Delete Confirmation

March 10, 2010 - 11:33 AM
Toke Nørby
- Toke.Norby@Norbyhus.dk

Hej Henrik,

Tak for indvielsen af dette lille "forum"! Jeg er glad for, at du har fornøjelse af min bog!

"Knivstik" er fejlbeskrevet i min bog. Jeg har også varianten i et enkelt ark fra oplag 874 (+ løse mærker), men ikke fra ark fra andre oplag, hverken tidligere eller senere oplag.
Den findes IKKE efter reparationen, som jeg fejlagtigt skriver i min bog - jeg har overset, at det var et ark fra oplag 874, jeg kiggede på samtidig med at jeg kiggede på 897-arkene, da jeg indtegnede prikkerne. Jeg tør dog ikke afvise muligheden for, at den også findes i 888 før reparationen, men jeg har ikke et helark at holde mig til.
På side 59 bør der til forklaringen "aNr." laves en tilføjelse, så der kommer til at stå:

"aNr”: Varianten findes kun i oplag 888 og 897 efter reparationen 04.06.1949. Undtagelse er a83, der hidtil kun er set i oplag 874.

I "Navngivne" nederst på samme side bør IIa.2.83 rettes til II.2.83, og i tabel 21-6 på side 239 skal IIa.2.83 også rettes til II.2.83. Min foreslåede pris på varianten behøver man ikke at ændre, selv om den tilsynedeladende er mere sjælden end først antaget.
Rettelserne er medtaget på rettelseslisten version 10.03.2010.

Du skal have mange tak for din relevante oplysning!

Mvh
Toke

IP : 83.89.103.11
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 83.89.103.11