Klasselotteri-Kollektører fra Nyborg 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Nyborg blev allerede oprettet som mindre postekspedition i forordningen af 24.12.1624, og omkring 1666 blev det omdannet til hovedpostkontor. 01.07.1777 blev det brev- og pakkepostkontor (se DDPE-III, s. 604). Nyborg lå på den vigtige Hamborg-rute, så der var i 1771 (Fr. Olsen-II, s. 165) to ugentlige ridende postforbindelser til København.

Folketællingerne
viser, at Nyborg havde et indbyggertal på 1.657 i 1769, 1.672 i 1787, 1.866 i 1801 og 2.873 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør i byen ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Korsoer-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Nyborg
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Møller, Hans Jørgen1753-1754Sr.?
Ingen nævnt1755-1768
Ramus, H.1769??
Aagesen, Claus1771-1780Mynsterskriver27.09.1708 / 1781
Ben(t)zon, Inger1781-1798Enke efter foregaaendef. 1733 / 28.05.1799
Bruun, Anders Larsen1799-1814Mynsterskriver. Søe-Krigscom. og Stempelpapirforvalter. (Svigersøn)11.02.1757 /01.01.1818
Holm, Christian Christoffer1815-1816Krigsraad og Telegraf Inspecteurf. o. 1765 / 12.06.1816
Holm, Vilhelmine Marie1817-1830Frue krigsraadinde. Enke efter foregående10.11.1778 / 03.11.1836

Nyborg Kollektørsegl
?
Claus Aagesen 1781-1780.
?
Aagesens enke: Inger Ben(t)son (sørgelak). 1781-1798.
?
Anders Larsen Bruun 1799-1814.

Nyborg Postsegl
C7
Chr. VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Hans Jørgen Møller. (Jeg har ingen referencer til ham).
  3. Claus Aagesen og hustru Inger Ben(t)zon.
  4. Anders Larsen Bruun.
  5. Christian Christoffer Holm. Kirkebog Nyborg 1814-1818, opslag 110, død 12.06.1816, 51 år gl.
  6. Vilhelmine Marie Holm, f. Ussing. Enke efter foregående.

Tak
til bl.a. Skanfil (N), Flemming Skov Jensen, Helsingør, Torben Ringtved, Thomas Høiland, Frank Banke, Ebbe Meyer, Slangerup, Morten Pieper, Jens Jacobsen, Scanphil Frimærkeauktion), samt til Ole Laursen, Østerbro, for venligt udlån af de herunder viste Nyborg-bancobreve.

oldline

?
Fig. kl16-nyborg-baum11. (Ex Morten Pieper).

1. Udateret Bancobrev fra kollektør Aagesen i Nyborg
Teksten på brevets forside er:

N o 11       4 - 6
Velædle
Herr Lotterie Inspecteur
Baumgarten
C7 timus
Med Attest -
Herudi 123 Rdl 4 ß -
   
i/
Kiøbenhavn

Forsiden
viser kartenummer og porto "4 - 6"

Bagsiden
viser øverst to segl, kollektør Aagesens samt postseglet, der også er anvendt to gange yderligere.

Takseringen følger placaten af 31.12.1773, hvoraf det fremgår, at der for Banco-sedler 100-150 Rdlr. skal betales 1½ × enkeltporto, hvorfor taksten er:

100-150 Rdlr.: 1½ × enkeltbrevstakst á 4 Lß:6 Lß

som der også står på af brevet.

Der var ingen grund til at påføre brevet et kongeligt insigne eller udstede afsenderattest, da Baumgarten kunne frigjorde brevet med sin modtagerattest samt at han skulle afgive behørig kvittering for brevet.

oldline

?
Fig. kl16-nyborg-caa114.
(Gengivet med venlig tilladelse af Torben Ringtved - Bruun-Rasmussen).

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Aagesen i Nyborg
Teksten på brevets forside er:

Velædle
Herr Lotterie Inspecteur
Baumgarten      
Herudi 114 Rdl 33 ß
i Banco Sedler -
  C7 timus
Med Attest -
     
i/
Kiøbenhavn

Øverste flap
viser portoen, og kartenummeret findes på den underste flap, der er skjult bag brevet, men kartenummeret er her kopieret ind ved portopåskriften: "3 - 6".

Bagsiden
viser øverst to segl, kollektør Aagesens samt postseglet, der begge også er anbragt på brevets venstre flap.

Takseringen følger placaten af 31.12.1773, hvoraf det fremgår, at der for Banco-sedler 100-150 Rdlr. skal betales 1½ × enkeltporto, hvorfor taksten er:

100-150 Rdlr.: 1½ × enkeltbrevstakst á 4 Lß:6 Lß

som der også står på af brevet.

Der var ingen grund til at påføre brevet et kongeligt insigne eller udstede afsenderattest, da Baumgarten frigjorde brevet med sin modtagerattest samt at han skulle afgive behørig kvittering for brevet.

oldline

?
Fig. kl16-nyborg-baum8. (Ex Morten Pieper).

3. Indvendig dateret 25.06.1785 Bancobrev fra Nyborg
Teksten på brevets forside er:

N o 8           N o 3 -
Velædle
Herr Lotterie Inspecteur
Baumgarten
Herudi 141 Rd r i Banco =
= Sedler -
C7 timus
Med Attest. -
   
i/
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser sorte segl, to sorte kollektørsegl samt to sorte aftryk af postkontorets C7-segl. Det er nærliggende at antage, at kollektørseglet er sort, da det er kollektør Aagesens enke, der har anvendt seglet efter mandens død. Desuden ses kartenummer og porto: "6 - 8".

Takseringen følger så placaten af 31.12.1773, hvor det fremgår, at der for Banco-sedler 100-150 Rdlr. skal betales 1½ × enkeltporto, hvorfor taksten er:

100-150 Rdlr.: 1½ enkeltbrevstakst á 4 Lß:6 Lß

som der også står på af brevet.

Der var ingen grund til at påføre brevet et kongeligt insigne eller udstede afsenderattest, da Baumgarten kunne frigøre brevet med sin modtagerattest samt at han skulle afgive behørig kvittering for brevet.

Sammentællingen af diverse beløb antages ikke at have noget med viste bancobrev at gøre, men ligner en sammentælling af portogebyrer, som muligvis kollektøren skulle betale for dette samt andre breve.

oldline

?
Fig. kl16-nyborg-baum72. (Gengivet med venlig tilladelse af Frank Banke).

4. Udateret bancobrev fra kollektør Inger Bentson fra Nyborg. (Indsat 11.03.2014)
Teksten på brevets forside er:

N o 72/
Velædle
Herr Lotterie Inspecteur
Baumgarten
Herudi 129 rd 38 ß
i Banco Sedler -
  C7 timus
Med Attest. -
      fra Nyborg
   
i/
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser sorte segl, eet sort kollektørsegl samt to sorte aftryk af postkontorets C7-segl. Det er nærliggende at antage, at kollektørseglet er sort, da det er kollektør Aagesens enke, der har anvendt seglet efter mandens død. Desuden ses (et ulæseligt) kartenummer og porto: "? - 6".

Takseringen følger placaten af 31.12.1773, hvor det fremgår, at der for Banco-sedler 100-150 Rdlr. skal betales 1½ × enkeltporto, hvorfor taksten er:

100-150 Rdlr.: 1½ enkeltbrevstakst á 4 Lß:6 Lß

som der også står på af brevet.

Der var ingen grund til at påføre brevet et kongeligt insigne eller udstede afsenderattest, da Baumgarten kunne frigøre brevet med sin modtagerattest og desuden skulle afgive behørig kvittering for brevet.

oldline

?
Fig. kl16-nyborg-baum.

5. Udateret Bancobrev fra Nyborg
Teksten på brevets forside er:

                6 - 8
Velædle
Herr Lotterie Inspecteur
Baumgarten
Herudi 74 Rdl 17 ß
i Banco Sedler
C7 timus Med Attest. -
   
i/
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser to segl, eet sort "sørge"-kollektørsegl samt postkontorets C7-segl. Det er nærliggende at antage, at kollektørseglet er sort, da det er kollektør Aagesens enke, der har anvendt det kort tid efter mandens død. Desuden ses kartenummer og porto: "6 - 8".

Takseringen følger så placaten af 31.12.1773, hvor det fremgår, at der for Banco-sedler op til 100 Rdlr. skal betales enkeltporto, hvorfor taksten kan antages at være:

1-100 Rdlr.: 1 enkeltbrevstakst á 4 Lß:
Ilagt brev til enkeltporto:
I alt:
4 Lß
4 Lß
8 Lß

som der også står på af brevet.

Der var ingen grund til at påføre brevet et kongeligt insigne eller udstede afsenderattest, da Baumgarten kunne frigøre brevet med sin modtagerattest samt at han skulle afgive behørig kvittering for brevet.

oldline

?
Fig. kl16-nyborg-baum10.
(Gengivet med venlig tilladelse af Ebbe Meyer).

6. Udateret Bancobrev fra Nyborg
Teksten på brevets forside er:

                N o 3 - 6
Velædle
N o 10
Herr Lotterie Inspect: Baumgarten
Herudi 122 Rd: 2 ß
i Baco Sedler
C7 timus
Med Attest
   
i/
Kiøbenhavn

Forsiden
viser kartenummer og porto: "3 - 6". "N o 10" er Baumgartens egen registrering af Bancobrevet.

Bagsiden
viser to segl, eet sort "sørge"-kollektørsegl samt postkontorets C7-segl. Det er nærliggende at antage, at kollektørseglet er sort, da det er kollektør Aagesens enke, der har anvendt det kort tid efter mandens død.

Takseringen følger så placaten af 31.12.1773, hvor det fremgår, at der for Banco-sedler op til 100 Rdlr. skal betales enkeltporto, og for de følgende 50 Rdlr. ½ enkeltporto mere, hvorfor taksten bliver:

100-150 Rdlr.: 1½ enkeltbrevstakst á 4 Lß: 6 Lß

som der også står på af brevet.

Der var ingen grund til at påføre brevet et kongeligt insigne eller udstede afsenderattest, da Baumgarten kunne frigøre brevet med sin modtagerattest samt at han skulle afgive behørig kvittering for brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-nyborg-baum58.
(Gengivet med venlig tilladelse af Ole Laursen, Østerbro.
Bancobrevet er også opført i listen i Kapitel 16).

7. Udateret Bancobrev fra Claus Aagesens enke: Inger Ben(t)son, Nyborg
Teksten på brevets forside er:

  N o 58
Velædle
Herr Lotterie Inspecteur
Baumgarten
Herudi 86 Rd lr 13 ß
i Banco Sedler
C7 timus
Med Attest -
   
i/
Kiøbenhavn

Forsiden
"N o 58" er Baumgartens egen registrering af Bancobrevet.

Bagsiden
viser to segl, kollektørsegl samt postkontorets C7-segl (er det oplyst fra listen fra Kapitel 16). Desuden ses kartenummer: "2 -".

Takseringen følger så placaten af 31.12.1773, hvor det fremgår, at der for Banco-sedler op til 100 Rdlr. skal betales enkeltporto - se Kapitel 13 -, hvorfor taksten bliver:

1-100 Rdlr.: 1 enkeltbrevstakst á 4 Lß: 4 Lß

som der, iflg. oplysning fra Ole Laursen, også står bag på brevet.

Der var ingen grund til at påføre brevet et kongeligt insigne eller udstede afsenderattest, da Baumgarten kunne frigøre brevet med sin modtagerattest samt at han skulle afgive behørig kvittering for brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-nyborg-baum36.
(Gengivet med venlig tilladelse af Skanfil Frimærkeauktion, N).

8. Udateret Bancobrev fra Nyborg. (Indsat 23.09.2014/20.06.2016)
Teksten på brevets forside er:

  N o 36/   ? - 10
A: Monsieur
Mons r. Baumgarten
Inspecteur des Lotteries
Herudi B: Sedl:
236 Rd r
   
a/
Copenhague

Forsiden
viser en bemærkelsesværdig blanding af fransk og dansk sprog, der ikke er set på andre Nyborg-bancobreve. "N o 36" er Baumgartens egen registrering af Bancobrevet. Desuden er der på forsiden anført en krydsedulle (kartenummer?) samt porto "- 10".

Bagsiden
viser kun et postsegl samt en gentagelse af Baumgartens nummerering af bancobrevet.

Takseringen følger princippet placaten af 31.12.1773/Forordningen af 31.12.1788, hvor det bl.a. fremgår, at der for Banco-sedler 200-250 Rdlr. skal betales 2½ enkeltporto fra Nyborg til København, der var 4 Lß - se Kapitel 13, hvorfor taksten bliver:

200-250 Rdlr.: 2½ × enkeltbrevsporto á 4 Lß: 10 Lß

som der også står på brevet.

Brevet var i 1988 lot nr. 10 i Scanphils Frimærkeauktionskatalog af 19.03.1988, og hvor katalogets beskrivelse af bancobrevet viste, at der kun er Chr. VII-segl. Det blev i første omgang gengivet som kopi fra kataloget med venlig tilladelse af Jens Jacobsen, Scanphil Frimærkeauktion.

oldline

?
Fig. kl16-nyborg-bie.

9. Udateret Bancobrev fra collectør Bruun i Nyborg
Teksten på brevets forside er:

S: T:        54
Herr Landvæsens Commissaire og
Lotterie Inspecteur Bie
Herudi 85 Rbd: 12 ß D: C:
B: B: -
eller 14 Rbd 18 ß
        FRVI-
   
i/
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser tre segl, som er anbragt på stribe i overensstemmelse med "Tre-Segls-Placaten" fra 1804 gældende fra 01.01.1805. Desuden ses kartenummer og porto: "2 - 9".

Ud fra Kapitel 13 kan man se, at taksten på 9 Rbß viser, at der er tale om et brev fra perioden 01.02.1813-06.08.1813. Beregningen af taksten følger princippet i forordningen af 28.02.1788, så taksten for de 85 Rbd: 12 ß bliver

1-100 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevsporto á 9 Rbß9 Rbß

hvad der også står på brevet.

Forsiden
Jeg ved ikke, hvad rødkridtspåtegningen "54" betyder - ligesom jeg ikke kan tolke, hvad de tre bogstaver (?) nederst på forsiden betyder.

Man skal lægge mærke til, at der under beløbsangivelsen er anført "eller 14 Rbd 18 ß"

Man kan se, at blækket og skriften er anderledes end det første beløb, men det er uklart, hvad det betyder, da der i omhandlende tidsperiode fx ikke var nødvendigt at anføre sølvværdien af de indlagte banco-sedler.

Forslag til opklaring af dette ønskes!

oldline

?
Fig. kl16-nyborg-bie101.
(Gengivet med venlig tilladelse af Flemming Skov Jensen, Helsingør).

10. Udateret Bancobrev fra kollektør Bruun i Nyborg. (Indsat 17.03.2014).
Teksten på brevets forside er:

S: T:         101
Herr Landvæsens Commissaire og
Lotterie Inspecteur Bie
Herudi 8 Rbd r 55 ß N: V:
og 12 Rbd r i Sølv Myndt
      FRVI
   
i/
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser tre segl, som er anbragt på stribe i overensstemmelse med "Tre-Segls-Placaten" fra 1804 gældende fra 01.01.1805. Desuden ses kartenummer og porto: "6 - 54".

Da de indlagte bancosedler har betegnelsen Rigsbankdaler, er brevet fra perioden efter Rigsbankens oprettelse 01.02.1813. Desuden ved vi, at Anders Larsen Bruun var klasselotterikollektør i Nyborg indtil ca. 1814, dvs. at der kan være tale om to forskellige enkeltbrevstakster (jf Kapitel 13), nemlig:

01.02.1813-06.07.1813:   9 Rbß og
07.07.1813-01.08.1818: 12 Rß

Vi kan kun prøve os frem for at finde den periode, hvor det hele går op i en større enhed og vi kan få portoen til at stemme med de påskrevne 54 Rbß.

Sølvmønterne
Her skal taksten beregnes efter tabellen i Kapitel 9, Fig. 9-4, idet afstanden mellem Nyborg og København er 18 Mil (jf. Kapitel 13):

12 Rbd. (over 10 indtil 20 Rbd.) 16-32 Mil:
+ 50 % 07.08.1813-15.11.1814, jf. circ. 28.01.1813:
32 Rbß
16 Rbß
48 Rbß

Bancosedler i Rbdlr. takseres efter princippet i 23.02.1788-forordningen, men man finder, at bestemmelsen, om at Bancobreve med max 10 Rbdlr. i sedler og tegn (Navne-Værdi) skal sendes til halv porto, må gælde. Denne var gældende i perioden 09.10.1813-31.07.1818, hvor enkeltbrevstaksten var 12 Rbß, dvs.:

1-10 Rbdlr.: ½ × enkeltbrevsporto á 12 Rbß6 Rbß

Så portoen bliver i alt 48 + 6 = 54 Rbß, hvad der også står bag på brevet, der således er fra perioden 09.10.1813-ca. 1815, hvorefter Bruun ikke længere var klasselotterikollektør.

oldline

?
Fig. kl16-nyborg-bie94.
(Gengivet med venlig tilladelse af Ole Laursen, Østerbro).

11. Udateret Bancobrev fra kollektør Bruun i Nyborg. (Indsat 23.03.2015).
Teksten på brevets forside er:

12 Lod
    S: T:         94
Herr Landvæsens Commissaire og
    Lotterie Indspecteur Bie
Herudi 5 Specier og
5 SMrk 24 ß ialdt
11 Rbd a 12 ß S:M:
    FRVI    el: 33 rbd 36
   
i/
Kiøbenhavn

"12 Lod" er sandsynligvis vægten af de fremsendte sølvpenge og "94" anses for at være Bies interne nummerering af bancobrevet.

5 Specier = 10 Rbd. Sølv Mønt:
5 SMrk. (SpecieMark) 24 ß = 5 × 16 + 24 = 104 ß =
I alt
10 Rbd
  1 Rbd   8 ß
11 Rbd   8 ß

idet bl.a. brev nr. 2 i kapitel kl09.html viser omregningen af Specier til rigsbankdaler sølv mønt:

Herudi 12 Rbd Sm
udi 6 Stk. Specier

Men det skulle, ifølge Bruuns påskrift på brevet, være lig med 11 Rbdlr. 12 ß Sølv Mønt, som han har noteret på brevet, så indtil andet viser sig tillader jeg mig at tro, at Bruun har lavet en regne/skrivefejl.

Bruun har også noteret navneværdien af det indlagte beløb, som han skal jf. circulære af 07.08.1813. Herved kan vi finde postkursen og dermed den periode fra hvilken brevet er sendt:

11 Rbd. 12 ß Sølv Mønt = 11 × 96 + 12 =
33 Rbd. 36 ß N.V. = 33 × 96 + 36 =
1068 Rbß
3204 Rbß

Bruun har således behandlet brevet på et tidspunkt, hvor postkursen var 3204/1068×200 = 600, hvilket, jf. Kapitel 9, Fig. 9-6, ses, at det var den i perioden: 19.02.1814-30.04.1814 eller 15.08.1814-30.09.1814, hvor Bruun var kollektør.

Så vidt jeg kan se, skal portoen beregnes efter Circulære af 07.08.1813 ("Circulære vedr. forhøjelse af Brev- og Pakkeposttaksterne"), se Kapitel 18 ved omtalen af dette cirkulære, hvor det bemærkes, at man skal anvende Kapitel 9, Fig. 9-4: Takst for bl.a. sølvmønt gældende fra 01.02.1813 med et tillæg af 50 %.

Dette brev må være et eksempel på, at portoen er udregnet efter værdien af indholdet i sølv og ikke af værdien angivet i navneværdi.

Enkeltbrevsportoen mellem Nyborg og København var:
1. I perioden: 19.02.1814-30.04.1814:   9 Rbß.
2. I perioden: 15.08.1814-30.09.1814: 12 Rbß.

Her ses, at der kun kan være tale om 2. periode - 15.08.1814-30.09.1814 - idet:

11 Rbd. 12 ß Sølv Mønt (over 10 indtil 20 Rbd.) 16-32 Mil:
+ 50 % 07.08.1813-15.11.1814, jf. circ. 28.01.1813:
32 Rbß
16 Rbß
48 Rbß

som der rent faktisk også står bagpå bancobrevet.

Tak
til Erik Torbensen og Erik Christensen for gode diskussioner om dette brevs påskrifter.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve fra Nyborg
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skanninger af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skanninger, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0104, s. 06.NyborgC7Baumgarten85 Rdlr. i Banco SedlerC7timusIllustration haves ej

Nellemann & Thomsen-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
100. 25.10.2000, lot 996
101. 24.03.2001, lot 543
NyborgC7Baumgarten?C7 /Fr. VI?Illustration haves ej

oldline

Tilbage til Kapitel 16

20.06.2016

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional