Klasselotteri-Kollektører fra Holmestrand 1753-1813
- og deres Bancobreve

© 2014-2015 - Toke Nørby

oldline

Holmestrand
Ifølge Den norske Poststeddatabase "var der allerede i slutningen af 1600-tallet taget privat initiativ til en "postexpedition" i Holmestrand. Holmestrand var en lille havneby og havde postgårdene SKOG og HAUGTUFT i Vaale i nærheden. Man måtte selv bringe posten fra det private poststed til en af de nævnte postgårde. Historien fortæller også, at HOLMESTRAND senere blev offentlig "poståpneri", men der er ikke funned bekræftelser på, hvornår dette skete. Poståpnerlønnen skulle i 1796 være 14 Rdl årligt + tillæg for hvert ankomne og afsendte brev".

Min viden og litteratur om den norske posthistorie begrænser sig til tre - dog væsentlige - værker om de norske postforhold: Ivar Sundsbøs "Norske Brev før 1855" (fra 1989), Hans Berrums "Norges Posthistorie 1720-1814" (fra 1906) samt August Schous "Postens Historie i Norge" fra 1947. På trods af det, vil jeg undlade at beskrive de norske breves vandring til Danmark mere indgående end jeg har gjort i Kapitel 15, der "kun" omhandler norske Bancobreve til klasselotteriet i Danmark og deres takster.

Folketællingerne
i Norge er også et spændende kapitel, men også her vil jeg overlade til læserne at grave dybere, hvis dette ønskes. Her nøjes jeg med at konstatere, at der i hele perioden kun har været behov for een kollektører ad gangen i Holmestrand.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Holmestrand-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældende i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Holmestrand
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Rømøe, Michael1774-1784Tolderf. 1715 i DK/ b. 29.03.1785
Rømøe, Engel Sofie1785-1813Enke - og poståbner til 1803? / ?

Holmestrands Kollektørsegl
Rømøe
Michael Rømøe (og enke), 1774-1813.
(Tydeligere skan ønskes!)

Holmestrands C7-Toldseigl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
(Tydeligere skan ønskes!).
Holmestrands Toldseigl
Toldsegl
Anvendelsesperiode: ?
(Tydeligere skan ønskes!).
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Som man kan se af kollektørseglet, er det ret anonymt, men der kan kun være tale om familien Rømøes segl.

Baumgarten var Klasselotteriinspektør i perioden 13.03.1770-02.11.1790, og C7-seglet har været anvendt i næsten hele hans inspektørperiode indtil 13.04.1787, hvor Fr. VI blev regent pga. C7s sygdom.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Michael Nicolai Rømøe (og enke). Den norske Poststeddatabase, samt Tollere gjennem 300 år (1563-1886):
    "Michael Nicolai Rømøe var født 1715 i Danmark. Kammertjener hos kammerherre og overhofmester Wind i 12 år. Tolder i Holmestrand 26. april 1756. Var suspenderet i 6 måneder i 1778. Død i embedet, begravet 29. marts 1785".

Tak
til F.C. Moldenhauer AS, Frimerkehuset, Norge, samt Kjell Germeten, Norge,for venlig tilladelse til at gengive de viste bancobreve.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holmestr-baum1.
(Gengivet med venlig tilladelse af Kjell Germeten, Norge:
Auktion nr. 75, 28.-29.11.2004, lot nr. 1199).

1. Udateret Bancobrev fra Holmestrand (Indsat 30.10.2014)
Teksten på brevets forside er:

    N o 1/
Velædle
Hrr Inspecteur Baumgarten
Her udi fölger
i Bangko 280 rd
   
a /
 
Kiøbenhavn

Forsiden
viser foroven "N o 1", der er Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet.

Bagsiden
viser kun Holmestrands kollektørsegl (to stk.). Da brevet (efter portoudregningen at dømme) sandsynligvis er transporteret til den nordligere liggende by Bragerness, antages det, at det er denne bys kartering og portoangivelse "67 - 12", der er anført.

Taxeringsprincippet følger placat af 31.12.1734 - idet placaten af 31.12.1773 ikke omfattede Norge, og brevet er sendt før forordningen af 28.02.1788 trådte i kraft pr. 01.04.1788.

31.12.1734-forordningen
var således i kraft i den del af Baumgartens periode, som omfattede 13.03.1770-31.03.1788. Forordningen gjorde gældende, at "Brevet skulle betales for sig, og Vexler, Regninger og Documenter for sig"; (Banco-sedler blev henregnet til dokumenter, da man endnu ikke havde pengesedler i Danmark, da 1734-forordningen blev udsendt).

Endvidere: " .. og naar da slige Papirer og Documenter vejer under et halv Lod, skal de betales for ½ Lods Vægt", og naar de gaaer over et halv Lods Vægt, men ej kand naae til et ganske Lod, skal de dog betales for 1 Lod.

Når den totale porto for brevet udgør 12 Lß, er brevet sandsynligvis sendt fra Holmstrand til Bragerness, hvor det er blever karteret og portoen beregnet - ellers kan jeg ikke få beregningerne til at passe med de 12 Lß. Portoen for et enkeltbrev fra Bragerness til København var 8 Lß, jf. Kapitel 15.

Taksten for brevet:
Taksten for Banco-Sedler: Vægt under ½ lod:
I alt:
8 Lß
  4 Lß
12 Lß

som der også står bag på bancobrevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holmestr-baum5.
(Gengivet med venlig tilladelse af F. C. Moldenhauer, Norge:
Auktion nr. 63, 12.11.2004, lot nr. 85 samt Auktion nr. 67, 14.11.2008, lot nr. 403).

2. Udateret Bancobrev fra Holmestrand (Indsat 30.10.2014)
Teksten på brevets forside er:

    N o 5/
Velædle
H r Inspecteur Baumgarten
Her udi 52 rd
Bankco
Lotteriet vedkommende
   
a /
 
Kiøbenhavn

Forsiden
viser foroven "N o 5", der er Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet.

Bagsiden
viser Holmestrands kollektør- og toldsegl. Da brevet sandsynligvis er transporteret til den nærliggende by Moss, antages det, at det er Moss' kartering og portoangivelse "118 - 8", der er anført.

Taxeringsprincippet følger placat af 31.12.1734 - idet placaten af 31.12.1773 ikke omfattede Norge, og brevet er efter alt at dømme sendt før forordningen af 28.02.1788 trådte i kraft pr. 01.04.1788.

31.12.1734-forordningen
var således i kraft i den del af Baumgartens periode, som omfattede 13.03.1770-31.03.1788. Forordningen gjorde gældende, at "Brevet skulle betales for sig, og Vexler, Regninger og Documenter for sig"; (Banco-sedler blev henregnet til dokumenter, da man endnu ikke havde pengesedler i Danmark, da 1734-forordningen blev udsendt).

Endvidere: " .. og naar da slige Papirer og Documenter vejer under et halv Lod, skal de betales for ½ Lods Vægt". Portoberegning efter 31.12.1734-forordningen, idet portoen for et enkeltbrev fra Moss til København var 5 Lß, jf. Kapitel 15.

Taksten for brevet:
Taksten for Banco-Sedler (52 Rdl.). Vægt mindre end ½ lod: 2½ Lß
I alt:
5 Lß
  3 Lß
8 Lß

som også står på bagsiden af brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holmestr-baum59.
(Gengivet med venlig tilladelse af F. C. Moldenhauer, Norge:
Auktion nr. 63, 12.11.2004, lot nr. 83).

3. Dateret (29.07.1783) Bancobrev fra Holmestrand (Indsat 30.10.2014)
Teksten på brevets forside er:

            N o 59/
Velædle
H r Inspecteur Baumgarten
Herudi
Banco 100 rdlr
Lotteriet vedkommende
Kong: Tieneste
   
a /
 
Kiøbenhavn

Forsiden
viser foroven "N o 59/", der er Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet.

Bagsiden
viser fire aftryk af "Holmestrands Toldseigl" med den norske løve i centrum. Da brevet (efter portoudregningen at dømme) sandsynligvis er transporteret til den nordligere liggende by Bragerness, antages det, at det er denne bys kartering og portoangivelse "75 - 16", der er anført. Hvad "N. 1041" betyder, vides ikke; måske Holmestrands eget kartenummer.

Taxeringsprincippet følger placat af 31.12.1734 - idet placaten af 31.12.1773 ikke omfattede Norge, og brevet er sendt før forordningen af 28.02.1788 trådte i kraft pr. 01.04.1788.

31.12.1734-forordningen
var således i kraft i den del af Baumgartens periode, som omfattede 13.03.1770-31.03.1788. Forordningen gjorde gældende, at "Brevet skulle betales for sig, og Vexler, Regninger og Documenter for sig"; (Banco-sedler blev henregnet til dokumenter, da man endnu ikke havde pengesedler i Danmark, da 1734-forordningen blev udsendt).

Endvidere: " .. og naar da slige Papirer og Documenter vejer under et halv Lod, skal de betales for ½ Lods Vægt", og naar de gaaer over et halv Lods Vægt, men ej kand naae til et ganske Lod, skal de dog betales for 1 Lod.

Når den totale porto for brevet udgør 16 Lß, er brevet muligvis sendt fra Holmstrand til Bragerness, hvor det er blever karteret og portoen beregnet - ellers kan jeg ikke få beregningerne til at passe med de 16 Lß. Portoen for et enkeltbrev fra Bragerness til København var 8 Lß, jf. Kapitel 15.

Taksten for brevet:
Taksten for Banco-Sedler (1-100 Rdl.). Vægt mellem ½ og 1 lod:
I alt:
8 Lß
  8 Lß
16 Lß

som der også står bag på bancobrevet.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

30.10.2014
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional