Klasselotteri-Kollektører fra Nykøbing Sjælland 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Nykiøbing Sjælland omtales i forordningen af 31.12.1734 og blev bipostkontor 20.02.1739. Omdannet til hovedpostkontor pr. 01.08.1836 så i hele perioden med (kendte) Bancobreve gik posten fra Nykøbing Sjælland til Holbæk og herfra til Roskilde for at støde til hovedrugten Nyborg-København. Besørgelsen af brevene mellem Nykøbing Sjælland og Roskilde blev betalt privat, da postkassen ikke ydede tilskud til denne rute (F. Olsen II, s. 170).

Folketællingerne
viser, at Nykiøbing Sjælland havde et indbyggertal på 500 i 1769, 532 i 1787, 615 i 1801, og 844 i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830. Men som det ses af kollektørlisten, blev den første kollektør først ansat i 1783.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver et billede af Nykiøbing Sjælland-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som jeg pt. kender til, og ligeledes vises de tilsvarende aftryk af postkontorets segl.

Nykiøbing Sjælland
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753-1782
Honum, Jørgen1783-1796Consumptions-Controlleur og Postmesterf. o. 1750 / 17.10.1804
Ingen nævnt1797
Smith, Christen Petersen1798-1817Brændevinsbrænder, Forligscommissærf. o. 1755 / 11.10.1817
Brummerstedt, Johan Martin Conrad1819-1823Apoteker23.03.1792 / 14.06.1860
Petersen, Jens1824-1828Fuldmægtig - senere Justitsraad og Godsinspecteurf. o. 1784 / ?
Bagger, Jacob Peter1829-1830Procurator og Kæmner??.05.1798 / 01.09.1870

Nykiøbing Sjælland kollektør-segl
Honum
Jørgen Honum. 1783-1796.
Smith
Christen Petersen Smith. 1798-1817.
Nykiøbing Sjælland Postsegl
C7
Chr. VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Jørgen Honum.
  3. Christen Petersen Smith. Holbæk/Nykøbing Sj. kirkebog 1813-1842, opslag 377, nr. 7.
  4. Johan Martin Conrad Brummerstedt
  5. Jens Petersen. FT 1834.
  6. Jacob Peter Bagger.

Tak
til Henrik Egeriis, Gislinge, Alan Warren, USA, Erik Menne Larsen, Leif Ørndorf, Morten Pieper, Ebbe Meyer og Kai Mauseth, Skanfil.no, for venligt udlån af de her viste Bancobreve.

oldline

Renummerering af enkelte Nykøbing Sjælland-bancobreve
Jeg har "møbleret" en smule om på et par af de herunder viste bancobreve fra Nykøbing Sjælland, da jeg ønskede at vise brevene i kronologisk klasselotteri-inspektør-orden. Derfor er Deichmann-brevene flyttet ned efter Baumgarten-brevene, men før Bie-brevene. Det betyder, at Baumgartens bancobrev, der før var nr. 8, nu er flyttet op som nr. 1. Deichmann-brevene er derfor omnummereret til numrene 8 (før nr. 1), 8a og 8b (begge nye pr. 03.07.2016). De øvrige breves numre er uforandrede.

Så hvis du, kære læser, har lavet en henvisning til det gamle Baumgarten-brev nr. 8, skal henvisningen nu være:
http://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16-nyk-sj.html#1

Tilsvarende skal en henvisning til det gamle Deichmann-brev nr. 1 nu være:
http://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16-nyk-sj.html#8

oldline

b43
Fig. kl16-nyk-sj-b5. Gengivet med venlig tilladelse fra Skanfil.no.

1. Udateret Bancobrev fra kollektør Honum i Nykøbing Sjælland (Indsat 17.12.2015).
Teksten på brevets forside er:

N o 5
Velædle
H r Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
Herudi 60 Rd 74 ß
  Lotterie Penge
Fr. Roeskilde
 
til /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Honums kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors laksegl: "Nykiøbings Post Segl C7". Kartenummer og porto: "1 - 2". Af forsiden fremgår det, at brevet er forudbetalt fra Nykøbing Sjælland til Roskilde; "Fr. Roeskilde" (Franco Roeskilde), men af bagsiden fremgår det også, at det er registreret og karteret i Holbæk: "Holb 5".

Ifølge Kapitel 13 var taksten for et enkeltbrev fra Roskilde til København 2 Lß i hele Baumgartens inspektørperiode, hvor takseringen følger princippet i General-Post-Amts Placat af 31.12.1773 / Forordning af 23.02.1788, der anfører:

"For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v."

Så taksten bliver:

1-100 Rdlr. i Banco-Sedler: Enkeltbrevstakst: 2 Lß

som det også fremgår af Bancobrevets bagside. NB-påtegningen i rødkridt på forsiden havde ingen effekt, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle kvittere for Bancobrevet - og som han i frigjorde med sin modtagerattest.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-nyk-sj-b11. (Ex Morten Pieper).

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Honum i Nykøbing Sjælland.
Teksten på brevets forside er:

N o 11
    Velædle     NB
H r Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
Herudi 73 Rd
Lotterie Penge
Fr. Roeskilde
 
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Honums kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors laksegl: "Nykiøbings Post Segl C7". Desuden kartenummer og porto: "5 - 2" - fra Roskilde til København. På forsiden fremgår det, at brevet er forudbetalt fra Nykøbing Sjælland til Roskilde; "Fr. Roeskilde" (Franco Roeskilde). Postmesteren i Nykøbing Sjælland sørgede for, at Bancobrevet blev sendt Roskilde, hvilket kollektøren betalte.

Ifølge Kapitel 13 var taksten for et enkeltbrev fra Roskilde til København 2 Lß i hele Baumgartens inspektørperiode, hvor takseringen følger princippet i General-Post-Amts Placat af 31.12.1773 / Forordning af 23.02.1788, der anfører:

"For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1%frac12; Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v."

Så taksten bliver:

55 Rdlr. i Banco-Sedler: 1-100 Rdl. - enkeltbrevstakst: 2 Lß

hvilket også står på bagsiden af Bancobrevet. NB-påtegningen havde ingen effekt, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle kvittere for Bancobrevet - som han i øvrigt frigjorde med sin modtagerattest.

oldline

b13
Fig. kl16-nyk-sj-b13.

3. Udateret Bancobrev fra kollektør Honum i Nykøbing Sjælland.
Teksten på brevets forside er:

N o 13
    Velædle     NB
H r Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
NB
Herudi Lotterie
Penge 54 Rd 22 ß
Fr. Roeskilde
 
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Honums kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors laksegl: "Nykiøbings Post Segl C7". Desuden kartenummer og porto: "1 - 2" - fra Roskilde til København. På forsiden fremgår det, at brevet er forudbetalt fra Nykøbing Sjælland til Roskilde; "Fr. Roeskilde" (Franco Roeskilde). Postmesteren i Nykøbing Sjælland sørgede for, at Bancobrevet blev sendt Roskilde, hvilket kollektøren betalte.

Ifølge Kapitel 13 var taksten for et enkeltbrev fra Roskilde til København 2 Lß i hele Baumgartens inspektørperiode, hvor takseringen følger princippet i General-Post-Amts Placat af 31.12.1773 / Forordning af 23.02.1788, der anfører:

"For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v."

Så taksten bliver, idet de 22 Lß skal regnes for 1 Rdlr.:

55 Rdlr. i Banco-Sedler: 1-100 Rdl. - enkeltbrevstakst: 2 Lß

hvilket også står på bagsiden af Bancobrevet. NB-påtegningen havde ingen effekt, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle kvittere for Bancobrevet - som han i øvrigt frigjorde med sin modtagerattest.

oldline

b30
Fig. kl16-nyk-sj-baum30. (Gengivet med venlig tilladelse af Skanfil.no).

4. Udateret Bancobrev fra kollektør Honum i Nykøbing Sjælland (indsat 27.03.2015)
Teksten på brevets forside er:

N o 30
Velædle
H r J: F: Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
NB
Herudi 84 Rd 56 ß
Lotterie Penge
Fr. Roeskilde
 
i /
Kiøbenhavn

På forsiden fremgår det, at brevet er forudbetalt fra Nykøbing Sjælland til Roskilde; "Fr. Roeskilde" (Franco Roeskilde).

På bagsiden ses Honums kollektør-/postsegl. Desuden Nykøbing Sjællands kartenummer: "Nyek. 6" vedr. brevets forsendelse til Holbæk. Der er ingen kartenummer herfra og til Roeskilde hvor brevet stødte til pakkeposten fra Roskilde til København. Taksten skal beregnes fra Roeskilde til København, hvor enkeltbrevtaksten var 2 Lß:

Takseringen følger princippet i General-Post-Amts Placat af 31.12.1773 / Forordning af 23.02.1788, der anfører:

"For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v."

1-100 Rdl. - enkeltbrevstakst: 2 Lß

Heller ikke her havde NB-påtegningen effekt, da Baumgarten under alle omstændigher skulle kvittere for Bancobrevet - som han i øvrigt frigjorde med sin modtagerattest.

oldline

b14
Fig. kl16-nyk-sj-b14. (Gengivet med venlig tilladelse af Leif Ørndorf).

5. Udateret Bancobrev fra kollektør Honum i Nykøbing Sjælland.
Teksten på brevets forside er:

N o 14
Velædle
H r J: Fr: Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
NB
Herudi 91 Rd
Lotterie Penge
Fr. Roeskilde
 
i /
Kiøbenhavn

På forsiden fremgår det, at brevet er forudbetalt fra Nykøbing Sjælland til Roskilde; "Fr. Roeskilde" (Franco Roeskilde).

På bagsiden ses Honums kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors laksegl: "Nykiøbings Post Segl C7". Desuden kartenummer og porto: "4 - 2" - fra Roskilde til København. Desuden bærer bagsiden påtegningerne "Nyek. 15     Holb 16 -", som er hhv. Nykøbing Postkontors og Holbæk Postkontors karte nummer. (Af hensyn til læsevenligheden er bagsiden drejet 180 grader på illustrationen).

Taksten skal udregnes på samme måde som ved det ovenstående Bancobrev:

91 Rdlr. i Banco-Sedler: 1-100 Rdl. - enkeltbrevstakst: 2 Lß

Heller ikke her havde NB-påtegningen effekt, da Baumgarten under alle omstændigher skulle kvittere for Bancobrevet - som han i øvrigt frigjorde med sin modtagerattest.

oldline

b29
Fig. kl16-nyk-sj-b29.

6. Udateret Bancobrev fra kollektør Honum i Nykøbing Sjælland.
Teksten på brevets forside er:

N o 29
Velædle
H r Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
NB
Herudi 33 Rd 22 ß
Lotterie Penge
Fr. Roeskilde
 
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Honums kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors laksegl: "Nykiøbings Post Segl C7". Desuden ses porto-angivelsen (kartenummeret er ikke synligt): "2" - fra Roskilde til København. På forsiden fremgår det, at brevet er forudbetalt fra Nykøbing Sjælland til Roskilde; "Fr. Roeskilde" (Franco Roeskilde).

Ifølge Kapitel 13 var taksten for et enkeltbrev fra Roskilde til København 2 Lß i hele Baumgartens inspektørperiode, hvor takseringen følger princippet i General-Post-Amts Placat af 31.12.1773 / Forordning af 23.02.1788, der anfører:

"For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v."

Så taksten bliver, idet de 22 Lß skal regnes for 1 Rdlr.:

34 Rdlr. i Banco-Sedler: 1-100 Rdl. - enkeltbrevstakst: 2 Lß

NB-påtegningen havde ingen speciel effekt, da Baumgarten under alle omstændigher skulle kvittere for Bancobrevet - som han i øvrigt frigjorde med sin modtagerattest.

oldline

b43
Fig. kl16-nyk-sj-b43.

7. Udateret Bancobrev fra kollektør Honum i Nykøbing Sjælland.
Teksten på brevets forside er:

N o 43
Velædle
H r Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
Herudi 104 Rd
Lotteriepenge
Fr. Roeskilde
 
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Honums kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors laksegl: "Nykiøbings Post Segl C7". Kartenummer og porto glimrer ved deres fravær, men på forsiden fremgår det, at brevet er forudbetalt fra Nykøbing Sjælland til Roskilde; "Fr. Roeskilde" (Franco Roeskilde).

Ifølge Kapitel 13 var taksten for et enkeltbrev fra Roskilde til København 2 Lß i hele Baumgartens inspektørperiode, hvor takseringen følger princippet i General-Post-Amts Placat af 31.12.1773 / Forordning af 23.02.1788, der anfører:

"For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v."

Så taksten bliver:

104 Rdlr. i Banco-Sedler: 100-150 Rdl.
- 1½ × enkeltbrevstakst:
 
3 Lß

som det sikkert også fremgår af Bancobrevets bagside.

oldline

Deichmann
Fig. 8-1. (Gengivet med venlig tilladelse af
Alan Warren, SCC, og Erik Menne Larsen, PHT).

8. Udateret Bancobrev fra kollektør Smith i Nykøbing Sjælland
Peter Friderich Deichmann blev født 10.08.1746 og døde 08.06.1816. Han afløste Niels Collin som Klasselotteriinspektør sidst i dec. 1797. Han fungerede indtil januar 1801, hvor han måtte trække sig af sin stilling pga. dårligt syn. I Kapitel 6 om inspektørerne gives en nærmere beskrivelse af ham.
 
Bancobreve fra Deichmans tid
Det er ikke mange Bancobreve, jeg har set fra Deichmans periode som klasselotterie-inspektør, men pudsigt nok anses de for at være sjældne, selv om de rent posthistorisk ligner Baumgarten-breve fra dennes tid som inspektør fra 1784: I Baumgartens tid anvendtes der segl med Fr. VIs monogram, hvilket også var tilfældet i den korte periode med Deichman som inspektør.
    Strengt taget er der ikke andet forskel på brevene end navnet på modtageren og det er efter min opfattelse ikke af posthistorisk, men af klasselotteri-historisk relevans - og her skal Deichmann-breve med tilhørende beskrivelse naturligvis med:

Bancobrevet til højre har været vist i både Erik Menne Larsens Posthistorisk Tidsskrift nr. 2/1977, s. 11 og 12 i en artikel af Børge Lundh: "Påskrifter på tidlige danske breve". - Illustrationen og beskrivelsen blev efterfølgende vist i Scandinavian Collectors Clubs medlemsblad, The Posthorn, Vol 34, No 2, May 1977, s. 30, Fig. 8. Ved at sammensætte de to illustrationer, der hver for sig ikke var ret brugelige, kan brevet vises i sin helhed i en rimelig kvalitet. Desværre blev der ikke gengivet forstørrelser af lakseglene, men, som det ses af illustrationerne af lakseglene øverst, er der senere fundet et bancobrev med et nydelige aftryk af seglene.

Kollektørseglet
Da Deichmann var kollektør i perioden december 1797-januar 1801, kan der kun være tale om kollektør Christen Petersen Smith, der var kollektør i perioden 1798-1817.

Velædle
Herr Deichmann Kongl. Classe
Lotterie Inspecteur         NB
C7timus
Her indlagt 18 Rdl.
Fr. Roeskilde
    i/
Kiøbenhavn

Bancobrevet, der er udateret, er sendt fra Nykøbing Sjælland til København, men kun betalt til Roskilde: "Fr(anco) Roeskilde". På bagsiden har postmesteren i Nykøbing karteret brevet "Nyk 10" og herefter sendt det til Holbæk, hvor det er omkarteret "Holb 29".
    Ifølge placat af 26.07.1782 (se Fogtman, VI Deel, 2. Bind, s. 503) måtte postmesteren i Nykøbing tage 4 ß af hvert Brev mellem Nykøbing Sjælland og Holbæk - og sansynligvis en skilling eller to mere for at få brevet bragt helt til Roskilde, hvorfra brevet kunne blive forskriftsmæssigt transporteret med den derfra agende post til København og hvorfor brevet i Roskilde er karteret 2 med en porto på 2 Lß for brevet, der indeholdt 18 Rdl. (2 Lß var taksten for et enkeltbrev fra Roskilde til København - og også for et bancobrev med indtil 100 Rdl. i banco-sedler - efter General-Post-Amts Placat af 31.12.1773 (som også passer med 23.02.1788-taksten). Her får vi så:

Bancosedler 1-100 Rdl.: Enkeltbrevstakst Roskilde-Kbhvn:2 Lß

som der også står på brevet.

oldline

Deichmann
Fig. kl16-nyk-sj-deich-8a. (Gengivet med venlig tilladelse af Henrik Egeriis).

8a. Udateret Bancobrev fra kollektør Smith i Nykøbing Sjælland. (Indsat 03.07.2016).
er identisk med det, som er afbildet ovenfor. Det er Henrik Egeriis, Gislinge, som har fundet brevet frem og sendt mig et skan her i juli 2016.

Den sort/hvide afbildning er fundet i to forskellige gamle tidsskrifter og bearbejdningen var lidt omstændelig, men da det var "det første Deichmann-bancobrev", jeg kunne vise her i min artikelserie, nænnede jeg ikke blot at udskifte den sort/hvide skanning med Henrik Egeriis' meget bedre skan. Derfor er den sort/hvide illustration, som tydeligt er sammensat af to dårlige fotokopier, bibeholdt.

Beskrivelsen / analysen af bancobrevet er selvfølgelig uændret!

oldline

8b. Udateret brev (datoen er fjernet) fra kollektør Smith i Nykøbing Sjælland. (Indsat 03.07.2016).
Som det fremgår af for- og bagsiden på dette brev, er det ikke karteret eller har påskrevet porto. Det har jf forsiden heller intet indhold, men da teksten i brevet siger noget andet, er det alligevel medtaget. Muligvis har vi et eksempel på et brev, der har været ilagt et almindeligt bancobrev til klasselotteriet.

Deichmann
Fig. kl16-nyk-sj-smith-txt. (Gengivet med venlig tilladelse af Henrik Egeriis).

          P.M.
Her indlagt sendes Deres Velædelhed 18 Rd af Cassebeholdningen
for 5te Classes Trækning for det 47 de Kiøbenhavnske Classe Lotterie
Den fulde Regnskab skal saae snart som muligt følge efter.
Nykiøbing i Sielland
        Chr. Pedr. Smith.

Hvornår 5. Classes trækning fra 47de klasselotteri fandt sted?
- det kommer.

Deichmann
Fig. kl16-nyk-sj-smith-47. (Gengivet med venlig tilladelse af Henrik Egeriis).

          Til
Velædle H r Lotterie Inspecteur
Deichman

          i/
Kiøbenhavn

Kan brevet være "privatbefordret"?
Det kan være en mulighed, men brevet kan også have ligget inden i et andet brev til klasselotteriet. Jeg kan ikke sige det med sikkerhed.

oldline

Bie
Fig. kl16-nyk-sj-bie.
(Gengivet med venlig tilladelse af Ebbe Meyer).

9. Udateret Bancobrev fra kollektør Smith i Nykøbing Sjælland.
Teksten på brevets forside er:

Til       NB
S. T. Hr. Bie - Kongelig Klasse Lotto=
rie Indspecteur
C7 timus
Franco Roeskilde
25 rd D. C.
  i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Smiths kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors laksegl: "Nykiøbings Post Segl C7". Desuden ses "Holb 43 -", der er Holbæks kartenummer. På forsiden ses, at brevet er forudbetalt fra Nykøbing Sjælland til Roskilde; "Franco Roeskilde". I Roskilde er brevet blevet omkarteret og påskrevet kartenummer og porto fra Roskilde til København: "2 - 2".

Ifølge Kapitel 13 var taksten for et enkeltbrev fra Roskilde til København 2 Lß, da brevet er blevet sendt i Bies periode før "Tre-segls-placaten" trådte i kraft, altså før 1805, og brevet skal takseres efter Forordning af 23.02.1788, der anfører:

"For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v."

Så taksten bliver:

25 Rdlr. i Banco-Sedler: 1 × enkeltbrevstakst: 2 Lß

som det også fremgår af Bancobrevets bagside.

Hverken det kongelige insigne "C7timus" eller "NB"-påtegningen havde nogen effekt, da brevet ikke var et kongeligt tjenestebrev og Bie frigjorde brevet med sin modtagerattest. Desuden skulle han under alle omstændigheder afgive kvittering for modtagelsen af Bancobrevet.

oldline

Baum
Fig. kl16-nyk-sj-baum34. (Fotograferet hos Morten Pieper).

10. Udateret Bancobrev fra kollektør Smith i Nykøbing Sjælland.
Teksten på brevets forside er:

    Til
S. T.
H r    Bie
  Kongelige Classe Lotterie
    Inspecteur
Fr VI
Herudi
34 Rbd 7½ ß
Fr. Holbec
 
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Smiths kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors Fr. VI-laksegl samt kartenummer og porto: "24 - 16 ß". På forsiden fremgår det, at brevet er forudbetalt fra Nykøbing Sjælland til Holbech "Fr. Holbek".

Anførelsen af Rbd (Rigsbankdaler), og størrelsen af portoen: 16 Rbß antyder, at enkeltbrevstaksten er 8 Rbß, selv om det indlagte beløb burde have været angivet i N.V.

Takseringen følger princippet i Forordningen af 23.02.1788, der anfører:

"For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v."

Så taksten bliver:

1-100 Rbdlr. i Banco-Sedler: 1 × enkeltbrevstakst:
Ilagt brev til enkeltbrevstakst:
8 Rbß
  8 Rbß
16 Rbß

som det også fremgår af bancobrevets bagside. De overstregede "28" kan være et forkert påført kartenummer.

oldline

Bie
Fig. kl16-nyk-sj-bie88.
(Gengivet med venlig tilladelse af Leif Ørndorf).

11. Udateret Bancobrev fra kollektør Smith i Nykøbing Sjælland
Teksten på brevets forside er:

Til         88
S. T. H r Bie Kongelige
Klasse Lotterie Indspecteur
FRVI
102 rbdr N. V.
  Fr Holbek
   
i /
Kiøbenhavn

Forsiden viser "88", der er Bies egen nummering af bancobrevet. Desuden ses det kongelig insigne, der antyder, at brevet er et kongeligt tjenestebrev, hvad det dog ikke var. Bie skulle både give kvittering og kunne frigøre brevet med sin modtage attest, men da transporten af brevet fra Nykøbing Sjælland til Holbæk skete for postmesterens regning ("Fr Holbæk"), kan det være derfor, at der er et kongeligt insigne.

På bagsiden ses Smiths kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors to laksegl: "Nykiøbing I Sjælland FRVI". På forsiden ses, at brevet er forudbetalt fra Nykøbing Sjælland til Holbæk, hvor det er brevet blevet omkarteret og påskrevet kartenummer og porto til København: "18 - 20" er påskrevet både i Nykøbing Sjælland og Holbæk.

Brevet er fra perioden 07.08.1813-december 1816 (hhv. indførelsen af påtegningen N.V. og Bies afsked). Ifølge Kapitel 13 var taksten for et enkeltbrev fra Holbæk til København 8 Rbß og taksten følger princippet i Forordningen af 23.02.1788, der anfører:

"For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v." og "Medfølger et brev, skal dette takseres særskilt".

Taksten bliver da:

100-150 Rdlr. i Banco-Sedler: 1½ × enkeltbrevstakst 8:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
12 Rbß
  8 Rbß
20 Rbß

som det også fremgår af Bancobrevets bagside.

Det kongelige insigne havde ikke nogen effekt, da brevet ikke var et kongeligt tjenestebrev og Bie frigjorde det med sin modtagerattest. Desuden skulle han under alle omstændigheder afgive kvittering for modtagelsen af Bancobrevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-nyk-sj-scheell192.
(Gengivet med venlig tilladelse af Leif Ørndorf).

12. Udateret Bancobrev fra kollektør Smith i Nykøbing Sjælland.
Teksten på brevets forside er:

Höjvelbaarne
Hr. Major von Scheel       192
Ridder af Dannebrogen
Kongl: Classe Lotterie Indspecteur
Herudi
192 rbdl
    FR6
        Fr Holbek
 
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Smiths kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors laksegl: "Nykiøbing i Sjælland FR6". Desuden ses "15 - 16", der er Holbæks kartenummer og portoangivelse.

von Scheel tiltrådte 01.01.1817 og af portoangivelsen kan udledes, at brevet er fra perioden 01.01.1817-31.07.1818 (dagen før portoændringen pr. 01.08.1818).

Takseringen følger princippet i 23.02.1788-Forordningen, der bl.a. siger: "For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v." hvorefter taksten kan udregnes:

150-200 Rbdlr.: 2 × enkeltbrevstakst á 8 Rbß: 16 Rbß

som der også står på Bancobrevets bagside.

Bærepenge
er anført med "Bp 7". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold af 100-200 Rbdlr. N.V. = 7 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Det kongelige insigne "FRVI" havde ingen effekt, da brevet ikke var et kongeligt tjenestebrev og Bie frigjorde brevet med sin modtagerattest. Desuden skulle han under alle omstændigheder afgive kvittering for modtagelsen af Bancobrevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme.

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. Oktober 1987. 0105, s. 06.Nyekiøbing i SjællandF6Bie102 Rdlr.Fr. HolbekVist her på siden - brev nr. 11
3. Oktober 1988. 1260, s. 31.Nyekiøbing i SjællandC7Baumgarten54 Rdlr. 22 ßFr. RoeskildeVist her på siden - brev nr. 3

oldline

Tilbage til Kapitel 16

04.09.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional