Klasselotteri-Kollektører fra Hirschholm 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
En mindre postekspedition blev oprettet 01.01.1772 og nedlagt igen 31.12.1772 - udelukkende for at betjene hoffets post, når denne befandt sig i Hirschholm. 01.07.1777 blev ekspeditionen genåbnet og blev hovedpostkontor i 1791 (DDPE-III, s. 581). Forbindelsen til København skete bekvemt via Helsingør-Kjøbenhavn posten.

Beskrivelsen
af Hørsholm forklarer, hvorfor der ikke var kollektører i en stor del af den her omhandlende periode 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Ærøeskøbing-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældede i december året før).

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Hirschholm
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt/fundet1753-1791
Holm, C.1792-1794??
Ingen nævnt/fundet1794-1821
Passow, Johan Friderik von1822-1830Forligelsescommissærf. o. 1760 / 23.01.1837

Hirschholm Kollektørsegl
Da jeg pt. kun har adgang til en sort/hvid (dårlig) fotokopi af bagsiden af Bancobrevet fra Hirschholm, kan jeg ikke vise kollektørseglet.

Hirschholm Postsegl
... og ej heller vise postkontorets segl.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. C. Holm. (Jeg har ingen referencer fundet).
  3. Johan Friderik von Passow. Se også kirkebog 1815-1844 Hørsholm/Frederiksborg, opslag 514 nr. 4.

NB
Det herunder viste Hirschholm-Bancobrev er gengivet fra listen nævnt i Kapitel 16: "SPECIALSAMLING AF DANSKE BANCOBREVE").

oldline

Broeholm
Fig. kl16-hirschh-scheel. (Gengivet fra Kapitel 16:
"SPECIALSAMLING AF DANSKE BANCOBREVE").

1. Dateret - 14.03.1823 - Bancobrev fra collecteur Passow i Hirschholm
Teksten på brevets forside er:

S: T:
Herr Major von Scheel
Kongelig Lotterie Inspecteur og
        Ridder
        af Dannebrogen -
Kongelig Tieneste
Herudi
38 Rbdl 31 ß i Sedl: og T:
er Sølv 30 rbd 74 ß 63 ß
fra Classe Collectionen i Hirschholm
   
a/
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser datoen 14.03.1823, karte nr. og porto "26 - 5", der er Hirschholm Postkontors kartering og portoangivelse.

Indholdet er både opgivet i navneværdi og i sølv, hvorved kursen kan findes/kontrolelres:

38 Rbdlr. × 96 + 31 Rbß Sedler og Tegn:
30 Rbdlr. × 96 + 63 Rbß Sølv:
3679 Rbß
2943 Rbß

Kursen var således på dette tidspunkt 3679/2943 × 200 = 250, hvilket ville sige, at postkursen 200 Rbdlr. i sølv svarede til 250 Rbdlr. N.V. Af Kapitel 10, Fig. 10-1 ses, at denne postkurs var gældende 01.07.1820-30.06.1824 og altså også på tidspunktet for bancobrevets datering.

Af Kapitel 13 ses, at enkeltbrevstaksten var 2 Rbß Hirschholm-København. Takseringsprincippet fulgte taksten af 15.07.1818 gældende fra 01.01.1818: "5 indtil 100 Rbdlr. betales som for et enkelt Brev".

Bærepenge
Af Kapitel 10, Fig. 10-3c, ses, at ved et indhold af 5-100 Rbdlr. i sølvværdi, skal der betales 6 Rbß sølv i Bærepenge, hvorfor taksten bliver:

5-100 Rdlr.: 1 × enkeltporto (2):
Ilagt brev til enkeltporto (2):
"Bærepenge"
I alt:
2 Rbß sølv
2 Rbß sølv
  6 Rbß sølv
10 Rbß sølv

som omregnet til Navne-Værdi giver 10 × 250/200 = 12,5 = 13 Rbß N.V., som der også står på brevet.

Som vanligt frigjorde von Scheel brevet med sin modtagerattest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1244, s. 31.HirschholmF6Scheel? Sedler og SølvMuligvis det her viste brev nr. 1

oldline

Tilbage til Kapitel 16

10.04.2013
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional