Klasselotteri-Kollektører fra Friedrichstadt 1753-ca. 1820
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Friedrichstadt
blev etableret som dansk hovedpostkontor 1713; direkte karterende brevpostkontor 07.12.1723, og blev brev- og pakkepostkontor 28.05.1762. (Se DDPE). Forbindelsen til København gik over Slesvig By, som lå på Hamborg-Haderslev hovedruten (tjek: Fr. Olsen-II, s. 166 samt DDPE, s. 546).

Folketællingerne
er ikke konsulteret i detaljer, men af det mindre antal kollektører, der er nævnt i Kjøbenhavns adresseavis, var der ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i Friedrichstadt i perioden 1753-ca. 1819 (hvor den sidste liste over slesvig-holstenske klasselotteri-kollektører findes i adresseavisen).

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og Slesvig/Holsten. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældende i december året før.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne Under skemaet skulle jeg have vist aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl, men det kniber lidt i Friedrichstadt tilfælde!

Friedrichstadt
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Cohn, Salomon Heymann1770Jurist? / 1799
Juhl, Detlef1779-1794PostmesterDøbt 21.01.1746 - † 06.08.1796
Timm, Henning1796-1819Husejer, Købmand og CollecteurF. 1774 - † ?

Friedrichstadt Kollektørsegl
Detlef
Detlef Juhl. 1779-1794.

Referencer
  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Den danske postetat - DDPE. Forlaget Norbyhus, 2008.
  3. Salomon Heymann Cohn
  4. Detlef Juhl: Se DDPE.
  5. Henning Timm.

Tak
til Kai Mauseth og Dag Holm, begge Skanfil.no for at stille viste bancobrev samt ekstra skans til min rådighed.

oldline

?
Fig. kl16-friedrichstadt-baum19. Gengivet med venlig tilladelse af Dag Holm, Skanfil.no.

1. Bancobrev dateret 07.03.1789 fra collecteur Detlef Juhl i Friedrichstadt. (Indsat 17.07.2016).
Teksten på brevets forside er:

N o 19/ An
den Herre Lotterie Inspector
J. F. Baumgarten
Hierin 21 Rt B.Bil.   
??????????
in
Copenhagen

Forsiden
viser No 19, som er Baumgartens nummerering af brevet.

Bagsiden
viser også Baumgartens nummerering samt kartenummer og porto "1 - 14 ".

Takseringen skal følge placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. betales som for 1 brev. 100-150 som for 1½ brev. Medfulgte et brev, skulle dette betales som for 1 brev.

Af Kapitel 14 ses, at enkeltbrevstaksten Friedrichstadt-København i Baumgartens inspektørperiode var 7 Lß, hvorfor taksten kan beregnes:

100-150 Rdlr.: 1 enkeltbrevstakst á 7 Lß:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst: =
I alt:
7 Lß
7 Lß
14 Lß

hvilket står på brevet.

På den ene flap har Baumgarten noteret:

Dat. 7. Marts 89
ank. d. 26
besv. d. 28

Indvendig på brevet er skrevet en meddelelse til lotteriinspektøren:

tekst
Den transkriberede tekst er som følger:

P. M.
(Teksten indsættes her senere)
 
 
Friedrichstadt den 7den Marz 1789/     Juhl

oldline

Tilbage til Kapitel 16

04.09.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional