Klasselotteri-Kollektører fra Grenaa 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Jacob Vedsted nævner i sin bog "Postvæsenet i Ebeltoft gennem 300 Aar", at biposten mellem Ebeltoft og Aarhus blev nedlagt og en ridende hovedpost mellem Ebeltoft og Randers over Grenaa blev etableret (se også DDPE-III, s. 561).

Folketællingerne
viser, at Grenaa havde et indbyggertal på 704 i 1769, 760 i 1801 og 965 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830. I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Grenaa-kollektørerne virkeperioder.

Rasmus Rasmussen Møller
var den første postmesters fulde navn. Det fremgår af kirkebogen fra Grenaa-Gammelsogn, at 02.04.1799 blev "Ungkarl, Skipper Rasmus Rasmussen Møller" viet til jomfru Kirstine Rasmusdatter Skifter - også fra Grenaa. Efter hans død i 1825 findes hun i Folketællingen 1830 som Kirstine Rasmusdatter - enke, der lever af sine midler - og hun figurerer efter 1825 som klasselotteri-kollektør i adresseavisen for Kjøbenhavn: "Madame Møller".

(En senere postmester i Ebeltoft hed også Rasmus Møller. Han var postfuldmægtig og var 01.01.-30.06.1837 kst. postmester i Grenaa (se DDPE), men herudover kender vi ikke meget til ham og det vides pt ikke om han var klasselotterikollektør - i givet fald vil han også være udenfor den tidsramme, jeg har sat).

Grenaa
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753 - 1770
Behr, Niels Erich1771Kammerraad og Byefoged02.03.1733 / 13.04.1815
Winther, Jens Paulin1772Købmand og Værtshusmandf. o. 1734 / ?
Behr, Niels Erich1774Kammerraad og Byefoged02.03.1733 / 13.04.1815
Ingen nævnt1775-1813
Møller, Rasmus Rasmussen1814-1825Postmester - og Forligelsescommissairf. o. 1757 / 30.01.1825
Møllers enke: Kirstine Rasmusdatter Schifter1825-1830f. o. 1777 / ?

Grenaas Kollektørsegl
Møller
Rasmus Rasmussen Møller, 1814-1815, 1819-1825.
(Øverst i seglet ses et par initialer "R" og "G"?).
Grenaas Postsegl
C7
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
 
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. "Grenaa Bys Historie", bind I-IV. Af Carl Svenstrup 1938-1957.
  3. Niels Erich Behr - også: "Grenaa Bys Historie", bind A II side 528.
  4. Jens Paulin Winther
  5. Rasmus Rasmussen Møller- postmester - og enke, Kirstine Rasmusdatter Schifter.

Tak
til bl.a. Erik Sørensen, Grenaa, for oplysninger og lån og af de viste Bancobreve.

oldline

Grenaa
Fig. kl16-grenaa-es-bie.
(Gengivet med venlig tilladelse af Erik Sørensen, Grenaa).

1. Udateret og forudbetalt Bancobrev fra kollektør Møller i Grenaa
Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent, da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Karteret først i Grenaa (overstreget) og derefter i Randers før det blev sendt med den agende post til København. Teksten på brevet lyder:

          S: T:     54
Hr Lotterie Inspecteur Bie
Herudi 18 Rbd
    Franco -
     
i /
Kiøbenhavn

Da der ingen porto er anført på brevet, kan denne ikke efterkontrolleres. Det fremgår dog af betegnelsen for de indlagte sedler "Rbd" (rigsbankdaler), at brevet må være sendt i perioden 01.02.1813 (etableringen af rigsbanken) til december 1816, hvor Bie gik af.

Af Kapitel 13 fremgår det, at portoen for brevet i perioden 01.02.1813-06.08.1813 var 21 Rbß for et enkeltbrev og i perioden 06.08.1813-december 1816 var 28 Rbß så portoen på brevet må have været enten 21 eller 28 Rbß, men det får vi nok aldrig at vide!

oldline

von Scheel
Fig. kl16-grenaa-es-scheel. (Gengivet med venlig tilladelse af Erik Sørensen, Grenaa).

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Møller i Grenaa

        S: T:           75
Hr. Major Ridder v: Scheel
Kongelig Lotterie Inspecteur
Herudi:
271 Rbd 35 ß N:V:
   
i
Kiøbenhavn

"S: T:" betyder "Salvo Titulo" (med forbehold for titlerne). "75" er von Scheels egen nummerering af brevet.

På bagsiden ses Grenaa Postkontors to segl med kollektørens Segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "2 - 84" er først anført i Grenaa, men derefter omkarteret i Aarhus: "25 - 84".

Brevet er fra perioden 01.01.1817-31.07.1818
hvor portoen mellem Grenaa og København var 28 Rbß for et enkeltbrev - se Kapitel 13, og da takstudregningern følger princippet i , så hvis man antager, at brevet er fra den periode, er tasten:

250-300 Rbdlr. N.V.: 3 × enkeltbrevsporto (28): 84 Rbß N.V.

idet takseringsprincippet følger Forordningen af 28.02.1788, der siger, at taksten for et indhold fra 1 indtil 100 Rbdlr. er som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr.

Bærepenge
Af Kapitel 10, Fig. 10-1bp, ses, at for et indhold af 200-500 Rbdlr. N.V. er bærepengene 8 Rbß, hvilket stemmer overens med det på Bancobrevet anførte "Bp - 8 ß".

von Scheel har med sin modtagerattest frigjort brevet hvad angår både porto og Bærepenge.

oldline

von Scheel
Fig. kl16-grenaa-scheel.

3. Udvendig dateret - 31.03.1823 - Bancobrev fra kollektør Møller i Grenaa

                  86
      S: T:
Hr. Major Ridder von Scheel
Kongl: Lotterie Inspecteur
Lotterisag -
Heri 40 rd Sædl: værdi 32 r Sølv -
   
i
Kiøbenhavn

"S: T:" betyder "Salvo Titulo" (med forbehold for titlerne). "86" er von Scheels egen nummerering af brevet.

På bagsiden ses Grenaa Postkontors to segl med kollektørens Segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "3 - 23" er først anført i Grenaa, men derefter omkarteret i Aarhus: "2 - 23".

Kursen mellem sølv og navne-værdi var 250 på tidspunktet for brevets datering, som det fremgår af Kapitel 10, Fig. 10-1. Portoen mellem Grenaa og København var, jf. Kapitel 13, 18 Rbß Sølv og iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. sølv som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr. Portoen for brevet blev således:

32 Rbdlr. sølv: 1 × enkeltbrevsporto: 18 Rbß sølv

som omregnet til Navne-Værdi med dagens kurs er 18 × 250/200 = 22,5 = 23 Rbß N.V. som også er påskrevet brevet.

Bærepenge er jf. Kapitel 13, Fig. 10-3c, 6 Rbß sølv for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv, hvilket i Navne-Værdi er 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., som der også er anført på Bancobrevet.

von Scheel har med sin modtagerattest frigjort brevet hvad angår både porto og Bærepenge.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1240, s. 30.GrenaaF6Scheel271 Rbdlr. 35 ß N.V.Vist her på siden - brev nr. 2.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

01.06.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional