Klasselotteri-Kollektører fra Bredstedt 1753-ca. 1820
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Bredstedt
fik etableret hovedpostkontor i 1786 (resolutionsdato 21.06.1786 - se DDPE-III, s. 539). Forbindelsen til København gik via Flensborg, da Bredstedt (åbenbart) ikke havde agepost direkte fra byen.

Folketællingerne
er ikke konsulteret, da der i perioden hvor der var oprettet postkontor, kun var en enkelt collecteur, som det fremgår af skemaet herunder.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og Bredstedt/Holsten. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældende i december året før.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne Under skemaet skulle jeg have vist aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl, men det kniber - indtil videre - i Bredstedts tilfælde!

Bredstedt
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753-1780
Magnussen, Hans1781-1819Købmand / Postmester06.01.1741 / 13.06.1832

Bredstedt Kollektørsegl
Magnussen
Hans Magnussen. 1781-1819.
Bredstedt Postsegl
C7
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787. Død 13.03.1808.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Hans Magnussen.

Tak
til Morten Pieper, Hans Jørgen Rasch, frimærkeauktionsfirmaet H. J. Rasch Frimærkehandel, Finn Bonefeld Elholm, auktionshuset Bruun Rasmussen samt til Frank Banke for tilladelse til vise nedenstående breve.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-bredstedt-baum28.
(Fra H. J. Rasch-auktionkatalog Nr. 95/2010, s. 69 samt Nr. 101/2012, s. 24).

1. Udateret Bancobrev fra før 21.06.1786 (oprettelsen af posthuset) fra collecteur Magnussen i Bredstedt.
Teksten på brevets forside er:

An       N o 18/
der Hern Inspecteur Baumgarten
Hochedelgeborene
Hier in 88 rd. B. B. und 12 ß
                      Courant
Franco bis Flensburg
   

Copenhagen

Forsiden
viser "N o 18" som er Baumgartens egen nummerering af brevet. "B. B." betyder Banco Billetter.

Bagsiden
viser foruden kollektør- / postmestersegl også kartenummer og porto: "1 - 5".

Takseringen følger placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. betales som for 1 brev. 100-150 som for 1½ brev. Medfulgte et brev, skulle dette betales som for 1 brev.

Af Kapitel 14 ses, at enkeltbrevstaksten Flensborg-København i Baumgartens inspektørperiode før 21.06.1786 var 5 Lß. Brevet er derfor sendt franco til Flensborg, hvorfor taksten skal beregnes herfra til København:

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevstakst á 5 Lß: 5 Lß

som også er anført bag på brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-bredstedt-baum73. (Ex Morten Pieper).

2. Udateret Bancobrev fra før 21.06.1786 (oprettelsen af posthuset) fra collecteur Magnussen i Bredstedt.
Teksten på brevets forside er:

N o 73.
An
Hr: Inspector Baumgarten
Hochedelgeborene
Hierin befinden sich
an B.B.     - 86 rd
  und an:           - 9 ß
                - 86 rd 9 ß
Franco Flensburg
Bredstedt
   
a
Copenhagen

Forsiden
viser "N o 73" er Baumgartens egen nummerering af brevet. "B. B." betyder Banco Billetter.

Bagsiden
viser foruden kollektør- / postmestersegl også kartenummer og porto: "6 - 5".

Takseringen følger placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. betales som for 1 brev. 100-150 som for 1½ brev. Medfulgte et brev, skulle dette betales som for 1 brev.

Af Kapitel 14 ses, at enkeltbrevstaksten Flensborg-København i Baumgartens inspektørperiode før 21.06.1786 var 5 Lß. Brevet er derfor sendt franco til Flensborg, hvorfor taksten skal beregnes herfra til København:

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevstakst á 5 Lß: 5 Lß

som også er anført bag på brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-bredstedt-baum33.
(Gengivet med venlig tilladelse af Frank Banke).

3. Udateret bancobrev fra før 21.06.1786 (oprettelsen af posthuset) fra collecteur Magnussen i Bredstedt. (Indsat 09.03.2014).
Teksten på brevets forside er:

N o 33
An Se(ines) Ho(c)hedelgeborene
Hr: J. F. Baumgarten
Inspecteur der Köngl: Classen
Lotterei
Hierin 46 rd B:B:
Franco Flensburg
   
a
Copenhagen

Forsiden
viser "N o 33", som er Baumgartens egen nummerering af brevet. "B. B." betyder Banco Billetter.

Bagsiden
viser kollektørsegl samt kartenummer og porto: "2 - 5".

Af Kapitel 14 ses, at enkeltbrevstaksten Flensborg-København i Baumgartens inspektørperiode før 21.06.1786 var 5 Lß. Brevet er derfor sendt franco til Flensborg, hvorfor taksten skal beregnes herfra til København. Takseringen følger placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. betales som for 1 brev. 100-150 som for 1½ brev. Medfulgte et brev, skulle dette betales som for 1 eller flere breve, alt efter vægten.

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevstakst á 5 Lß: 5 Lß

som også er anført bag på brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-bredstedt-baum12. (Gengivet med venlig tilladelse af Finn B. Elholm, Bruun Rasmussen).

4. Udateret bancobrev fra før 21.06.1786 (oprettelsen af posthuset) fra collecteur Magnussen i Bredstedt.
Teksten på brevets forside er:

Seines     N o 12/
Hochedelgeborene den Hern Inspector
Baumgarten
Hierin befinden sich
Sechs RD B:B: Und Beilage
Franco Flensburg
   
a
Copenhagen

Forsiden
viser "N o 12" som er Baumgartens egen nummerering af brevet. "B. B." betyder Banco Billetter.

Bagsiden
viser kollektørsegl samt kartenummer og porto: "7 - 15".

Af Kapitel 14 ses, at enkeltbrevstaksten Flensborg-København i Baumgartens inspektørperiode før 21.06.1786 var 5 Lß. Brevet er derfor sendt franco til Flensborg, hvorfor taksten skal beregnes herfra til København. Takseringen følger placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. betales som for 1 brev. 100-150 som for 1½ brev. Medfulgte et brev, skulle dette betales som for 1 eller flere breve, alt efter vægten.

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevstakst á 5 Lß:
Indlagte bilag til dobbelt enkeltbrevstakst:
I alt:
5 Lß
10 Lß
15 Lß

som også er anført bag på brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-bredstedt-baum27. (Ex Morten Pieper).

5. Indvendig dateret 06.09.1788 bancobrev fra collecteur Magnussen i Bredstedt.
Teksten på brevets forside er:

N o 27/
Seines Hochedelgeborene
den Hern Inspector
Baumgarten
Hierin 24 rd. B. B.   
a
Copenhagen

Forsiden
viser "N o 27" som er Baumgartens egen nummerering af brevet. "B. B." betyder Banco Billetter.

Bagsiden
viser postsegl samt kartenummer og porto: "1 - 7".

Takseringen følger placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, hvor 1-100 Rdlr. betales som for 1 brev. 100-150 som for 1½ brev. Medfulgte et brev, skulle dette betales som for 1 brev.

Af Kapitel 14 ses, at enkeltbrevstaksten Bredstedt-København i 1788 var 6 Lß:

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevstakst á 6 Lß:
Gebyr for lak:
I alt:
6 Lß
1 Lß
7 Lß

som også er anført bag på brevet, men det er usikkert, at den ene skilling dækkede udgiften til lak, da kollektøren jo også var postmester! Men indtil videre har jeg ingen anden forklaring.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

09.03.2014
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional