Klasselotteri-Kollektører fra Eckernförde 1753-ca. 1820
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Eckernförde
blev etableret som dansk hovedpostkontor 1713, og kom på lønningsloven 01.01.1845. Forbindelsen til København gik over Slesvig By, som lå på Hamborg-Haderslev hovedruten (Fr. Olsen-II, s. 166 samt DDPE, s. 546).

Folketællingerne
er ikke konsulteret, men af det mindre antal kollektører, der er nævnt i Kjøbenhavns adresseavis, var der ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-ca. 1819 (hvor den sidste liste over holstenske klasselotteri-kollektører findes i adresseavisen).

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og Slesvig/Holsten. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældende i december året før.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne Under skemaet skulle jeg have vist aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl, men det kniber lidt i Eckernfördes tilfælde!

Eckernförde
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Schluter, Johan Henrich1753, 1776, 1779Byfoged?
Claussen, Carl Friderich1773-1803Stads Secretair?
Asbahr, ?1804-1808Advokat?
Claussen, S.1810-1819??

Eckernförde Kollektørsegl
Claussen
Carl Friderich Claussen. 1773-1803.
Eckernförde Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer
  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Johan Henrich Schluter, Carl Friderich Claussen, Asbahr og S. Claussen: Jeg har ingen referencer.

Tak
til Auktionshuset Postiljonen (S), N.N., Morten Pieper, Brøndby, og Skanfil.no for at stille viste bancobreve til min rådighed.

NB
Bancobrev nr. 1 er med i listen vist i Kapitel 16: "SPECIALSAMLING AF DANSKE BANCOBREVE", men hvis den nuværende ejer ser denne side, vil jeg gerne have en mail: Toke Nørby

oldline

?
Fig. kl16-eckernf-baum15.

1. Udateret Bancobrev fra C. F. Claussen i Eckernförde.
Teksten på brevets forside er:

1 - 15           N o 15/
An der Hochedelgebohrene
Hern Lotterie Inspector
Baumgarten
Beschweret mit 123 Rd -/
    in Banco Noten
   
in/
Copenhagen

Forsiden
viser kartenummer og porto "1 - 15" samt "N o 15" som er Baumgartens egen nummerering af brevet.

Bagsiden
viser tre segl, efter størrelsen at dømme sandsynligvis to kollektørsegl og et postsegl. N o 15, som (stadig) er Baumgartens nummerering af brevet.

Takseringen følger placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. betales som for 1 brev. 100-150 som for 1½ brev. Medfulgte et brev, skulle dette betales som for 1 brev.

Af Kapitel 14 ses, at enkeltbrevstaksten Eckernförde-København i Baumgartens inspektørperiode var 6 Lß, hvorfor taksten kan beregnes:

100-150 Rdlr.: 1½ enkeltbrevstakst á 6 Lß:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
9 Lß
  6 Lß
15 Lß

som der også står på brevet.

oldline

?
Fig. kl16-eckernf-baum48.

2. Udateret Bancobrev fra C. F. Claussen i Eckernförde.
Teksten på brevets forside er:

                  N o 48
1 - Porto 6 ß
    An Sr Hochedelgebohrene
Hern Lottene Inspector
          Baumgarten
Hierinn in Dän
  Banco Noten 97 Rth
   
in/
Copenhagen

Forsiden
viser kartenummer og porto "1 - Porto 6 Lß" samt "N o 48" som er Baumgartens egen nummerering af brevet.

Bagsiden
viser tre segl, eet kollektørsegl og to postsegl. "N o 48", som (stadig) er Baumgartens nummerering af brevet.

Takseringen følger placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. betales som for 1 brev. Medfulgte et brev, skulle dette betales særskilt.

Af Kapitel 14 ses, at enkeltbrevstaksten Eckernförde-København i Baumgartens inspektørperiode var 6 Lß, hvorfor taksten kan beregnes:

1-100 Rdlr.: 1 enkeltbrevstakst:6 Lß

som der også står på brevet.

oldline

?
Fig. kl16-eckernf-baum18. Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S).
((Tidligere udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012).

3. Udateret Bancobrev fra C. F. Claussen i Eckernförde.
Teksten på brevets forside er:

1 - 12
    An der Hochedelgebohren
Hern Lotterie-inspector
        Baumgarten
Beschweret mit 18 Rd Banco
    Noten
u(nd) Einlage
   
in/
Copenhagen

Forsiden
viser kartenummer og porto "1 - 12"

Bagsiden
viser tre segl, to kollektørsegl og et postsegl.

Takseringen følger placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. betales som for 1 brev. 100-150 som for 1½ brev. Medfulgte et brev, skulle dette betales særskilt.

Af Kapitel 14 ses, at enkeltbrevstaksten Eckernförde-København i Baumgartens inspektørperiode var 6 Lß, hvorfor taksten kan beregnes:

1-100 Rdlr.: 1 enkeltbrevstakst á 6 Lß:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
6 Lß
  6 Lß
12 Lß

som der også står på brevet.


Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
Wilhelm Lambrecht anførte på sin udstillingsplanche på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, at der var en "NB"-påtegning på brevet, hvad der dog ikke er. Desuden anførte han, at Baumgarten var inspektør i perioden 1766-1791. Den korrekte periode var 1770-1790. Lambert anfører endvidere, at lotterikollektøren var "Inspektør P. Kruse", som ikke var inspektør, men lotterikollektør i Eckernförde i 1770-1771. Imidlertid viser kollektørseglet initialerne "C.C.", hvilke tilhører kollektør Carl Friderich Clausen, der var kollektør her i perioden 1773-1803.
    Det kunne tyde på, at Lambrecht kun har haft adgang til Henrik Selsøes Sørensens, desværre ikke offentliggjorte, "Dansk Posthistorisk Leksikon - 1. elektroniske udgave, okt. 2001" idet der her er oversigter over de i 1770 og 1771 fungerende lotterikollektører (opslagsord). Lambrecht må være gået ud fra, at de heri nævnte kollektører var aktive i en længere periode.

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

oldline

Baum
Fig. kl16-eckernf-baum23. (Ex Morten Pieper).

4. Udateret Bancobrev fra kollektør Claussen i Eckernförde.
Teksten på brevets forside er:

2 - 12         N o 23/
  An Sr Hochedelgebohren
Hern Lotterie-inspector
        Baumgarten
Beschweret mit 1 B.B.
zu 5 Rth Lotterie Gelder
   
in/
Copenhagen

Forsiden
viser kartenummer og porto "2 - 12" samt "N o 23", som er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet.

Bagsiden
viser tre segl, to kollektørsegl og et postsegl.

Takseringen følger placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. betales som for 1 brev. 100-150 som for 1½ brev. Medfulgte et brev, skulle dette betales særskilt.

Af Kapitel 14 ses, at enkeltbrevstaksten Eckernförde-København i Baumgartens inspektørperiode var 6 Lß, hvorfor taksten kan beregnes:

1-100 Rdlr.: 1 enkeltbrevstakst á 6 Lß:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
6 Lß
  6 Lß
12 Lß

som der også står på brevet.

oldline

Baum
Fig. kl16-eckernf-baum98.(Gengivet med venlig tilladelse af Skanfil.no).

5. Udateret Bancobrev fra kollektør Claussen i Eckernförde.
Teksten på brevets forside er:

1 - 12         N o 98/
  An den Königl.
Lotterie = Inspector Herr
    Baumgarten
Beschweret mit 88 R
B. Billete. Lotterie Gelde
   
in/
Copenhagen

Forsiden
viser kartenummer og porto "1 - 12" samt "N o 98", som er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet.

Bagsiden
viser tre segl, et kollektørsegl og to postsegl.

Takseringen følger placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. betales som for 1 brev. 100-150 som for 1½ brev. Medfulgte et brev, skulle dette betales særskilt.

Af Kapitel 14 ses, at enkeltbrevstaksten Eckernförde-København i Baumgartens inspektørperiode var 6 Lß, hvorfor taksten kan beregnes:

1-100 Rdlr.: 1 enkeltbrevstakst á 6 Lß:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
6 Lß
  6 Lß
12 Lß

som der også står på brevet.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

27.02.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional