Klasselotteri-Kollektører fra Fredericia 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Fredericia
postkontor blev etableret omkring 1654. Dog regnes postkontorets fødselsdag for 16.08.1673, hvor den første postmester fik sin bestalling. Der var i begyndelsen forbindelse til Kolding og derfra videre til København (se Fr. Olsen-II, s. 167), indtil 01.07.1807 hvor postkontorets status ændredes til brev- og pakkepostkontor (DDPE, s. 553).

Folketællingerne
viser, at Fredericia havde et indbyggertal på 2.813 i 1769, 3.066 i 1787, 3.474 i 1801 og 4.141 indbyggere i 1834. Selv om det var lidt flere indbyggere end i de fleste andre byer med kollektører, fandt man ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne Under skemaet skulle vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes skulle vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl, men da der kun foreligger en dårlig S/H fotokopi, må dette vente til der dukker nogle flere Fredericia-bancobreve op.

Fredericia
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Mattfeldt, Konrad1753-1754Købmand?
Ingen nævnt1755-1766
Mattfeldt, Katrine Satterup17672. enke efter Konrad M.f. o. 1730 / begr. 30.08.1780
Møller, Niels1771, 1774, 1779-1793Stemplet Papirs forhandlerf. o. 1735 / ?
Lorentzen, Peter1773Postmester21.12.1713 / 13.07.1796
Matzen, Kaj/Kej Nikolaj1794Hospitalsforstanderf. o. 1754 / begr. 05.03.1795
Matzen, Anna Maria 1796-1824Født Jørgensen. Enke efter foregåendef. o. 1756 / ?
Bech, Anne Georgine1825-1830Jomfru - boede hos Mad. Matzen31.12.1789 / ?

Fredericia Kollektørsegl
Matzen
Anna Marie Matzen, 1796-1824. (Anvendte sin mands segl).
Fredericia Postsegl
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer
  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Konrad Mattfeldt. Gift med Katrine Satterup og begravet.
  3. Niels Møller. FT-1787 Vejle/Fredericia Købstad.
  4. Peter Lorentzen. Lorentzen var også rådmand.
  5. Kaj/Kej Nikolaj Matzen. Se også begravet.
  6. Anna Maria Matzen, (f. Jørgensen). FT-1801, Vejle/Fredericia Købstad.
  7. Anne Georgine Bech. Hun var opdraget af Anna Marie Matzen.

Tak
til Morten Pieper for tilladelse til at vise nednstående bancobreve. Bancobrev nr. 2 er også vist i listen vist i Kapitel 16: "SPECIALSAMLING AF DANSKE BANCOBREVE".

oldline

Bie
Fig. kl16-fredericia-bie72. (Ex Morten Pieper).
1. von Scheel Bancobrev fra Fredericia
Teksten på brevets forside er:

          72      4
Hr. Lotterie Inspecteur
Bie
Heri
5 Rbd r 77 rbß
Sølvmynt
Lotteriet tilhørende
   
i /
Kiøbenhavn

"72" på forsiden anses for at være Bies egen nummerering af brevet. Hvad "4" betyder, ved jeg ikke.

På bagsiden ses Fredericia Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804. der var gældende fra 01.01.1805. Desuden ses Fredericia postkontors kartenummer og portoangivelse for brevet: "5 - 36".

Brevet er fra perioden 01.02.1813-ca. dec. 1816
idet der er tale om rigsbankdaler. Iflg. Kapitel 13 er afstanden Fredericia-København 33 miil, og efter nogle forsøg på at få portoen på de angivne 36 rbs til at passe, bliver porto-beregningen således: Sølvtaksterne aflæses i Kapitel 18, Fig. 9-7, samt tage hensyn til en 50 % forhøjelse som anført i circ. af 05.11.1814, gældende fra 16.11.1814:

1-10 Rbdlr. sølv - 33 miil:
50 % tillæg, jf circ. 05.11.1814:
I alt:
24 Rbß N.V.
12 Rbß N.V.
36 Rbß N.V.

som der også står bag på bancobrevet.

Brevet er således fra perioden 16.11.1814-dec. 1816, hvor Bie gik af.

oldline

von Scheel
Fig. kl16-fredericia-scheell32. (Ex Morten Pieper).

2. von Scheel Bancobrev fra Fredericia
Teksten på brevets forside er:

Fandtes NB 506 rd 44 ß
Høyvelbaarne               132
Hr: Major og Ridder
              v. Scheel
Kgl. Classe Lotterie Inspecteur
Heri 506 Rbd lr 48 ß N.V.
Lotteriet tilhørende
   
i /
Kiøbenhavn

Øverst på forsiden har von Scheel bemærket, at der manglede 4 Rbß, så det kunne være fint, hvis der fandtes et brev, i hvilket kollektøren havde eftersendt de manglende Rbß!

På bagsiden anes Fredericia Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804. der var gældende fra 01.01.1805. Desuden ses Fredericia postkontors kartenummer og portoangivelse for brevet: "3 - 136 - 156". Tallet "132" er v. Scheels egen nummerering af bancobrevet.

Brevet er fra perioden 01.01.1817-31.07.1818
kan man se ud fra den høje takst (se Kapitel 13). Den første dato er von Scheels tiltrædelsesdag og sidste dato er datoen før taksterne faldt. I den periode var enkeltbrevsportoen 24 Rbß.

Takseringen følger 28.03.1788 forordningen, punkt III C: "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:
½ enkeltbrevstakst for hver efterflg. påbegyndt 50 Rbdlr.
(507-100)/50 = 8,14 = 9 × 24/2:
Medfølgende brev til enkeltportotakst:
I alt:
24 Rbß N.V.

108 Rbß N.V.
  24 Rbß N.V.
156 Rbß N.V.

idet forordningen desuden sagde, at "Naar med Banko-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderes Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales."

og det passer med, hvad der står på brevet.

Bærepenge
På bagsiden er endvidere anført Bærepenge: "Bp 12 ß" N.V., der stemmer overens med det i Kapitel 10, Fig. 10-1bp anførte gebyr, der dækker et indhold af 500-1000 Rbdlr. N.V.

oldline

von Scheel
Fig. kl16-fredericia-scheel62. (Ex Morten Pieper).

3. von Scheel Bancobrev (dateret 31.03.1823) fra Fredericia
Teksten på brevets forside er:

Høyvelbaarne       62
Hr: Major og Ridder v. Scheel
Kgl. Classe Lotterie Inspecteur
Heri 506 Rbdr.
Sedler
Lotteriet tilhørende
   
i /
Kiøbenhavn

"62" på forsiden anses for at være Bies egen nummerering af brevet.

På bagsiden ses Fredericia Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - alle sorte - en farve, der symboliserer, at der er tale om en afdød person tilknyttet brevet - hvem vides ikke. Desuden anføres kartenummer og porto: "4 - 20".

Jf Kapitel 13 var enkeltbrevsportoen Fredericia-København 16 ß sølv, som med den aktuelle postkurs på 250 (se kapitel 9, Fig. 9-6) skulle omregnes:

16 Rb sølv omregnet til N.V. = 16 250/200 = 20 Rb N.V. - som der også står på bagsiden af brevet.

Bærepenge
På bagsiden er endvidere anført Bærepenge: "Bp 8" Rbß N.V. I Kapitel 10, Fig. 10-3c, anføres det gebyr, der dækker et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv (indholdet på 56 Rbdlr. N.V. svarer til 56 × 200/250 = 44,8 Rbß sølv): 6 Rb, som omregnet til N.V. bliver 6 250/200 = 7,5 = 8 Rbß NV, som der også står bagpå brevet.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1239, s. 30.FredericiaF6Scheel506 Rbdlr. 48 ß N.V.Vist her på siden - brev nr. 2

oldline

Tilbage til Kapitel 16

01.06.2015

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional