Klasselotteri-Kollektører fra Nykøbing Falster 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Nykiøbing Falster blev hovedpostkontor i 01.07.1779 og havde postforbindelse med København via den lollandske-agende post.

Folketællingerne
viser, at Nykiøbing Falster havde et indbyggertal på 1.039 i 1769, 1.079 i 1801 og i 1834 var der 1.610 indbyggere (2.608 i 1855). Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver oplysning om Nykiøbing Falster-kollektørerne virkeperioder.

I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som jeg pt. kender til, og ligeledes vises de tilsvarende aftryk af postkontorets segl.

Nykiøbing Falster
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Hinckeldey, Hans Henrich 1753-1754Købmandf. o. 1690 / 12.10.1762
Ingen nævnt/fundet1755-1772
Errboe, Chrilsen (?) 1773?? / ?
Toxværd, Henrich Christian Ludvigsen1774Kroemand, Kirketjener og Postexpeditørf. o. 1733 / ?
Hauendorff, Peder Nicolai1776-1782Skræddermester1700 / 1784
Nerger, Christian1783-1788Kammerraad og Consumptions-inspektørf. o. 1730 / ?
Hinckeldey, Christian 1789-1793 Justitsraad16.03.1729 / 07.01.1793
Ingen nævnt/fundet1794-1795
Fog, David1796-1800Conseil-sekretair, Mønsterskriver og Maalerf. o. 1750 / ?
Hagenstrøm, Johan1801-1827Organistf. o. 1742 / ?
Hagenstrøm, Anne Kirstine Sivert1828-1830Enke efter foregåendef. o. 1768 / ?

Nykiøbing Falster-kollektørernes segl
Nerger
Christian Nerger. 1783-1788.
Hagenstrøm
Johan Hagenstrøm. 1801-1827.
Hagenstrøm
Johan Hagenstrøm. 1801-1827.

Nykiøbing Falster Postkontors segl
C7
Chr. VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Fr6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Hans Henrich Hincheldey.
  3. Toxværd
  4. Hauendorff. Født - død.
  5. Nerger
  6. Christian Hincheldey. Han figurerer også i Avisen fra dec. 1794, hvilket er en fejl - han døde 07.01.1793.
  7. Fog. (FT 1801).
  8. Hagenstrøm (også ref. til hans hustru).

Tak
til Erik Torbensen for diskusion emnet vedrørende: "Kroneslynger!". Tak også til bl.a. Peer Lorentzen (†) og Morten Pieper for udlån af bancobrevene vist her.

oldline

NykF-02
Fig. kl16-nyk-falster-02-eu.

1. Udateret Bancobrev fra lotterikollektør Nerger i Nykøbing Falster.
Teksten på brevets forside er:

N o 2
Velædle
Herr Johan Friderich Baumgarten
Hans Kongelig. May #s Inspecteur ved det Kongl.
Priviligerede Classe Lotterie i Kiøbhavn:
Herudi Indlagt
= 158 Rd lr i Banc=
=co = Sædler.
C7 timus med Attest
 
til /
Kiøbenhavn

Kroneslynge-02

Den lille krusedulle over "C7timus" anses for at være en "kroneslynge": En stiliseret kongekrone.

På bagsiden ses kun kollektørseglet samt Nykøbing Falster Postkontors laksegl: "Nykiøbing paa Falster C7", men intet kartenummer eller portoangivelse - på grund af de kongelige insignier og medfølgende attest. Begge dele var overflødige, da bancobrevene blev frigjort af lotteriinspektørens modtageattest.

Som det fremgår af Takstoversigten i Kapitel 13, blev posten befordret for postvæsenets regning, og efter Plakaten af 28de Septbr. 1779: "Brevene til Stederne paa den lollandske Post-Tour betales saaledes: Til Præstøe og Vordingborg med 3 Lß, og til Nykiøbing, Stubbekiøbing, Nysted, Saxkiøbing, Mariboe, Naschou og Rødbye med 4 Lß mere end til Kiøbenhavn."

Den eventuelle takstberegning rettede sig efter placaten af 31.12.1773, som bl.a. siger: "1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Så taksten bliver:

150-200 Rdlr.: 2 × "enkeltbrevtakst" på 4 Lß:8 Lß

som også står på bagsiden af brevet.

oldline

NykF-62
Fig. kl16-nyk-falster-62-eu.

2. Udateret Bancobrev fra lotterikollektør Nerger i Nykøbing Falster.
Teksten på brevets forside er:

N o 62
Velædle
Herr Johan Friderich Baumgarten
Hans Kongelige Mayest: Inspecteur ved det
Priviligerede Kiöbhavnske Classe=Lotterie
Herudi Indlagt, i
Banco Sedler, Lotterie
Penge - 207 Rd lar:
C7 timus med Attest
 
til /
Kiøbenhavn

Kroneslynge-02

Den lille krusedulle over "C7timus" anses for at være en "kroneslynge": En stiliseret kongekrone.

På bagsiden ses kun kollektørseglet samt Nykøbing Falster Postkontors laksegl: "Nykiøbing paa Falster C7", men intet kartenummer eller portoangivelse - på grund af de kongelige insignier og medfølgende attest. Begge dele var overflødige, da bancobrevene blev frigjort af lotteriinspektørens modtageattest.

Som det fremgår af Takstoversigten i Kapitel 13, blev posten befordret for postvæsenets regning, ogn efter Plakaten af 28de Septbr. 1779: "Brevene til Stederne paa den lollandske Post-Tour betales saaledes: Til Præstøe og Vordingborg med 3 Lß, og til Nykiøbing, Stubbekiøbing, Nysted, Saxkiøbing, Mariboe, Naschou og Rødbye med 4 Lß mere end til Kiøbenhavn."

Den eventuelle takstberegning rettede sig efter placaten af 31.12.1773, som bl.a. siger: "1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Så taksten bliver:

200-250 Rdlr.: 2½ × "enkeltbrevtakst" på 4 Lß:10 Lß

men man åbenbart har ikke fundet det vigtigt at skrive portoen på Bancobrevet.

oldline

NykF-29
Fig. kl16-nyk-falster-29-eu.

3. Udateret Bancobrev fra lotterikollektør Nerger i Nykøbing Falster.
Teksten på brevets forside er:

N o 29
Velædle
H r Johan Friderich Baumgarten
Kongelig Inspecteur ved det Priviligerede
Kiøbhavnske Classe Lotterie
C7 timus
med Attest
Herudi Indlagt Lotterie
Penge 86 Rd lr i Banco
Seddeler -
  til
Kiøbenhavn

Kroneslynge-02

Den lille krusedulle over "C7timus" anses for at være en "kroneslynge": En stiliseret kongekrone.

På bagsiden ses en takstpåtegning "4 ß", kollektørseglet samt Nykøbing Falster Postkontors laksegl: "Nykiøbing paa Falster C7", men intet kartenummer - på grund af de kongelige insignier og medfølgende attest. Begge dele var overflødige, da bancobrevene blev frigjort af lotteriinspektørens modtageattest.

Som det fremgår af Takstoversigten i Kapitel 13, blev posten befordret for postvæsenets regning, men efter Plakaten af 28de Septbr. 1779: "Brevene til Stederne paa den lollandske Post-Tour betales saaledes: Til Præstøe og Vordingborg med 3 Lß, og til Nykiøbing, Stubbekiøbing, Nysted, Saxkiøbing, Mariboe, Naschou og Rødbye med 4 Lß mere end til Kiøbenhavn."

Den eventuelle takstberegning rettede sig efter placaten af 31.12.1773, som bl.a. siger: "1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Så taksten bliver:

1-100 Rdlr.: 1 × "enkeltbrevtakst":4 Lß

som der også står på brevet.

oldline

NykF-44
Fig. kl16-nyk-falster-44-eu.

4. Udateret Bancobrev fra lotterikollektør Nerger i Nykøbing Falster.
Teksten på brevets forside er:

N o 44
Velædle
Herr Johan Friderich Baumgarten
Hans Kongelig. May stts Inspecteur ved det
Priviligerede Classe Lotterie i Khavn: -
Herudi Indlagt Lotterie
Penge 124 Rd lr i Ban
=co = Sedler.
C7 timus med Attest
 
til /
Kiøbenhavn

Kroneslynge-02

Den lille krusedulle over "C7timus" anses for at være en "kroneslynge": En stiliseret kongekrone.

På bagsiden ses en takstpåtegning "4 ß", kollektørseglet samt Nykøbing Falster Postkontors laksegl: "Nykiøbing paa Falster C7", men intet kartenummer - på grund af de kongelige insignier og medfølgende attest. Begge dele var overflødige, da bancobrevene blev frigjort af lotteriinspektørens modtageattest.

Som det fremgår af Takstoversigten i Kapitel 13, blev posten befordret for postvæsenets regning, men efter Plakaten af 28de Septbr. 1779: "Brevene til Stederne paa den lollandske Post-Tour betales saaledes: Til Præstøe og Vordingborg med 3 Lß, og til Nykiøbing, Stubbekiøbing, Nysted, Saxkiøbing, Mariboe, Naschou og Rødbye med 4 Lß mere end til Kiøbenhavn."

Som det fremgår af bagsiden er der en portopåtegning: "6 ß", og den eventuelle takstberegning rettede sig efter placaten af 31.12.1773, som bl.a. siger: "1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Så taksten bliver:

100-150 Rdlr.: 1½ × "enkeltbrevtakst" på 4 Lß:6 Lß

som der også står på brevet.

oldline

Baum37
Fig. kl16-nyk-falster-baum37. (Ex Morten Pieper).

5. Udateret Bancobrev fra lotterikollektør Nerger i Nykøbing Falster.
Teksten på brevets forside er:

N o 37
Velædle
H r Johan Friderich Baumgarten
Hans Kongelig. May stts Inspecteur
ved det Priviligerede Ki÷benhavnske
Classe Lotterie
Herudi Indlagt 118 R r
i Banco Sedler.
C7 timus med Attest
 
til /
Kiøbenhavn

Den lille krusedulle over "C7timus" anses for at være en "kroneslynge": En stiliseret kongekrone. Forsiden viser desuden "N o 37", der er Baumgartens nummerering af bancobrevet.

På bagsiden ses Nykøbing Falster Postkontors laksegl samt kollektørseglet. Det kongelige insigne samt attesten var overflødige, da Baumgarten kunne frigøre brevet med sin modtageattest samt at han skulle give kvittering for modtagelsen af bancobrevet.

Som det fremgår af Takstoversigten i Kapitel 13, blev posten befordret for postvæsenets regning, men efter Plakaten af 28de Septbr. 1779: "Brevene til Stederne paa den lollandske Post-Tour betales saaledes: Til Præstøe og Vordingborg med 3 Lß, og til Nykiøbing, Stubbekiøbing, Nysted, Saxkiøbing, Mariboe, Naschou og Rødbye med 4 Lß mere end til Kiøbenhavn."

Som det fremgår af bagsiden er der kartenummer og portopåtegning: "4 - 6 ß", og den eventuelle takstberegning rettede sig efter placaten af 31.12.1773, som bl.a. siger: "1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Så taksten bliver:

100-150 Rdlr.: 1½ × "enkeltbrevtakst" på 4 Lß:6 Lß

som der også står på brevet.

oldline

Bie19
Fig. kl16-nyk-falster-bie19. (Ex Morten Pieper).

6. Udateret Bancobrev fra lotterikollektør Hagenstrøm i Nykøbing Falster.
Teksten på brevets forside er:

Velædle
H r Bie
Kongl. Lotterie Inspecteur
  P r Attest
Herudi 19 Rbd N: V:
   
i
Kiøbenhavn

På forsiden "Pr. Attest", der var overflødigt, da Bie frigjorde brevet med sin modtagerattest. Da der anføres et beløb i N.V., er brevet fra efter 07.08.1818 og indtil dec. 1816, hvor Bie gik af.

På bagsiden er kollektørseglet flankeret af to postsegl fra Fr. VIIs regeringstid. Desuden ses kartenummer og porto: "23 - 16".

Som det fremgår af Takstoversigten i Kapitel 13, er enkeltbrevstaksten Nykøbing Falster - København i denne periose 12 Rbß, og takstberegningen følger princippet i Forordningen af 28.02.1788, som bl.a. siger: "1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Så taksten bliver:

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevtakst på 12 Rbß:12 Rbß

som der også står på brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-nyk-falster-bie48.

7. Udateret Bancobrev fra Johan Hagenstrøm
Teksten på brevets forside er:

                    1 # 12 Lod
Velædle
H r Bie
Kongl: Lotterie Inspectur
P r Attest
Hermed følger en
liden Paque med 15½
Specie Sølv Myndt
Mrk. I. H. i gult Voxdug
           i /
    Kiøbenhavn
 
Vd 31 Rbd i P_

Bagsiden
viser kartenummer og porto "3 - 48". Brevet antages at være fra perioden 01.02.1813-december 1816, hvor Bie fik sin afsked. Da vi i denne periode har et tillæg på 50 % af portoen for sølv, jf. cirkulære 07.08.1813, kan der være tale om to perioder, nemlig perioden 07.08.1813-15.11.1814, og perioden 16.11.1814-december 1816, og vi prøver først den første periode:

Perioden 07.08.1813-15.11.1814
Her ses af Kapitel 9, Fig. 9-4 med sølvtaksterne, at

20-50 Rbdlr. - 12-16 Mil:
50 %, jf. cirkulære 07.08.1813:
I alt:
32 Rbß
16 Rbß
48 Rbß

Så er det "blot at finde en passende by" der ligger i en afstand af 12-16 mil fra København, se Kapitel 13, der viser: Slagelse, Stege og Vordingborg. Ved at sammenligne Bancobrevet med tilsvarende fra de to første byer, ses ingen lighedspunkter overhovedet, hvorfor brevet teoretisk kan være fra Vordingborg, men da jeg endnu ingen Bancobreve har herfra, prøver vi den anden periode:


Perioden 16.11.1814-december 1816
Her er tabel Fig. 9-7 i Kapitel 09 gældende, og vi ser:

20-50 Rbdlr. - 16-20 Mil:
50 %, jf. cirkulære 07.08.1813:
I alt:
32 Rbß
16 Rbß
48 Rbß

Igen er det "blot at finde en passende by", der ligger i en afstand af 16-20 mil fra København, se Kapitel 13, der viser os: Nyborg, Nykøbing Falster, Nykøbing Sjælland, Nysted, Saxkøbing.

Ved at granske Bancobrevene fra disse fem byer ses, at skriften med al tydelighed afslører, at brevet er fra Nykøbing Falster, hvor de derfra registrerede Bancobreve nr. 5, 6 og 7 helt sikkert er skrevet af samme person, hvorfor brevet er sat ind som nr. 5a her.

oldline

Peer Lorentzen
kl16-Nyk.F-PL. (Gengivet med venlig tilladelse af Peer Lorentzen).

8. Udateret Bancobrev fra kollektør Hagenstrøm i Nykøbing Falster
Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805, med kollektørens segl i midten, flankeret af Nykøbing Falster Postkontors segl. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent, da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Teksten på brevets forside lyder:

                    3 #
Velædle
H r Bie,
Kongl: Lotterie Inspecteur
      P r Attest
Hermed følger en Liden
guul Lærreds Pose Mrk. B
hvorudi 85 rbd 80 ß Sølv
Myndt af Værdi 260 rbd N.V:
   
 
i /
Kiøbenhavn

 
 
85 Rbd og 53 ß Sølv

I øverste højre hjørne er anført "3 #", der regnes for Bies nummerering af brevet. Som det ses, er sølv-værdien omregnet til Navne-Værdi, hvilket vil sige, at brevet er fra perioden 07.08.1813 - december 1816, hvor Bie gik af. Postkursen lader sig let udregne, idet begge typer beløb, sølv-værdi og Navne-Værdi, er angivet:

85 Rbdlr. × 96 + 80 Rbß Sølv:
260 Rbdlr. × 96 Rbß. Sedler og Tegn:
8240 Rbß
24960 Rbß

Kursen kan udregnes til at være 24960/8240 × 200 = 605,83, hvilket jo ikke passer med kursoversigen i Kapitel 10, Fig. 10-1. Kursen må have været 600 og beløbet i Navne-Værdi burde, i stedet for 260 Rbdlr. N.V., have været angivet som

8240 × 600 / 200 = 24720 Rbß = 257 Rbdlr. 48 Rbß N.V.

Tilsyneladende er der en, der har opdaget, at omregningen fra sølv til Navne-Værdi var forkert og forsøgt at kontrollere beløbet, og har skrevet en sølv-værdi under "Kiøbenhavn" med en afvigende farve blæk: "85 Rbd og 53 ß Sølv", men heller ikke den omregning passer.

Om beløbet er 260 Rbdlr. N.V. eller 257 Rbdlr. 48 Rbß N.V., spiller dog ingen rolle for udregningen af portoen og enkeltbrevstaksten mellem Nykøbing Falster og København var på brevets afsendelsestidspunkt 12 Rbß, jf. takst-skemaet i Kapitel 13 og afstanden mellem samme byer var, også jf. samme takstskema, 17 Mil.

Af Fig. 9-7 i Kapitel 9, ses, at taksten for et brev med 86 Rbdlr. sølv (de 80 Rbß skulle medregnes som 1 Rbdlr.) var:

86 Rbdlr. sølv - 16-20 mil:
50 % tillæg, jf. cirkulæreordren af 15.11.1814:
I alt:
40 Rbß sølv
20 Rbß sølv
60 Rbß sølv

Da der står "5 - 180" på bagsiden af brevet, er de 60 Rbß sølv omregnet til Navne-Værdi efter den gældende postkurs: 60 × 600/200 = 180 Rbß N.V.

Brevet er ved afsendelsen tilsyneladende blevet frigjort ved afsender-attest, men denne var overflødig, da klasselotteri-inskepktørerne frigjorde samtlige Bancobreve med deres modtagerattest.

DallDa Bancobrevet tydeligt ikke var forseglet ved afsendelsen, som det var foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804 (med virkning fra 01.01.1805), har postmesteren for det Kjøbenhavnske Lollandske Postkontor, Jacob Frederik Dall, skrevet en meddelelse bagpå brevet:

"Da Postseiglet fra Nykøbing
mangler, er mit Postseigl
her til ydermere Sikkerhed
paasat - Dall"

Som det fremgår af det eneste synlige segl på brevet, står der "JH" i seglet, og der er ingen tvivl om, at det er Hagenstøms kollektørsegl og ikke Dalls postsegl, der må sidde/have siddet på en skjult/afskåret flap på bancobrevet.

Det viste segl, der således er Hagenstrøms andet kollektørsegl, er også anvendt ved de efterfølgende viste bancobreve.

oldline

Bie-1
Fig. kl16-nyk-falster-bie1-eu.

9. Udateret Bancobrev fra kollektør Hagenstrøm i Nykøbing Falster
Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805, med kollektørens segl i midten, flankeret af Nykøbing Falster Postkontors segl. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent, da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Desuden ses kartenummer og porto: "18 - 30".

Teksten på brevets forside er:

Velædle
H r Bie -
Kongl: Lotterie Inspecteur
P r Attest
Herudi
= 242 rbd N:V:
   
i /
Kiøbenhavn

Som det ses, er beløbet angivet i Navne-Værdi, hvilket vil sige, at brevet er fra perioden 07.08.1813 - december 1816, hvor Bie gik af. Af kapitel 13 ses, at taksten for et enkeltbrev mellem Nykøbing Falster og København var 12 Rbß N.V.

07.08.1813
Her kan beregningsprincippet i Pakkeposttaxten af 23de Febr. 1788 lægges til grund for takstberegningen. Dvs. Fra 1 indtil fulde 100 Rdlr. betales som for et enkelt Brev. Over 100 indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere". Dvs., at portoen udgør:

242 Rbdlr.: 2½ × 12 Rbß: 30 Rbß

som der også står på brevet.

oldline

Bie-2
Fig. Kl16-nyk-falster-bie2-eu.

10. Udateret Bancobrev fra kollektør Hagenstrøm i Nykøbing Falster
Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805, med kollektørens segl i midten, flankeret af Nykøbing Falster Postkontors segl. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent, da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Desuden ses kartenummer og porto: "18 - 42".

Teksten på brevets forside er:

Velædle
H r Bie -
Kongl: Lotterie Inspecteur
P r Attest
Herudi
= 309 rbd N:V:
   
i /
Kiøbenhavn

Som det ses, er beløbet angivet i Navne-Værdi, hvilket vil sige, at brevet er fra perioden 07.08.1813 - december 1816, hvor Bie gik af. Af kapitel 13 ses, at taksten for et enkeltbrev mellem Nykøbing Falster og København var 12 Rbß N.V.

07.08.1813
Her kan beregningsprincippet i Pakkeposttaxten af 23de Febr. 1788 lægges til grund for takstberegningen. Dvs. Fra 1 indtil fulde 100 Rdlr. betales som for et enkelt Brev. Over 100 indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere". Dvs., at portoen udgør:

309 Rbdlr.: 3½ × 12 Rbß: 42 Rbß

som der også står på brevet.

oldline

Scheel
kl16-nyk-falster-scheel. (Ex Morten Pieper).

11. Dateret 31.03.1823 bancobrev fra kollektør Hagenstrøm i Nykøbing Falster
Teksten på brevets forside lyder:

31/3-23.
          S: T:
H r Major von Scheel Ridder
Kongl: Lotterie Inspecteur
    Classe Lotteriet
    vedkommende

Herudi 51 rbd i Sedler
er 40 r 77 ß i Sølv
  modt/Sch.         i/
Kiøbenhavn

Bagsiden viser kollektørseglet flankeret af to postsegl samt samt kartenummer og porto: "24 - 20", bærepenge "Bp 8", hvilket i alt giver 28 Rbß N.V. Summen af de to tal er lidt usædvanligt, men ikke urigtigt, anført som:

"1 Mark 12 Rbß"

Enkeltbrevstaksten mellem Nykøbing Falster og København var på brevets afsendelsestidspunkt 8 Rbß sølv, så taksten var:

40 Rbd. 77 Rbß Sølv: 1 × enkeltbrevstakst 8 =
Ilagt brev til enkeltporto:
I alt:
8 Rbß Sølv
  8 Rbß Sølv
16 Rbß Sølv

Der omregnet til Navne-Værdi giver: 16 × 250/200 = 20 Rbß N.V., som der også står på brevet, idet postkursen 31.03.1823 var 250, jf. Kapitel 10, Fig. 10-1.

Bærepengene kan findes i Kapitel 10, Fig. 10-3c: Mellem 5 og 100 Rbd. sølv: 6 Rbß, der omregnet til Navne-Værdi giver: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans af, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0106, s. 06.Nyekiøbing paa Falster--35¼ Species 234 Rdlr.Mangler 1 ß(?) ved aabningen. Pakke mrk. B 2½ pundIllustration haves ej
3. 10.1988. 1261, s. 31.Nyekiøbing paa FalsterC7Baumgarten207 Rdlr.C7timus med AttestVist her på siden - brev nr. 2
3. 10.1988. 1262, s. 31.Nyekiøbing paa FalsterF6Bie309 Rdlr.Pr. AttestVist her på siden - brev nr. 10

oldline

Tilbage til Kapitel 16

12.12.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional