Klasselotteri-Kollektører fra Assens 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Assens blev brevpostkontor allerede omkring 1694 og brev- og pakkepostkontor 28.07.1777 (Se DDPE-III, s. 533). Forbindelsen til København gik via Haderslev-Assens-Nyborg-Kjøbenhavn med to ugentlige postforbindelser. (Se Fr. Olsen II, s. 165).

Folketællingerne
viser, at Assens havde et indbyggertal på 1139 i 1769, 1356 i 1787, 1443 i 1801 og 2313 i 1834, så der var ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Ærøeskøbing-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældede i december året før).

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Assens
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Sørensen, Mads1753-1754Sr.?
Ingen nævnt/fundet1755-1768
Langhoff, Hans Andersen1767-1775Postmesterf. ? / 10.05.1776
Bro(e)holm, Hans1776-1797Veyer og Maaler samt bedemandf. o. 1730 / 06.05.1798
Bro(e)holm, Else Catrine (f. Barfoed)1798-1804(Hans enke)f. o. 1737 / ?
Schmidt, Hans Storm1805-1807Kiøbmandf. o. 1758 / ?
Schmidt, Charlotte Lovise1808-1818(Hans enke)f. o. 1762 / ?
Kühle, Søren Anthon v. d. Aa1819-1830Postmester18.04.1784 / 18.04.1847

Assens Kollektørsegl
col
Hans Broeholm, 1776-1797.
Flindt
Søren Anthon v. d. Aa Kühle, 1819-1830

Assens Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Mads Sørensen, Sr. (Jeg har ingen referencer fundet - ud over klasselotteriets egne optegnelser i RA).
  3. Hans Andersen Langhoff.
  4. Hans Bro(e)holm (FT 1787) og Assens kirkebog 1778-1805, opslag 316.
  5. Else Catrine Bro(e)holm (f. Barfoed) (FT 1787).
  6. Hans Storm Schmidt og hustru Charlotte Lovise (Folketælling 1801).
  7. Søren Anthon v. d. Aa Kuhle.

Tak
til Lars Godsk Jørgensen og Jan Bendix Auktionshuset Bruun Rasmussen, Thomas Høiland, Jens Jacobsen, Scanphil Frimærkeauktion), Auktionshuset Postiljonen (S), Ole Laursen, Østerbro, samt til Torben Ringtved, tidl. Nellemann & Thomsen, for tilladelse til at vise de herunder viste Assens-Bancobreve. Desuden tak til Erik Torbensen, Hammel, for altid velvillig hjælp.

oldline

Broeholm
Fig. kl16-assens-baum54. Bancobrev afsendt af Collecteur Broeholm.
(Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland).

1. Udateret Bancobrev fra (sandsynligvs) kollektør Broeholm i Assens
Teksten på brevets forside er:

                N o 54
    Velædle
Herr Johan Frid: Baumgarten
Kongelige Mayestæts Lotterie
Inspecteur -
Herudi
- 118 rdlr Banco Sædler
   
a/
Kiøbenhavn

Forsiden
viser desuden "N o 54", der er Baumgartens nummerering af Bancobrevet.

Bagsiden
viser karte nr. og porto "2 - 6", der er Assens Postkontors kartering og portoangivelse.

Taxeringsprincippet følger Generalpostamtets Placat 31.12.1773 / Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rdlr. Enkeltbrevsportoen fra Assens til København var i Baumgartens inspektørtid 4 Lß:

118 Rdlr.: 1½ × 4 =6 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

Broeholm
Fig. kl16-assens-baum32. Bancobrev afsendt af Collecteur Broeholm.
(Gengivet med venlig tilladelse af Torben Ringtved / tidl. Nellemann & Thomsen).

2. Udateret Bancobrev fra (sandsynligvs) kollektør Broeholm i Assens
Brevet blev afbildet i auktonshuset Nellemann & Thomsens auktionskatalog nr. 67 af 06.05.1989, lot 1663, hvor bagsiden ikke var vist.

Teksten på brevets forside er:

                N o 32
    Velædle
Herr Lotterie Inspecteur Baumgarten
Herudi
87 rdlr
Banco Sedler
fra Assens
     
til
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "N o 32", der er Baumgartens nummerering af Bancobrevet. Desuden viser forsiden kartenr. og porto "N- 6 - 4 ß", der er Assens Postkontors kartering og portoangivelse.

Taxeringsprincippet følger Generalpostamtets Placat 31.12.1773 / Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rdlr. Enkeltbrevsportoen fra Assens til København var i Baumgartens inspektørtid 4 Lß:

87 Rdlr.: 1 × 4 =4 Lß

som det også fremgår af brevets forside.

oldline

Broeholm
Fig. kl16-assens-baum3. Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S).
(Tidligere udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012).

3. Ifølg. oplysning indvendig dateret 28.06.1785. Bancobrev fra kollektør Broeholm i Assens
Teksten på brevets forside er:

                N o 3       NB NB
Velædle
Herr Lotterie Inspecteur Baumgarten
Herudi
110 rdr
Banco Sedler
   
a/
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "N o 3", der er Baumgartens nummerering af Bancobrevet. Desuden "NB NB", der dog ingen effekt havde, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle afgive kvittering for modtagelsen af pengene.

Bagsiden
viser kartenummer og porto "2 - 6", der er Assens Postkontors portoangivelse samt postsegl, men ikke kollektørsegl.

Taxeringsprincippet følger Generalpostamtets Placat 31.12.1773 / Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rdlr. Enkeltbrevsportoen fra Assens til København var i Baumgartens inspektørtid 4 Lß, jf. Kapitel 13:

110 Rdlr.: 1½ × 4 =6 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.


Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
Wilhelm Lambrecht (D), der udstillede brevet på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, anførte på sin udstillingsplanche, at Baumgarten var inspektør i perioden 1766-1791. Den korrekte periode er 1770-1790, se evt. kapitel 7.
    Lambrecht anførte desuden, at kollektøren var Langhoff, men da brevet er fra 1785, var det Hans Bro(e)holm, der da var kollektør.

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

oldline


Fig. kl16-assens-baum9. Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S).
(Tidligere udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012).

4. Bancobrev fra kollektør Broeholm i Assens (01.03.2016)
Teksten på brevets forside er:

                N o 9.
Velædle
Herr Lotterie Inspecteur Baumgarten
Herudi
4 rdr Banco
  Sedler
   
 
a/
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "N o 9.", der er Baumgartens nummerering af bancobrevet.

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "2 - 4", Broeholms kollektørsegl samt i højre side et regnestykke, der sandsynligvis ikke vedrører lige netop dette bancobrev.

Taxeringsprincippet følger Generalpostamtets Placat 31.12.1773 / Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rdlr. Enkeltbrevsportoen fra Assens til København var i Baumgartens inspektørtid 4 Lß, jf. Kapitel 13:

1-100 Rdlr.: 1 × 4 =4 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.


Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
Wilhelm Lambrecht (D), der udstillede brevet på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, anførte på sin udstillingsplanche, at brevet var fra Haderslev, men det er ikke korrekt. Teksten på dette brev er på dansk og alle kendte bancobreve af denne type fra Haderslev har tyskproget tekst. Desuden er det helt tydeligt Assens-kollektøren Hans Broeholms segl med initialerne: "HB".
    Lambrecht anførte også, at brevet har påskrift "NB", hvilket ikke er tilfældet. Lambrecht anførte endvidere, at Baumgarten var inspektør i perioden 1766-1791. Den korrekte periode er 1770-1790, se evt. kapitel 7.
    Endelig anførte Lambrecht, at seglet var postmester Brorsons - postmester og kollektør i Haderslev, men Brorsons fornavn var Christian - ikke med "H", som der er i seglet.

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

oldline


Fig. kl16-assens-baum26.
(Gengivet med venlig tilladelse af Lars Godsk Jørgensen / Jan Bendix,
Auktionshuset Bruun-Rasmussen).

4a. Brev, invendig dateret 02.05.1789, vedrørende forskellige pengeforhold til klasselotteriet - fra kollektør Broeholm i Assens. (Indsat 20.06.2016)
Teksten på brevets forside er:

                N o 26.
Velædle
Herr J: F: Baumgarten
Kongelig May ts Lotterie Inspecteur
pr. Attest -   
 
til
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "N o 26.", der er Baumgartens nummerering af brevet.

Bagsiden
viser kun kartenummer: "25" samt Broeholms kollektørsegl. Broeholms påskrift pr. Attest viste, at han anså det for at være et kongeligt tjenestebrev, hvad breve til klasselotteriet dog ikke var, men brevet er godtkendt, da Broeholm åbenbart kunne udstede en attest på brevet. Brevet var sandsynligvis alligevel blevet frigjort ved Baumgartens modtagerattest, da det vedrørte klasselotteriet.


På den ene flap er anført datering (d. 2 May 1789), ankomst (d. 4 May 1789)
til Baugartens samt dagen for hans besvarelse (d. 5 May 1789).
Hvad "N. 464" betyder, ved jeg ikke.

Brevet er med indhold:

Den transkriberede tekst er som følger:

P. M.   No 26/
Ved sidste Afregning med Deres Velædelhed for første
Klasse af 36 Kongelig allernaadigst Priviligerede Kiø-
benhavnske Klasselotterie, have De hos mig tilgode:
og for 41 stk Sedler til 2den Klasse tilkommer Dem:
 
 
11 Rdr 31  7/25 Sk
82                            
93 Rdr 31  7/25 Sk
      Derfra afgaaer
1. Provision af bemeldte 82 Rdlr 2/½ Procto -
2. For faldne Gevinster efter Rabat -
3. Skriver Penge af Beholdningens
      Indsendelse med den Agende Post -

Igien
  1 Rdr 22  2/25
17 Rdr 57 15/25
 
              4        
 
 
 
 
18 Rdr 83 17/25
74 Rdr 44 15/25
Hvilke 74 Rdr i Dag med den Kongelig Agende Post
Deres Velædelhed er bleven sendt. Saa Følger og
her indlagt 2de Gevinst Sedler for Første Klasse; den
3die manglende, har endnu ey faaet, men skal dertil
være Deres Velædelhed ansvarlig. At bemeldte 74 Rdr
og 2de Gevinst Sedler Dennem er til Hænde kommet, vil
ærbødisk ervente Deres behagelige Qvittering og
Tilstaaelse.     Assens den 2den May 1789
                                      H. Broeholm

Rettelse/kommentarer til tidligere tekst for dette bancobrev:
Børge Lundh, som i sin tid ejede brevet, havde en beskrivelse på den planche, hvorpå han havde monteret brevet. Hans tekst var desværre kun delvis korrekt.

Børge Lundh havde øverst på planchen anført:
"Kongeligt Tjenestebrev "pr: attest" fra Assens til København. Karteret nr. 25. Brevet har ligget under et Assens Bancobrev, med laksegl, der har givet et "negativt aftryk"". Det er en god og relevant oplysning, hvis ikke man kan identificere Broeholms kollektørsegl og derved finde ud af hvorfra brevet kom.

Under brevet på planchen
havde Børge Lundh skrevet: "... af brevet fremgår: ... sender 74 Rigsdaler i dag med den Kongelige Agende Post over Odense ...". Som det fremgår af transkriberingen, står der intet om forsendelsesvejen - og "Odense" er ikke nævnt i brevet - selv om det er rigtigt, at brevet blev sendt over Odense.

Desuden havde Børge Lundh anført,
at der i brevet står: ".... har betalt Postiljonen 4 lübske Skilling privat ...", men det står der intet om i brevet. Hvordan Børge Lundh er kommet til den tekst er uforståeligt. Eet er en fejllæsning og fejlfortolkning af teksten (der omtaler 4 sk i betaling for skriverpengene). Det kan ske, men et andet er, at Børge Lundh burde have vidst, at vi ikke havde lübske skilling som betalingsmiddel i kongeriget Danmark! Når(hvis) taksterne skulle betales, omregnede man takstabellens lübske skilling til Dansk Courant, som var den møntsort, man havde til rådighed.

Desværre er Børge ikke mere iblandt os, og da jeg kendte ham, beskæftigede jeg mig ikke med den tidlige posthistorie, og kunne derfor ikke korrigere ham, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

oldline


Fig. kl16-assens-baum15.
(Gengivet med venlig tilladelse af Jens Jacobsen, Scanphil Frimærkeauktion).

5. Bancobrev fra kollektør Broeholm i Assens (23.09.2014)
Teksten på brevets forside er:

                N o 15       NB NB
Velædle
Hr J: F: Baumgarten
Hans Kongel: Maÿsts Lotterie
Inspecteur
Herudi 162 rd
Banco Sedler
    a/
Kiøbenhavn

For- og bagside -
af lot nr. 11 i Scanphils Frimærkeauktionskatalog af 19.03.1988 - er vist, og katalogets beskrivelse af bancobrevet anfører, at der er Chr. VII-segl, samt at brevet bærer påskriften "fra Assens".

Forsiden
viser "N o 15", der er Baumgartens nummerering af Bancobrevet. Desuden "NB NB", der dog ingen effekt havde, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle afgive kvittering for modtagelsen af pengene.

Bagsiden
viser kartenummer og porto "N. 2 - 8 ß", der er Assens Postkontors portoangivelse.

Taxeringsprincippet følger Generalpostamtets Placat 31.12.1773 / Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rdlr. Enkeltbrevsportoen fra Assens til København var i Baumgartens inspektørtid 4 Lß, jf. Kapitel 13:

150-200 Rdlr.: 2 × 4 =8 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

Broeholm
Fig. kl16-assens-scheel70.
Gengivet med venlig tilladelse af Ole Laursen, Østerbro.
Bancobrevet er også opført i listen i Kapitel 16:
"SPECIALSAMLING AF DANSKE BANCOBREVE".

6. Dateret - 31.03.1823 - Bancobrev fra postmester Kühle i Assens
Teksten på brevets forside er:

Höivelbaarne       70
H r Major og Kongelig Lotto
Inspecteur von Scheel
    Ridder af Dannebrogen
Indesluttet
88 Rdl 39 ß = er Sølv 70-69
  modt. Sch.  
i/
Kiøbenhavn

Forsiden
"70" er von Scheels nummerering af Bancobrevet.

Bagsiden
viser datoen 31.03.1823, karte nr. og porto "1 - 14", der er Assens Postkontors kartering og portoangivelse.

Indholdet er både opgivet i navneværdi og i sølv, hvorved kursen kan findes:

88 Rbdlr. × 96 + 39 Rbß Sedler og Tegn:
70 Rbdlr. × 96 + 69 Rbß Sølv:
8487 Rbß
6789 Rbß

Kursen var således på dette tidspunkt 8487/6789 × 200 = 250, hvilket ville sige, at postkursen 200 Rbdlr. i sølv svarede til 250 Rbdlr. N.V. Af Kapitel 10, Fig. 10-1 ses, at denne postkurs var gældende 01.07.1820-30.06.1824 og altså også på tidspunktet for bancobrevets datering.

Af Kapitel 13 ses, at enkeltbrevstaksten var 11 Rbß Assens-København. Takseringsprincippet følger taksten af 15.07.1818: "5 indtil 100 Rbdlr. betales som for et enkelt Brev", hvorved taksten bliver:

5-100 Rdlr.: 1 × 11:: 11 Rbß sølv

Som i Navne-Værdi er 11 × 250/200 = 13,75 = 14 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 8". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

20.06.2016

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional