Klasselotteri-Kollektører fra Nykøbing Jylland 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Nykøbing Jylland
postkontor blev etableret med forordningen af 24.12.1624. Bipostkontor 1711 og hovedpostkontor 01.05.1809 (se DDPE, s. 598), hvor der første gang kom en taksttabel med portotakster fra byen. Inden måtte posten sendes til Viborg, hvorfra den blev karteret og videresendt.

Folketællingerne
viser, at Nykøbing Jylland havde et indbyggertal på 555 i 1769, 531 i 1787, 651 i 1801 og 1.097 indbyggere i 1834. Så der var ikke brug for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne. Under skemaet skulle vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes skulle vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl, men dette må vente til der dukker et eller flere Nykøbing Jylland-bancobreve op.

Nykøbing Jylland
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753-1791
Toftdahl, Anders1792-1794Kjøbmandf. 1755 / d. 1796
Juul, Friderich1753Konstitueret Bye- og Herredsskriver og Postexpeditørf. o. 1737 / 24.04.1802
Juul, Helene Sahl1802Friderich Juuls enkef. o. 1731 / ?
Leerhøye, Niels1803-1815Kjøbmandf. o. 1763 / ?
Lassen, Erich1817-1830Gjørtlermesterf. o. 1777 / ?

Nykøbing Jylland Kollektørsegl
Lassen
Erich Lassen, 1817-1830.
Nykøbing Jylland Postsegl
C7
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Referencer
  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Anders Toftdahl.
  3. Friderich Juul og hustru Helene Sahl. FJ død 24.04.1802, jf. kirkebog Nyk Mors 1762-1814 opslag 192.
  4. Niels Leerhøye.
  5. Erich Lassen.

Tak
til Morten Pieper for venlig tilladelse til at vise nedenfor viste bancobrev.

oldline

von Scheel
Fig. kl16-nyk-jyl-scheel47. (Ex Morten Pieper).

1. Udateret von Scheel Bancobrev fra collecteur Lassen i Nykøbing Jylland

Br/               47
Höiædle og Velbaarne
Hr. Major, Ridder von Scheel
Klasse-Lotterie Inspecteur
Indlagt 215 Rbd
Betalt Wiborg
   
i /
Kiøbenhavn

Forsiden viser teksten "Br" i øverste venstre hjørne, hvilket betyder, at der er indlagt et brev. Desuden er anført "47", som antages at være Scheels egen nummerering af bancobrevet. Jeg ved ikke, hvad rødkridtskrusedullen symboliserer - måske et forkrøblet (og overflødigt) "NB".

Bagsiden viser kartenummer og porto: "N. 14 - 98" samt nogle overstregne tal, som vist ingen betydning har. Der er de obligatoriske tre segl med kollektørseglet flankeret af postseglene.

Brevet er først transporteret privat til Viborg, og af portoen kan ses, at brevet må være fra perioden 01.01.1817-31.07.1818, hvor første dato er Scheels tiltrædelsesdato. Taksering følger forordningen af 23.02.1788 og jf. Kapitel 13 er enkeltbrevsportoen 28 Rbß for et brev fra Viborg til København:

200-250 Rbdlr. 2½ × enkeltbrevstakst á 28 Rbß:
Ilagt brev til enkeltbrevsporto:
I alt:
70 Rbß sølv
28 Rbß sølv
98 Rbß sølv

På bagsiden er desuden anført bærepenge: "Bp 8", hvilket stemmer overens med bærepenge for et beløb af 200-500 Rbd., se kapitel 10, Fig. 10-1p, der viser bærepengegebyr i perioden 07.08.1813-31.07.1818. Alle beløb er i Navne-Værdi.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

von Scheel
Fig. kl16-nyk-jyl-1263. (Originalskan ønskes!).

2. von Scheel Bancobrev fra collecteur Lassen i Nykøbing Jylland
Dateret (igen, igen, igen: 31.03.1823! Sig mig, er alle Bancobreve fra lige netop marts 1823 kommet samlerne i hænde?):

Brev         31/3-23     ??
Höiædle og Velbaarne
Hr. Major, Ridder von Scheel
Kongelig Lotterie Inspecteur
Indlagt 47 rbd ?? ß
Sedler og Tegn, er
37 Rbd ?? ß Sølv
Betalt til Wiborg
  modt. Sc.  

a /
Kiøbenhavn

Forsiden viser teksten "Brev" i øverste venstre hjørne, hvilket betyder, at der er indlagt et brev. Scheel har midt på forsiden skrevet en modtager-påtegning: "modt. Sch."

Bagsiden viser kartenummer og porto: "37 - 45". Der er de obligatoriske tre segl og Scheel har noteret sit brev-nr.: "No 37".

Da datoen er kendt (31.03.1823) kender vi også postkursen fra Kapitel 10, Fig. 10-1: 250. Det på brevet angivne indhold af Sedler og Tegn/Sølv-værdi er lidt svært at læse på den dårlige gengivelse, men jf. Kapitel 18, circ. 08.08.1818 skal taksten beregnes ud fra indholdets sølv-værdi.

Da man kan se, at der i hvert fald er en sølv-værdi på 37 Rbdlr., kan taksten udregnes, idet der jf. Kapitel 13 er angivet en enkeltbrevsporto på 18 Rbß for et brev fra Viborg til København.

1-100 Rbdlr. sølv 1 × enkeltbrevstakst á 18 Rbß:
Ilagt brev til enkeltbrevsporto:
I alt:
18 Rbß sølv
18 Rbß sølv
36 Rbß sølv

som omregnet til Navne-Værdi giver: 36 × 250/200 = 45 Rbß N.V., som der også står bag på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 8". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1263, s. 31.Nykiøbing i JyllandF6Scheel"Diverse""Betalt til Wiborg"Vist her på siden - brev nr. 2

oldline

Tilbage til Kapitel 16

15.03.2013
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional