Klasselotteri-Kollektører fra Helsingørs Danske Postkonto
- og deres Bancobreve 1753-1830

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Helsingør
var et af de posthuse, der blev nævnt i forordningen af 24.12.1624 som en mindre postekspedition allerede fra 01.02.1625. Omdannet til hovedpostkontor fra omkring 1652, og 01.07.1777 blev det Brev- og Pakkepostkontor (se DDPE-III, s. 670), med daglig forbindelse til København.

Postmester Jørgen Hansen
Jf. bl.a. "Norges Postmestere 1647-1814" af Poststyret, Bergen 1950, s. 125-126, var Jørgen Hansen fra 1765 postmester ved Helsingørs Norske Postkontor - indtil Helsingørs danske og norske postkontor ved kgl. resolution af 08.03.1782 blev forenet med Jørgen Hansen som postmester. Den væsentligste grund til, at Jørgen Hansen blev postmester ved et forenet kontor, var, jf. samme kilde samt DDPE-I, s. 157, at han ejede en gård, som han forpligtede sig til at indrette til en "bestandig blivende Post- og Herbergerergaard", ligesom han skulle forskaffe sig et eller flere vognmandslaug. Inden foreningen af de to postkontrer havde Helsingørs norske postkontor i perioden 1753-1782 kunnet afsende de hertil indleverede bancosedler behørigt forseglet med Helsingørs Norske Postkontors segl, se evt. Helsingørs norske postkontor.
    Jørgen Hansen figurerer således både som postmester ved Helsingørs norske postkontor - indtil 1782 og fra 1782 ved det forenede postkontor - Helsingørs Danske Postkontor - som er beskrevet her.

Folketællingerne
viser, at Helsingør havde et indbyggertal i 1769 på 3.669, i 1787 på 4.829, i 1801 på 5.282 og i 1834 på 7.122. Der var således behov for mere end een kollektør ad gangen i det meste af perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Helsingør
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753 
Enghavn (Enghaven), Andreas Jacob1754Raadmand, Postmester? / 08.09.1764
Grill, Carl Frederik1774-1775, 1779-1782Cancellieraad, Postmesterdøbt 02.08.1728 / 28.01.1782
Hansen, Jørgen1782-1804Postmester, Cancellieraad07.08.1744 / 23.01.1805
Hansen, Chrestine Dorthea1805-1808Enkefrue - Cancellieraadindef. o. 1761 / ?
Olrich, Christian Magnus1783-1792Justitsraad16.07.1728 / 03.05.1793
Olrich, Anna Margrethe1792-1800Enkefrue20.07.1746 / 18.09.1801
Olrich, Sara Catharine1801, 1809-1830Jomfrue (datter)16.01.1766 / 04.02.1851
Holm, Peter1806-1809Underjæger ved Jægercorpsetf. o. 1859
Top, Hans1809-1817Postmester, Kammerraad og Ridder06.08.1777 / 30.10.1833
Joelssen, Isac1809-1830Købmandf. o. 1744 / 1846
Jacobsen1830??

Helsingør Kollektørsegl
J Hansen
Jørgen Hansen og hustru Chrestine Dorthea 1782-1808.
Hansen
Jørgen Hansen og hustru Chrestine Dorthea 1782-1808.
Olrich
Familien Olrich. 1783-1830.

Helsingør kollektørsegl - fortsat
Joelsen
Isaac Joelssen. 1809-ca. 1820.
Joelsen
Isaac Joelssen. Ca. 1820-1830.

Helsingør Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.
Referencer
  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Andreas Jacob Enghaven
  3. Carl Grill
  4. Jørgen Hansen og hustru Chrestine Dorthea Hansen. FT-1801 Helsingør, opslag 195, viser, at de bor i Stengaden 433. Skal man søge i den digitaliserede FT-1801, skal man søge efter "Jørg. Hansen" i FT-1801 for at finde hans hustru (hans andet ægteskab).
  5. Christian Magnus Olrich - hustru Ane Margrethe Olrich og datter Sara Catharine Olrich (s. side 21).
  6. Peter Holm (1801)
  7. Hans Top
  8. Isac Joelssen - se også Isaac Joelson
  9. Jacobsen. Ingen referencer fundet.

Tak
til bl.a. Flemming Skov Jensen, Helsingør, Torben Malm, Aarhus, Ebbe Meyer, Morten Pieper og Bjarne Heck, Odense, for venligt udlån af Helsingør-Bancobrevene herunder.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-helsingor-d-baum20.
(Gengivet med venlig tilladelse af Ebbe Meyer, Slangerup).
1. Udateret Bancobrev fra collecteur Hansen i Helsingør
Teksten på brevet lyder:

N o 20/
Velædle
H r Baumgarten
Lotterie Inspecteur
Herudi
er 200 rd
   
a
Kiøbenhavn

Bagsiden bærer Helsingørs Postsegl og kollektør Hansens ditto. Desuden er anført kartenr. og porto for brevet: "1 - 4".

Postkontorets segl: Christian 7, der var regent, da brevet blev afsendt (Chr. 7 var konge 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808). Baumgarten døde 1790, hvorfor brevet kan takseres efter Forordningen af 28.02.1788, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 150-200 Rdlr. skulle betales som for 2 breve. Enkeltbrevstaksten fra Helsingør Randers til København var 2 Lß, jf. Kapitel 13 og taksten for brevet var således:

150-200 Rdlr.. 2 × 2 Lß = 4 Lß.

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-helsingor-d-baum48.
(Børge Lundh: "The Postal Hisoty of Helsingør 1740-1864", s. 19. ISBN 87-98-2291-1-7).
2. Udateret Bancobrev fra collecteur Hansen i Helsingør
Teksten på brevet lyder:

              N o 48/
:/ S. T. /:
    Velædle
Herrn Herrn S:
F: Baumgarten
Herudi
följer
D(aler) 308
    a
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "N o 48", der er Baumgartens egen nummerering af brevet.

Bagsiden
bærer Helsingørs Danske Postkontors segl og kollektør Hansens ditto (er dog lidt utydeligt på det S/H skan). Kartenummeret kan ikke ses, men portoen er anført: " - 7".

Postkontorets segl: Christian 7, der var regent, da brevet blev afsendt (Chr. 7 var konge 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808). Baumgarten døde 1790, hvorfor brevet kan takseres efter 31.12.1773-placaten / 28.02.1788-forordningen, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 300-350 Rdlr. skulle betales som for 3½ brev.

Enkeltbrevstaksten fra Helsingør til København var 2 Lß, jf. Kapitel 13, og taksten for brevet var således:

300-350 Rdlr.. 3½ × 2 Lß 7 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

Fig. kl16-helsingor-d-baum48-segl herunder ser ud til at være en kombination af kollektør- og postsegl:

Baumgarten

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-helsingor-d-baum3.
(Gengivet med venlig tilladelse af Flemming Skov Jensen, Helsingør).
3. Udateret Bancobrev fra collecteur Hansen i Helsingør. (Indsat 17.03.2014)
Teksten på brevet lyder:

              N o 3/
Velædle
H r Baumgarten
    Inspecteur ved det Kongelig pri-
    viligerede Klasse-Lotterie
Heri fölger
100 Rd r -
C7 t
    til
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "N o 3", der er Baumgartens egen nummerering af brevet.

Bagsiden
bærer Helsingørs Danske Postkontors segl og kollektør Hansens ditto (er dog lidt utydeligt på det viste foto). Kartenummeret kan ikke ses, men portoen er anført: "2".

Postkontorets segl: Christian 7 var regent, da brevet blev afsendt (Chr. 7 var konge 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808). Baumgarten døde 1790, hvorfor brevet kan takseres efter 31.12.1773-placaten / 28.02.1788-forordningen, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 1-100 Rdlr. skulle betales som for et enkelt brev.

Enkeltbrevstaksten fra Helsingør til København var 2 Lß, jf. Kapitel 13, og taksten for brevet var således:

1-100 Rdlr. 1 × 2 Lß 2 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

Det var overflødigt at mærke brevet som et tjenestebrev (C7), da Baumgarten frigjorde brevet med en modtagerattest.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-helsingor-d-deichmann.
(Gengivet med venlig tilladelse af Flemming Skov Jensen, Helsingør).
4. Udateret Bancobrev fra collecteur Olrich i Helsingør. (Indsat 17.03.2014).
Teksten på brevet lyder:

Til                S.   T.
      Herr Deichmann
Inspecteur ved det Kongelige Classe-Lotterie
Herudi indsluttet
100 rdl Banco
    i/
Kiøbenhavn

Forsiden og bagsiden
viser hverken kartenummer eller porto. Bagsiden bærer Helsingørs Danske Postkontors segl og kollektør Ohlrichs ditto. Alle i sort lak, hvilket symboliserer sorg, men det er ikke umiddelbart indlysende, hvorfor der er anvendt sort lakfarve.

Deichmann var inspektør i perioden december 1797-januar 1801, hvorfor brevet kan takseres efter 28.02.1788-forordningen, som bl.a. siger, at bancosedler 1-100 Rdlr. skulle betales som for et enkelt brev.

Enkeltbrevstaksten fra Helsingør til København var 2 Lß, jf. Kapitel 13, og taksten for brevet var således:

1-100 Rdlr.. 1 × 2 Lß 2 Lß

som dog ikke er skrevet på brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-helsingor-biehan-eu. (Gengivet med venlig tilladelse af Flemming Skov Jensen, Helsingør).
5. Udateret Bancobrev fra collecteur Hansen i Helsingør
Teksten på brevet lyder:

Velædle
H r Inspecteur Bie!
ved det Kongl. Classe Lotterie
Indlagt 200 rd BS
Lotterie Sag
med Attest
   
i/
Kiøbenhavn

Bagsidens bærer de tre obligatoriske segl ("Tre-segls-Placaten" fra 1804) og viser desuden Helsingørs kartenummer og porto: "5 - 4", hvor det overstregede er Helsingør postkontors kartenummer.

Postkontorets segl: Christian 7, der var regent, da brevet blev afsendt (Chr. 7 var konge 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808). Bie var lotteriinspektør i perioden januar 1801-december 1816, hvorfor brevet skal takseres efter Forordningen af 28.02.1788, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 150-200 Rdlr. skulle betales som for 2 breve. Enkeltbrevstaksten fra Helsingør Randers til København var 2 Lß, jf. Kapitel 13 og taksten for brevet var således:

150-200 Rdlr.. 2 × 2 Lß = 4 Lß.

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

Bie
Fig. kl16-helsingor-d-bie4. (Ex Morten Pieper).
6. Udateret Bancobrev fra collecteur Hansen i Helsingør
Teksten på brevet lyder:

Velædle
H r Inspecteur Bie!
ved det Kongl. Classe Lotterie
Indsluttet 73 rd 12 ß

Lotterie Sag
med Attest
   
i/
Kiøbenhavn

Bagsidens bærer de tre obligatoriske segl ("Tre-segls-Placaten" fra 1804) og viser desuden Helsingørs kartenummer og porto: "4 - 2"

Postkontorets segl: Christian 7, der var regent, da brevet blev afsendt (Chr. 7 var konge 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808). Bie var lotteriinspektør i perioden januar 1801-december 1816, hvorfor brevet skal takseres efter Forordningen af 28.02.1788, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 150-200 Rdlr. skulle betales som for 2 breve. Enkeltbrevstaksten fra Helsingør Randers til København var 2 Lß, jf. Kapitel 13 og taksten for brevet var således:

1-100 Rdlr.: 1 × 2 Lß = 2 Lß.

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

Bie
Fig. kl16-helsingor-bieO1-eu. (Gengivet med venlig tilladelse af Flemming Skov Jensen, Helsingør).
7. Udateret Bancobrev fra kollektør Olrich fra Helsingør
Teksten på brevet lyder:

H r Inspecteur Bie
ved det Kongelige Classe Lotterie

Heri indsluttet
35 rbdlr 9 ß(?) Sølv Mÿnt
og 582 rbd Navne Værdi
    K: T:
   
i/
Kiøbenhavn

Spørgsmålstegnet betyder, at jeg ikke er sikker på teksten "9 ß", men hvad det ellers kan betyde, ved jeg ikke (hjælp ønskes!). Hvad det end betyder får det ingen indflydelse på portoudregningen.

Bagsiden bærer Fr. VI postsegl og Olrichs kollektørsegl - denne gang ikke på linie, som det eller er foreskrevet i "Tre-Segls-Plakaten" fra 1804. Desuden ses kartenummer og porto: "7 - 48" (og en overstreget ditto).

Da der både er tale om Rbankdlr. og Navne-Værdi, er brevet fra perioden 07.08.1813 (hvor begrebet Navne-Værdi blev introduceret) og december 1816, hvor Bie gik af.

Taksten for de 582 Rbdlr. efter princippet fra 23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev (Helsingør-København = 28 Rbß i den periode); 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;".

Enkeltbrevsportoen mellem Helsingør og København var i den periode 5 Rbß (se Kapitel 13), og der var en afstand på 6 mil mellem de to byer. Til at finde sølvtaksten skal skemaet vist i Kapitel 9, Fig. 9-7 anvendes:

582 Rbdlr. N.V. 6 × 5 Rbß:
35 Rbdlr. 9 Rbß Sølv. 6 mil:
50 % tillæg for Sølvtakst, jf. cirk. af 15.11.1814
I alt:
30 Rbß
12 Rbß
  6 Rbß
48 Rbß

som det også fremgår af brevet.

Brevet er, som det ses, betegnet "K. T." (Kongelig Tjeneste, der ikke skulle betales), men det var der faktisk ikke tale om. Uanset denne påskrift blev brevet frigjort ved Bies modtagerattest.

oldline

Bie
Fig. kl16-helsingor-bie35.
(Børge Lundh: "The Postal Hisoty of Helsingør 1740-1864", s. 23. ISBN 87-98-2291-1-7).
8. Udateret Bancobrev fra kollektør Olrich fra Helsingør
Teksten på brevet lyder:

Hr Inspecteur Bie
ved det Kongelige Classe Lotterie
Heri indsluttet
33 rbdlr 1 ß Sølv Mÿnt
og 422 rbdlr Navne Værdi
    K: T:
eget Segl.
    i/
Kiøbenhavn

Bagsiden bærer Fr. VI postsegl og Olrichs kollektørsegl, som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Plakaten" fra 1804, gældende fra 01.01.1805. Desuden ses kartenummer og porto: "6 - 35", der ser ud til at være rettet fra en lavere portoangivelse.

Da der både er tale om Rbankdlr. og Navne-Værdi, anses brevet for at være fra perioden 07.08.1813 (hvor begrebet Navne-Værdi blev introduceret) og december 1816, hvor Bie gik af.

Taksten for de 422 Rbdlr. følger princippet fra 23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev (Helsingør-København = 28 Rbß i den periode); 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, ... 400 til 450 Rdlr., som 4½ Breve, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;".

Enkeltbrevsportoen mellem Helsingør og København var i den periode 5 Rbß (se Kapitel 13), og der var en afstand på 6 mil mellem de to byer. Til at finde sølvtaksten skal skemaet vist i Kapitel 9, Fig. 9-7 anvendes:

422 Rbdlr. N.V. 4½ × 5 Rbß = 22,5 Rbß:
33 Rbdlr. 1 ß Sølv. 6 mil:
I alt:
Det glemte 50 % tillæg for Sølvtakst, jf. cirk. af 07.08.1813:
Portoen burde derfor have været:
23 Rbß
12 Rbß
35 Rbß
  6 Rbß
41 Rbß

Der kan næsten ikke være en anden forklaring på takst-udregningen - se det forrige brev, som er næsten identisk, men hvor portoen er udregnet korrekt.

Brevet er, som det ses, betegnet "K. T." (Kongelig Tjeneste, der ikke skulle betales), men det var der faktisk ikke tale om. Uanset denne påskrift blev brevet frigjort ved Bies modtagerattest.

oldline

Bie
Fig. kl16-helsingor-bieO2. (Gengivet med venlig tilladelse af Flemming Skov Jensen, Helsingør).
9. Udateret Bancobrev fra kollektør Olrich i Helsingør
Teksten på brevet:

H r Inspecteur Bie
ved det Kongelige Classe Lotterie

Herudi indlagt
15 rbd 2 Mrk. 8 ß rede Sølv
og 3 Mrk. 9 ß N. V.
    K: T:
  eget Segl
   
i/
Kiøbenhavn

Brevet er til Bie og anfører, at der er tale om Rigsbankdaler og beløb i Navne-Værdi, hvorfor det må være fra perioden 07.08.1813 (hvor begrebet Navne-Værdi blev introduceret) til december 1816, hvor Bie gik af.

Taksten for de 3 Mrk. 9 Rbß = 57 Rbß: Iflg. pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr.

Enkeltbrevsportoen mellem Helsingør og København var i den periode 5 Rbß (se Kapitel 13), og der var en afstand på 6 mil mellem de to byer. Til at finde sølvtaksten skal skemaet vist i Kapitel 9, Fig. 9-7 anvendes, så regnestykket for både sølv og Navne-Værdi er:

Sølvmønt:
15 Rbdlr. 2 Mrk. 8 Rbß Sølv. 6 mil:
50 % tillæg for Sølvtakst, jf. cirk. af 15.11.1814
Bancosedler:
3 Mrk. 9 Rbß: ½ × 5 Rbß = 2½ Rbß:
Ilagt brev:
til enkeltbrevsporto:
I alt:
 
8 Rbß
4 Rbß
 
3 Rbß
 
  5 Rbß
20 Rbß

Bagpå brevet står noget, der ligner "1 r 92 R", men det antages ikke at vedrøre brevet.

Brevet er, så vidt jeg erindrer, i øvrigt det eneste jeg har set med Banco-Sedler af værdi mindre end 5 Rbdlr.

oldline

Bie
Fig. kl16-helsingor-scheel1232. (Gengivet med venlig tilladelse af Flemming Skov Jensen, Helsingør).
10. Udateret Bancobrev fra collecteur Joelssen i Helsingør
Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent, da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Scheel var, jf. Kapitel 6, inspektør i perioden 01.01.1817- ultimo januar / primo februar 1824. Teksten på brevet er:

S T
Herr Major og Inspecteur H. J. v. Scheel
        Ridder af Dannebrogen
Herudi Rb d 1232 N.V die
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Helsingørs Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804 - gældende fra 01.01.1805. På bagsiden ses en blyantspåtegning, der ikke antages at vedrøre brevet eller dets takstudregning. Desuden ses kartenummer og porto "17 - 63" samt Bærepengene:

17 - 63
  Bp 16
79

Bancobrevet viser sig - ved efterprøvning af portoen - at være fra perioden 01.01.1817-31.07.1818 (von Scheels tiltrædelsesdag - til - den nye pakkeposttakst trådte i kraft 01.08.1818).

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Enkeltbrevsportoen fra Helsingør til København i den periode var på det tidspunkt var 5 Rbß:

(1 + (1250-100)/50 × ½) × 5 = 62,5:
"Bærepenge":
I alt:
63 Rbß N.V.
16 Rbß N.V.
79 Rbß N.V.

som der også står på Bancobrevet.

Bærepenge
Jf. Kapitel 10, Fig. 10-1bp, var Bærepengene 16 Rbß N.V. for et indhold af 1000 Rbdlr. og derover.

Som vanligt blev Bancobrevet frigjort ved von Scheels modtagerattest.

oldline

von Scheel
Fig. kl16-helsingor-scheel1314-eu. (Gengivet med venlig tilladelse af Flemming Skov Jensen, Helsingør).
11. Udateret von Scheel Bancobrev fra collecteur Joelssen i Helsingør
Teksten på brevet er:

S. T.
Hr. Major og Inspecteur
    H. J. v. Scheell
        Ridder
Herudi
i B N R bd 1314 samt
i reede Sølv Rp 11,50
af værdi 34 r 3 Mrk. 6 N V die
K; T;
   

i /
Kiøbenhavn

"B N" = "Banco Noter"

Da Navne-Værdien for sølv-mønterne er anført, kan postkursen udregnes:

34 Rbdlr. × 96 + 3 Mrk. × 16 + 6 Rbß. Navne-Værdi:
11 Rbdlr. × 96 + 50 Rbß Sølv:
3318 Rbß
1106 Rbß

Ifølge påskriften på brevet var Postkursen på dette tidspunkt 3318/1106 × 200 = 600, hvilket vil sige, at 200 Rbdlr. i sølv svarede til 600 Rbdlr. N.V., og i Kapitel 10, Fig. 10-1 kan man se, hvornår denne postkurs var gældende for på den måde at finde ud af, hvornår Bancobrevet er sendt.

Forkert postkurs!
Man ser med det samme: Der har ikke været en postkurs på 600 i von Scheels inspektørtid, som var 01.01.1817 til ultimo januar / primo februar 1824!

Det er sandsynligvis kollektør Joelssen, der har udregnet Navne-Værdien af de indlagte 11,50 Rbdlr. sølv, men postmesteren, der har skrevet kartenummer og porto på bagsiden af brevet, må have negligeret afsenderens påskrift og foretaget en korrekt portoberegning, og efter en nærmere granskning af satser og et par takstudregningsforsøg (faktisk uden hensyn til den mystiske postkurs på 600, som kollektør Joelssen har forsøgt at bilde os ind), har jeg fundet, at

Brevet er fra perioden 27.01.1818-31.07.1818
hvor den første dag, er hvor bestemmelsen om 50 %s tillæg for taksten sølv bortfaldt - se circ. 27.01.1818 -, og den sidste dag er dagen før takstændringerne pr. 01.08.1818 fandt sted.

Bagsiden viser kartenr. og porto: "29 - 86" samt påtegning om Bærepenge: "Bp 16", der stemmer med det i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, anførte Bærepenge-beløb for et indhold af over 1000 Rbdlr. N.V.

29 - 86
  Bp 16
102

Banco-Sedlerne
Taxeringsprincippet for Banco-Sedlerne følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Enkeltbrevsportoen fra Helsingør til København i perioden 27.01.1818-31.07.1818 var 5 Rbß.

Sølvtaksten
For at udregne taksten for sølv, skal vi anvende Kapitel 10, Fig. 10-2:

Sølvmønt:
11 Rbdlr. 50 Rbß Sølv. Under 8 mil, indtil 20 Rbdlr.:
Indlagte Bancosedler:
1314 Rbdlr.: (1 + (1350-100)/50 × ½) × 5 Rbß = 67,5 Rbß:
Ilagt brev til 2 × enkeltbrevtakst = 2 × 5 Rbß:
Mellemsum
"Bærepenge":
I alt:
 
8 Rbß N.V.
 
68 Rbß N.V.
  10 Rbß N.V.
86 Rbß N.V.
  16 Rbß N.V.
102 Rbß N.V.

hvilket passer med det, der står på brevet, som blev frigjort med von Scheels modtagerattest!

(Tak til Erik Torbensen, Hammel, for diskussioner om dette Bancobrev).

oldline

Bie
Fig. kl16-helsingor-scheel-malm. (Gengivet med venlig tilladelse af Torben Malm, Aarhus).
12. Udateret Bancobrev fra collecteur og postmester Top i Helsingør
Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805, men her har postmester Top brugt postkontorets segl som sit kollektørsegl. Det vides ikke om han i andre tilfælde har anvendt et andet segl som sit kollektørsegl.

Seglene viser, at det er Fr. VI, der var regent da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Teksten på brevet lyder:

      S: T:
Herr Major og Klasselotterie=
      Inspecteur v: Scheel
      Ridder af Dannebrogen.
Heri 343 Rbdlr. 43 ß N.V.
      K: T:
 
Kiøbenhavn

Bagsiden viser Helsingør postkontors kartenummer og porto: "3 - 18". Desuden ses "8", i alt 26:

3 - 18
    8
26

Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr. Enkeltbrevstaksten mellem Helsingør og København var efter 01.08.1818: 4 Rbß sølv;

Ifølge den påskrevne takst (18 ß) kan brevet antages at være fra perioden 01.08.1818-30.09.1818, når man tager postkursen i betragtning:

1. I perioden 01.08.1818-07.08.1818
skulle taksten beregnes efter indholdets Navne-Værdi, hvorfor en omregning til sølv var unødvendig, og vi får følgende regnestykke:

300-350 Rbdlr.: 3½ × 4 Rbß sølv:14 Rbß sølv

som omregnet til Navne-Værdi med den postkurs, der var gældende i denne periode (250): 14 × 250/200 = 17,5 = 18 Rbß N.V.

I den periode var Bærepengene, jf. Kapitel 10, Fig. 10-3a, for et indhold af 5-500 Rbß N.V. = 6 Rbß sølv, som også skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., som der også står på Bancobrevet.

Brevet er, som det ses, betegnet "K. T." (Kongelig Tjeneste, der ikke skulle betales), men det var der faktisk ikke tale om. Uanset denne påskrift blev brevet frigjort ved von Scheels modtagerattest.

oldline

Klasselotterikontoret
Fig. kl16-helsingor-d-scheel716.jpg.
(Gengivet med venlig tilladelse af Flemming Skov Jensen, Helsingør).

13. Udateret Bancobrev fra kollektør Ohlrich i Helsingør. (Indsat 17.03.2014).

Til       S. T.
H r Major og Ridder v: Scheel
    Inspecteur ved det Kongelige Classe-
    Lotterie
Heri indsluttet
716 rbdlr N. V. og 22 Specier
  Sølv Mÿnt. vdi 110 d
Eget Segl
K. T.
   
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Helsingør Postkontors to segl med kollektørens "Eget Segl" i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "10 - 74" Rbß. Desuden anført bærepenge: "Bp - 16 ß".

På forsiden har postmesteren - eller hvem det nu er - har gjort os en tjeneste ved at anføre Navne-Værdien på de 22 Specier (= 44 Rbdlr. sølv) ved at skrive "vdi 110 d". Det betyder, at postkursen på tidspunktet for brevets afsendelse var:

Postkurs = 200/44 × 110 = 500.

hvilket igen betyder, at man på dette tidspunkt skulle betale 500 Rbdlr. N.V. for 200 Rbdlr. sølv. Postkursen var, som det fremgår af Kapitel 18, afsnit 31.08.1816, 500 i perioden 01.07.1817-30.11.1817, hvilken periode brevet således er fra.

Sølvmønt i Bancobreve:
Fragten beregnes efter Navne-Værdien med tillæg af de ved circ. 15.11.1814 befalede 50 %. Dette var gældende i perioden 31.08.1816-26.01.1818. (Se Kapitel 18, afsnit 31.08.1816).

Taksten for de 44 Rbdlr. sølv i Navne-Værdi er da, for en vejlængde under 8 mil: 24 Rbß. Hertil kommer de pr. 07.08.1813 reglementsbestemte 50 % = 12 Rbß, i alt 36 Rbß.

Udregning af taksten for de indlagte bancosedler følger princippet i Forordningen af 28.02.1788: "Taksten for Beløb indtil 100 Rbdlr. som for 1 Brev. Over 100 indtil 150 Rbdlr. som for 1½ Brev og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr.".

Taksten for de indlagte sedler bliver derfor:

700-750 Rbdlr.: 7½ × 5 Rbß = 37,5 Rbß = 38 Rbß N.V.

Taksten bliver da i alt:

Sølvmønt:
Bancosedler:
 
36 Rbß N.V.
38 Rbß N.V.
74 Rbß N.V.

som der også står bag på brevet.

Bærepengene i perioden 01.07.1817-30.11.1817
Af Kapitel 10, Fig. 10-1bp, ses, af bærepengene i perioden 07.08.1813-31.07.1818 er 16 Rbß Navne-Værdi, hvis indholdet er mere end 1000 Rbdlr. Navne-Værdi, hvilket det ikke er.

I den følgende periode 01.08.1818-07.08.1818 (Kapitel 10, Fig. 10-3a), er bærepengene 8 Rbß sølv, hvis der er mere end 500 Rbdlr. i Navne-Værdi. Men her er, jf Kapitel 9, Fig. 9-6, kun en postkurs på 250, hvorved de 8 Rbß sølv bliver:

250/200 × 8 = 10 Rbß Navne-Værdi

som heller ikke står på brevet. Det ser således ud til, at der er opkrævet et forkert beløb i bærepenge, idet der kun burde have været opkrævet 12 Rbß Navne-Værdi, som betales for indhold af 500-1000 Rbdlr. Navne-Værdi (perioden 07.08.1813-31.07.1818). Navne-Værdien kan for dette brevs vedkommende kun snige sig op på 716+110 = 826 Rbdlr. N.V.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Klasselotterikontoret
Fig. kl16-helsingor-borch-eu. (Gengivet med venlig tilladelse af Flemming Skov Jensen, Helsingør).

14. Bancobrev dateret 28.01.1823 fra collecteur Olrich i Helsingør

Til         S. T.
Hr. Major og Ridder v. Scheel
Inspecteur ved det Kongelige Classe
    Lotterie
Heri 63 Stykker
Gevinstsedler
    K: T:
   
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden står der "Borch betalt 33 ß". Jeg ved ikke, hvem Borch var og pga. de manglende folketællinger fra 1801-1834 er det svært at sige noget om personen. Uden at vide, om det er den rigtige Borck, er der en enkelt person fra FT-1801, der, pga. hans profession, kunne være omtalte person, nemlig fuldmægtig Jens Borck på 42 år, boende Sudergaden 309 i Helsingør, men det fremgår ikke af folketællingen, hvor han var fuldmægtig - det bliver nok aldrig opklaret.

På bagsiden ses desuden:

17 - 25
  Bp   8
33

Her er tale om kartenummer og porto "17 - 25" samt et "Bærepenge-gebyr på 8 Rbß N.V. Da brevet er dateret 28.01.1823, hvor postkursen var 250, jf. Kapitel 10, Fig. 10-1, svarer taksten på 25 Rbß N.V. til 25 × 200/250 = 20 Rbß sølv.

Bærepengene på 8 Rbß N.V., som svarer til 8 ×200/250 = 6,4 = 6 Rbß sølv, hvilket iflg. Kapitel 10, Fig. 10-3c, skulle betales for et indhold af 5-100 Rbdlr. i bancosedlers sølvværdi. I dette tilfælde må det være noget, som postkontoret i København har "beregnet", at bærepengene skulle være. Regnestykket for brevet ser herefter således ud:

Gevinstsedler, vægt 3-4 Lod: 5 × 4 Rbß sølv:
"Bærepenge"
I alt:
20 Rbß sølv
  6 Rbß sølv
26 Rbß sølv

som omregnet til Navne-Værdi er: 26 × 250/200 = 32,5 = 33 Rbß N.V., som der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved klasselotteri-inspektørens modtagerattest.

Efter min opfattelse et ganske usædvanligt "Bancobrev"

oldline

Klasselotterikontoret
Fig. 10-5. (Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland).

15. Dateret - 31.03.1823 - Bancobrev fra Helsingør

Til       S. T.
Hr. Major og Ridder v: Scheel
Inspecteur ved det Kongelige Classe-
=Lotterie
Heri indsluttet
=154 rbdlr i Sedler
Eget Segl
K. T.
  modt. Sc.  
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Helsingør Postkontors to segl med kollektørens "Eget Segl" i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "11 - 13" Rbß. Man kan se, at postmesteren i Helsingør har været lidt usikker og udstreget sit første "skud" på portoberegningen.

Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr.

De 154 Rbdlr. i Sedler skulle først omregnes til sølv og postkursen var 31.03.1823, som det fremgår af fig. 10-1: 250. Portoen skulle derfor beregnes efter 154 × 200/250 = 123,2 Rbdlr. i sølv. Portoen fra Helsingør til København på det tidspunkt var 4 Rbß sølv.

124 Rbdlr.: 1½ × enkeltbrevsporto:
Ilagt et brev til enkeltbrevsporto:
I alt:
6 Rbß sølv
  4 Rbß sølv
10 Rbß sølv

Efter Kapitel 10, Fig. 10-3c, var "Bærepenge"-gebyret 8 Rbß sølv, som omregnet til Navne-Værdi var: 8 × 250/200 = 10 Rbß N.V., som også står på brevet, så den totale porto blev 23 Rbß N.V., som der også står på brevet.

Krussedullen midt på forsiden: "modt. Sc." ("modtaget. Scheel").

"K.T." betyder "Kongelig Tjeneste", men Bancobrevet blev automatisk frigjort ved von Scheels modtagerattest.

oldline

Klasselotterikontoret
Fig. kl16-helsingor-scheel23. (Gengivet med venlig tilladelse af Bjarne Heck).

16. Bancobrev dateret 22.03.1823 fra collecteur Isaac Joelssen i Helsingør

        S. T.       Ei eftertalt
Herr Major og Inspecteur
v Scheel, Ridder af Dannebrogen
Herudi Rbd 82, 12 ß N,V,
    K: T:
    modt. Scheel
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden står der "Quittant af Hjorth;" (sandsynligvis en af von Scheels medarbejdere). Desuden ses kartenummer og porto "12 - 10".

Uanset, at portoen skulle udregnes efter sølvværdi, var beløbet under 100 Rbdlr., hvorfor der var tale om enkeltbrevsporto mellem Helsingør og København: 4 Rbß sølv:

1-100 Rbdlr. sølv: 1 × enkeltbrevstakst:
Ilagt brev til enkeltporto:
I alt:
4 Rbß sølv
4 Rbß sølv
8 Rbß sølv

Da kursen for N.V./sølv i perioden 01.07.1820-30.06.1824, og altså på tidspunktet for dateringen af brevet, var 250, bliver portoen i Navne-Værdi: 8 × 250/200 = 10 Rbß N.V. - som det også fremgår af brevet.

Bærepenge
Det fremgår af Kapitel 10, Fi. 10-3c, at der skulle betales et bærepenge-gebyr på 6 Rbß sølv for et indhold af 1-100 Rbdlr. sølv, hvilket i Navne-Værdi var: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., som der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved klasselotteri-inspektørens modtagerattest.

Brevet er tidligere beskrevet i Ole Steen Jacobsens bog: "Bogen om danske breve 1800-1851", ISBN 87-985542-2-0, s. 30.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0094, s. 06.HelsingørC7Baumgarten213 Rdlr. 39 ß Illustration haves ej
2. 10.1987. 0095, s. 06.HelsingørC7Bie35 Rdlr. sølv og 582 Rd SedlerVist her på siden - brev nr. 7.
3. 10.1988. 1241, s. 30.HelsingørC7Bie200 Rdlr. BSVist her på siden - brev nr. 5.
3. 10.1988. 1243, s. 30.HelsingørF6Bie28 Rdlr.Kongelig TjenesteIllustration haves ej

oldline

Tilbage til Kapitel 16

17.03.2014

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional