Klasselotteri-Kollektører fra Itzehoe 1753-1820
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Itzehoe
er nævnt i forordningen af 24.12.1624 og blev brevpostkontor omkring 1670. 28.05.1762 ændrede kontoret status og blev brev- og pakkepostkontor. Postforbindelsen har sandsynligvis været via Schleswig og derfra videre til København.

Folketællingerne
Det er ikke undersøgt, hvorledes befolkningsfordelingen var i perioden 1753-1820 i Itzehoe, men det ses af antallet af kollektører, at der i en periode var behov for et par kollektør ad gangen.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark (Norge indtil 1814 og Hertugdømmerne til 1820) og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Itzehoe-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er da anvendt som gældede i december året før). At vedkommende ikke optræder i et enkelt år for dernæst at kommen med i oversigten igen, er sandsynligvis kun en forglemmelse fra avisens/klasselotteriets side. Man ser desuden ofte, at kollektørernes navne ikke er stavet ens i de forskellige årgange af avisen.

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Itzehoe
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Engelhardt, Jacob1753-1754Postmester ? / 17.04.1765
Engelhardt, Christine1767, 1771-1789Postmesterinde (Enke efter foregående)? / 15.05.1808
Junge, ?Kun i 1770? ?
Nordtmeyer, Friderich Vilhelm1776-1784Kiøbmand?
Kern, J. M.1786-1798??
Wichmann, ?1799-1813Notarius?
von Anchen, ?1799-1808??
von Anchen, madame1809-1810, 1814-1820Enke efter foregående?
Voigt, E.1811-1812??
Voigt, E. (Mad.)1813Enke efter foregående?

Itzehoes Kollektør- og Postsegl
Erdmann
Christine Engelhardt. 1767, 1771-1789.
(Christian VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808).
Erdmann
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Jacob og Christine Engelhardt.
  3. Friderich Vilhelm Nordtmeyer, J. M. Kern og Wichmann. (Ingen referencer fundet).
  4. E. Voigt og frue. (Ingen referencer fundet).
  5. von Anchen og frue. (Ingen referencer fundet).

Tak
til Auktionshuset Postiljonen (S) samt til Morten Pieper, Brøndby, for venligt udlån af illustrationerne herunder.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-itzehoe-baum51. Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S).
(Tidligere udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012).
1. Udateret fra collecteur postmesterinde Engelhardt i Itzehoe
Teksten på brevet er:

N o 51 a :/
a Monsieur
Monsieur J. Baumgarten
Inspecteur de la Lotterie du Rojale de et
Hierinnen
Funf und Siebentzig
Reichsthaler Banco Bill:
und 40½ ß C: -
  a
Copenhagen

Forsiden
"N o 51a" er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet.

Bagsiden
viser postsegl, men det er ikke så mærkeligt, da både postmester Engelhardt både var postmester og kollektør, så seglet blev anvendt som både post- og kollektørsegl. Desuden ses kartenummer og porto påskrevet bagsiden: "2 - 12".

Taksten kan skal findes efter placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev osv. Medfølgende brev betales særskilt. Enkeltbrevtaksten fra Itzehoe til København på det tidspunkt var 6 Lß (se Kapitel 14):

1-100 Rdlr. - 1 × enkeltbrevtakst:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
6 Lß
  6 Lß
12 Lß

som der også står på brevet.

Men, rent faktisk kan taksten også udregnes efter 31.12.1734-forordningen (se Kapitel 18), hvor brevet betales for sig og sedlerne for sig:

Brev bestående af op til et heelt ark:
Banco-Sedler af vægt: Fulde ½ Lod til 1 Lod: :
6 Lß
  6 Lß
12 Lß

så da der tilsyneladende ikke er skrevet dato inde brevet, kan man altså efter forgodtbebefindende bestemme, hvilken takstberegningsmåde, man vil bruge.


Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
Wilhelm Lambrecht (D), der udstillede brevet på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, anførte følgende på sin udstillingsplanche:


hvor det med rødt understregede er forkert:
1. Øverst på planchen havde Lambreht skrevet årstallet "1767", hvilket ikke kan være rigtigt, se punkt 3.

2. "NB (Nachnahme - Brief)". Brevet er ikke påskrevet "NB" og "Nachnahme - Brief" betyder "efterkravsbrev", hvilket der ikke er tale om her.

3. Baumgarten var ikke klasselotteriinspektør "1766-1791", men i perioden 1770-1790, se evt. Kapitel 7.

4. Indholdet angives til "75 Rdr.", men det indeholder desuden "40 ½ ß".

5. Endelig anførte Lambrecht, at kollektøren var "postmester og kollektør Junge", men der har ikke fungeret en postmester af det navn i Itzehoe (se DDPE-III, s. 582). Selv om det af kollektøroversigten ses, at der har været en kollektør Junge i 1770, vil jeg anse brevet for at være af yngre dato og sendt af Christine Engelhardt, som var postmester og måtte bruge postseglet som både kollektør- og postsegl.

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-itzehoe-baum4. (Ex Morten Pieper).
2. Udateret fra collecteur postmesterinde Engelhardt i Itzehoe
Teksten på brevet er:

a Monsieur
Monsieur Baumgarten
Inspecteur de la Lotterie du Rojale
Hierinnen
Einhundert
und Fünf Reichsthaler
B co Billets und 8 ß C: -
  a
Copenhagen

Bagsiden
viser kun et enkelt postsegl, men det er ikke så mærkeligt, da både postmester Engelhardt både var postmester og kollektør. Desuden ses kartenummer og porto: "4 - 9".

Taksten kan skal findes efter placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev osv. Medfølgende brev betales særskilt. Enkeltbrevtaksten fra Itzehoe til København på det tidspunkt var 6 Lß (se Kapitel 14):

100-150 Rdlr.: 1½ × enkeltbrevtakst 6 Lß9 Lß

som der også står på brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-itzehoe-baum49. (Ex Morten Pieper).
3. Udateret fra collecteur postmesterinde Engelhardt i Itzehoe
Teksten på brevet er:

N o 49.
a Monsieur
Monsieur Baumgarten
Inspecteur de la Lotterie Rojale
Hierinnen Funf und Zwantzig Rth:
Banco Billets 35½ ß C -
  a
Copenhagen

Forsiden
"N o 49" er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet.

Bagsiden
viser kun et enkelt postsegl samt kartenummer og porto: "3 - 12".

Taksten kan skal findes efter placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev osv. Medfølgende brev betales særskilt. Enkeltbrevtaksten fra Itzehoe til København på det tidspunkt var 6 Lß (se Kapitel 14):

1-100 Rdlr. - 1 × enkeltbrevtakst:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
6 Lß
  6 Lß
12 Lß

som der også står på brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-itzehoe-baum51. (Fotograferet hos Morten Pieper).
4. Udateret fra collecteur postmesterinde Engelhardt i Itzehoe
Teksten på brevet er:

N o 3/
a Monsieur
Monsieur Baumgarten
Inspecteur de la Lotterie Rojale
Hierinnen einige
Looszetteln und
Sechs Reichsthaler Bill.
und 46½ ß C -
  a
Copenhagen

Forsiden
"N o 3" er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet.

Bagsiden
viser to postsegl og lidt lakfragmenter samt kartenummer og porto: "1 - 12".

Taksten kan skal findes efter placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev osv. Medfølgende brev betales særskilt. Enkeltbrevtaksten fra Itzehoe til København på det tidspunkt var 6 Lß (se Kapitel 14):

1-100 Rdlr. - 1 × enkeltbrevtakst:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
6 Lß
  6 Lß
12 Lß

som der også står på brevet.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

13.07.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional