Klasselotteri-Kollektører fra Horsens 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
DDPE, s. 577 anfører, at Horsens blev nævnt i forordningen af 24.12.1624 som en mindre postekspedition. 1655 blev det opgraderet til hovedpostkontor og 01.01.1777 Brev- og Pakkepostkontor. Horsens befandt sig på hovedruten Haderslev-Aalborg, så der var flere ugentlige afgange af post til København (se Fr. Olsen-II, s. 167).

Folketællingerne
viser, at Horsens havde et indbyggertal på 2.738 i 1769, 2.221 i 1787, 2.396 i 1801 og 4.846 i 1834, så der var ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Horsens-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældede i december året før).

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Horsens
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Groth, Knud1753KøbmandF. ca. 1717 / ??.??.????
Stephansen, Jacob1754I 1786 Constitueret Fuldmægtig hos A. Flensborg, Horsens.(Ingen referencer)
Ingen nævnt/fundet1755 - 1766 
Bering, Jens1767 - 1769RaadmandF. ca. 1724
Bering, Jens1771 - 1775RaadmandF. ca. 1724
Lorck, Niels1776 - 1778Fundatz-Forvalter(Ingen referencer)
Fussing, Jens Christian1779 - 1791Raadmand og Postmester22.02.1733 / 23.10.1792
Ingen nævntOktober 1792 
Heiberg, Jacob Widing1792 - 1814Cancellie Secretair/-Raad, Raadmand og Bye- og Raadstue Skriver06.01.1746 / 13.02.1828
Bentzen, Niels Wilhelm1815 - 1818"Lotto Collecteur", tidl. KøbmandF. o. 1758 / 12.05.1820
Malling, Jens Michael1819 - 1829Postmester22.04.1773 / 23.02.1846

Horsens kollektørsegl
Fussing
Jens Christian Fussing. 1770 - 1790.
Bentzen
Niels Wilhelm Bentzen. 1815 - 1818.
Malling
Jens Michael Malling. 1819 - 1830.
(Venligst udlånt af Finn Skriver Laursen).

Horsens Postkontors segl
C7
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Fr6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Fr6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
(Venligst udlånt af Finn Skriver Laursen).
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Groth
  3. Stephansen
  4. Bering
  5. Lorck - ingen referencer fundet.
  6. Fussing
  7. Heiberg
  8. Bentzen. Horsens Vor Frelser Kirkebog 1819-1829, opslag 192, nr. 13.
  9. Malling

Tak
til Kai Mauseth, Skanfil A/S, Morten Pieper og Finn Skriver Laursen, Horsens, for lån af illustrationer samt for sidstnævntes kopiering af relevante aviser med oplysningerne om kollektørernes navne.

oldline

Horsens
Fig. kl16-horsens-baum13. Gengivet med venlig tilladelse fra Skanfil.no

1. Udateret Bancobrev fra kollektør Fussing i Horsens (indsat 17.12.2015)

                  N o 13             N o 1 - 39 ß
   Velædle
Hr. Johan Friderich Baumgarten
Deris Kongelig Majestæts Inspecteur for de Kongelig
Priviligerede Kiöbenhavnske Classe Lotterier
 
Herudi 540 BSædl
    Lotterie Penge
 
          Horsens
    a.
        Kiöbenhavn

Forsiden
"N o 13" anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet, og "N o 1 - 39 ß" er kartenummer og porto for brevet til København.

Bagsiden
viser to Horsens Postkontors segl med C7s initialer. C7 regerede til 1808, men reelt kun til 1769, da han var åbenbar sindsyg. Portoen for et enkeltbrev Horsens-København var 7 Lß i den periode, hvor Baumgarten var lotteri-inspektør (1770-1790), jf. Kapitel 13. Iflg. Skanfil.no er der yderligere et C7-segl inden i brevet - sandsynligvis sidder det på en af sideflapsene.

Umiddelbart ser brevet ud til at være fra efter General-Post-Amts Placaten af 31.12.1773, som derfor lægges til grund for beregningen:

"3.) Den forrige Taxt herpaa nedsættes, saa at den ridende Post-Taxt overalt lægges til Grund, og 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler; ..."

Taksten for de 540 Rdlr. er således:

500-550 Rdlr.: 5½ × 7 = 38½ =
39 Lß

hvad der også står på forsiden i dets øverste højre hjørne.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-horsens-baum27.
(Gengivet med venlig tilladelse af Finn Skriver Laursen, Horsens).

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Fussing i Horsens

            N o 27             N o 2
Velædle
Hr. Johan Friderich Baumgarten
Deris Kongelig Majestæts Velbetroede Inspec-
teur for det Kongelig Priviligerede Kiöbenhavnske
Classe Lotterie -
Herudi 220 Rd BSædl.
Lotterie Penge
   
á
Kiøbenhavn

"N o 27" anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet. "N o 2" antages at være Horsens Postkontors kartenummer.

På bagsiden ses Horsens Postkontors segl med C7s initialer. C7 regerede til 1787. Kollektøren har ikke sat sit segl på bagsiden, men der er ikke tvivl om, at det er kollektør Fussing, jf. skriften og kollektørseglet på efterfølgende brev.

Portoen for et enkeltbrev Horsens-København var 7 Lß i den periode, hvor Baumgarten var lotteri-inspektør (1770-1790), jf. Kapitel 13. Påtegningen på bagsiden venstre side er portoen for brevet: "18 ß" (Der er intet kartenummer på bagsiden, men det ses som nævnt på forsiden).

Umiddelbart ser brevet ud til at være fra efter General-Post-Amts Placaten af 31.12.1773, som derfor lægges til grund for beregningen:

"3.) Den forrige Taxt herpaa nedsættes, saa at den ridende Post-Taxt overalt lægges til Grund, og 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler; ..."

Taksten for de 220 Rdlr. er således:

200-250 Rdlr.: 2½ enkeltbrevstakst = 2½ × 7 = 17,5 Lß =18 Lß

hvilket også ses på bagsiden af brevet.

oldline

Horsens
Fig. kl16-horsens-baum34-eu.

3. Udateret Bancobrev fra kollektør Fussing i Horsens

            N o 34             N o 15 - 25 ß
Velædle
Hr. Johan Friderich Baumgarten
Deris Kongelig Majestæts Höibetroede Inspecteur
for de Kongl: Priviligerede Kiöbenhavnske Classe
Lotterier
                  á
                  Kiöbenhavn
Her indlagt =315 Rdl =: Banco Sædler
- Lotterie Penge -

"N o 34" anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet, og "N o 15 - 25 ß" må være kartenummer og porto for brevet til København.

På bagsiden ses Horsens Postkontors segl med C7s initialer. C7 regerede til 1787. Portoen for et enkeltbrev Horsens-København var 7 Lß i den periode, hvor Baumgarten var lotteri-inspektør (1770-1790), jf. Kapitel 13. Der er en åtegning bagpå (her flyttet om påforsiden i nederste højer hjørne og indrammet): "69 - 25" (som også kan være et kartenummer og en portoangivelse.

Umiddelbart ser brevet ud til at være fra efter General-Post-Amts Placaten af 31.12.1773, som derfor lægges til grund for beregningen:

"3.) Den forrige Taxt herpaa nedsættes, saa at den ridende Post-Taxt overalt lægges til Grund, og 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler; ..."

Taksten for de 315 Rdlr. er således:

300-350 Rdlr.: 3½ × 7 = 24½ =
25 Lß

hvilket stemmer med påskrifterne på brevet.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-horsens-bie68-eu.

4. Udateret Bancobrev fra kollektør Bentzen i Horsens (1815-1818)

                        68
Velædle
Hr. Lotterie Inspecteur Bie
Herudi
320 Rbdlr 51/3 ß N:V:
og følger en Lædder
Pung Mrkt. B hvorudi
er 11½ Specie og 40 ß
i S:M.-                 alt
Lotteriet Vedkommende
   
 
 
 
 
63-12
 
i /
Kiøbenhavn

"68" anses for at være Bies egen nummerering af brevet. På bagsiden ses kartenummer og beregningen af portoen for de to typer indlæg af penge: Banco-sedler og sølvmønt:

29 - 84
    90
174

På bagsiden ses desuden Horsens Postkontors segl med Fr. 6s initialer med collecteur Bentzens kollektørsegl i midten. Da værdien er anført i rigsbankdaler Navne-Værdi er brevet fra perioden 07.08.1813 (indførelsen af begrebet Navne-Værdi) - december 1816, hvor Bie gik af.

Takseringen af Banco-Sedlerne: Taksten for de 321 Rbdlr. (de 5 1/3 Rbß skal medregnes som 1 Rbdlr.) efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C: "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

321 Rbdlr.: 3½ × enkeltbrevsporto á 24 Rbß: 84 Rbß

Med brevet fulgte en pung med 11 ½ Specie og 40 ß i sølv =. 23 Rbdlr. + 40 ß. Uden at komme nærmere ind på beregningen af postkursen, kan jeg sige med sikkerhed, at det på kuverten anførte "63 - 12" ikke kan være navneværdien af det medfølgende sølv. Blækfarven er også en lidt anden end farven på den øvrige del af skriften. Så jeg antager, at der er tale om en senere tilført påtegning uden betydning.

Taksten for sølvmønterne kan dog let findes uden at kende postkursen - idet beregningen ses at stemme med data fra Kapitel 9, Fig. 9-4: Sølvtakst af 28.01.1813, gældende fra 01.02.1813-15.11.1814 (se circ. 05.11.1814). Her finder man taksten:

20-50 Rbdlr. sølv - 38¾ mil (Horsens-København, jf. Kapitel 13):
50 % tillæg, jf. cirkulære 07.08.1813, punkt B, 3:
I alt:
60 Rbß
30 Rbß
90 Rbß

I alt 84 + 90 = 174 Rbß, som der også står på brevet.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl09-fsl2.
(Gengivet med venlig tilladelse af Finn Skriver Laursen, Horsens).

5. Udateret Bancobrev fra kollektør Bentzen i Horsens (1815-1818)

      Velædle       80
      H r Lotterie Indspecteur Bie
Herudi
482 Rbdlr 14 ß N: V:,
og følger en Lædder Pung
hvori er 7 Specier og
2 Mk 24 ß     28 R 66 ß
Mrkt. B           N:V:
   
i/
Kiøbenhavn


Lotteriet Ved-
kommende

"80" i øverste højre hjørne antages at være Bies interne nummerering af brevet.

På bagsiden ses Horsens Postkontors to segl med horsens-kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, der havde virkning fra 01.01.1805. Da der står "N.V." ("Navne Værdi" ved beløbet, må brevet være fra 07.08.1813-december 1816, hvor Bie fik sin afsked. Portoen for et enkeltbrev Horsens-København var 24 Rbß i den periode.

Taksten for de 483 Rbdlr. (de 14 ß skal medregnes som 1 Rbdlr.) efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C: "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:
½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr.
(482-100)/50 = 7,6 = 8 × 24/2:
I alt:
24 Rbß

  96 Rbß
120 Rbß

Det er lidt mystisk med omregningen af de 7 Specier 2 Mrk. og 24 ß, idet den omregnede værdi angives til 28 Rbdlr. 66 ß N.V. som om de 2 mark og 24 skilling = 66 ß ikke var i sølv. Man har kun omregnet specierne. Omregningskursen vil da være 28/14 × 200 = 400 hvilken omregningskurs ikke findes blandt postkurserne i den anførte periode, men det er ikke så vigtigt for beregningen af portoen for sølv-pengene.

Her skal vi anvende afstanden mellem Horsens og København som i Kapitel 4, Fig. 4-3 er angivet til 38¾ mil. Af Kapitel 9, Fig. 9-7, ses, at 28 Rbß 66 ß ved denne afstand koster 42 Rbß, hvortil skal lægges det ved cirkulæreordren af 15.11.1814 befalede tillæg på 50 PCt. = 21 Rbß, i alt 63 Rbß,

28 Rbdlr. 66 ß i 38¾ mil:
50 % tillæg, jf. cirkulæreordren af 07.08.1813, punkt B, 3:
I alt:
42 Rbß
21 Rbß
63 Rbß

hvorved den totale porto bliver 120 + 63 = 183 Rbß, som også angivet på brevet.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-horsens-bie93-eu.

6. Udateret Bancobrev fra kollektør Bentzen i Horsens (1815-1818)

      Velædle       93
      H r Lotterie Indspecteur Bie
Lotteriet
Vedkommende
   
i/
Kiøbenhavn
Hermed følger 5 Rth Specier, indsyet
i Skind, under mit Segl og Mrkt. B:

"5 Rth Specier" betyder "5 Rigsbankthaler Specier" svarende til 10 Rigsbankdaler. (Jeg ved godt, at tegnet efter "R" umiskendeligt ligner et marktegn, men det kan kun være en skrivefejl).

På bagsiden ses kollektør Bentzens segl i ensom majestæt, men der burde have været yderligere to postsegl, som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, der havde virkning fra 01.01.1805. Bagsiden viser kartenummer og porto, der i første omgang er udregnet forkert, men rettet til "12 - 51"

Bentzen var som ovenfor nævnt kollektør i perioden 1815-1818, og da Bie gik af i december 1816, er brevet således fra perioden 1815-1816. Ved at efterprøve den påskrevne takst, findes brevet at være fra perioden 31.08.1816-december 1816, idet circ. 31.08.1816 anfører, at sølv skal takseres efter Navne-Værdien. Postkursen var i den periode 700, jf. Kapitel 9, Fig. 9-6. Det betyder, at:

5 Rigsbankdaler Specier = 10 Rbdlr. sølv = 10 × 700/200 = 17,5 Rbdlr. Navne-Værdi.

Takseringen bliver derfor jf. Kapitel 9, Fig. 9-7, idet der er 38¾ mil mellem Horsens og København:

Vejlængde 36-40 mil, 11-20 Rbdlr. N.V.:
50 % tillæg, jf. cirkulæreordren af 07.08.1813/05.11.1814:
I alt:
34 Rbß
17 Rbß
51 Rbß

som der også står på brevet.

oldline

Klasselotterikontoret
Fig. kl16-horsens-scheel78. (Ex Morten Pieper).

7. Udateret Bancobrev fra kollektør N. W. Bentzen i Horsens til:

2¾ pund                   78
Velbaarne
Hr Major v: Scheel
Ridder af Dannebroge og
Kongl Lotterie Inspecteur
Herudi
1450 Rbd r 80 ß N:V:
og følger en Lædder
Pung med 80 Rbd r 68 ß i S.M.
  Mrkt. S: -
Lotteriet Vedkommende
   
i/
Kiøbenhavn

Forsiden
Vægtpåtegningen øverst til venstre refererer sandsynligvis til vægten af de medsendte sølvmønter. "78" må være von Scheels egen nummerering af bancobrevet.

På bagsiden
ses Horsens Postkontors to segl med kollektør Bentzens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804. Desuden ses portoudregningen med kartenummer "9" samt anførsel af bærepenge:

348
  90
9 = 438
Bp 24 ß

Kollektør Bentzen virkede i Scheels inspektørtid i perioden 01.01.1817-1818. Af portoen for de indlagte bancosedler (348 Rbß) ses, at brevet er fra før 01.08.1818, hvor enkeltbrevsporten mellem Horsens og København var 24 Rbß Navne-Værdi.

Taksten følger da princippet i Forordningen af 28.02.1788: "Taksten for beløb indtil 100 Rbdlr. som for 1 Brev. Over 100 indtil 150 Rbdlr. som for 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr." De indlagte sedler skulle derfor betales med:

1450-1500 Rbdlr.: 14½ × 24 Rbß = 348 Rbß N.V.

som der også står på brevet.

Det indlagte sølv skal takseres efter Navne-Værdien, jf. circ. 31.08.1818, og postkurserne i perioden 01.04.1817-31.07.1818 varierede mellem 650-350, som det fremgår af Kapitel 9, Fig. 9-6. Navneværdien af det medfølgende 80 Rbdlr. 68 Rbß sølv varierede således fra:

Periode Postkurs NV af sølv
09.11.1816-02.05.1817
03.05.1817-30.06.1817
01.07.1817-30.11.1817
01.12.1817-01.02.1818
02.02.1818-03.04.1818
04.04.1818-31.07.1818
650,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
262 Rbß
222 Rbß
202 Rbß
182 Rbß
161 Rbß
141 Rbß

Jf. Kapitel 13 var afstanden ca. 38 mil mellem Horsens og København, og sølvtaksten + 50 % bortfaldt med circ. 27.01.1818, så sølvtaksten skal findes i Kapitel 9, Fig. 9-7, hvor det ses ovenfor, at Navneværdien af de ca. 81 Rbdlr. skal være under 150 Rbdlr for at portoen findes at passe med det, der står bag på brevet:

36-40 mil og mellem 100 indtil 150 Rbdlr er taksten: 90 Rbß N.V.

som det også fremgår af brevet. Brevet er således fra perioden 04.04.1818-31.07.1818.

Bærepengene
Af Kapitel 10, Fig. 10-3a ses, af bærepengene højst kan være 16 Rbdlr. men tilsyneladende har postmesteren taget bærepenge for 200-500 Rbdlr. 8 Rbß og fra 1000 Rdlr. 16 Rbß, i alt 24 Rbß - ellers kan jeg ikke forklare de for meget opkrævede bærepenge.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Klasselotterikontoret
Fig. 10-6. (Gengivet med venlig tilladelse af Finn Skriver Laursen, Horsens).

8. Dateret Bancobrev (igen 31.03.1823!) fra kollektør Malling i Horsens til:

31/3 - 23                   61
    Vælbr.
    Hr Major von Scheel
    Ridder af Dannebrogen
    Kongelig Classe Lotterie Inspecteur
Herudi
# 39 rbdl. 22 ß
Sedler og Tegn
Lotto Intrader
  modt Sc.  
i/
Kiøbenhavn

Krussedullen midt på forsiden ligner den i forrige brev omtalte krussedulle "modt. Sc.". "61" tolkes som von Scheels interne nummerering af Bancobrevet (a la Baumgartens nummerering af Bancobrevene).

På bagsiden ses Horsens Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804. Karte nr. og porto "9 - 20".

Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr.

Da postkursen var 250 skulle de 39 Rbdlr. 22 ß først omregnes efter kursen: 39 × 96 + 22 ß = 3766 ß N.V. = 3766 × 200/250 = 3012,8 ß sølv = 31 Rbdlr. 37 ß Sølv. I dette tilfælde gør det nu ingen forskel om beløbet, der anvendes ved portoberegningen, er i sølv eller i Navne-Værdi. Portoen fra Horsens til København var på det tidspunkt 16 Rbß sølv og brevet kostede således:

5-100 Rbdlr.: 1 × 16 = 16 Rbß Sølv

som på brevet er skrevet i Navne-Værdi: 16 × 250/200 = 20 Rbß N.V.

Bærepenge
er anført med "Bp 8". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme.

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1251, s. 31.HorsensF6Bie482 Rdlr. 14 ß N.V. 7 Species 2 M. 2 ßVist her på siden - brev nr. 5

oldline

Tilbage til Kapitel 16

17.12.2015

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional