Klasselotteri-Kollektører fra Korsør 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Korsør blev allerede oprettet som mindre postekspedition i forordningen af 24.12.1624, og omkring 1666 blev det omdannet til hovedpostkontor. 01.07.1777 blev det brev- og pakkepostkontor (se DDPE-III, s. 604). Korsør lå på den vigtige Hamborg-rute, så der var i 1771 (Fr. Olsen-II, s. 165) to ugentlige ridende postforbindelser til København.

Folketællingerne
viser, at Korsør havde et indbyggertal på 1.357 i 1769, 1.269 i 1787, 1.219 i 1801 og 1.365 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør i byen ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Korsoer-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Korsør
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753-1769
Falck, Jens Henrik1770-1773Controlleur / Consumptionsinspektørf. o. 1728 / ?
Lund, Sigvard1774??
True, ?1776Cornet?
Plenge, Peter Johansen1775-1782Privilegeret Farver?
Arraboe, Mathias Richard1783-1802Kiøbmand og Færgeløbs Cassererf. o. 1738 / 29.01.1802
Thejll, Christian Ernst Frederich1803-1817Købmandf. 1783 / 11.03.1824
Iversen, Hans1819-1824Kjøbmand. Svendsk og Norsk Consul, m.m.f. o. 1789 / 04.10.1842
Forbeck, Gregers1825-1830Apothekerf. o. 1791 / † efter 1850

Korsør Kollektørsegl
?
Thejll?
Korsør "Postsegl"
Theill
Thejll. 1803-1817
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Jens Henrik Falck. Korsør Gamle By. Bygningsregistrant, bind 2 (1989), side 64 og 67. (I den digitaliserede FT-1801 står han indskrevet som Jens Henr.Falch uden mellemrum mellem "Henr." og "Falch").
  3. Sigvard Lund. (Jeg har ingen referencer fundet).
  4. True. (Jeg har ingen referencer fundet).
  5. Peter Johansen Plenge. Korsør Byfoged - Skifteprotokol 1776-1800, opslag 175 og 176. Se også: Korsør Rådstue arkiv: Korsør Borgerskabsprotokol 1754-1931, fol. 25 a (Korsør Lokalarkiv har en fotokopi - originalen er på Rigsarkivet).
  6. Mathias Richard Arraboe. Også Kirkebog Korsør, Skt. Povl, 1753-1833, opslag 161. Yderligere om ham: Korsør Rådstue arkiv: Korsør Borgerskabsprotokol 1754-1931, fol. 32 a. samt Korsør ByfogedSkifteprotokol 1800-1810, opslag 37 og 38 samt 53 og 54.
  7. Christian Ernst Frederich Theil / Thejll. Korsør Rådstue arkiv: Korsør Borgerskabsprotokol 1754-1931, fol. 35b. Brændevins Brænderi efter Bevilling af 16 Julii 1802. Ejede flere bygninger i Korsør: Korsør Gamle By. Bygningsregistrant - bind 2 (1989), side 104. Giftede sig 13.10.1802 med Anne Cathrine Hansdatter, enke efter købmand Mathias Richard Arraboe Korsør Kirkebog Skt. Povl. 1753-1833, opslag 251 højre side. Yderligere om Theil: "Korsør havn og søfarts historie 1790-1939", side 49, 53 og 61. Oplysning om hans dødsdag: ancestry.com. Korsør Byfoged Skifteprotokol 1810-1825, opslag 361.
  8. Hans Iversen. Yderligere kilder: Korsør Rådstue arkiv: Korsør Borgerskabsprotokol 1754-1931, fol. 38a. Korsør Gamle By. Bygningsregistrant - bind 2 (1989), side 61, 64 og 291 (besiddelser i Korsør). Han var desuden opsynsmand ved færgelauget (Korsør Sølaug) og havnefoged i Korsør i 53 år, borgerrepræsentant og kollektør. Dødsdag: Korsør Kirkebog Skt. Povl. 1834-1847, opslag 242, nr. 10.)
  9. Gregers Forbeck (eller Forbæch/Forbech). Gift 07.07.1824 med Birgitte Eleonore Theil, datter af Købmand Theil: Korsør Kirkebog Skt. Povl. 1814-18257, opslag 155, nr. 14.)

Tak
til Korsør Lokalhistoriske Arkiv ved Lokalarkivar Jytte Skaaning for en stor hjælp med oplysninger om collecteurerne i Korsør. Desuden tak til N.N. og Skanfil.no for venligt udlån af de herunder viste Korsør-bancobreve.

oldline

?
Fig. kl16-korsoer-bie-eu.

1. Udateret Bancobrev fra kollektør Theill i Korsør
Teksten på brevets forside er:

S: T:
Hr. Inspecteur Bie
Herudi
82 rd 15 ß DC
K: T:
   
i/
Kiøbenhavn

Forsiden
"DC" betyder "Dansk Courant".

Bagsiden
viser tre segl, som er anbragt på stribe i overensstemmelse med "Tre-Segls-Placaten" fra 1804 gældende fra 01.01.1805. Denne var dog ikke trådt i kraft da brevet blev afsendt, men derfor kan man jo godt forsegle brevet på samme måde som senere deklareret.
    Da Theill har sat sine to aftryk af sit personlige segl, hvor postkontorets segl skulle have været, er brevet fra perioden 1803-31.12.1804. 1803 er året, hvor Thejll tiltrådte som kollektør og 1805 er året, fra hvilket tidspunkt postseglene skulle bruges på linie med kollektørens segl. Det midterste segl kan også være Thejlls og postmesteren har givetvis gjort vrøvl over, at Thejll har anvendt sine egne segl, så der ikke var plads/behov for aftryk af postseglet.

Bagsiden viser desuden karte nr. og porto "13 - 3", der er Korsør Postkontors kartering og portoangivelse. Der er åbenbart sket en fejlberegning i første omgang, idet en tidligere portoberegning er overstreget. Der har sansynligvis medfulgt et brev, som postmesteren i første omgang har anset for indholdet af Bancobrevet uvedkommende og derfor sat det i enkeltbrevsporto.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Enkeltbrevsportoen fra Korsør til København var jf. Kapitel 13, 3 Rbß fra Bies tiltrædelse i januar 1801 til 31.12.1811:

88 Rbdlr. 15 ß Dansk Courant: 1 × enkeltbrevtakst:3 Rbß

som der også står på bagsiden af brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-korsoer-bie96. (Gengivet med venlig tilladelse af Skanfil.no).

2. Udateret bancobrev fra kollektør Theill i Korsør (indsat 27.03.2015)
Teksten på brevets forside er:

  S: T:                 96
Hr. Bie Kongl. Lotterie Indspecteur
Herudi Rb 111 og 3 M 13⅓ ß
N.V.
K: T:
   
i/
Kiøbenhavn

Forsiden
"96" antages at være Bies egen nummerering af bancobrevet. Da indholdet anføres at være i N.V. (Navneværdi) er brevet fra perioden 07.08.1813-december 1816, hvor Bie gik af.

Bagsiden
viser tre segl, som er anbragt på stribe i overensstemmelse med "Tre-Segls-Placaten" fra 1804 gældende fra 01.01.1805.
    Det ser ud til, at Theill først har forseglet brevet, har fortrudt, og senere igen forseglet det på postkontoret, hvor postseglene er blevet påsat.

Bagsiden viser desuden karte nr. og porto "11 - 18", der er Korsør Postkontors kartering og portoangivelse. Der er åbenbart sket en fejlberegning i første omgang, idet den første portoberegning "11 - 9" er blevet overskrevet.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Enkeltbrevsportoen fra Korsør til København var, jf. Kapitel 13, 12 Rbß i omtalte periode.

111 Rbd, 3 Mark og 13½ ß: 1½ × enkeltbrevtakst 12:18 Rbß

som der også står på bagsiden af brevet.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. Oktober 1988. 1236, s. 30.KorsørF6Bie111 Rdlr. 3 Mark 13½ ß N.V.Kgl. TjenesteSe brev nr. 2.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

27.03.2015

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional