Klasselotteri-Kollektører fra Haderslev 1753-1820
- og deres Bancobreve

© 2012-2016- Toke Nørby

oldline

Haderslev
Postforbindelsen til København gik ved udgangen af 1771 (Fr. Olsen II, s. 165) via Assens-Odense-Nyborg med den kjøbenhavnske agende post. Haderslev blev hovedpostkontor pr. 01.01.1809 (DDPE).

Folketællingerne
viser, at Haderslev i 1769 havde 3.141 indbyggere, 2.685 i 1801 og 5.745 i 1834, således, at der i perioden 1753-1820 ikke var behov for mere end een kollektør ad gangen i Haderslev.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Haderslev-kollektørerne virkeperioder.

Uvist (endnu) af hvilken grund ophørte Klasselotteriet i 1820 at have kollektører i Slesvig Holsten, hvorfor også Haderslevs klasselotterikolletører indstillede deres virksomhed.

I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Haderslev
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Brorson, Christian1753-1754, 1774Postmesterf. 1719 / 22.12.1777
Nielsen, Arenth1776-1797Degn og Skoleholderf. o. 1728 / 04.07.1798
Nielsen, Amalie Frederichs1779-1800Hustru til / efter 1798: Enke efter foregående?
Thorup, madame1801-1820Præstefrue?

Haderslev Kollektørsegl
Nielsen
Arenth Nielsen/Madame Nielsen. 1776-1800.
Haderslev Postsegl
Postsegl
Chr. VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Postsegl
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke korrekt gengivet.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1820.
  2. Brorson
  3. Arenth Nielsen - og hustru. Kirkebog Gammel Haderslev, Haderslev Gammel Sogn 1769-1829, opslag 604.
  4. Madam Thorup - sandsynligvis præsten Niels Erik Frisenberg Thorups hustru.

Tak
til Finn Jørgensen, Haderslev, Ole Steen Jacobsen †, Morten Pieper og Ebbe Meyer for venligt udlån af herunder viste Haderslev-bancobreve.

oldline

Haderslev-København
Fig. kl16-haderslev-36. (Gengivet med venlig tilladelse af Finn Jørgensen, Haderslev).

1. Bancobrev fra perioden 1776-02.11.1790 fra Haderslev

                No 36/
            Herrn
      Herrn J. Fr. Baumgarten
      Inspecteur de la Lotterie Rojalle
Herudi 249 rdl B.B.
Lotterie Penger
    Kiøbenhavn

Da det er Arenth Nielsens kollektørsegl, der sidder bagpå brevet, er det altså fra perioden 1776-1790, og portoen skal udregnes efter 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen: Taksten for et enkeltbrev fra til København var i Baumgartens periode 4 Lß, jf. bl.a. Kapitel 13.

Af bagsiden fremgår det, at karte nr. er 10 og at portoen er 10 Lß. 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen viser, at 1-100 Rdlr. betales som et helt brev og derefter ½ brev for hver efterfølgende påbegyndte 50 Rdlr.:

249 Rdlr. Banco-Sedler:
(1+(250-100)/50×½)×4 =
 
10 Lß

Man skal ikke bruge "246-100=146", men "250-100= 150", da taksten for de efterfølgende Rdlr. er for hver påbegyndt 50 Rdlr.

Som det var vanligt for Baumgarten nummererede han de indkomne Bancobreve med et nummer øverst midt på forsiden - og han frigjorde samtlige indkomne Bancobreve med sin motagerattest.

oldline

Haderslev-København
Fig. k7-fj1. (Gengivet med venlig tilladelse af Finn Jørgensen, Haderslev).

2. Bancobrev fra perioden 1776-1790 fra kollektør Arenth Nielsen i Haderslev

                No 41.
            Herrn
      Herrn Joh. Fr. Baumgarten
      Inspecteur de la Lotterie Rojalle
Herudi 329 rdl B.B. Lotterie Penge
tilligemed 7 Stk.
Tredie Classes Lod Sædler
samt Beregningen
    Kiøbenhavn

Da det er Arenth Nielsens kollektørsegl, der sidder bagpå brevet, er det altså fra perioden 1776-1790, og portoen skal udregnes efter 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen: Taksten for et enkeltbrev fra til København var i Baumgartens periode 4 Lß, jf. bl.a. Kapitel 13.

Af bagsiden fremgår det, at karte nr. er 6 og at portoen er 18 Lß. 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen viser, at 1-100 Rdlr. betales som et helt brev og derefter ½ brev for hver efterfølgende påbegyndte 50 Rdlr:

329 Rdlr. Banco-Billetter:
(1+(350-100)/50×½)×4 :
Enkeltbrev m. "7 Stk. Tredie Klasses
Lod-Sædler samt Beregningen":

I alt
 
14 Lß
 
  4 Lß
18 Lß

Man skal ikke bruge "329-100=229", men "350-100= 250", da taksten for de efterfølgende Rdlr. er for hver påbegyndt 50 Rdlr.
   Selv om brevet indeholdt et yderligere brev, kunne postmesteren i Haderslev godtage, at det kunne sendes uden at blive takseret, hvis det, jf. bl.a. anmærkningen i forordningen af 23.02.1788: "Naar med Banko-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maa et saadant Brev særskildt betales". Men, det indeholdt desuden "Beregningen" - altså noget udover det, reglen fastsatte for et brev, der kunne medfølge uden at blive udtakseret i porto.

oldline

Haderslev-København
kl16-haderslev-58. (Gengivet med venlig tilladelse af Finn Jørgensen, Haderslev).
3. Bancobrev fra perioden 1776-1790 fra kollektør Arenth Nielsen i Haderslev

                No 58/
            Herrn
Herrn J. Fr. Baumgarten
    Inspecteur de la Lotterie
                Rojalle
Herudi 248 rdl B.B.
og 11 Stk. Lod=
Sædler.
        i /
Kiøbenhavn

Da det er Arenth Nielsens kollektørsegl, der sidder bagpå brevet, er det altså fra perioden 1776-1790, og portoen skal udregnes efter 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen: Taksten for et enkeltbrev fra til København var i Baumgartens periode 4 Lß, jf. bl.a. Kapitel 13.

Af bagsiden fremgår det, at karte nr. er 6 og at portoen er 14 Lß. 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen viser, at 1-100 Rdlr. betales som et helt brev og derefter ½ brev for hver efterfølgende påbegyndte 50 Rdlr:

248 Rdlr. Banco-Billetter:
(1+(250-100)/50×½)×4 :
Enkeltbrev m. 11 Stk. Lod-Sædler:
I alt
 
10 Lß
  4 Lß
14 Lß

Man skal ikke bruge "248-100=148", men "250-100=150", da taksten for de efterfølgende Rdlr. er for hver påbegyndt 50 Rdlr.
   Selv om brevet indeholdt et yderligere brev, kunne postmesteren i Haderslev godtage, at det kunne sendes uden at blive takseret, hvis det, jf. bl.a. anmærkningen i forordningen af 23.02.1788: "Naar med Banko-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maa et saadant Brev særskildt betales". Men, da det indlagte brev indeholdt lodsedler, skulle det have været takseret særskilt.

oldline

Haderslev-København
Fig. kl07-fj2. (Gengivet med venlig tilladelse af Finn Jørgensen, Haderslev).
4. Bancobrev fra perioden 1776-1790 fra kollektør Arenth Nielsen i Haderslev

                No 59/
            Herrn
      Herrn J. Fr. Baumgarten
      Inspecteur de la Lotterie Rojalle
Herudi 246 rdl B.B. Lotterie Penge
tilligemed
10 Stk. Fierde Classes
Lod Sædler.
    Kiøbenhavn

Da det er Arenth Nielsens kollektørsegl, der sidder bagpå brevet, er brevet altså fra perioden 1776-1790, og portoen skal udregnes efter 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen: Taksten for et enkeltbrev fra til København var i Baumgartens periode 4 Lß, jf. bl.a. Kapitel 13.

Af bagsiden fremgår det, at karte nr. er 7 og at portoen er 10 Lß, hvilket er for lidt af hensyn til det tydeligt indlagte brev. 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen viser, at 1-100 Rdlr. betales som et helt brev og derefter ½ brev for hver efterfølgende påbegyndte 50 Rdlr:

246 Rdlr. Banco-Billetter:
(1+(250-100)/50×½)×4 :
Enkeltbrev m. 10 Stk. Lod-Sædler:
I alt
 
10 Lß
  4 Lß
14 Lß

Man skal ikke bruge "246-100=146", men "250-100=150", da taksten for de efterfølgende Rdlr. er for hver påbegyndt 50 Rdlr.
   Selv om brevet indeholdt et yderligere brev, kunne postmesteren i Haderslev godtage, at det kunne sendes uden at blive takseret, hvis det, jf. bl.a. anmærkningen i forordningen af 23.02.1788: "Naar med Banko-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maa et saadant Brev særskildt betales".

Men, det indlagte brev indeholdt lodsedler, skulle således takseres særskilt - og det er det fejlagtigt ikke blevet her!

oldline

Haderslev-København
kl16-haderslev-139. (Gengivet med venlig tilladelse af Finn Jørgensen, Haderslev).
5. Bancobrev fra perioden 1776-1790 fra kollektør Arenth Nielsen i Haderslev

                No 139/      Hadersleff N o 5
            Herrn
Herrn J. Fr. Baumgarten
Inspecteur de la Lotterie Rojalle
Herudi 150 rdl B.B.
Lotterie Pænger
    a /
Kiøbenhavn

Hvor påtegningen "Hadersleff N o 5" er påsat, ved jeg ikke - måske en intern nummerering af Bancobrevet. Da det er Arenth Nielsens kollektørsegl, der sidder bagpå brevet, er brevet altså fra perioden 1776-1790, og portoen skal udregnes efter 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen: Taksten for et enkeltbrev fra til København var i Baumgartens periode 4 Lß, jf. bl.a. Kapitel 13.

Af bagsiden fremgår det, at karte nr. er 4 og at portoen er 10 Lß. 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen viser, at 1-100 Rdlr. betales som et helt brev og derefter ½ brev for hver efterfølgende påbegyndte 50 Rdlr:

150 Rdlr. Banco-Billetter:
(1+(150-100)/50×½)×4 :
Indlagt enkeltbrev:
I alt
 
6 Lß
  4 Lß
10 Lß

Her kan man direkte bruge "150-100=50", da taksten for de efterfølgende over 100 Rdlr. er for hver påbegyndt 50 Rdlr.
   Selv om brevet indeholdt et yderligere brev, kunne postmesteren i Haderslev godtage, at det kunne sendes uden at blive takseret, hvis det, jf. bl.a. anmærkningen i forordningen af 23.02.1788: "Naar med Banko-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maa et saadant Brev særskildt betales".

Som det fremgår her af portoudregningen, må der have været indlagt et brev, som er blevet takseret særskilt.

oldline

Haderslev-København
kl16-haderslev-32.
(Gengivet med venlig tilladelse af Ole Steen Jacobsen †).
6. Bancobrev fra perioden 1776-1790 fra kollektør Arenth Nielsen i Haderslev

N o 32/
    Herrn
Herrn J. Fr. Baumgarten
Inspecteur de la Lotterie Rojalle
Herudi
163 rd B.B.
Lotterie Penger
    / a
Kiøbenhavn

"N o 32" er Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet. Da det er Arenth Nielsens kollektørsegl, der sidder bagpå brevet, er brevet altså fra perioden 1776-1790, og portoen skal udregnes efter 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen: Taksten for et enkeltbrev fra Haderslev til København var i Baumgartens periode 4 Lß, jf. bl.a. Kapitel 13.

Af bagsiden fremgår det, at karte nr. er 8 og at portoen er 12 Lß. 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen siger, at 1-100 Rdlr. betales som et helt brev og derefter ½ brev for hver efterfølgende påbegyndte 50 Rdlr:

150-200 Rdlr. Banco-Billetter:
(1+(163-100)/50×½)= 1,63 = 2; × 4 :
Indlagt enkeltbrev:
I alt
 
8 Lß
  4 Lß
12 Lß

Selv om brevet indeholdt et yderligere brev, kunne postmesteren i Haderslev godtage, at det kunne sendes uden at blive takseret, hvis det, jf. bl.a. anmærkningen i forordningen af 23.02.1788: "Naar med Banko-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maa et saadant Brev særskildt betales".

Som det fremgår her af portoudregningen, må der have været indlagt et brev, som er blevet takseret særskilt.

oldline

Haderslev-København
kl16-haderslev-218. (Gengivet med venlig tilladelse af Ebbe Meyer).
7. Bancobrev fra perioden 1776-1790 fra kollektør Arenth Nielsen i Haderslev

Herrn
Herrn J: Fr: Baumgarten
Inspecteur de la Lotterie Rojale
Herudi
218 Rd r B.B.
Lotterie Penger
    / a
Kiøbenhavn

Da det er Arenth Nielsens kollektørsegl, der sidder bagpå brevet, er brevet fra perioden 1776-1790, og portoen skal udregnes efter 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen: Taksten for et enkeltbrev fra Haderslev til København var i Baumgartens periode 4 Lß, jf. bl.a. Kapitel 13.

På bagsiden ses "101 -", som jeg opfatter som "10 Lß -", da et kartenummer på 101 er usædvanlig højt. 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen siger, at 1-100 Rdlr. betales som et helt brev og derefter ½ brev for hver efterfølgende påbegyndte 50 Rdlr:

200-250 Rdlr. Banco-Billetter:
(1+(218-100)/50×½)= 2,18 = 2,5; × 4 :
10 Lß

hvilket stemmer med bagsidepåskriften.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme.

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0093, s. 06.HaderslevC7Baumgarten329 Rdlr.Brev nr. 2 her på siden

oldline

Tilbage til Kapitel 16

09.02.2017
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional