Klasselotteri-Kollektører fra Lemvig 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
DDPE, s. 611 anfører, at der i 1732 blev oprettet en mindre postekspedition i Lemvig. Først 01.07.1802 blev der etableret et hovedbrevpostkontor og 01.04.1843 blev det et brev og pakkepostkontor. I 1771 var forbindelsen via en siderute een gang ugentligt til Holstebro og herfra til København (se Fr. Olsen-II, s. 167).

Folketællingerne
viser, at Lemvig havde et indbyggertal på 320 i 1769, 374 i 1787, 375 i 1801 og 620 i 1834, så der var ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Lemvig-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældede i december året før).

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Lemvig
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753-1770
Smith, Peder Nielsen1771Kiøbmandf. o. ? / begr. 27.12.1783
Ruberg, Jens Seerup Pedersen1773Købmandf. o. 1719 / begr. 20.12.1781
Ingen nævnt1774-1801
Andrup, Rasmus Ølgaard1802-1824Postmester31.01.1770 / 25.07.1843
Ingen nævnt1825-1830

Lemvig Post- og Kollektørsegl
C7
Rasmus Ølgaard Andrup. 1802-1808.
Chr. VII. 14.01.1766-13.04.1787 - 13.03.1808.
F6
Rasmus Ølgaard Andrup. 1808-1824.
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Peder Nielsen Smith.
  3. Jens Seerup Pedersen Ruberg
  4. Rasmus Ølgaard Andrup

Tak
til N.N. og Skanfil.no for venligt udlån af de herunder viste Lemvig-Bancobreve.

oldline

Andrup
Fig. kl16-lemvig-bie90. (Gengivet med venlig tilladelse af Skanfil.no).

1. Udateret bancobrev (1805-1808) fra kollektør/postmester Andrup i Lemvig
Teksten på brevets forside er:

S. T.
  H r Bie
    Kongl: Lotterie Indspekteur
Heri 90 r 4 M 5 ß
    K. T.
   
i/
Kiøbenhavn

Bagsiden
bærer tre segl anbragt efter "Tre-Segls-Placaten" fra 1804, gældende fra 01.01.1805. Det specielle er, at det er Lemvig postkontors segl alle tre, men det skyldes selvfølgelig, at postmester Andrup også var lotterikollektør og åbenbart ikke havde et specielt kollektørsegl.

Bagsiden viser desuden karte nr. og porto "12 - 7", der er Lemvig Postkontors kartering og portoangivelse. Brevet er sendt til Holstebro for at komme med pakkeposten herfra, men brevet er ikke omkarteret her - måske er det med rødkridt overstregede 2-tal et fortrudt forsøg på en kartering.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rbdlr. Det totale indlagte beløb er 90 Rd 69 ß, da 4 Mark 5 ß = 4×16+5=69 ß. Af Kapitel 13 ses, at taksten Lemvig-København i denne priode var 7 Lß.

1-100 Rbdlr.: 1 × 7 Lß = 7 Lß

hvad der også står på brevet.

oldline

Andrup
Fig. kl16-lemvig-bie37-eu.

2. Udateret Bancobrev fra kollektør/postmester Andrup i Lemvig
Teksten på brevets forside er:

S. T.         37
H r Lotterie Inspekteur Bie
Heri 23 rbd B: S:
Lotteriepenge
   
i/
Kiøbenhavn

Man bemærker skrivemåden "rbd" ("Rigsbankdaler"), hvilket kun kan betyde, at brevet er fra efter 01.02.1813, hvor Rigsbanken afløste Kurantbanken. Det fremgår af Kapitel 13, at enkeltbrevsportoen i perioden 07.08.1813-31.07.1818 var 28 Rbs, hvilket passer med portoangivelsen på bagsiden af brevet. Da Bie gik af i december 1816 er brevet således fra perioden 07.08.1813-december 1816.

Bagsiden
bærer tre segl anbragt efter "Tre-Segls-Placaten" fra 1804. Det specielle er, at det er Lemvig postkontors segl alle tre, men det skyldes selvfølgelig, at postmester Andrup også var lotterikollektør og åbenbart ikke havde et specielt kollektørsegl.

Bagsiden viser desuden (overstreget) karte nr. og porto "2 - 28", der er Lemvig Postkontors kartering og portoangivelse. Da brevet er sendt til Holstebro for at komme med pakkeposten herfra, er brevet omkarteret her: "27 - 28".

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rbdlr.

1-100 Rbdlr.: 1 × 28 Rbß = 28 Rbß

oldline

Andrup
Fig. kl16-lemvig-bie93-eu.

3. Udateret Bancobrev fra kollektør/postmester Andrup i Lemvig
Teksten på brevets forside er:

S. T.         93
4 NB
H r Lotterieinspekteur Bie
Heri 20 rbd 50 ß
    N: V:
   
i/
Kiøbenhavn

Forsiden
viser rødkridt 4 (som jeg ikke kender betydningen af) samt et rødt NB, der dog ingen effekt havde, idet inspektøren under alle omstændigheder skulle kvittere for modtagelsen af brevet.

Man bemærker skrivemåden "rbd" ("Rigsbankdaler"), hvilket kun kan betyde, at brevet er fra efter 01.02.1813, hvor Rigsbanken afløste Kurantbanken. Det fremgår af Kapitel 13, at enkeltbrevsportoen i perioden 07.08.1813-31.07.1818 var 28 Rbs, hvilket passer med portoangivelsen på bagsiden af brevet. Da Bie gik af i december 1816 er brevet således fra perioden 07.08.1813-december 1816.

Bagsiden
bærer tre segl anbragt efter "Tre-Segls-Placaten" fra 1804. Det specielle er, at det er Lemvig postkontors segl alle tre, men det skyldes selvfølgelig, at postmester Andrup også var lotterikollektør og åbenbart ikke havde et specielt kollektørsegl.

Bagsiden viser desuden (overstreget) karte nr. og porto "1 - 28", der er Lemvig Postkontors kartering og portoangivelse. Da brevet er sendt til Holstebro for at komme med pakkeposten herfra, er brevet omkarteret her: "1 - 28" (det gjorde nu ikke den store forskel).

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rbdlr.

1-100 Rbdlr.: 1 × 28 Rbß28 Rbß

Altså et brev næsten identisk med brev nr. 2.

oldline

Andrup
Fig. kl16-lemvig-scheel40. (Gengivet med venlig tilladelse af Skanfil.no).

4. Udateret bancobrev fra kollektør/postmester Andrup i Lemvig
Teksten på brevets forside er:

S. T.             40
Herr Major og Ridder v Scheel
    Kongl. Lotterie Inspecteur
Heri 18 Rb d
  N: V:
   
i/
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "40", der antages at være v. Scheels egen nummerering af bancobrevet.

Bagsiden
bærer tre segl anbragt efter "Tre-Segls-Placaten" fra 1804. Det specielle er, at det er Lemvig postkontors segl alle tre, men det skyldes selvfølgelig, at postmester Andrup også var lotterikollektør og åbenbart ikke havde et specielt kollektørsegl.

Bagsiden viser desuden karte nr. og porto "22 - 56", der er Lemvig Postkontors kartering og portoangivelse. Det ser ud til, at den første kartenr. og porto-påskrift er blevet delvist skjult af laksegl, hvorfor postmesteren har gentaget det i højre side.

Da Scheel var inspektør i perioden 01.01.1817- ultimo januar til primo februar 1824, ses af det påskrevne portobeløb på bagsiden, at enkeltbrevsportoen må være 28 Rbß, så brevet antages at være sendt i perioden 01.01.1817-31.07.1818, hvorefter portoen ændredes.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rbdlr.

1-100 Rbdlr.: 1 × 28 Rbß
Medfølgene brev til enkeltbrevstakst:
I alt
28 Rbß
28 Rbß
56 Rbß

Bærepengene
ses af Kapitel 10, Fig. 10-1bp, at være 6 Rbß navneværdi i omhandlende periode.

... og det står der også bag på brevet.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0098, s. 06.LemvigC7Bie20 Rbd 50 ßVist her på siden - brev nr. 3.
3. 10.1988. 1253, s. 31.LemvigF6Bie23 Rdlr.Vist her på siden - brev nr. 2

oldline

Tilbage til Kapitel 16

27.03.2013
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional