Klasselotteri-Kollektører fra Næstved 1753-1825
- og deres Bancobreve

© 2012-2017 - Toke Nørby

oldline

Næstved
blev allerede i forordningen 24.12.1624 nævnt som en mindre postekspedition. og blev bipostkontor fra 1674. 01.01.1801 blev det omdannet til brevpostkontor og 01.01.1817 til brev- og pakkepostkontor (se DDPE-III, s. 628). I 1771 var der bipostforbindelse til København via Ringsted (Fr. Olsen II, s 165).

Folketællingerne
viser, at Næstved havde et indbyggertal på 1.404 i 1769, 1.501 i 1787, 1.785 i 1801 og 2.279 indbyggere i 1834. Der var kun i perioden 1799-1814 behov for mere end een kollektør ad gangen.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Næstved
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753 
Hornemann, Johan1754Sr.?
Lynge, Niels1767, 1771, 1774-1775?f. o. 1727 / ?
Splittorff, Niels Crom1776-1792?døbt 03.08.1725 / begr. 01.12.1792
Wulff, Evald1793-1814Cancellie Raad, Borgemester, Byefoged pp.f. o. 1741 / ?
Sorterup, Christian1799-1820Viinhandlerf. o. 1774 / ?
Witte, Iver Nicolaj1821-1830Postmesterdøbt 21.02.1791 / 28.03.1865

Næstveds kollektørsegl
Splittorff
Niels Crom Splittorff. 1776-1792.
Sorterup
Christian Sorterup. 1799 - ca. 1817.
Sorterup
Christian Sorterup. ca. 1817 - 1820.

Næstveds Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6-1
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Johan Hornemann. (Der er ikke fundet referencer).
  3. Niels Lynge samt Nygaards Sedler.
  4. Niels Crom Splittorff samt begravelsestidspunkt.
  5. Evald Wulf. (FT-1801).
  6. Christian Sorterup. (FT-1801).
  7. Iver Nicolaj Witte

Tak
til Torben Ringtved, bruun-rasmussen, Morten Pieper, Bjarne Heck og Skanfil.no for udlån af de herunder viste Næstved-Bancobreve.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-nestved-baum4-eu.
1. Udateret Bancobrev fra collecteur Splittorff i Næstved
Som det fremgår af Kapitel 6 var Baumgarten inspektør i perioden 13.03.1770-02.11.1790 og brevet er sandsyligvis fra omkring 1780.
Teksten på brevet lyder:

                  N o4/
                        N o 2 pto 6 ß
                        fra Ringsted
Velædle
H r: Johan Friderich Baumgarten
    Kongl: Lotterie Inspecteur
C7 timus
Indlagt
    178 rd r
Banco Sædler
   
a/
Kiøbenhavn

Forsidens påskrift om kartenummer og porto fra Ringsted er påført af postkontoret i Ringsted.

Bagsiden viser "N o4/" og også en påskrift, som refererer til posten fra Næstved:

          "Nestv Post
          N o 9.
"

Brevet blev takseret efter 31.12.1773-placaten, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 150-200 Rdlr. skulle betales som for 2 breve. Posten blev på det tidspunkt transporteret for postvæsenets regning fra Næstved til Ringsted og enkeltbrevstaksten fra Ringsted til København var på det tidspunkt 3 Lß, jf. Kapitel 13. Taksten:

150-200 Rdlr.: 2 × 3 Lß 6 Lß

som det også fremgår af brevets forside.

Forsiden bærer påskriften "C7 timus", som om brevet var et kongeligt tjenestebrev, men det var det rent faktisk ikke og påtegningen havde ingen betydning, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle afgive kvittering for brevet til kollektøren.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-nestved-baum21-eu.
2. Udateret Bancobrev fra collecteur Splittorff i Næstved
Som det fremgår af Kapitel 6 var Baumgarten inspektør i perioden 13.03.1770-02.11.1790 og brevet er sandsyligvis fra omkring 1780.
Teksten på brevet lyder:

                  N o21/
                        N o 1 pto 6 ß
                        fra Ringsted
Velædle
H r: Johan Friderich Baumgarten
    Kongl: Lotterie Inspecteur
C7 timus
Indlagt
166 rd r i Banco
    Sædler
   
a/
Kiøbenhavn

Forsidens påskrift om kartenummer og porto fra Ringsted er påført af postkontoret i Ringsted.

Bagsiden viser "N o 21/" og også en påskrift, som refererer til posten fra Næstved:

          "Nestv Post
            N o 28.
"

Desuden har brevet på bagsiden kartenummer og porto (påført i Ringsted): "1 - 6"

Brevet blev takseret efter 31.12.1773-placaten, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 150-200 Rdlr. skulle betales som for 2 breve. Posten blev på det tidspunkt transporteret for postvæsenets regning fra Næstved til Ringsted og enkeltbrevstaksten fra Ringsted til København var på det tidspunkt 3 Lß, jf. Kapitel 13. Taksten:

150-200 Rdlr.: 2 × 3 Lß 6 Lß

som det også fremgår af brevets forside.

Forsiden bærer påskriften "C7 timus", som om brevet var et kongeligt tjenestebrev, men det var det rent faktisk ikke og påtegningen havde ingen betydning, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle afgive kvittering for brevet til kollektøren.

oldline

3. Dateret - 27.08.1785 - Bancobrev fra collecteur Splittorff i Næstved
Baumgarten
Fig. kl16-nestved-baum-eu.

Teksten på brevet lyder:

Herr: Johan Frider: Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
C7 timus
Indlagt
144 rd r 32 ß C(ourant)
   
a/
Kiøbenhavn

Bagsiden bærer postkontorets C7-segl og kollektør Splittoffs segl. Desuden ses kartenummer og porto "2 - 5" samt Baumgartens notering om datoerne for behandling af brevet:

"Dat. d. 27 Aug. 1785
  ank. d. 30
  besv. d. 2 Sept."

Brevet blev takseret efter 31.12.1773-placaten, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 100-150 Rdlr. skulle betales som for 1½ brev. Enkeltbrevstaksten fra Ringsted til København var 3 ß, jf. Kapitel 13 og taksten var således:

145 Rdlr.: 1½ × 3 Lß = 4,5 =
5 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

Forsiden bærer påskriften "C7 timus", som om brevet var et kongeligt tjenestebrev, men det var det rent faktisk ikke og påtegningen havde ingen betydning, da Baumgarten frigjorde brevet med sin modtagerattest.

oldline

4. Dateret - 27.08.1785 - Bancobrev fra collecteur Splittorff i Næstved (indsat 26.03.2015)
Baumgarten
Fig. kl16-nestved-baum30. (Gengivet med venlig tilladelse af Skanfil.no).

Teksten på brevet lyder:

        N o 30
      N o 1   pto 5 ß fra Ringsted
  Velædle
  Hr: Joh: Frid: Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
C7 timus
Indlagt
148 rd r
   
a/
Kiøbenhavn

"No 30" antages at være Baumgartens nummerering af bancobrevet. Under denne ses kartenummer og porto: "N o 1 pto 5 ß fra Ringsted". På bagsiden gentages Baumgardens nummerering. Bagsiden bærer endvidere postkontorets C7-segl og kollektør Splittoffs segl og desuden påskriften:

    "NestvedPost
        K 14."

Hvad "K 14." står for, ved jeg ikke.

Brevet blev takseret efter 31.12.1773-placaten, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 100-150 Rdlr. skulle betales som for 1½ brev. Enkeltbrevstaksten fra Ringsted til København var 3 ß, jf. Kapitel 13 og taksten var således:

148 Rdlr.: 1½ × 3 Lß = 4,5 =
5 Lß

som det også fremgår af brevets forside.

Forsiden bærer påskriften "C7 timus", som om brevet var et kongeligt tjenestebrev, men det var det rent faktisk ikke og påtegningen havde ingen betydning, da Baumgarten frigjorde brevet med sin modtagerattest.

oldline

5. Dateret - 28.02.1786 - Bancobrev fra collecteur Splittorff i Næstved
Baumgarten
Fig. kl16-nestved-baum7. (Ex Morten Pieper).

Teksten på brevet lyder:

      N o7. pto 3 ß  Fra Ringsted
  Velædle
Hr: J: Fr: Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
C7 timus
Indlagt 19 rd r
   
a/
Kiøbenhavn

På Forsiden er anført kartenummer og porto "7 - 3"

Bagsiden bærer Næstveds kartenummer, kollektør Splittoffs segl samt Baumgartens notering om datoerne for behandling af brevet:

"Dat. d. 28 Febr. 1786
  ank. d. 8 Marts
  besv. d. 11 ds."

Brevet blev takseret efter 31.12.1773-placaten, som bl.a. siger, at Banco-Sedler indtil 100 Rdlr. skulle betales som for 1 brev. Brevet blev transporteret til Ringsted for postkassens regning og enkeltbrevstaksten fra Ringsted til København var 3 ß, jf. Kapitel 13. Taksten bliver således:

19 Rdlr.: 1 × 3 Lß = 3 Lß

som det også fremgår af brevets forside.

Forsiden bærer påskriften "C7 timus", som om brevet var et kongeligt tjenestebrev, men det var det rent faktisk ikke og påtegningen havde ingen betydning, da Baumgarten frigjorde brevet med sin modtagerattest. "NB" havde heller ingen effekt, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle afgive kvittering for brevet til kollektøren.

oldline

6. Indvendig dateret - 11.07.1789 - Bancobrev fra collecteur Splittorff i Næstved
Baumgarten
Fig. kl16-nestved-baum40. (Ex Morten Pieper).

Teksten på brevet lyder:

      N o 40/ Fra Ringsted
              N 3 pto 6 ß
  Velædle
H r Johan Frid: Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
C7 timus
Indlagt
164 rd r
Banco Sedler
   
a/
Kiøbenhavn

På forsiden er anført kartenummer og porto "3 - 6"

Bagsiden bærer Næstveds post C7-segl og kollektør Splittoffs segl.

Brevet blev takseret efter 28.02.1788-forordningen, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 150-200 Rdlr. skulle betales som for 2 breve. Brevet blev transporteret til Ringsted for postkassens regning og enkeltbrevstaksten fra Ringsted til København var 3 ß, jf. Kapitel 13 og taksten var således:

164 Rdlr.: 2 × 3 Lß = 6 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

Forsiden bærer påskriften "C7 timus", som om brevet var et kongeligt tjenestebrev, men det var det rent faktisk ikke og påtegningen havde ingen betydning, da Baumgarten frigjorde brevet med sin modtagerattest.

oldline

7. Udateret Bancobrev fra collecteur Splittorff i Næstved
RB
Fig. kl16-nestved-baum16. (2. 10.1987. 0103, s. 06. Se skemaet nederst).
(Gengivet med venlig tilladelse af Bjarne Heck).
Teksten på brevet lyder:
N o 16
            N o 1 Porto 5 ß
Velædle       Fra Ringsted
H r: Joh: Frid: Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
C7 timus
Indlagt
144 rdlr
   
a/
Kiøbenhavn

Bagsiden bærer postkontorets C7-segl og kollektør Splittoffs segl. Desuden ses "Nestv. Postcontoir N o 41".

Brevet blev takseret efter 31.12.1773-placaten, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 100-150 Rdlr. skulle betales som for 1½ brev. Enkeltbrevstaksten fra Ringsted til København var 2 ß, jf. Kapitel 13 og taksten var således:

144 Rdlr.: 1½ × 2 Lß = 3½:
Ilagt brev af vægt under 1 Lod:
I alt:
3½ Lß
1½ Lß
5    Lß

som det også fremgår af brevets forside.

oldline

7a. Indvendig dateret - 16.05.1789 - bancobrev fra collecteur Splittorff i Næstved
TR
Fig. kl16-nestved-baum48. (Gengivet med venlig tilladelse af Torben Ringtved, Bruun-Rasmussen).
Teksten på brevet lyder:
N o 2 Pto 8 ß
      Fra Ringsted

Velædle
H r: Joh: Frid: Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
C7 timus
Indlagt 113 rdlr
Banco Sædler
   
 
a/
Kiøbenhavn

Bagsiden bærer Næstved postkontors C7-segl og kollektør Splittoffs segl. Desuden ses "Nest. 48". I højre side bagpå er anført:

Dat: 16de May
modt d 19de Besv d 23de

samt en påskrift, jeg ikke kan forklare: 91 523

Brevet blev takseret efter 31.12.1773-placaten, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 100-150 Rdlr. skulle betales som for 1½ brev. Enkeltbrevstaksten fra Næstved til København var 3 ß, jf. Kapitel 13 og taksten var således:

113 Rdlr.: 1½ × 3 Lß = 4½ =
Ilagt brev af 1st. vægtklasse:
I alt:
5 Lß
3 Lß
8 Lß

som det også fremgår af brevets forside. Hvorfor der står Fra Ringsted under portoen, ved jeg ikke! (Portoen fra Ringsted og Næstved var ens).

På det indvendige af brevets omslag har kollektøren skrevet meddelelse til Baumgarten vedr. den fremsendte betaling samt omtale af tidligere fremsendte gevinstsedler:

TR
Fig. kl16-nestved-baum48-indv.

oldline

Bie
Fig. kl16-nestved-bie-eu.
8. Udateret Bancobrev fra collecteur Sorterup i Næstved
Teksten på brevet:

                            110
    S: T:
    H r Lottr: Inspecteur Bie
Lotto Sag fra
Sorterup i Nestved
Herudi 544 Rbd r
ei talt
   
til /
Kiøbenhavn

Da der er tale om Rigsbankdaler, er brevet fra perioden 01.02.1813 (etableringen af Rigsbanken) - december 1816, hvor Bie gik af. "110" på forsiden af brevet anses for at være Bies nummerering af brevet.

Bagsiden viser Sorterups kollektørsegl mellem postkontorets to segl - ganske efter "Tre-Segls-Plakaten" fra 1804. Desuden ses kartenummer og porto: "6 - 78". Det påførte overstregede "5 - " kan blot være en fejl.

Af den anførte porto kan man se, at brevet må være fra perioden 07.08.1813-december 1816, idet enkeltbrevs-portoen mellem Næstved og København fra 07.08.1813 var steget fra 9 til 12 Rbß, jf. Kapitel 13.

Brevet blev takseret efter princippet i 28.02.1788 Forordningen, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 500-550 Rdlr. skulle betales som for 5½ brev, og taksten for brevet bliver da:

500-550 Rdlr.: 5½ × 12 Rbß =
Ilagt brev af vægt til enkeltbrevsporto:
66 Rbß
12 Rbß
78 Rbß

som der også er anført på brevet.

oldline

von Scheel
Fig. kl16-nestved-scheel-eu.
9. Udateret von Scheel Bancobrev fra collecteur Sorterup i Næstved
Teksten på brevet er:

                189
S: T:
H r Major v: Scheel
Ridder af Dannebrogen
  Herudi 800 Rbd r
N:V: Lotto Sag
fra Collecteur Sor-
terup i Nestved
      ei talt
   

til /
Kiøbenhavn

Bagsiden udviser Sorterups andet collecteur-segl mellem postkontorets Fr. VI-segl, ganske som det er bestemt i "Tre-Segls-Plakaten" fra 1804. Desuden ses kartenummer og porto: "10 - 108".

Af portoangivelsen kan ses, at brevet er fra perioden 01.01.1817 (Sheels tiltrædelsestidspunkt) - 31.07.1818 (hvor enkeltbrevsportoen for et brev mellem Næstved og København dagen efter ændredes fra 12 Rbß N.V. til 8 Rbß sølv).

Brevet blev takseret efter princippet i 28.02.1788 Forordningen, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 750-800 Rdlr. skulle betales som for 8 breve, og taksten for brevet bliver da:

800 Rbdlr.: 8 × 12 Rbß =
Ilagt brev af vægt til enkeltbrevsporto:
96 Rbß
  12 Rbß
108 Rbß

som der også er anført på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 12". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold af 500-1000 Rbdlr. N.V. = 12 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og henvisning til illustrationer af samme.

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0102, s. 06.NestvedF6Baumgarten19 Rdlr.C7timus 28.02.1876. Nr 7 - 3ß Fra RingstedVist her på siden - brev nr. 5
2. 10.1987. 0103, s. 06.NestvedF6Baumgarten144 Rdl.No. 1 - 5. Fra RingstedVist her på siden - brev nr. 7
3. 10.1988. 1258, s. 31.NestvedC7Baumgarten144 Rdlr. 32 ßC7timusVist her på siden - brev nr. 3
3. 10.1988. 1259, s. 31.NestvedC7Baumgarten166 Rdlr. i Banco SedlerC7timusVist her på siden - brev nr. 2

oldline

Tilbage til Kapitel 16

29.07.2017
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional