Klasselotteri-Kollektører fra Kiel 1771-1820
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Kiel
er nævnt i forordningen af 24.12.1624 og blev brevpostkontor omkring 1700. 28.05.1762 ændrede kontoret status og blev brev- og pakkepostkontor. Postforbindelsen har sandsynligvis været via Schleswig og derfra videre til København.

Folketællingerne
Det er ikke undersøgt, hvorledes befolkningsfordelingen var i perioden 1771-1820 i Kiel, men det ses af antallet af kollektører, at der ikke var behov for mere end een kollektør ad gangen.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark (Norge indtil 1814 og Hertugdømmerne til 1820) og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Kiel-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er da anvendt som gældede i december året før). At vedkommende ikke optræder i et enkelt år for dernæst at kommen med i oversigten igen, er sandsynligvis kun en forglemmelse fra avisens/klasselotteriets side. Man ser desuden ofte, at kollektørernes navne ikke er stavet ens i de forskellige årgange af avisen.

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Kiel
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Hansen, Jürgen1771-1793Postskriver/postkontrollør ? / ?
Iversen, H.1794-1820Acteur? / ?

Kiel Kollektørsegl
JH
Jürgen Hansen. 1771-1793.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Jürgen Hansen.
  3. H. Iversen.(Ingen referencer fundet).

Tak
til Morten Pieper for venlig tilladelse til at vise de herunder viste Kiel-Bancobreve.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-kiel-baum30. (Ex Morten Pieper).

1. Udateret fra collecteur Hansen i Kiel
Teksten på brevet er:

N o 30./
a Monsieur   Kiel
Monsieur Baumgarten
Inspecteur des Lotterie,
du Roi pp
Hierin 42 Reichsthaler B.B.
Köngl. Lotterie Gelder,
under eigener Ver-
sigelung.
  á
Copenhagen

Forsiden
"N o 30" er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet. Det er sandsynligvis også Baumgarten, der har noteret her, hvorfra brevet kom: "Kiel". "pp." betyder "praeter plura" (latin): Med flere - foruden flere andre titler.

Bagsiden
viser kun kollektørseglet, men det er ikke så mærkeligt, da Hansen også var postmand. Desuden er anført kartenummer og porto: "2 - 7".

Taksten kan findes efter placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev osv. Medfølgende brev betales særskilt. Enkeltbrevtaksten fra Kiel til København på det tidspunkt var 7 Lß (se Kapitel 14), så taksten er:

1-100 Rdlr. - 1 × enkeltbrevtakst:7 Lß

som der også står på brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-kiel-baum18. (Ex Morten Pieper).

2. Udateret fra collecteur Hansen i Kiel
Teksten på brevet er:

N o 18/
a Monsieur   Kiel
Monsieur Baumgarten
Inspecteur des Lotterie,
du Roi pp
Hierin 19 Reichsthaler Banco
Noten Köngl. Lotterie
Gelder under eigner
Versigelung.
  á
Copenhagen

Forsiden
"N o 18" er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet. "pp." betyder "praeter plura" (latin): Med flere - foruden flere andre titler.

Bagsiden
viser kun kollektørseglet, men det er ikke så mærkeligt, da Hansen også var postmand. Desuden er anført kartenummer og porto: "1 - 7".

Taksten kan findes efter placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev osv. Medfølgende brev betales særskilt. Enkeltbrevtaksten fra Kiel til København på det tidspunkt var 7 Lß (se Kapitel 14), så taksten er:

1-100 Rdlr. - 1 × enkeltbrevtakst:7 Lß

som der også står på brevet.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

10.04.2013
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional