Klasselotteri-Kollektører fra Holbæk 1753-1830
- og deres bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Holbæk
blev bipostkontor omkring 1711 (se DDPE, s. 575), men først 01.05.1809 brev- og pakkepostkontor. Jf. forordning af 31.12.1734 skulle breve til og fra Holbæk gå over Roskilde og taksten herfra til København i Baumgartens tid var 2 Lß iflg. forordningen. Transporten fra Holbæk til Roskilde blev ordnet af Holbæk-postmesteren, sandsynligvis med et tilskud fra postvæsenet (se P&Ts Historie-I, s. 343).

Folketællingerne
viser, at Holbæk havde et indbyggertal på 1.223 i 1769, 1.332 i 1801 og 1.887 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830. I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af holbech-kollektørerne virkeperioder.

1766
Man har i mange år anset 1766 for det år, hvor klasselotteri-inspektør Baumgarten blev inspektør. Det skyldes, at Holbæk postkontor, på bancobreve til Baumgarten, anvendte et postsegl hvori årstallet 1766 ses. Det fremgår dog af Kapitel 6 med oversigten over inspektørerne, at Baumgarten først blev ansat som inspektør i 1770.
    Herunder i skemaet over brugen af kollektørseglene kan man ydermere se, at Holbæk Postkontor også anvendte seglet med årstallet 1766 i den tid, hvor Peter Iversen var kollektør - og Iversen nævnes først som kollektør i 1776, altså 10 år efter at seglet med årstallet 1766 blev leveret til holbæk postkontor. Seglet har sandsynligvis endvidere været anvendt i nogle år efter 1776 og kan ikke bruges til præcis datering af brevet.

Holbech
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753
Ditzel, Mathias1754Raadmand, Købmand, Byfoged (1737-1768)?
Ingen nævnt/fundet1755-1770
Lund, Hans Christian1771Byefoged, Borgmester, Kammerraadf. o. 1734 / 15.10.1808
Ingen nævnt/fundet1771-1775
Danielsen, Christian1776-1799Collecteur ved Classe- og Tall Lotterietf. o. 1718 / 15.03.1801
Petersen, Nicolai1800Hosbonde, Wertshuusmand og Lotterie Collecteurf. o. 1752
Bisserup, Kirstine1801-1802Enke efter Nicolai Petersenf. o. 1753
Iversen, Peter1803-1805, 1808-1821Hosbonde, Wertshuusmand og const. Collecteurf. o. 1756
Petersen1806(Måske en fejl i avisen)?
Ingen nævnt/fundet1807
Cruusberg, Hans Henrik1822-1830Cantor (Chordegn) og Klokkerf. o. ? / 23.05.1831

Holbech-kollektørers segl
Danielsen
Christian Danielsen S. 1776, 1779-1794, 1796-1799.
Se referencen til Danielsen ang. "S" i seglet.
Iversen
Peter Iversen. 1803-1805, 1808-1821.
(Bemærk initialerne PI øverst i seglet).
Cruusberg
Hans Henrik Cruusberg. 1822-1830.

Holbech Postkontors segl
C7
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
(Det omtalte årstal "1766" ses ved kronen).
Fr6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Ditzel
  3. Lund
  4. Christian Danielsen (Holbæk Kirkebog 1778-1815, opslag 116). Man bemærker, at hans segl viser "CDS" (se ovenfor), men hverken FT eller andre søgninger har givet en forklaring på det sidste bogstav "S".
  5. Petersen (Holbæk Kirkebog 1778-1881, opslag 118).
  6. Kirstine Bisserup (FT Holbæk 1801).
  7. Iversen (FT Holbæk 1801).
  8. Cruusberg (Holbæk Kirkebog 1813-1834, opslag 237)

Tak
til bl.a. Asbjörn Kierkegaard, Halmstad, Sverige, Auktionshuset Skanfil (N), Auktionshuset Postiljonen (S), Henrik Egeriis, Gislinge, Leif Ørndorf, Odder, Morten Pieper, Brøndby, samt til Ebbe Meyer, Slangerup, for venligt udlån af illustrationerne herunder.

oldline

Holbæk-København
Fig. 7-4 (refererer til Kapitel 7). Bemærk, at det står 1766 i postseglet.

1. Bancobrev fra collecteur Christian Danielsen i Holbæk til København

    Velædle
    Hr. Joh: Fr: Baumgarten
Kongelig Lotterie Inspecteur
ved Classe Lotteriet
Herudi er Firre
sindstyve og Toe Rigs
daler Lotterie Penge
i Banco Sedler.
C7mus Indlæg
    â
Kiøbenhavn

Holbæk blev omkring 1711 bipostkontor (se DDPE, s. 575), men først 01.05.1809 brev- og pakkepostkontor. Jf. forordning af 31.12.1734 skulle breve til og fra Holbæk gå over Roskilde og enkeltbrevstaksten herfra til København i Baumgartens tid var 2 Lß iflg. forordningen. Transporten fra Holbæk til Roskilde blev ordnet af Holbæk-postmesteren, sandsynligvis med et tilskud fra postvæsenet (se P&Ts Historie-I, s. 343).
    Bagpå brevet ses "Holb 4-", hvilket jeg tolker som Holbæks kartepåtegning. (Jeg har kopieret og vendt påtegningen, så man lettere kan læse den). Desuden findes Roskildes kartenummer og porto på skrevet bagsiden: "1 - 4", og takstberegningen er, efter 31.12.1773-Placaten:

82 Rdlr. i Banco-Sedler 1-100 Rdl.:
Ledsagende enkeltbrev (med "Indlæg"):
I alt:
2 Lß
2 Lß
4 Lß

Baumgartens inspektørperiode begyndte 1770 og ikke 1766
Sådanne Holbæk-breve har - jeg var lige ved at sige selvfølgelig - forledt mange til at drage den fejlslutning, at Baumgarten begyndte sin karriere som inspektør i Klasse-lotteriet i 1766, men det er, som jeg viser i Kapitel 6, forkert. Han tiltrådte inspektørstillingen 13.03.1770. Holbæk-seglet blev således anvendt senere end 1766 og sandsynligvis først udskiftet, da Fr. VI blev konge 13.03.1808.

Man bemærker NB-påtegningen i rødkridt, men den havde ingen gebyrmæssig konsekvens og betød, at der blev kvitteret for modtagelsen af bancobrevet, hvilket der blev under alle omstændigheder. De kongelige insignier "C7mus" betød, at det var et kongeligt tjenestebrev, hvor portoen skulle anføres, men den blev ikke betalt. Uanset denne påtegning kunne Baumgarten frigøre brevet med sin modtagerattest.

oldline

2. Kvittering for gevinstpenge fra collecteur Christian Danielsen i Holbæk til København
Indvendig dateret 21.11.1786.

                                  Velædle
                                  H r Joh. Fr. Baumgarten
                              Kongelig Lotterie Inspecteur
                              ved Classe Lotteriet
                              C7mus     / a     Kiøbenhavn
"C7mus" har en lille "kroneslynge" over det kongelige insigne.

Bagsiden viser kartenummer og porto samt påtegningen "Holb 3", som er Holbæks kartenummer. Brevet blev som sent til København via Roskilde, hvor der blev påført nyt kartenummer og porto til København: "9 - 2" idet taksten for et enkeltbrev fra Roskilde til København var 2 Lß i Baumgartens inspektørperiode - jf. Kapitel 13.

 
Kvittering

Jeg mindes ikke, at jeg tidligere har set kvitteringer for fremsendte gevinstpenge, men denne type breve hører efter min opfattelse også til historien om bancobrevene.
Brevets tekst:
Kvittering
noteret
at have
modt.
 
 
 
 
 
 
 
derfor
credit
Fra Velædle Hr. Lotterie Inspecteur Baum-
garten i Kiøbenhavn haver jeg med sidste Post
imodtaget 153 Rdl. Skriver Eet hundrede halvtreds
sinds tyve og Tree Rigsdaler Lotterie Penge til Ge-
vinsternes Udbetaling, faldne i 5te Classes Træk-
ning af det 33te Kongel. Priv. Classe Lotterie her i
min Collection, for samme hermed vedbørlig
Quitteres. Holbech den 21de November 1786
      C Danielsen
P.S. Af disse Penge betalte jeg i Porto 12 ß

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holbech-5. (Gengivet med venlig tilladelse af Leif Ørndorf).

3. Udateret bancobrev fra kollektør Danielsen, Holbæk til København

                  N o 5
H r Joh: Frid: Baumgarten
Kongelig Lotterie Inspecteur
ved Classe Lotteriet. -

Herudi indlagt
er 200 Rd. Lotte=
-rie Penger -
C7 mus. -
    a/
Kiøbenhavn

På Bagsiden ses kartenummer og porto: "6 - 4". Igen er det Christian Danielsens kollektørsegl og brevet er således fra 1776-1790. Taksten efter 31.12.1773-placaten: "1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere."

200 Rdlr.: 2 × enkeltbrev á 2 Lß4 Lß

"N o 5" er Baumgartens egen nummerering af brevet. Man bemærker NB-påtegningen i rødkridt, men den havde ingen gebyrmæssig konsekvens og betød, at der blev kvitteret for modtagelsen af bancobrevet, hvilket der blev under alle omstændigheder. Det kongelige insigne "C7mus" betød, at det var et kongeligt tjenestebrev, hvor portoen skulle anføres, men den blev ikke betalt. Uanset denne påtegning frigjorde Baumgarten brevet med sin modtagerattest.

Billede fra oldline

Baum
Fig. kl16-holbech-1247. (Se skema nederst på siden: 3. 10.1988. 1247, s. 31).

4. Udateret bancobrev fra kollektør Danielsen, Holbæk til København

N o 9
Velædle
H r Joh: Fr: Baumgarten
Kongelig Lotterie Inspecteur
ved Classe Lotteriet. -
Herudi er ind-
lagt 83 Rd. Lotte=
-rie Penge -
C7 mus. -
    a/
Kiøbenhavn

På Bagsiden ses "Holb 10 - ", der er Holbæks kartenummer. Brevet er sendt til Rokilde, hvor det er blevet omkarteret: "3 - ". Portoen er åbenbart skrevet på en af de ombukkede brevflaps.

Igen er det Christian Danielsens kollektørsegl og brevet er således fra 1776-1790. Taksten efter 31.12.1773-placaten: "1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere." Enkeltbrevsportoen fra Roskilde til København var, jf. Kapitel 13, 2 Lß:

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrev á 2 Lß2 Lß

"N o 9" er Baumgartens egen nummerering af brevet. Man bemærker NB-påtegningen i rødkridt, men den havde ingen gebyrmæssig konsekvens og betød, at der blev kvitteret for modtagelsen af bancobrevet, hvilket der blev under alle omstændigheder.

Det kongelige insigne "C7mus" betød, at det var et kongeligt tjenestebrev, hvor portoen skulle anføres, men den blev ikke betalt. Bancobreve til klasselotteriet var dog ikke kongelige tjenestebreve og uanset denne påtegning frigjorde Baumgarten brevet med sin modtagerattest.

Jeg vil meget gerne have et originalt skan af dette brev!

Billede fra oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holbech-7. (Gengivet med venlig tilladelse af Leif Ørndorf).

5. Udateret bancobrev fra kollektør Danielsen i Holbæk

                  N o 7
          Velædle
H r Joh: Fr: Baumgarten
Kongelig Lotterie Inspecteur
ved Classe Lotteriet. -
Herudi indlagt
er 116 Rd. Lotte=
-rie Penger i B co
Sedler. -
C7 mus. -
    a/
Kiøbenhavn

På Bagsiden ses "Holb 7", hvilket er Holbæks kartenummer. I Roskilde er brevet blevet omkarteret og der er påført porto: "4 - 3". Igen er det Christian Danielsens kollektørsegl og brevet er således fra 1776-1790. Taksten skal beregnes efter 31.12.1773-placaten: "1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere."

116 Rdlr.: 1½ × enkeltbrev á 2 Lß3 Lß

"N o 7" er Baumgartens egen nummerering af brevet. Det kongelige insigne "C7mus" betød, at det var et kongeligt tjenestebrev, hvor portoen skulle anføres, men den blev ikke betalt. Uanset denne påtegning frigjorde Baumgarten brevet med sin modtagerattest.

Billede fra oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holbech-baum33. (Gengivet med venlig tilladelse af Ebbe Meyer).
6. Udateret bancobrev fra kollektør Danielsen i Holbæk

                  N o 33
          Velædle     NB: NB:
H r Joh: Fr: Baumgarten
Kongelig Lotterie Inspecteur
ved Classe Lotterierne. -
Herudi indlagt
er 256 Rdl r
Lotterie Penge i
B co Sedler. -
C7 mus.
    a/
Kiøbenhavn

På Bagsiden ses "Holb 3", hvilket er Holbæks kartenummer. Brevet er sendt til København via Roskilde, hvor brevet er blevet omkarteret og har fået påført porto: "2 - 6". Igen er det Christian Danielsens kollektørsegl og brevet er således fra 1776-1790. Taksten efter 31.12.1773-placaten: "1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere."

250-300 Rdlr.: 3 × enkeltbrev á 2 Lß6 Lß

hvad der også står på brevet.

"N o 33" er Baumgartens egen nummerering af brevet. Det kongelige insigne "C7mus" betød, at det var et kongeligt tjenestebrev, hvor portoen skulle anføres, men den blev ikke betalt. Bancobreve til klasselotteriet var dog ikke kongelig tjenestebreve og uanset denne påtegning frigjorde Baumgarten brevet med sin modtagerattest. "NB: NB:"-påtegningen havde heller ej virkning, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle afgive kvittering for modtagelsen af bancobrevet.

Billede fra oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holbech-baum31. (Gengivet med venlig tilladelse af Asbjörn Kierkegaard, Halmstad, S).
6a. Udateret bancobrev fra kollektør Danielsen i Holbæk

                  N o 33
          Velædle     NB: NB:
    H r Joh: Frid: Baumgarten
    Kongelig Lotterie Inspecteur
    ved Classe Lotterierne. -
Herudi indlagt er
Eet Hundrede Halv =
Fierdesinds Tyve og
Syv Rigsd r i B co Sedler
Lotterie= Penge
    C7 mus.
   
 
 
/a
Kiøbenhavn

Forsiden
viser øverst "31", hvilket er Baumgartens registrering af brevet. Der er, som skrevet, indlagt i alt 177 Rigsdaler i bancosedler.

På bagsiden
ses "Holb 5", hvilket er Holbæks kartenummer.

Ejeren af bancobrevet, Asbjörn Kierkegaard har beskrevet sit bancobrev således:

"Brevpapiret er af høj kvalitet og at dømme efter vandmærket kommer det fra en hollandsk papirmølle. Brevet er foldet på en mærkelig måde således, at det ene kollektørsegl, karteringsnummer og portoangivelse er havnet inde i brevet ved foldningen. Jeg ændrer ikke på dette for ikke at slide unødigt på det. Jeg har sendt dig seks skans: Brevets forside og bagside. Skan af hver af de tre segl og skan af brevet halvt åbent så man ser påtegningerne på den oprindelige bagside. Brevet har intet indhold så der findes ingen påtegnning, som ikke er med på de fremsendt skans."

Man kan således forstå, at jeg har "klippet og rokeret" i de fremsendte skans og sammensat klippene, så bancobrevet fremstår med en for- og en bagside - af hensyn til analysen af brevet. Man kan også se, at der ud for det halvt skjulte kollektørsegl på bagsiden er anført kartenummer 3 og portoen 4 Lß. Portoen for de 177 Rd. Holbæk-København var i Baumgartens tid (efter 31.12.1773-placaten): "1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere.":

150-200 Rdlr.: 2 × enkeltbrev á 2 Lß 4 Lß

hvilket således passer med påtegningen på bagsiden.

Brevet er sendt til København via Roskilde, hvor brevet er blevet omkarteret og har fået påført nyt kartenummer og porto: "3 - 4". Det bærer to stk. Christian Danielsens kollektørsegl og brevet er således fra 1776-1790.

"N o 31" er Baumgartens egen nummerering af brevet. Det kongelige insigne "C7mus" betød, at det var et kongeligt tjenestebrev, hvor portoen skulle anføres, men den blev ikke betalt. Bancobreve til klasselotteriet var dog ikke kongelig tjenestebreve og uanset denne påtegning frigjorde Baumgarten brevet med sin modtagerattest. "NB: NB:"-påtegningen havde heller ej virkning, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle afgive kvittering for modtagelsen af bancobrevet.

Så langt så godt.

Der er ingen som helst tvivl om, at brevet ER fra Holbæk og at det er kollektør Danielsen, der har skrevet og sendt brevet. MEN! Brevet har på bagsiden fået påført et aftryk af Saxkøbings postsegl! Sakskøbing ligger på Lolland!! Brevet bærer hverken Holbæks eller Roskildes postsegl, og jeg må indrømme, at jeg ikke kan gennemskue, hvordan Saxkøbing postsegl er havnet på brevets bagside???

Hjælp og gode ideer til løsning af dette mysterium imødeses!

Billede fra oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holbech-baum11. Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S).
(Tidligere udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012).

7. Udateret bancobrev fra kollektør Danielsen i Holbæk

                  N o 11
          Velædle     NB:
H r Joh: Fr: Baumgarten
Kongelig Lotterie Inspecteur
ved Classe Lotteriet. -
C7 mus
Herudi indlagt er
69 Rd lr Lotterie Pen-
ge i B co Sedler.
Franco Roeskilde
    /a
Kiøbenhavn

Forsiden
viser Baumgartens egen nummerering af brevet: "N o 11". Det kongelige insigne "C7mus" betød, at det var et kongeligt tjenestebrev, hvor portoen skulle anføres, men ikke blev betalt. bancobreve til klasselotteriet var dog ikke kongelig tjenestebreve og uanset denne påtegning frigjorde Baumgarten brevet med sin modtagerattest.

"NB"-påtegningen havde heller ej virkning, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle afgive kvittering for modtagelsen af bancobrevet.

Bagsiden
viser Christian Danielsens kollektørsegl og Holbæks postsegl, og brevet er således fra perioden 1776-1790. "4" er Holbæks kartenummer og porto er 4 Lß - og er, efter beskrivelsen af brevet på Wilhelm Lambrechts planche (se kommentar sidst ved dette bancobrev), påskrevet på en ombøjet flap: "4". Brevet er sendt til Roeskilde, hvortil denne porto hertil er betalt kontant af collekteuren i Holbæk.

Taksten skal udregnes efter 31.12.1773-placaten / 28.02.1788-forordningen efter princippet: "1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere."

Jf. Kapitel 13 var enkeltbrevsportoen fra Roeskilde til København i omtalte periode 2 Lß, så portoen for bancobrevet var:

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrev á 2 Lß
Ilagt brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
2 Lß
2 Lß
4 Lß

Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
1. Wilhelm Lambrecht anførte på sin udstillingsplanche på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, at brevet er fra perioden 1766-1791. Det er også korrekt, da Baumgartens inspektørperiode var 1770-1790 (og som burde have været den angivne periode).

2. Jeg ved ikke, hvorfor Lambrecht staver byerne Holbæk og Roskilde som han gør. Det giver ingen mening.

3. Teksten og beløbsangivelsen på brevet er bl.a.: "Hierin 69 Lbs sk Lotteriegeld in Banco Sedler", hvilket er en typisk tydningsfejl/misforståelse. Der kan ikke være tale om indlagte Lybske skilling-sedler, men om Rigsdaler, da Lybske skilling var en møntenhed, der anvendtes i Lübeck, og - pga. dens stabilitet - herhjemme anvendtes som "bogholderimønt" ved beregningen af portoen indtil statsbankerotten i 1813. Når de Lybske skilling evt. skulle betales, blev de omregnet til danske skilling kurant! Vi har ikke haft Lybske Skilling som gangbar mønt i Danmark.

4. Lambrecht henviser til forordningen af 31.12.1734. Faktisk kan denne forordning også bruges ved udregningen af portoen. Mere relevant er brugen af 31.12.1773-placaten / 28.02.1788-forordningen, da kollektørseglet tilhører kollektør Christian Danielsen, som var kollektør i perioden 1776-1799.

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

Billede fra oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holbech-baum13. (Ex Morten Pieper).

8. Udateret bancobrev fra kollektør Danielsen i Holbæk

      Velædle     NB NB
H r Joh: Fr: Baumgarten
Kongelig Lotterie Inspecteur
ved Classe = Lotteriet
Herudi indlagt
er en Banco Sed-
del paa 10 Rdl
Lotterie Penge.
  C7 mus.
    a/
Kiøbenhavn

På Bagsiden ses "Holb 3", hvilket er Holbæks kartenummer. Brevet er sendt til København via Roskilde, hvor brevet er blevet omkarteret og har fået påført porto: "3 - 2". Igen er det Christian Danielsens kollektørsegl og brevet er således fra 1776-1790. Taksten efter 31.12.1773-placaten: "1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere."

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrev á 2 Lß2 Lß

hvad der også står på brevet.

"N o 13" er Baumgartens egen nummerering af brevet. Det kongelige insigne "C7mus" betød, at det var et kongeligt tjenestebrev, hvor portoen skulle anføres, men den blev ikke betalt. Bancobreve til klasselotteriet var dog ikke kongelig tjenestebreve og uanset denne påtegning frigjorde Baumgarten brevet med sin modtagerattest. "NB NB"-påtegningen havde heller ej virkning, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle afgive kvittering for modtagelsen af bancobrevet.

"N o 169" med let rystet skrift på bagsiden kan være en yderligere registrering af bancobrevet i Klasselotteriet.

Billede fra oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holbech-baum76. (Gengivet med venlig tilladelse af Henrik Egeriis).

8a. Udateret bancobrev fra kollektør Danielsen i Holbæk - indsat 05.04.2016

      Velædle     N o 76
        Velædle
H r Joh: Fr: Baumgarten
Kongelig Lotterie Inspecteur
ved Classe = Lotteriet
Herudi indlagt
er 172 Rdl i B co
Sedler, Lotterie
Penge.
  C7 mus
   

a/
Kiøbenhavn

På Bagsiden (foroven) ses "Holb 5", hvilket er Holbæks kartenummer. Brevet er sendt til København via Roskilde, hvor brevet er blevet omkarteret og har fået påført porto: "5 - 4". Igen er det Christian Danielsens kollektørsegl og brevet er således fra 1776-1790. Taksten efter 31.12.1773-placaten: "1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere."

150-200 Rdlr.: 2 × enkeltbrev á 2 Lß4 Lß

hvad der også står på brevet.

"N o 76" er Baumgartens egen nummerering af brevet. Det kongelige insigne "C7mus" betød, at det var et kongeligt tjenestebrev, hvor portoen skulle anføres, men den blev ikke betalt. Bancobreve til klasselotteriet var dog ikke kongelig tjenestebreve og uanset denne påtegning, frigjorde Baumgarten brevet med sin modtagerattest.

Billede fra oldline

Baumgarten
Fig. kl16-holbech-baum28. (Gengivet med venlig tilladelse af Skanfil.no).

8b. Udateret bancobrev fra kollektør Danielsen i Holbæk - Indsat 20.06.2016

      Velædle
H r Joh: Fr: Baumgarten
Kongelig Lotterie Inspecteur
ved Classe = Lotteriet
Herudi indlagt
er 240 Rdl Lotterie
Penge i B co Sedler
  C7 mus
   

a/
Kiøbenhavn

På flappen til venstre ses kollektør- og postsegl samt Baumgartens registreringsnummer af bancobrevet: "N o 28"

Brevet er sendt til København via Roskilde, hvor brevet er blevet omkarteret og påtegningen "Holbh", er Roskildes påtegning om brevets afsendelsessted. I Roskilde er brevet ligeledes blevet påført og har fået påført kartenummer og porto: "2 - 5"

Igen er det Christian Danielsens kollektørsegl og brevet er således fra 1776-1790. Taksten skal beregnes efter 31.12.1773-placaten: "1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere."

200-250 Rdlr.: 2½ × enkeltbrev á 2 Lß5 Lß

hvad der også står på brevet.

Det kongelige insigne "C7mus" betød, at det var et kongeligt tjenestebrev, hvor portoen skulle anføres, men den blev ikke betalt. Bancobreve til klasselotteriet var dog ikke kongelig tjenestebreve og uanset denne påtegning, frigjorde Baumgarten brevet med sin modtagerattest.

Billede fra oldline

Bie
Fig. kl16-holbech-bie135. (Gengivet med venlig tilladelse af Henrik Egeriis).

9. Udateret bancobrev fra kollektør Iversen i Holbæk - indsat 05.04.2016
Teksten på brevet:

Herudi befindes
    135 Rdr 1 Mark 7 ß
    Til
Hr: Classe Lotto Inspecteur Bie

Kongl:
Tjeneste
     
a/
  Kiøbenhavn

Brevet er forseglet med to kollektørsegl og et C7-postsegl i midten, hvilket tyder på, at brevet er fra perioden 1801-1804. ("Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805, anfører en anden forseglingsmåde - se evt. de senere Bie-breve her på siden). Postkontorets segl er Chr. VIIs segl. Han var den officielle regent 1766-1808.

På Bagsiden ses "Holb 18", hvilket er Holbæks kartenummer. Brevet er sendt til København via Roskilde, hvor brevet er blevet omkarteret og skulle have fået påført kartenummer og porto, hvilket dog ikke er sket. Der r en krusedulle på bagsiden af bancobrevet, men det er næppe en portopåtegning.

I perioden 1801-1804 var enkeltbrevsportoen mellem Holbæk og København 4 Lß. Taksten retter sig efter 31.12.1773-placaten: "1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere."

100-150 Rdlr.: 1 ½ × enkeltbrev á 4 Lß6 Lß

hvilket burde have stået bag på brevet.

Man bemærker NB-påtegningen i rødkridt, men den havde ingen gebyrmæssig konsekvens og betød, at der blev kvitteret for modtagelsen af bancobrevet, hvilket der blev under alle omstændigheder.

Påtegningen "Kongl. Tjeneste" var overflødig, da der ikke er tale om et kongeligt tjenestebrev.

Billede fra oldline

Bie
Fig. kl16-holbech-bie. (Gengivet med venlig tilladelse af Leif Ørndorf).

9a. Udateret bancobrev fra kollektør Iversen i Holbæk
Brevet er forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent, da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Teksten på brevet:

Til
    Hr. Classe Lotto Insp. Bie
Heri 44 rb 46 ß -
Lotteri Penge
     
a/
Kiøbenhavn

Bagpå brevet er anført kartenummer og porto: "6 - 16"

På bagsiden ses desuden Holbæk Postkontors to segl med kollektør Iversens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "6 - 16".

Kollektør Iversen var kollektør i perioden 1805-1821, men Bie var kun inspektør indtil 1816, og da Fr. 6 var regent fra 1808, er brevet fra perioden 1808-1816. Så vidt jeg kan se, står der "rb" efter det første beløb - som så er angivet i rigsbank-penge, hvorfor brevet er fra efter 01.02.1813. Selv om det ikke anføres, om det er "Navne-Værdi" kan brevet være fra perioden efter 07.08.1813. Her var portoen for et enkeltbrev mellem Holbæk og København 8 Rbß.

Bestemmelserne for pakkeposten pr. 28.01.1813:
"Hvad enten Summen er i smaae eller store Sedler, betales fragten efter Brevtaxten saaledes: 1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere.
....
Anmærkning
1. Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales."

Taksten på de 16 ß, der er angivet bag på brevet kan derfor bestå af:

44 Rbdlr. 46 Rbß: 1 × enkeltbrevstakst:
Bilag / ledsagebrev til enkeltbrevsporto:
I alt:
8 Rbß
  8 Rbß
16 Rbß

Billede fra oldline

Bie
Fig. kl16-holbech-bie81. (Gengivet med venlig tilladelse af Leif Ørndorf).

10. Udateret bancobrev fra kollektør Iversen i Holbæk
Brevet er forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent, da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Teksten på brevet:

S T                 81         16
Hr. Classe Lotterie
Inspecteur Bie
Heri 72 rbd 86 ß
    N. V.
    Fr:
     
a/
Kiøbenhavn

De "81" på forsiden er Bies egen nummerering af brevet. Bagpå brevet er anført kartenummer og porto: "12 - 16" - to gange. Desuden Holbæk Postkontors to segl med kollektør Iversens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805.

Da beløbet er angivet i "Navne-Værdi" er brevet fra perioden efter 07.08.1813, og indtil december 1816, hvor Bie gik af. Portoen for et enkeltbrev mellem Holbæk og København var da 8 Rbß.

Bestemmelserne for pakkeposten pr. 28.01.1813:
"Hvad enten Summen er i smaae eller store Sedler, betales fragten efter Brevtaxten saaledes: 1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere.
....
Anmærkning
1. Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales."

Taksten på de 16 ß, der er angivet bag på brevet kan derfor bestå af:

72 Rbdlr. 86 Rbß: 1 × enkeltbrevstakst:
Bilag / ledsagebrev til enkeltbrevsporto:
I alt:
8 Rbß
  8 Rbß
16 Rbß

Billede fra oldline

Scheel
Fig. kl16-holbech-scheel6. (Til nuværende ejer: Pænere skan ønskes!)
(Bancobrevet er fra listen omtalt i Kapitel 16).

11. Udateret bancobrev fra kollektør Iversen i Holbæk
Teksten på brevet:

Til
    Höy og Velbaarne
Hr: Major og Ridder V: Scheel
Inspecteur ved Classe Lotteriet
Herudi 243 rb 47 ß N: V:
Fr VI
     
a/
Kiøbenhavn

Bagpå brevet er anført kartenummer og porto: "6 - 20" samt Bærepenge-gebyr "Bp 8 ß". Desuden Holbæk Postkontors to segl med kollektør Iversens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805.

Taksten fulgte bestemmelserne for pakkeposten pr. 28.01.1813: "Hvad enten Summen er i smaae eller store Sedler, betales fragten efter Brevtaxten saaledes: 1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere.
....
Anmærkning
1. Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales."

Tilsyneladende er der flere muligheder for at udregne taksten for brevet og der er ikke andet at gøre end at forsøge sig frem:

Perioden 01.01.1817-31.07.1818 (v. Scheels tiltrædelsesdag - dagen før portonedsættelsen)
Portoen for et enkeltbrev mellem Holbæk og København var i denne periode 8 Rbß.

Taksten bliver da:

200-250 Rbdlr. 2½ × enkeltbrevstakst (8):20 Rbß N.V.

som der også er anført på brevet.

Bærepenge
Af Kapitel 10, Fig. 10-1bp ses, at "Bærepenge"-gebyret for indlagte 200-500 Rbdlr. N.V. er 8 Rbß N.V., som også er anført på brevet.

von Scheel har som vanligt frigjort brevet med sin modtagerattest.

Billede fra oldline

Klasselotterikontoret
Fig. kl16-holbech-scheel1.

12. Udateret von Scheel-bancobrev fra kollektør Peter Iversen, Holbæk

Hr. Major v: Scheel
Ridder
Inspecteur ved Klasselotteriet
Heri indlagt er
231 Rbd 28 ß N: V:
   
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Holbæk Postkontors to segl med kollektør Iversens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "6 - 16".

Bagpå brevet er desuden anført kartenummer og porto: "5 - 28" samt "Bærepenge"Bp 8".

Ved efterprøvning af taksten findes den - efter min opfattelse - mest sandsynlige periode, i hvilken brevet er sendt, nemlig:

Perioden 01.01.1817-31.07.1818
hvor 01.01.1817 er von Scheels tiltrædelsesdag og 31.07.1818 var den sidste dag inden portoen for et enkeltbrev fra Holbæk til København faldt fra 8 til 5 Rbß.

Taksten udregnes efter princippet i 23.02.1788 taksten, hvor beløb fra 1-100 Rbdlr. betales som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr. Portoen bliver således:

200-250 Rbdlr.: 2½ × enkeltbrevsporto 8 Rbß:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
20 Rbß N.V.
  8 Rbß N.V.
28 Rbß N.V.

som der også står på brevet.

Bærepenge
Efter Kapitel 10, Fig. 10-1bp, var Bærepenge for et indhold af 200-500 Rbdlr. N.V. = 8 Rbß N.V., som der også står på brevet.

oldline

Klasselotterikontoret
Fig. kl16-holbech-97.

13. Udvendig dateret von Scheel bancobrev fra kollektør Cruusberg i Holbæk
Dateret (som langt de fleste daterede von Scheel-breve) 31.03.1823!

31/3-23                   97
      Høivelbaarne
Herr Major v: Scheel
Classe Lotterie Inspecteur
Ridder af dannebrogen -
Heri 45 Rbd 77 ß S&T
Franco Directe
  modt. Sc.   i /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser datoen for brevet:"31/3-23" samt "97", der er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet.

Bagsiden
viser Holbæk Postkontors to segl med Cruusbergs kollektørsegl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr.: "10 - ". Portoen er ikke anført, da brevet er betalt ved afsendelsen "Franco Directe". Dette er usædvanligt, da "alle" kollektører vidste, at lotteriinspektøren kunne frigøre de indkomne bancobreve med sin modtagerattest.

Taksten
er dog let at udregne, idet postkursen pr. 31.03.1823 var 250, iflg. Kapitel 10, Fig. 10-1. Indholdet 46 Rbdlr. N.V. svarede så til 46 × 200/250 = ca. 37 Rbdlr. i sølv og iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb "indtil 5 Rbdlr. (i sølv) som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr."

Da enkeltbrevsportoen fra Holbæk til København på det tidspunkt var 5 Rbß sølv kostede brevet således det samme i sølv:

37 Rbdlr. sølv til enkeltbrevsporto:5 Rbß sølv

som i Navne-Værdi er 5 × 250/200 = 6,25 Rbß = 6 Rbß Navne-Værdi, som kunne have stået på brevet.

Bagpå brevet er desuden anført Bærepenge: "Bp 8" N.V. Jf. Kapitel 10, Fig. 10-3c var taksten for indhold af 5-100 Rbdlr. sølv i nævnte periode: 6 Rbß sølv, som omregnet til Navne-Værdi var: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., som også står på brevet.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af alle de herunder beskrevne viste bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0096, s. 06.HolbechC7Baumgarten240 Rdlr. Banco SedlerIllustration haves ej
2. 10.1987. 0097, s. 06.HolbechF6Bie74 Rdlr. 86 ßIllustration haves ej
3. 10.1988. 1247, s. 31.HolbechC7Baumgarten83 Rdlr. Banco SedlerC7timusVist her på siden - brev nr. 4
3. 10.1988. 1248, s. 31.HolbechC7Bie116 Rdlr. Banco SedlerC7timusVist her på siden - brev nr. 5

oldline

Tilbage til Kapitel 16

11.12.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional