Klasselotteri-Kollektører fra Frederikstad 1753-1814
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Frederikstad
posthus blev etableret omkring 1650, men jeg må straks indrømme, at min viden og litteratur om den norske posthistorie begrænser sig til fire - dog meget væsentlige - værker om de norske postforhold: Ivar Sundsbøs "Norske Brev før 1855" (fra 1989); Hans Berrums "Norges Posthistorie 1720-1814" (fra 1906); August Schous "Postens Historie i Norge" fra 1947, og endelig "Norges Postmestre 1647-1814" af Olaf Jæger, Bergen 1950. På trods af det, vil jeg undlade at beskrive de norske breves vandring til Danmark mere indgående end jeg har gjort i Kapitel 15, der "kun" omhandler norske bancobreve til klasselotteriet i Danmark og deres takster.

Folketællingerne
i Norge er også et spændende kapitel, men også her vil jeg overlade til læserne at grave dybere, hvis dette ønskes. Her nøjes jeg med at konstatere, at der, på nær i en enkelt periode, normalt kun var behov for een kollektør ad gangen i Frederikstad.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark (Norge indtil 1814 og Hertugdømmerne til 1820) og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Frederikstad-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er da anvendt som gældede i december året før). At vedkommende ikke optræder i et enkelt år for dernæst at kommen med i oversigten igen, er sandsynligvis kun en forglemmelse fra avisens/klasselotteriets side. Man ser desuden ofte, at kollektørernes navne ikke er stavet ens i de forskellige årgange af avisen.

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Frederikstad
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Tiurholm, ?1753-1754Postmester?
Kiørboe, hans1767Handelsmand og Vinhandler?
Sigersted, Niels1770-1771, 1774Byfoged og Byskriver? / 25.06.1779
Bull, Peter1773Handelsmand23.09.1743 / 18.07.1814
Leschly, Ernst Melchior1774-1792Tolder08.12.1712 / 10.03.1793
Bremer, Daniel1776-1808Procurator, Maaler og Vrager - senere Auditør og Postmester? / 1809
Mosin, ?1809-1813Const.?

Frederikstad Kollektørsegl
Leschly
Ernst Melchior Leschly. 1774-1792.
Sigersted, Bull eller Bremer
Sigersted, Bull eller Bremer?
Bremer
Daniel Bremer. 1776-1808.
Frederikstad Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Tiurholm. (Ingen sikre referencer fundet).
  3. Hans Kiørboe.
  4. Niels Sigersted.
  5. Peter Bull.
  6. Ernst Melchior Leschly.
  7. Daniel Bremer.
  8. Mosin. (Ingen sikre referencer fundet).

Tak
til Thomas Høiland, Kjell Germeten, til Wilfred Wasenden og Stein Gjerding, alle Norge, for udlån af illustrationer af Frederikstad-Bancobrevene.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-frrstad-baum.

1. Dateret "Bancobrev" indvendig underskrevet af kollektør Lesley i Frederikstad
Teksten på brevet er:

Velædle   N o 23/
Herr Lotterie Inspecteur Baumgarten
N o 23/

Classe Lotteriet
Vedkommende
   udi
Kiøbenhavn

På Bagsiden ses Frederikstad-postkontorets kartenummer og porto: "24 - 5". Enkeltbrevstaksten fra Frederikstad-København var 5 Lß i Baumgartens tid (se Kapitel 15).

Brevet er ikke et pengebrev, men er det eneste brev, jeg har set med kollektør Lesleys segl og underskrift:

Lesley

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-frrstad-baum17. Gengivet med venlig tilladelse af Wilfred Wasenden, Norge.

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Daniel Bremer i Frederikstad
Teksten på brevet er:

    N o 60         N o 60
  Velædle
Herr Lotterie Inspecteur Baumgarten

In Banco 67 rdr
Classe Lotteriet
vedkommende
    udi
Kiøbenhavn

Desværre er der ingen initialer i kollektørseglet, men der kan, jf. ovenstående skema, være tale om tre kollektører: Niels Sigersted, Peter Bull eller Daniel Bremer, der alle var kollektører i Baumgartens tidlige inspektørperiode. Det var Ernst Melchior Leschly også, men hans kollektørsegl kender vi - se brev nr. 1 herover.

På Bagsiden ses Frederikstad-postkontorets kartenummer og porto: "17 - 30". Enkeltbrevstaksten fra Frederikstad-København var 5 Lß i Baumgartens tid (se Kapitel 15).

Bancobrevet er som antydet fra Baumgartens periode og må være fra perioden inden forordningen af 28.02.1788 trådte i kraft pr. 01.04.1788, idet portoen er så høj, 30 Lß, at det pålydende af sedlerne ikke kan berettige en så høj porto. Det antages derfor, at der har været indlagt andre "documenter", så vægten af bancosedler og andre "documenter" vejede 4½-5 lod, hvilket udløste en porto på 5 × enkeltbrevstaksten, se forordningen af 31.12.1734, Kapitel 18. Taksten bliver da:

Taksten for brevet:
Taksten for ilagte Bancosedler (67 Rdl.) og andre documenter
af en vægt af 4½-5 Lod:
I alt:
5 Lß
 
  25 Lß
30 Lß

hvad der også står bag på bancobrevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-frrstad-baum11.

3. Udateret Bancobrev fra Frederikstad
Teksten på brevet er:

            N o 11/
    Velædle
H r Lotterie Inspecteur Baumgarten

In Banco 81 rd
Classe Lotteriet Vedkommende
    a/
Kiøbenhavn

På Bagsiden ses Frederikstad-postkontorets kartenummer og porto: "2 - 10". Enkeltbrevstaksten fra Frederikstad-København var 5 Lß i Baumgartens tid (se Kapitel 15).

Hvis bancobrevet er fra Baumgartens periode inden forordningen af 28.02.1788 trådte i kraft pr. 01.04.1788, bliver taksten efter 31.12.1734 forordningen:

Taksten for brevet:
Taksten for Banco-Sedler (81 Rdl.). Vægt fulde ½ Lod til 1 Lod:
I alt:
5 Lß
  5 Lß
10 Lß

Hvis derimod brevet skønnes at være fra den sidste periode af Baumgartens inspektørtid, nemlig 01.04.1788-02.11.1790, kan man få taksten til at passe efter 28.02.1788-forordningen: "Fra 1 indtil fulde 100 Rdlr. betales som for et enkelt Brev" og "Naar der følger Brev med Banco-sedlerne, hvori noget andet end den blotte Sum, Datum, Sted og Navn er anført, betales det som et særskilt Brev". (Igen skal opmærksomheden henledes på, at placaten af 31.12.1773 ikke var gældende for Norge).

1-100 Rdlr. 1 × enkeltbrevstakst 5 Lß:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
5 Lß
  5 Lß
10 Lß

hvilket også passer, så man kan altså selv vælge til hvilken periode, man vil henregne dette bancobrev!

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-frrstad-baum68. Kjell Germetens Auktion nr. 76/24.-25.04.2009, lot 1205.
(Gengivet med venlig tilladelse af Kjell Germeten, Norge).

4. Udateret bancobrev (brevfront) fra Frederikstad (Indsat 30.10.2014)
Teksten på brevet er:

            N o 68/
    Velædle
Hrr Lotterie Inspecteur Baumgarten

Herudi in Banco
129 rd -
Classe Lotteriet
  Vedkommende
    i
Kiøbenhavn

Desværre var bagsiden med kartenummer og portopåtegning ikke vist i Germetens katalog, så portoen lader sig ikke umiddelbart kontrollere.

Måske dukker brevet op på et eller andet tidspunkt.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-frrstad-baum10. (Gengivet med venlig tilladelse af Stein Gjerding, Norge).

5. Udateret Bancobrev fra Frederikstad
Teksten på brevet er:

            N o 10/
Velædle
Herr Lotterie Inspecteur Baumgarten

In Banco 7 rdr.
Kongl. Tjeneste,
    a/
Kiøbenhavn

På Bagsiden ses Frederikstad-postkontorets kartenummer og porto: "30 - 10" sammen med C7-postseglet og kollektørseglet. Enkeltbrevstaksten fra Frederikstad-København var 5 Lß i Baumgartens tid (se Kapitel 15).

Hvis bancobrevet er fra Baumgartens periode inden forordningen af 28.02.1788 trådte i kraft pr. 01.04.1788, bliver taksten efter 31.12.1734 forordningen:

Taksten for brevet:
Taksten for Banco-Sedler (81 Rdl.). Vægt fulde ½ Lod til 1 Lod:
I alt:
5 Lß
  5 Lß
10 Lß

Hvis derimod brevet skønnes at være fra den sidste periode af Baumgartens inspektørtid, nemlig 01.04.1788-02.11.1790, kan man få taksten til at passe efter 28.02.1788-forordningen: "Fra 1 indtil fulde 100 Rdlr. betales som for et enkelt Brev" og "Naar der følger Brev med Banco-sedlerne, hvori noget andet end den blotte Sum, Datum, Sted og Navn er anført, betales det som et særskilt Brev". (Igen skal opmærksomheden henledes på, at placaten af 31.12.1773 ikke var gældende for Norge).

1-100 Rdlr. 1 × enkeltbrevstakst 5 Lß:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
5 Lß
  5 Lß
10 Lß

hvilket også passer, så man kan altså selv vælge til hvilken periode, man vil henregne dette bancobrev!

oldline

Tilbage til Kapitel 16

30.10.2014
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional