er fra perioden 01.01.1817-31.07.1818 (von Scheels tiltrædelsesdag -til- den nye pakkeposttakst trådte i kraft 01.08.1818). (Efter 01.01.1818 var taksten angivet i sølvværdi - se efterfølgende brev).

På bagsiden ses Odense Postkontors to segl med kollektør Hansens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804 - gældende fra 01.01.1805. Karte nr. "40" og porto "336" Rbß.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Enkeltbrevsportoen fra Odense til København i den periode var på det tidspunkt var 16 Rbß:

Takst (1 + (2100-100)/50 × ½) × 16: 336 Rß

Bærepenge
er anført med "Bp 16 ß". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold over 1000 Rbdlr. N.V. = 16 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Brevet blev som vanligt frigjort ved von Scheels modtagerattest.

Billede fra oldline

Hansen
Fig. kl16-od-scheel69. Bancobrev afsendt af Collecteur Hansen.

12. Udvendig dateret "31/3-23" Bancobrev fra kollektør Hansen i Odense.
Teksten på brevets forside er:

31/3-23   Höjvelbaarne         69 - 76
Hr. Major og Ridder von Scheel
    Inspecteur for Klasselotteriet
Herudi
521 rbd Sedler
    fra
Hansens Collection
i Odense
egen Forsegling
 
modt Sch
416-77
 
i
 
Kiøbenhavn


Forsiden viser desuden Scheels modtage-kvittering "modt Sch" samt "416-77", der helt tydeligt er værdien af de 521 Rbdlr. Navne Værdi i sølv, dvs. at kursen på tidspunkt for brevets afsendelse

521 Rbdlr. NV × 96 =
416 × 96 + 77 Sølv =
50016 Rbß
40013 Rbß

var 50016/40013 × 200 ≈ 250. Dvs., at 200 Rbdlr. i sølv svarede til 250 Rbdlr. Navne Værdi (i sedler og tegn). Jf. kapitel 10, fig. 10-1, var postkursen 250 i perioden 01.07.1820-30.06.1824, hvilket således også omfatter dateringen "31/3-23".

Både for- og bagsiden viser, at det kollektør Hansen, der har afsendt brevet. Bagsiden viser desuden lotteri-kollektørens laksegl mellem de to Odense Postkontors laksegl - helt efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Bagsiden viser desuden kartenr. og porto: "38 - 76" samt "Bp 10", der er Bærepenge-gebyr. Ydermere er der lidt krimskrams samt "4 rd 35 ß" som jeg ikke ved, hvad betyder.

Ifølge circ. af 08.08.1818, punkt 4:
"Ved taxeringen af de med Pakkeposten forsendende Pengesummer i Rigsbanksedler, haver det Kongel. Postkontor at iagttage at Fragten for samme i Sølv ikke beregnes efter deres paalydende Værd, men efter hvad de forsendende Summers Beløb andrager i Sølv efter de til enhver Tid gjeldende Qvartalskourser."

Dvs. at portoen skal udregnes efter det anførte beløb i sølv: 416 Rbdlr. - 77 Rbß.

Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for indlagt beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr. Da portoen fra Odense til København på det tidspunkt var 11 Rbß kostede brevet, idet Pakkeposttaksten af 15.07.1818, punkt C 1 siger:

"at naar med Bancosedler følger et Brev hvori er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maa et saadant Brev særskilt betales":

(1 + (450-100)/50 × ½) × 11 = 4,5 enkeltbrevstakst á 11 = 49,5 =
Ilagt brev til enkeltbrevstakst:
I alt
50 Rbß sølv
11 Rbß sølv
61 Rbß sølv

Ved omregning af de 61 Rbß sølv til Rbß Navne-Værdi fås: 61 × den aktuelle kurs, som var 250, altså 61 × 250/200 = 76 Rbß N.V., der netop er påskrevet bagsiden af brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 10". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 100-500 Rbdlr. sølv = 8 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 8 × 250/200 = 10 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

04.09.2016

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional