Anmeldelse af "DDPE - Den danske Postetat 1624-1927 (1983)"

Forfatter: Toke Nørby, Forlaget Nørbyhus, 2008. 704 sider.
ISBN 978-87-984623-2-3

Af fhv. postmester Bjørn Overgaard Eriksen


oldline

DDPE-forside Den 1. august 2008 udkom en ny bog med danske postfolk og en beskrivelse af den danske postetat siden oprettelsen i 1624.

Forfatteren - Toke Nørby - er en kendt posthistoriker. Han har arbejdet med bogen i 7 år og samlet materiale fra adskillige kilder.

Der er ikke tale om en videreførelse af "De røde Årbøger", der desværre gik ind i 1980. Der er derimod tale om en fortegnelse over alle de postfolk (ca. 4.300), der har været ansat siden starten i 1624 og indtil sammenslutningen af Postvæsenet og Telegrafvæsenet i 1927. Postfolkene er opstillet i alfabetisk og biografisk form med alle de data, der har været tilgængelige. De forskellige persondata er ført frem til 1983 ("Officielle Meddelelser" gik ind i 1986). Fra dette tidspunkt er det stort set umuligt, at lave en fuldgyldig beskrivelse af ansatte i etaten. Dels fordi "de faste kilder" mangler, og dels fordi de forskellige arkiver fra postkontorerne synes spredt for alle vinde.

Del 1 - der er langt den mest omfattende - består af biografierne. Del 2 er om Poststyrelsen fra 1625 til 1983, hvor især ændringerne i 1970´erne og 1980´erne er omtalt i et godt flow. Del 3 er en fortegnelse over alle Danmarks Postkontorer fra 1625 og indtil 1983, hvor det er tilstræbt at vedføje alle chefer (postmestre) ved de pågældende kontorer fra start til slut.

Bogens målgruppe er først og fremmest posthistorikere, der her har fået en enestående mulighed for at finde kilder til deres studier.

Men også postfolk vil kunne have stor glæde af bogen. Den føjer sig fint ind i rækken af "De røde Årbøger"" og kan betragtes som et flot punktum for en æra, der desværre er forbi. Især ældre postfolk og ditto nostalgikere vil givetvis opleve denne bog som en meget fornem afslutning på en epoke.

Bogen er en "mursten"" på 704 sider og vejer 1,6 kg.

Ved hjælp af tilskud fra behjertede organisationer, kan bogen købes for 250,- kr., hvilket er inkl. moms, men uden forsendelse.

Bogen kan bestilles og ses omtalt på Toke Nørbys hjemmeside: http://www.norbyhus.dk/DDPE


DDPE - Den Danske Postetat 1624-1927 (1983). Forlaget Nørbyhus 2008

Bjørn Eriksen

oldline

17.01.2009