Klasselotteri-Kollektører fra Heiligenhafen 1753-1820
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Heiligenhafen
er nævnt i forordningen af 31.12.1734 og blev hovedpostkontor 01.10.1777. I 1779 ændrede kontoret status og blev brev- og pakkepostkontor. Postforbindelsen har sandsynligvis været via Kiel til en siderute til Hamborg-Haderslev-ruten og derfra videre til København.

Folketællingerne
Det er ikke undersøgt, hvorledes befolkningsfordelingen var i perioden 1753-1820 i Heiligenhafen, men det ses af antallet af kollektører, at der kun var behov for een kollektør ad gangen.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark (Norge indtil 1814 og Hertugdømmerne til 1820) og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Heiligenhafen-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er da anvendt som gældede i december året før). At vedkommende ikke optræder i et enkelt år for dernæst at kommen med i oversigten igen, er sandsynligvis kun en forglemmelse fra avisens/klasselotteriets side. Man ser desuden ofte, at kollektørernes navne ikke er stavet ens i de forskellige årgange af avisen.

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Heiligenhafen
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt/fundet1753-1778
Erdmann, Johann Fridrich1779-1790??
Jappe, J.1792-1810??
Mohr, Peter Christopher1811-1812Postmester? / 28.03.1835
Frost, Johan Heinrich1813-1819Stadskasserer og Branddirektør?

Heiligenhafen Kollektørsegl
Erdmann
Johann Fridrich Erdmann. 1779-1790.
Heiligenhafen Postsegl
C7
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787. Død 13.03.1808.
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Johann Fridrich Erdmann. (Jeg har ingen yderligere referencer).
  3. J. Jappe. (Jeg har ingen yderligere referencer).
  4. Peter Christopher Mohr. (Mohr var kun postmester medio 1810 - medio 1812).
  5. Johan Heinrich Frost.

Tak
til Auktionshuset Postiljonen (S), Frank Banke, Thomas Høiland, Morten Pieper, Brøndby, og Skanfil.no for venlig tilladelse til at vise de herunder viste Heiligenhafen-Bancobreve.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-heiligenh-baum17.Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S).
(Tidligere udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012).
1. Udateret bancobrev fra collecteur Erdmann i Heiligenhafen
Teksten på brevet er:

N o 17
A Monsieur
Monsieur J. F. Baumgarten
Inspecteur de la Lotterie du Roi p.p.
Hierin 6 Rthlr: B B
Köngl. Lotto Gelder
  a
Copenhagen

Forsiden
viser "N o 17", der er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet. "pp." betyder "praeter plura" (latin): Med flere - foruden flere andre titler.

Bagsiden
ses Heiligenhafen-postkontorets kartenummer og porto "1 - 8" samt et enkelt postsegl fra postkontoret.

Taksten skal findes efter placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev osv. Enkeltbrevtaksten fra Heiligenhafen til København på det tidspunkt var 7 Lß (se Kapitel 14):

1-100 Rdlr. - 1 × enkeltbrevtakst á 7 Lß:
Gebyr for Lak:
I alt:
7 Lß
1 Lß
8 Lß

Det er ikke usandsynligt, at kollektøren er blevet afkrævet 1 Lß, hvis han havde glemt sin lakstang hjemme - også selvom der kun er et enkelt segl bagpå brevet.


Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
Wilhelm Lambrecht anførte på sin udstillingsplanche på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde: "Rückseitig: Siegel des Postmeisters in ITZEHOE und des Kollektors Hr. Focken;. Det er en aflæsnings-/skrivefejl, da der for det første kun ses et enkelt Heiligenhafen postsegl og desuden hed ingen af Heiligenhafens eller af Itzehoes kollektører "Focken". Den eneste Focken, der findes omtalt i ovenfor nævnte avis i kollektøroversigterne, var kollektør i Oldenburg i perioden 1770-1771!

I betragtning af de nævnte byers beliggenhed er det helt usandsynligt, at brevet skulle have været i Itzehoe. Derimod måtte brevet være sendt gennem Oldenburg og Kiel og videre nordpå, men det er også usandsynligt, at der skulle komme et Oldenburg kollektørsegl på brevet, der allerede var blevet lukket i Heiligenhafen. Noget kunne tyde på, at Lambrecht blot har skrevet forkert!

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-heiligenh-baum27.
(Gengivet med venlig tilladelse af Frank Banke).

2. Udateret bancobrev fra collecteur Erdmann i Heiligenhafen
Teksten på brevet er:

N o 27/               N o 27/
An den
Herrn
Herrn J. F. Baumgarten
Könggl. Lotterie Inspecteur
Hierinnen 87 Rthlr: Lotterie Gelder
in Banco: Billet.
    a
    Copenhagen

Forsiden viser "N o 27", der er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet. På Bagsiden ses Heiligenhafen-postkontorets kartenummer og porto "1 - 7" samt to kollektørsegl med et postsegl mellem.

Taksten skal findes efter placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev osv. Enkeltbrevtaksten fra Heiligenhafen til København på det tidspunkt var 7 Lß (se Kapitel 14):

1-100 Rdlr. - 1 × enkeltbrevtakst á 7 Lß:7 Lß

hvad der også står på brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-heiligenh-baum33. (Ex Morten Pieper).

3. Udateret bancobrev fra collecteur Erdmann i Heiligenhafen
Teksten på brevet er:

            N o 33/               4½
A Monsieur
Monsieur Baumgarten
Inspecteur de la Lotterie de Roy pp
Hierin 83 rth B.B.
Königl. Lotto=Gelder
        a
Copenhague

Forsiden viser "N o 33", der er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet. Desuden ses "4½", som jeg ikke kender betydningen af. "pp." betyder "praeter plura" (latin): Med flere - foruden flere andre titler.

På Bagsiden ses Heiligenhafen-postkontorets tre segl, men intet kollektørsegl. Desuden kartenummer og porto "1 - 8".

Taksten skal findes efter placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, og enkeltbrevtaksten fra Heiligenhafen til København på det tidspunkt var 7 Lß (se Kapitel 14) Taksten kan således være:

1-100 Rdlr. - 1 × enkeltbrevtakst á 7 Lß:
Gebyr for lak:
I alt
7 Lß
1 Lß
8 Lß

hvad der også står på brevet.

Den ene Lß, gebyr for lak, er selvsagt ikke anført på brevet, men ellers ved jeg ikke, hvad der er betalt 1 Lß for.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-heiligenh-baum56. (Gengivet med venlig tilladelse af Skanfil.no).

4. Indvendig dateret (1783) bancobrev fra collecteur Erdmann i Heiligenhafen
Teksten på brevet er:

    a Monsieur
Monsieur Baumgarten
Inspecteur de la Lotterie de R
Hierin 69 rth B.B.       a
Copenhagen

Forsiden viser en nutidig blyantspåtegning "1783".

På Bagsiden ses Heiligenhafen-postkontorets segl, men intet kollektørsegl. Desuden kartenummer og porto "N. 1 - 8 ß".

Taksten skal findes efter placaten af 31.12.1773 hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, og enkeltbrevtaksten fra Heiligenhafen til København på det tidspunkt var 7 Lß (se Kapitel 14) Taksten kan således være:

1-100 Rdlr. - 1 × enkeltbrevtakst á 7 Lß:
Gebyr for lak:
I alt
7 Lß
1 Lß
8 Lß

hvad der også står på brevet.

Den ene Lß, som er gebyr for lak, er selvsagt ikke anført på brevet, men ellers ved jeg ikke, hvad der er betalt 1 Lß for.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

01.03.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional