Klasselotteri-Kollektører fra Holstebro 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Holstebro
blev brevpostkontor 01.04.1725, men først pakkepostkontor i 1820 (se DDPE). Postbefordringen gik fra Holstebro via Viborg til Randers, hvorfra der var forbindelse til hovedruten til København. Fr. Olsen nævner i sin bog Postvæsenet i Danmark 1711-1808, s. 167, at der i 1771 var etableret to ugentlige ridende poster mellem Randers og Viborg, og en ugentlig ridende post mellem Viborg og Holstebro. Mellem Viborg, Skive, Nykøbing og Thisted var etableret en bipostrute, ligeledes to gange ugentligt. Disse ruter var ikke meget anderledes i 1807 (se samme kilde, s. 274). Præcis hvornår Holstebro begyndte at kartere bancobreve, er jeg pt ikke klar over, men det må være lige i begyndelsen af 1800-tallet, da Johann Henrich Ludvig Drebing blev kollektør.

Af bancobrevene fra Holstebro til København ses, at først efter at Drebing blev kollektør i Holstebro, fik bancobrevene påskrevet kartenummer og porto af postmester Stabell i Randers, se brevene nr. 1, 2, 3, 5 og 6 herunder samt Stabells håndskrift.

Folketællingerne
viser, at Holstebro havde et indbyggertal på 688 i 1769, 853 i 1801 og 1.184 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Holstebro
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753-1769 
Bernsdorph, Hans Nielsen1771 - (1772)Købmandf. o. 1706 / 22.07.1784
Møller, Søren1773Farverf. o. 1735 / d. før 1801
Bernsdorph, Hans Nielsen1774 - 1783Købmandf. o. 1706 / 22.07.1784
Grøn, Peder Pedersen1784 - 1801Postmester30.01.1727 / 18.12.1801
Thomsen, Christine Nicolette1802Madamef. ca. 1750
Drebing, Johann Henrich Ludvig1803 - 1828Districts Chirurgusf. ca. 1755
Schulstad, Johan Martin1829 - 1830Fuldmægtig paa Amtstuenf. ca. 1795

Holstebro Kollektørsegl
Bernsdorph
"HB" - Hans Nielsen Bernsdorph. 1774-1783.
 
Grøn
Peder Pedersen Grøn, 1770, 1784-1801.
(Hvad står "SP ST" for?)
Drebing
Peder Pedersen Grøn, 1770, 1784-1801.
(Også anvendt med sort lak - se brev nr. 5).

Holstebros kollektørsegl - fortsat
NN3
Ukendt segl - er kun set samtidig med Grøns segl.
Drebing
Johann Henrich Ludvig Drebing, 1803-1828.

Holstebros Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - † 13.03.1808.
F6-1
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglet er anvendt fra 1808- ca. 1824.
F6-2
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglet er anvendt fra omkring 1824.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer
  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Bernsdorph samt Holstebro Kirkebog 1765-1815, opslag 40.
  3. Møller (Se også Nygaards Sedler
  4. Grøn
  5. Thomsen
  6. Drebing. FT 1801, Holstebro - opslag 15.
  7. Schulstad

Tak
til bl.a. Henry Christensen, Holstebro, og Morten Pieper for udlån af Holstebro-Bancobrevene herunder.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holst-baum3. (Gengivet med venlig tilladelse af Henry Christensen, Holstebro).

1. Udateret Bancobrev fra collecteur Grøn i Holstebro
Teksten på brevet lyder:

Velædle
H: Lotterie Inspecteur
    Baumgarthen
Herudi er
= 172 Rdlr i Banco
Sedler og 3 Lod
Sedler
Franco
  Randers
   
/a
Kiøbenhavn

Forsiden bærer påskriften "Franco Randers", da afsender har betalt for transport af brevet til Randers. Først herfra kunne det komme med pakkeposten til København.

På Bagsiden ses "N o 3", der anses for at være Baumgartens nummerering af Bancobrevet.

Bagsiden bærer desuden kollektør Grøns segl, postkontorets segl og et uidentificerbart segl - men næppe et sjusket aftryk af Grøns signet? Postkontorets segl viser, at det var Christian 7, der var regent da brevet blev afsendt (Chr. 7 var konge 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808).

Bagsiden viser kartenummer og porto: "N 14 - 24 ß", som er portoen fra Randers. (Hvad "26" og "3 -" betyder, ved jeg ikke).

Brevet blev takseret efter 31.12.1773-placaten, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 150-200 Rdlr. skulle betales som for 2 breve. Enkeltbrevstaksten fra Randers til København var 8 Lß, jf. Kapitel 13. Da brevet desuden indeholder "3 Lodsedler" og disse skulle takseres for sig, bliver taksten således:

150-200 Rdlr.: 2 × 8 Lß
Ilagt brev (med 3 lodsedler) til enkeltbrevtakst:
I alt:
16 Lß
  8 Lß
24 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holst-baum47. (Gengivet med venlig tilladelse af Henry Christensen, Holstebro).

2. Udateret Bancobrev fra collecteur Grøn i Holstebro
Teksten på brevet lyder:

    N o 47
Velædle
H r Baumgarten
Kongl: Lotterie = Inspecteur
for Classe = Lotterierne
Classe Lotteriet
eene angaaende
Indlagt ere
125 rdl Banco Sedler
Franco Randers
   
/a
Kiøbenhavn

Forsiden bærer påskriften "Franco Randers", da afsender har betalt for transport af brevet til Randers. Først herfra kunne det komme med pakkeposten til København. "N o 47" anses for at være Baumgartens nummerering af Bancobrevet.

Bagsidens nederste segl indeholder initialerne "HB", hvilket kan betyde, at det er collecteur Hans Nielsen Bernsdorphs segl, men da seglet øverst helt sikkert er Grøns segl (jf. det herunder viste daterede Bancobrev), kan det betyde, at de to kollektører i en kort periode har samarbejdet om forretningen for at gøre arbejdet lettere for den aldrende Bernsdorph. Man kan nemlig se af skriften på Bancobrevet, at det er skrevet af en person med rystelammelse, hvilket stemmer med, at Bernsdorph optræder sidste gang i avisen i dec. 1783.

Det midterste segl på bagsiden er postkontorets segl: Christian 7, der var regent, da brevet blev afsendt (Chr. 7 var konge 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808).

Bagsiden viser desuden kartenummer og porto: "15 No 21 - 12 ß", hvor det overstregede er Holstebro postkontors kartenummer. Brevet er i Randers blevet omkarteret til nr. 15.

Brevet blev takseret efter 31.12.1773-placaten, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 100-150 Rdlr. skulle betales som for 1½ brev. Enkeltbrevstaksten fra Randers til København var 8 ß, jf. Kapitel 13 og taksten var således:

125 Rdlr.: 1½ × 8 Lß = 12 Lß.

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holst-baum24. (Gengivet med venlig tilladelse af Henry Christensen, Holstebro).
3. Dateret - 08.09.1786 - Bancobrev fra collecteur Grøn i Holstebro
Teksten på brevet lyder:

    N o 24
Velædle
H r Lotterie Inspecteur Baumgarthen
i Kiöbenhavn med 124 rd
Banco Sedler her udi
franco
Randers /
/a
Kiøbenhavn

Forsiden bærer påskriften "franco Randers", da afsender har betalt for transport af brevet til Randers. Først herfra kunne det komme med pakkeposten til København.

Bagsiden bærer kollektør Grøns segl, postkontorets segl og et uidentificerbart segl - men næppe sjusket aftryk af Grøns signet? Postkontorets segl viser, at det var Christian 7, der var regent da brevet blev afsendt (Chr. 7 var konge 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808).

Bagsiden viser kartenummer og porto: "N 13 - 12 ß", som er portoen fra Randers. Bancobrevet har desuden Baumgartens påtegning:

"Dat. d. 6 Sept. 1786
ank. d. 19
besv. s. dato"

Brevet blev takseret efter 31.12.1773-placaten, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 100-150 Rdlr. skulle betales som for 1 ½ brev. Enkeltbrevstaksten fra Randers til København var 8 ß, jf. Kapitel 13 og taksten var således:

124 Rdlr.: 1½ × 8 Lß = 12 Lß.

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holst-ppg-brev. (Ex Morten Pieper).
4. Dateret - 29.12.1786 - Brev fra kollektør Grøn i Holstebro
Teksten på brevet lyder:

Velædle
H. Lotterie Inspecteur
      Baumgarthen
Lotteriet alleene
angaaende
/a
Kiøbenhavn

Baumgarten

Brevet er ikke et pengebrev, men klasselotteriet vedkommende, og seglet er åbenbart et af postmester Grøns private segl. Det er også anvendt med sort lak - se efterfølgende brev. Bagsiden viser kartenummer og porto "1 - 10", der var enkeltbrevsportoen i perioden 31.12.1734-30.04.1801, og Baumgarten har noteret bag på brevet:

"Dat. d. 29 Decb. 1786
ank. d. 9 Jan 1787
besv. s. dato"

Brevet blev, ligesom bancobrevene, frigjort ved Baumgartens modtager-attest.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holst-baum24. (Gengivet med venlig tilladelse af Henry Christensen, Holstebro).
5. Udateret Bancobrev fra collecteur Grøn i Holstebro
Teksten på brevet:

    N o 41
Velædle
H: Inspecteur Baumgarthen
ved Classe Lotteriet
Herudi er
=87 rd i Banco
Sedler og 17 ß
Danske i Pænge
franco
Randers
/a
Kiøbenhavn

Forsiden bærer påskriften "franco Randers", da afsender har betalt for transport af brevet fra Holstebro til Randers. Først fra Randers kunne det komme med pakkeposten til København.

Bagsiden bærer kollektør Grøns segl, postkontorets segl og et uidentificerbart segl i sort lak. Postkontorets segl viser, at det var Christian 7, der var regent da brevet blev afsendt (Chr. 7 var konge 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808).

Bagsiden viser kartenummer og porto: "N o 13 - 8 ß", som er portoen fra Randers. Brevet blev takseret efter 31.12.1773-placaten, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 1-100 Rdlr. skulle betales som for 1 brev. Enkeltbrevstaksten fra Randers til København var 8 Lß jf. Kapitel 13 og taksten var således:

88 Rdlr.: 1 × 8 Lß = 8 Lß.
idet de 17 ß Danske skal medregnes som 1 Rdlr.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holst-baum19. (Ex Morten Pieper).
6. Udateret Bancobrev fra collecteur Grøn i Holstebro
Teksten på brevet:

    N o 49
Velædle
H r Baumgarthen
Lotterie Inspecteur for Classe Lotteriet
Her udi
Er 80 Rdlr
Franco
Randers
/i
Kiøbenhavn

Forsiden bærer påskriften "Franco Randers", da afsender har betalt for transport af brevet fra Holstebro til Randers. Enkeltbrevstaksten fra Holstebro til København var 10 Lß, men brevet kunne først komme med ageposten fra Randers, sandsynligvis derfor er det forudbetalt fra Holstebro hertil.

Bagsiden viser kartenummer og porto: "N o 20 - 8 ß", som er portoen fra Randers til København. Brevet blev takseret efter 31.12.1773-placaten, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 1-100 Rdlr. skulle betales som for 1 enkeltbrev, og taksten fra Randers til København var 8 Lß jf. Kapitel 13:

1-100 Rdlr.: 1 × 8 Lß = 8 Lß.
som det også fremgår af brevet.

Brevet har tidligere været gengivet i Posthistorisk Tidsskrift nr. 2/1977, s. 17.

oldline

rb
Fig. kl16-holst-1249. (Fra Robert Bechsgaards katalog nr. 3 - se nederst på siden).
7. Udateret Bancobrev fra Holstebro
Teksten på brevet:

    N o 49
Velædle
H: Lotterie Inspecteur
Baumgarthen
Her udi er
= 33 Rdlr i B: Sedler
  Franco
  Randers
    /a
Kiøbenhavn

Forsiden bærer påskriften "Franco Randers", da afsender har betalt for transport af brevet fra Holstebro til Randers. Enkeltbrevstaksten fra Holstebro til København var 10 Lß, men brevet kunne først komme med ageposten fra Randers, hvorfor det er forudbetalt fra Holstebro hertil.

Der er intet synligt kartenummer eller portopåtegning, men brevet blev takseret efter 31.12.1773-placaten, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 1-100 Rdlr. skulle betales som for 1 enkeltbrev, og taksten fra Randers til København var 8 Lß jf. Kapitel 13:

1-100 Rdlr.: 1 × 8 Lß = 8 Lß.

som der sikkert også står bag på brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-holst-bie14. (Ex Morten Pieper).
8. Udateret Bancobrev fra collecteur Drebing i Holstebro
Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Chr. VII, der var regent da brevet blev afsendt (Chr. VII var konge i perioden 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808). Teksten på brevet lyder:

NB     S: T:
H r Inspecteur Bie
Classe Lotterie vedkommende
Herudi
=48 rd B:B:
   
i /
Kiøbenhavn

Bagsiden viser kartenummer og porto - endda to gange: "8 - 7 ß" og "1 - 14". Da indholdet er under 100 rd skal der kun betales enkeltporto og det ses i kapitel 13, at denne var 7 Lß i perioden 01.05.1801-01.07.1809.

1-100 Rdlr.: 1 × 7 Lß = 7 Lß.

Hvis portoen er 14 Lß tyder det desuden på et indlagt brev til enkeltportotakst - ellers var portoen kun 7 Lß, som der nu også står på bagsiden af brevet.

Ud fra disse oplysninger kan man konkludere, at brevet er fra perioden 01.01.1805-13.03.1808.

NB-påtegningen var overflødig, da inspektøren under alle omstændigheder skulle afgive kvitering for modtagelsen af brevet.

Bancobrevet har tidligere været beskrevet i Scanphil Frimærkeauktions katalog af 19.03.1988 - lot nr. 6.

oldline

Bie
Fig. kl16-holst-bie49. (Gengivet med venlig tilladelse af Henry Christensen, Holstebro).
9. Udateret Bancobrev fra collecteur Drebing i Holstebro
Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Brugen af N.V. (Navne Værdi) viser desuden, at brevet er fra perioden 07.08.1813-december 1816 (hvor Bie gik af). Teksten på brevet lyder:

S: T:                     49     NB
Hr. Lotterie Inspecteur Bie
Herudi 49 Rbd N.V.
Classe Lotteriet
vedkommende fra
Holstebroe
i /
Kiøbenhavn

"49" anses for at være Bies nummering af Bancobrevet. "NB" var overflødigt, da Bie under alle omstændigheder skulle kvittere for brevet.

Bagsiden viser Holstebro postkontors kartenummer og porto: "7 - 56", der er overstreget, da Randers postkontor har omkarteret brevet: "18 - 56". Enkeltbrevtaksten fra Holstebro/Randers til København var i den omtalte periode 28 ß.

Taksten for de 49 Rbdlr. N.V. efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

49 Rbdlr.: 1 enkeltbrev:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
28 Rbß
28 Rbß
56 Rbß

som der også står på bagsiden af Bancobrevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-holst-bie84.
(Gengivet med venlig tilladelse af Henry Christensen, Holstebro).
10. Udateret Bancobrev fra collecteur Drebing i Holstebro
Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Brugen af påtegningen "N.V." (Navne Værdi) viser desuden, at brevet er fra perioden 07.08.1813-december 1816 (hvor Bie gik af). Teksten på brevet lyder:

S: T:                     84    NB
Hr. Lotterie Inspecteur Bie
Herudi 131 Rbd N.V.
og medfølger en paque
Mrkt. B/D med 15 Rbd 44 ß
Sølv Mynt eller NV 46 rbd 36 ß
        Classe
Lotteriet Vedkommende
fra Holstebroe
i /
Kiøbenhavn

Da både sølvværdi og navneværdi er angivet kan postkursen findes:

15 Rbdlr. × 96 + 44 Rbß sølv:
46 Rbdlr. × 96 + 36 Rbß. Sedler og Tegn:
1484 Rbß
4452 Rbß

Postkursen var således på dette tidspunkt 4452/1484 × 200 = 600, hvilket ville sige, at 200 Rbdlr. i sølv svarede til 600 Rbdlr. N.V.

Man kan i Fig. 9-6 se, hvornår denne postkurs var gældende for at finde ud af, hvornår Bancobrevet er sendt: Men, der er hele fire perioder, hvor postkursen er 600, så jeg vil nøjes med at give første og sidste dato for perioderne: 19.02.1814-05.01.1816, idet denne skal være i den periode, der er nævnt ovenfor: 07.08.1813-december 1816.

Taksten for de 131 Rbdlr. N.V. efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev (Holstebro-København = 28 Rbß i den periode); 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Der er to perioder med forskellig sølvtakst, hvor brevet kan være fra, jf. en postkurs på 600:

1. 19.02.1814-15.11.1814, hvor tabel i Kapitel 9, Fig. 9-4 skal anvendes, så takstberegningen bliver her:

131 Rbdlr. N.V. 1½ × 28:
Medfølgende brev til 1½ × enkeltporto:
Mellemsum:
42 Rbß
42 Rbß
84 Rbß
15 Rbdlr. 44 ß Sølv. 61¾ mil:
50 % tillæg for Sølvtakst, jf. cirkulæreordren af 15.11.1814
Mellemsum:
48 Rbß
24 Rbß
72 Rbß
Total:
156 Rbß

2. Perioden 16.11.1814-05.01.1816, hvor det er Kapitel 9, Fig. 9-7, der skal anvendes:

131 Rbdlr. N.V. 1½ × 28:
Medfølgende brev til 1½ × enkeltporto:
Mellemsum:
42 Rbß
42 Rbß
84 Rbß
15 Rbdlr. 44 ß Sølv. 61¾ mil:
50 % tillæg for Sølvtakst, jf. cirkulæreordren af 15.11.1814
Mellemsum:
46 Rbß
23 Rbß
69 Rbß
Total:
153 Rbß

Men ingen af de to beregninger stemmer med påskriften bag på brevet, der i øvrigt viser, at postmesteren har været usikker og udstreget sine første beregninger, hvorefter han er kommet til en totalsum af 166 Rbß. Hvordan han er kommet til det beløb, kan jeg desværre ikke genneskue (hjælp ønskes!).

NB-påtegningen kostede ikke noget på dette tidspunkt og heller ikke senere på Bancobreve (hvilket er uddybet i Kapitel 10).

oldline

von Scheel
Fig. kl16-holst-scheel26.

11. von Scheel Bancobrev fra collecteur Drebing i Holstebro
Dateret (igen, igen, igen: 31.03.1823! Sig mig, er alle Bancobreve fra lige netop marts 1823 kommet samlerne i hænde?):

Brev(?)         S: T:     26       NB
Hr. Major og Ridder v. Scheell
Classe Lotterie Inspecteur
        m 26 rbd 2 ß Sølv
Herudi 32 rbd 50 ß Sedler og Tegn
Classe Lotteriet vedkommende
fra Holstebroe Collection
  modt. Sc.  

i /
Kiøbenhavn

Forsendelsen indeholder bancosedler, men afsender har over beløbet tilføjet værdien i Navne-Værdi. Da nu begge typer beløb, Sølv-værdi og Navne-Værdi, er angivet, er det let at udregne postkursen,

26 Rbdlr. × 96 + 2 Rbß Sølv:
32 Rbdlr. × 96 + 50 Rbß. Sedler og Tegn:
2187 Rbß
2498 Rbß

Postkursen var således på dette tidspunkt 2498/2187 × 200 = 250, hvilket vil, at 200 Rbdlr. i sølv svarede til 250 Rbdlr. N.V.

I Kapitel 10, Fig. 10-1 kan man se, hvornår denne postkurs var gældende for at finde ud af, hvornår Bancobrevet er sendt: Enten i perioden 01.08.1818-31.03.1819 eller i perioden 01.07.1820-30.06.1824. Portoberegningen er den samme, men hvis den påskrevne dato 31.03.1823 er en dato tæt på modtagelsestidspunktet, er brevet fra den sidste periode.

Krussedullen midt på forsiden er von Scheels modtage-påtegning. Desuden ses "26", som tolkes som von Scheels interne nummerering af Bancobrevet (a la Baumgartens nummerering af Bancobrevene).

Det er svært at læse, hvad der står med skrå skrift i øverste venstre hjørne på brevets forside - men der står muligvis "Brev" for at vise, at der er ilagt et brev. Endelig har brevet af afsender fået påført et "NB", men det var overflødigt og havde ikke gebyrmæssig betydning, og der blev under alle omstændigheder givet kvittering for modtagelsen af brevet.

På bagsiden ses Holstebro Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804. der var gældende fra 01.01.1805. I højre side af bagsiden ses kartering-takst: "1 - 45", som er Holstebros kartering, da Bancobrevet er blevet transporteret til Randers og er her blevet omkarteret: "11 - 45" inden det afgik med pakkeposten til København.

Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for indlagte beløb 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og så fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr. Enkelbrevsportoen fra Holstebro til København på det tidspunkt var 18 Rbß og portoberegningen bliver herefter:

27 Rbdlr. sølv - 1 × 18:
Ilagt brev til enkeltbrevsporto - 18:
I alt:
18 Rbß sølv
18 Rbß sølv
36 Rbß sølv

Som det kan ses, er portobeløbet anført i Navne-Værdi: Postkursen 250/200 × 36 = 45 Rbß N.V.

Bærepenge
er anført med "Bp 8". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

von Scheel har med sin modtagerattest frigjort brevet hvad angår både porto og Bærepenge.

Forsendelse med sølvmønt?
Erik Torbensen stillede mig et relevant spørgsmål, idet han spurgte: "Hvorfra ved du, at det er sedler og ikke sølv?" (Han svarede dog selv, at hvis det var sølv, ville den på brevet anførte takst nok ikke slå til). Og det er rigtigt:

Fra Holstebro til København er der jf. Kapitel 13, første skema, 61 mil og jf. fig. 10-2 ville en forsendelse med 26 Rbdlr. og 2 Rbß i sølv koste 54 Rbß i sølv.

oldline

Klasselotterikontoret
Fig. kl16-holst-kirst79.
(Gengivet med venlig tilladelse af Henry Christensen, Holstebro).

12. Udateret Bancobrev fra collecteur Drebing i Holstebro

No 35. K.
"Brv Bet"(?): ¾ Lod                    79                     NB
S: T:
Hr. Secretair Kirstein
const. Classe Lotterie Inspecteur
Herudi 63 rbd 57 ß Sædler
og Tegn med Bielager
Classe Lotteriet ved-
kommende fra Holstebroe
  50 rbd 84 ß Sølv

/ a
Kiøbenhavn

I brevets øverste venstre hjørne står der et eller andet, der helt tydeligt betyder, at der er ilagt et brev, der vejer ¾ Lod, og som skulle takseres særskilt. Desuden ses "No 35. K.", som er Kirsteins egen nummerering af brevet. Jeg har ikke noget bud på, hvad de "79" på forsiden betyder.

På bagsiden ses Holstebro Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804 og gældende fra 01.01.1805. Karte nr. "4" og porto anført til "56" Rbß N.V. (NB-påtegningen på Bancobreve var overflødig og gebyrfri, jf. circ. af 13.11.1819).

Da både Sølv- og Navne-Værdi af de indlagte penge er angivet kan post-/vekselkursen mellem de to betalingsmuligheder udregnes:

63 Rbdlr. × 96 + 57 Rbß. Sedler og Tegn:
50 Rbdlr. × 96 + 84 Rbß. Sølv:
6105 Rbß
4884 Rbß

Kursen var således på dette tidspunkt 6105/4884 × 200 = 250 som altså var de Rbdlr. i Sedler og Tegn, som man fik for 200 Rbdlr. Sølv. Jf. Kapitel 11, Fig. 11-1 var den kurs gældende i Kirsteins periode indtil 30.06.1824, hvorfor brevet er fra perioden ??.01.1824-30.06.1824.

Takseringen af pengebrevet skete efter circ. 08.08.1818, punkt. 4, med taksering af beløbet i sølv. Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818, gældende fra 01.08.1818, var taksten for indlagte beløb indtil 5 Rbdlr. sølv som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr. Da portoen fra Holstebro til København på det tidspunkt var 18 Rbß sølv kostede brevet:

51 Rbdlr. sølv: Enkeltbrev × 18 Rbß sølv:
Ilagt brev op til ¾ lod: 1½ × 18 Rbß sølv:
I alt:
18 Rbß sølv
27 Rbß sølv
45 Rbß sølv

Portoen på 45 Rbß sølv omregnet til N.V. = 45 × 250/200 = 56,25 = 56 Rbß N.V. - som der også står på bagsiden af brevet.

Et ilagt brev "med Bielager" af en vægt op til og med ¾ Lod skulle takseres som 1½ brev (og mellem ¾ og 1 Lod skulle det takseres som to breve).

Bærepenge
er anført med "Bp 8". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved klasselotteri-inspektørens modtagerattest.

oldline

Kirstein
Fig. 11-3. (Gengivet med venlig tilladelse af Henry Christensen, Holstebro).

13. Udateret Bancobrev fra collecteur Drebing i Holstebro

S. T.         No 38. K.      60           NB
Brev(?)
Hr. Secretair Const: Lotterie Inspecteur
                              Kirstein
Indlagt 62 rbdl 29 ß Sølv
64 rbdl 24 ß Sedler og Tegn
Lotteriet vedkommende
 
i/
 
Kiøbenhavn

Forsiden viser "S.T." = Salvo Titolo ("med forbehold for titlerne". "No 38 Ki" er Kirsteins egen nummerering af Bancobrevet. Jeg har ikke noget bud på, hvad "60" betyder. NB betyder selvfølgelig, at brevet er sendt anbefalet, men ligesom ved brevet vist ovenfor havde denne påtegning ingen betydning. "Brev"(?) betyder sandsynligvis, at der er ilagt et brev til særskilt taksering.

På bagsiden ses Holstebro Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804 - gældende fra 01.01.1805. Første påskrift om Karte nr. og Porto: "3 - 39" er overstreget - og er også forkert, som det fremgår af det efterfølgende.

Enkeltbrevsportoen fra Holstebro var 18 Rbß sølv til København. Da både Sølv- og Navne-Værdi af de indlagte penge er angivet, kan vekselkursen mellem de to betalingsmuligheder udregnes:

64 Rbdlr. × 96 + 24 Rbß. Sedler og Tegn:
62 Rbdlr. × 96 + 29 Rbß. Sølv:
6168 Rbß
5981 Rbß

Kursen var således på dette tidspunkt 6168/5981 × 200 = 206,25 - som altså var de Rbdlr. i Sedler og Tegn, man fik for 200 Rbdlr. Sølv. Se tabel over kvartalskurser i Kapitel 11, Fig. 11-1, hvor det ses, at denne kurs var gældende i perioden 01.10.1825-31.03.1826, hvilken periode brevet således er fra.

Takseringen af pengebrevet skete efter circ. 08.08.1818, punkt. 4, med taksering af beløbet i sølv. Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818, gældende fra 01.08.1818, var taksten for indlagte beløb indtil 5 Rbdlr. sølv som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr. Da portoen fra Holstebro til København på det tidspunkt var 18 Rbß, kostede brevet: (taksten skulle udregnes efter 62 Rbdlr. 29 Rbß sølv = 63 Rbdlr. sølv, da de 29 Rbß sølv skulle medregnes som 1 Rbdlr.)

63 Rbdlr. sølv: Enkeltbrev × 18 Rbß:
Ilagt enkeltbrev af vægt under ¾ Lod:
I alt:
18 Rbß sølv
18 Rbß sølv
36 Rbß sølv

som omregnet til Navne-Værdi er: 36 × 206,25/200 = 37,125 = 37 Rbß N.V., som der også står på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 6". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 206,25/200 = 6,1875 = 6 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
1. 04.1987. 0097, s. 04.HolstebroC7?105 Rdlr.Illustration haves ej
3. 10.1988. 1249, s. 31.HolstebroC7Baumgarten33 Rdlr. B SedlerFrano RandersVist her på siden - brev nr. 7.
3. 10.1988. 1250, s. 31.HolstebroF6Bie49 Rdlr. N.V.Vist her på siden - brev nr. 9.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

16.10.2016

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional