Klasselotteri-Kollektører fra Aabenraa / Apenrade 1753-1820
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Aabenraa
er omtalt allerede i forordningen af 25.12.1694 og blev hovedpostkontor 08.11.1729. Byen lå på hovedruten Hamborg-København, så der var ingen problemer med at få bancobreve med ageposten. (Se DDPE-III, s. 683).

Folketællingerne
viser, at Aabenraa i 1769 havde 2.701 indbyggere, 2.834 i 1801 og 3.788 i 1834, således, at der i perioden 1753-1820 ikke var behov for mere end een kollektør ad gangen i Aabenraa.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Aabenraa-kollektørerne virkeperioder.

Uvist (endnu) af hvilken grund ophørte Klasselotteriet i 1820 at have kollektører i Slesvig Holsten, hvorfor også Aabenraas klasselotterikolletør indstillede sin virksomhed.

I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Aabenraa
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Lange, Matthias1753Sachwalter und Amts Fiscal / Herredsfoged?
Wenmaring, Johannes Henricus1754, 1771-1781Byfoged (fra 1750)?
Møller, Jes Peter1780-1799??
Møller, B. P.1800-1820??

Aabenraas Kollektørsegl
Jes Peter Møller
Jes Peter Møller. 1780-1799.
Jes Peter Møller
Jes Peter Møller. 1780-1799.
Møller
B. P. Møller. 1800-1820.

Aabenraas Postsegl
C7
Chr. VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1820.
  2. Matthias Lange. J. P. Trap Danmark, 1967, X, s. 578.
  3. Johannes Henricus Wenmaring. Personalhistorisk tidsskrift, Bind 1940–1941.
  4. Jes Peter Møller. (Ingen referencer fundet).
  5. B. P. Møller. (Ingen referencer fundet).

Tak
til Auktionshuset Postiljonen (S), Morten Pieper, Brøndby, samt til Frank Banke for venlig tilladelse til at gengive de herunder viste bancobreve.

oldline

Aabenraa-København
Fig. kl16-apenrade-baum9.
Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S).
Bancobrevet var udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012.
1. Bancobrev fra perioden 1770-02.11.1790 fra Aabenraa

N o 9/
A Monsieur
Monsieur Baumgarten
Inspector des Lotteries du Roÿ pp.
Hierin 65 Rthlr in Banco Noten.
 
  apenrade
    a
Kiøbenhavn

"N o 9" på forsiden er Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet. "Rthlr" betyder Reichsthaler / Rigsdaler, og "pp." betyder "praeter plura" (latin): Med flere - foruden flere andre titler.

Bagsiden
viser kun kollektørsegl (og mærkeligt nok intet postsegl), kartenr. og porto: "1 - 5"

Takseringen af brevet følger princippet i 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen, der siger, at 1-100 Rdlr. betales som et helt brev og derefter ½ enkeltbrevtakst for hver efterfølgende påbegyndte 50 Rdlr. Da enkeltbrevtaksten Aabenraa-København i Baumgartens tid var 5 Lß

1-100 Rdlr. Banco-Sedler:5 Lß

som der også står bag på bancobrevet.


Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
Wilhelm Lambrecht (D), der udstillede brevet på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, anførte på sin udstillingsplanche, at der er tale om et "NB"-brev, men dette er ikke påskrevet brevet. Desuden anførte han, at Baumgarten var inspektør i perioden 1766-1791. Den korrekte periode er 1770-1790, se evt. kapitel 7.

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

oldline

Aabenraa-København
Fig. kl16-apenrade-baum32. (Gengivet med venlig tilladelse af Frank Banke).
2. Bancobrev fra kollektør Jes Peter Møller fra Aabenraa (09.08.2014)

N o 32/
A Monsieur
Monsieur Baumgarten
Inspector des Lotteries du Roa pp.
Hierin 123 Rthlr in B: Bill     a
Kiøbenhavn

"N o 32" på forsiden er Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet. "Rthlr" betyder Reichsthaler / Rigsdaler, og "pp." betyder "praeter plura" (latin): Med flere - foruden flere andre titler.

Bagsiden har kun kollektørseglet samt kartenummer og porto: "1 - 8".

Takseringen af brevet følger 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen, der siger, at 1-100 Rdlr. betales som et helt brev og derefter ½ enkeltbrevtakst for hver efterfølgende påbegyndte 50 Rdlr. Da enkeltbrevtaksten Aabenraa-København i Baumgartens tid var 5 Lß:

100-150 Rdlr.: 1,5 × 5 Lß = 7,5 Lß:8 Lß

som der også står bag på bancobrevet.

oldline

Aabenraa-København
Fig. kl16-apenrade-baum56. (Ex Morten Pieper).
3. Bancobrev fra perioden 1770-02.11.1790 fra Aabenraa

N o 1 - 18 ß         N o 56/
              A Monsieur
Monsieur Baumgarten
Inspector des Lotteries du Roi. pp.
Hierin 240 Rthlr in B: B:
Lotterie Gelder.
   
a
Copenhagen

Øverst tv. ses kartenummer og porto: "N o 1 - 18 ß" samt Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet: "N o 56". "Rthlr" betyder Reichsthaler / Rigsdaler, og "pp." betyder "praeter plura" (latin): Med flere - foruden flere andre titler.

Bagsiden viser to postsegl, men intet kollektørsegl.

Takseringen af brevet følger princippet i 31.12.1773-Placaten / 23.02.1788-Forordningen, der siger, at 1-100 Rdlr. betales som et helt brev og derefter ½ enkeltbrevtakst for hver efterfølgende påbegyndte 50 Rdlr. Da enkeltbrevtaksten Aabenraa-København i Baumgartens tid var 5 Lß:

200-250 Rdlr. Banco-Sedler: 2½ × 5 = 12,5 =
Ilagt brev til enkeltporto:
I alt:
13 Lß
  5 Lß
18 Lß

som der også står på bancobrevet.

oldline

Aabenraa-København
Fig. kl16-apenrade-baum96. (Ex Morten Pieper).
4. Bancobrev fra perioden 1770-02.11.1790 fra Aabenraa

1 - 13 ß         N o 96/
              A Monsieur
Monsieur Baumgarten
Inspector des Lotteries du Roÿ
Hierin 249 Rthlr B: B: Lotterie
Gelder.
   
a
Copenhagen
    apenrade

Et næsten identisk brev - blot ses, at portoen her er lavere på trods af næsten samme indhold, så her er der ikke noget ilagt brev, og portoen er:

200-250 Rdlr. Banco-Sedler: 2½ × 5 = 12,5 =13 Lß

som der også står på bancobrevet.

oldline

Aabenraa
Fig. kl16-apenrade-bie27. (Ex Morten Pieper).
5. Bancobrev efter 31.07.1813 fra kollektør B. P. Møller i Aabenraa

27       20 - 40
An
das Inspections Contoir
der Könglh: Copenhagen Classe Lotterie
Hierin 690 rd D.C. oder 115 rbthlr B. B.
 
  franco Colding
    a/
Copenhagen

"D.C." = Dänische Courant. "27" på forsiden kan være inspektør Møllers egen nummerering af Bancobrevet - derefter er anført kartenummer og porto: "20 - 40", som kan være påsat i Aabenraa. Nederst i venstre hjørne ses: "Franco Colding", som betyder, at brevet er betalt fra Aabenraa til Kolding, hvilket betyder, at brevet må være sendt efter 31.07.1813 (se Kapitel 14).

På bagsiden ses Aabenraa Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804 og gældende fra 01.01.1805. Desuden ses en åbenbart forkert portoangivelse "3 - 40", der er rettet til "3 - 50".

Som man kan se, indeholder bancobrevet gamle courantsedler fra før rigsbanken blev etableret 01.02.1813, og hvor værdien af disse 690 Rigsdaler Courant er omregnet til 115 rigsbankdaler, som ligger til grund for den vidre beregning af taksten.

Takseringen af brevet følger princippet i 23.02.1788-Forordningen, der siger, at 1-100 Rdlr. betales som et helt brev og derefter ½ enkeltbrevtakst for hver efterfølgende påbegyndte 50 Rdlr. Da enkeltbrevtaksten Colding-København på tidspunkt for brevets afsendelse var 20 Rbß, bliver taksten:

100-150 Rbdlr.: 1½ × enkeltbrevstakst 20 Rbß:
Ilagt brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
30 Rbß
20 Rbß
50 Rbß

som der også står bag på bancobrevet.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

01.03.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional