Klasselotteri-Kollektører fra Neustadt 1753-1820
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Neustadt
er nævnt i forordningen af 31.12.1734 og blev en mindre postekspedition pr. 01.01.1775. Før var det et gottorpsk postkontor. 01.10.1777 ændrede det status til hovedpostkontor og postforbindelsen har sandsynligvis været via Kiel til en siderute til Hamborg-Haderslev-ruten og derfra videre til København.

Folketællingerne
Det er ikke undersøgt, hvorledes befolkningsfordelingen var i perioden 1753-1820 i Neustadt, men det ses af kollektørlisten, at der kun var behov for een kollektør ad gangen.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark (Norge indtil 1814 og Hertugdømmerne til 1820) og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Neustadt-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er da anvendt som gældede i december året før). At vedkommende ikke optræder i et enkelt år for dernæst at kommen med i oversigten igen, er sandsynligvis kun en forglemmelse fra avisens/klasselotteriets side. Man ser desuden ofte, at kollektørernes navne ikke er stavet ens i de forskellige årgange af avisen.

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Neustadt
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt/fundet1753-1793
Rantzow, Johann Hinrich1794-1797Postmesterdøbt 12.01.1749 / 28.08.1809
Jensen, Peter1798-1819Postfunktionær - Postmester fra 1813f. 1765 / 19.07.1850

Neustadt Kollektørsegl
Jensen
Peter Jensen. 1798-1819.
Neustadt Postsegl
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Johann Hinrich Rantzow.
  3. Peter Jensen.

Tak
til Auktionshuset Postiljonen (S) og Morten Pieper, Brøndby, for tilladelse til at vise de her viste bancobreve.

oldline

Scheel
Fig. kl16-neustadt-31. (Ex Morten Pieper).

1. Udateret fra collecteur/postmester Jensen i Neustadt
Teksten på brevet er:

An                 31
Das Inspectorat
der Königlichen Classen-Lotterie
  Beschweret
mit 343 RbThlr N. W.
    franco Kolding
  /in
Kopenhagen

Forsiden
viser "31" som kan være lotteriinspektørens egen nummerering af brevet. Brevet er fra perioden 31.07.1813-31.07.1818 hvor det var muligt at betale Franco Kolding. Da der ingen bærepenge er påskrevet, er perioden nærmere 31.07.1813-dec. 1816, hvor Bie gik af.

Bagsiden
viser fire Neustadt-postsegl med Peter Jensens collektørsegl i midten. Desuden kartenummer og porto "5 - 80", der er blevet rettet til "5 - 70"

Man kan se, at brevet er kontant betalt fra Neustadt til Kolding ("Franco Kolding") (se Kapitel 14) og derefter sendt fra Kolding til København efter taksten for strækningen Kolding-København, og hvor taksten var 20 Rbß N.V. Desuden følger taksten princippet i Forordningen af 28.02.1788, hvor beløb på 300-350 skal betales som for 3½ breve, så taksten bliver da:

300-350 Rdlr.: 3½ × enkeltbrevstakst 20 Rbß N.V.: 70 Rbß N.V.

som der også står på brevet.

oldline

Scheel
Fig. kl16-neustadt-scheel52.
Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S)
(Tidligere udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012).

2. Udateret fra collecteur/postmester Jensen i Neustadt
Teksten på brevet er:

                52       1½ Loth
Der
??? Inspectorat der
Königlichen Classen-Lotterie
Hierin 110 Rbthlr:
  Nennverth
  franco Kolding
  /in
Kopenhagen

Forsiden
viser at der er indlagt et brev af vægt "1½ Loth". "52" er von Scheels egen nummerering af bancobrevet. "Rbthlr" = Reichsbankthaler. "Nennwerth" = Navne-Værdi.

Bagsiden
viser to Neustadt-postsegl med Peter Jensens collektørsegl i midten. Desuden kartenummer og porto "2 - 30" samt den for von Scheel-bancobreve typiske påtegning om Bærepenge, der ved første øjekast ligner "Bp 8 ß", men som ved et nærmere øjesyn også kan være "Bp 7 ß".

Bp7

Man kan se, at brevet er kontant betalt fra Neustadt til Kolding ("Franco Kolding") (se Kapitel 14) og derefter sendt fra Kolding til København efter taksten for strækningen Kolding-København.

Vi kan forsøge at kontrollere portoen, idet brevet må sendt i perioden 01.01.1817-ca. 1820 (von Scheels tiltrædelsesdag - sidste år, hvor der var en kollektør i Neustadt), for at finde portoen og bærepengene.

Som det fremgår at Kapitel 10, kan der være fire perioder, hvor gebyrer/takst er lidt forskellige, så vi må prøve os frem for at finde den rigtige periode:

a. 01.01.1817-31.07.1818
b. 01.08.1818-07.08.1818
c. 08.08.1818-05.01.1819
d. 06.01.1819-ca. 1820

I første periode følger taksten princippet i 28.02.1788-Forordningen, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev osv. I de tre andre perioder følger taksten princippet i 15.07.1818-Taksten, hvor 1-5 Rbdlr. skal betales som for et ½ brev, 5-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev osv.

a. Perioden 01.01.1817-31.07.1818
Iflg. Kapitel 13, var enkeltbrevstaksten fra Kolding til København 20 Rbß N.V. Taksten bliver da:

100-150 Rdlr.: 1½ × enkeltbrevstakst 20 Rbß N.V.: 30 Rbß N.V.

som der også står på brevet. Bærepengene var, jf. Kapitel 10, Fig. 10-1bp, 7 Rbß N.V. for et indhold af 100-200 Rbdlr. N.V., så hvis vi beslutter os for, at der bag på brevet står "Bp 7 ß" (og ikke "Bp 8 ß"), passer påskrifterne med at brevet er fra denne periode.

(Hvis vi beslutter, at der bag på brevet står "Bp 8 ß" (og ikke "Bp 7 ß"), passer det ikke med at brevet er fra denne periode og vi må prøve næste periode:)


b. 01.08.1818-07.08.1818
Ifølge Kapitel 13 var enkeltbrevstaksten mellem Kolding og København nu 13 Rbß sølv og indholdet skulle takseres efter Navne-Værdi (og følge princippet i Taxt af 15.07.1818, gældende fra 01.08.1818, se Kapitel 18):

100-150 Rbdlr. N.V.: 1½ × enkeltbrevstakst 13 Rbß sølv = 19,5 =20 Rbß sølv

som omregnet til Navne-Værdi efter periodens postkurs, som er 250: 20 × 250/200 = 25 Rbß N.V.

Men - uanset om et ilagt brev koster som 1 brev (13 Rbß sølv), 1½ brev (20 Rbß sølv) eller 2 breve (26 Rbß sølv), kan man ikke få portoen til at passe med de 30 Rbß N.V., der står bagpå brevet, så vi behøver ikke engang at bekymre os om Bærepengene, og går videre til næste periode:


c. 08.08.1818-05.01.1819
Enkeltbrevstaksten mellem Kolding og København var i denne periode stadig 13 Rbß sølv, men nu skal indholdet takseres efter sølvværdi (se circ. af 08.08.1818, og igen følge princippet i Taxt af 15.07.1818, gældende fra 01.08.1818, se Kapitel 18) og da postkursen var 250, jf. Kapitel 10, Fig. 10-1, bliver sølvværdien af de 110 Rbdlr. N.V. = 110 × 200/250 = 88 Rbdlr. sølv. Taksten bliver:

5-100 Rbdlr. sølv: 1 × enkeltbrevstakst 13 sølv:13 Rbß sølv

som omregnet til Navne-Værdi er: 13 × 250/200 = 16,25 = 16 Rbdlr. N.V. og det passer jo ikke rigtigt med 30 Rbdlr. N.V.

Uanset om et ilagt brev koster som 1 brev (13 Rbß sølv = 16 Rbß N.V.), som 1½ brev (20 Rbß sølv = 24 Rbß N.V.) osv.), kan man ikke få portoen til at passe med 30 Rbß N.V., så igen kan vi springe Bærepenge-undersøgelserne over, og gå videre til næste periode:


d. 06.01.1819-1820 (hvorefter der ikke var klasselotterikollektører i Hertugdømmerne)
Jf. Kapitel 10, Fig. 1, kan postkursen i denne periode være 250, 200 (pari), 262,50 eller 287,50, og vi må prøve de tre sidste perioder, da perioden med postkurs 250 ikke kunne bruges (svarer til den ovenfor beskrevne periode 08.08.1818-05.01.1819).

Perioden 01.04.1819-30.09.1819. Postkurs 200 (pari)
Taksten kan efterprøves, idet enkeltbrevstaksten mellem Kolding og København stadig var 13 Rbß sølv:

100-150 Rbdlr. sølv/N.V.: 1½ × enkeltbrevstakst 13 sølv/N.V. = 19,5 =20 Rbß sølv/N.V.

Uanset om et ilagt brev koster som 1 brev (13 Rbß sølv/N.V.) som 1½ brev (20 Rbß sølv/N.V.) osv., kan man ikke få portoen til at passe med 30 Rbß N.V., så igen kan vi springe Bærepenge-undersøgelserne over, og gå videre til næste postkurs:

Perioden 01.10.1819-31.12.1819. Postkurs 262,5
Taksten kan efterprøves, idet enkeltbrevstaksten mellem Kolding og København stadig var 13 Rbß sølv. Taksten skal udregnes efter indholdets sølvværdi, som med Postkurs 262,5 er: 110 × 262,50/200 = ca. 83 Rbdlr. sølv.

Her ser vi, at beregningerne bliver de samme som for perioden c. 08.08.1818-05.01.1819, der ikke kom til at passe, så vi prøver sidste postkurs:

Perioden 01.10.1819-31.12.1819. Postkurs 262,5
hvor indholdet nu får sølvværdien: 110 × 287,50/200 = ca. 77 Rbdlr. sølv, - og igen ser vi, at beregningerne bliver de samme som for perioden c. 08.08.1818-05.01.1819, der ikke kom til at passe.


Den eneste periode, hvor man kan få påskrifterne til at passe med tabellerne, er altså den allerførst beskrevne periode:

a. Perioden 01.01.1817-31.07.1818

..... og det regner jeg så med er rigtigt!


Scheel
Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
1. Wilhelm Lambrecht havde på sin udstillingsplanche, på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, anført årstallet 1822, men bancobrevet er helt udateret.

2. Lambrecht havde også anført, at portoen var 38 Rbß, men beløbet er sammensat af porto samt bærepenge, der burde have været anført hver for sig.

3. Lambrecht havde sluttelig anført, at von Scheel var klasselotteriinspektør i perioden 1816-1825. Den korrekte periode er 1817-1824.

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

04.09.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional